Remigijus Šalna

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Vainiūnas Povilas; Šalna, Remigijus; Šakinis, Dainius. Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015), p. 804-812.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Marčiukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas; Jonaitis, Bronius; Kleiza, Jonas; Šalna, Remigijus. Determination of stiffness of the connections of composite steel and concrete bridge deck by the limit permissible deflections. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013), p. 1-9, 1a.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2011 - Marčiukaitis, Gediminas; Šalna, Remigijus; Jonaitis Bronius; Valivonis Juozas. Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 3 (2011), p. 193-200.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Marčiukaitis, Gediminas; Šalna, Remigijus; Jonaitis, Bronius; Valivonis, Juozas. A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 137-145.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2013 - Jokūbaitis, Vidmantas Jonas; Juknevičius, Linas; Šalna, Remigijus. Conditions for failure of normal section in flexural reinforced concrete beams of rectangular cross-section. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 466-472.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281993, p. 758-762.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas; Vainiūnas, Povilas. Analysis of resistance to punching shear of beamless reinforced concrete floor slabs. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques". Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 615-619.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Blaževičius, Gediminas; Šalna, Remigijus. Probability-based design of an optimal elastic–plastic truss. Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013), p. 37-43.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Marčiukaitis, Gediminas; Šalna, Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimo tyrimo ir skaičiavimo modelių analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr. 3 (2010), p. 93-100.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. The influence of shear span ratio on load capacity of fibre reinforced concrete elements with various steel fibre volumes. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 13, no. 3 (2007), p. 209-215.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas; Vainiūnas, Povilas. Estimation of factors influencing the punching shear strength of rc floor slabs. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. 2004, Vol. 10, Suppl. 2, p. 137-142.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. Vilnius : Technika,. ISBN 9789955285922. 2010, p. 763-767.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 763-767.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Besijų perdangos plokščių praspaudimo skaičiavimas pagal STR 2.05.05.2005 ir kitų šalių normas. Statybinės konstrukcijos. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955283966, p. 36-42.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-5].. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas; Vainiūnas, Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Šalna, Remigijus. Plieninių fibrų kiekio įtaka dispersiškai armuotų elementų stiprumui. Statyba: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280476, p. 241-246.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šalna, Remigijus. Veiksnių, turinčių įtakos gelžbetoninės plokštės pradūrimo laikomąjai galiai, analizė. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 129-136.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Šalna, Remigijus. Gelžbetoninių besijų perdangų atsparumo pradūrimui skaičiavimo ypatumai. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 132-137.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šalna, Remigijus; Papinigis Vytautas. Besijų gelžbetoninių perdangų jungčių projektavimas. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 152-159.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Kanapeckienė, Loreta; Šalna, Remigijus. Šiuolaikinei darbo rinkai - atnaujintos statybos inžinerijos studijų programos. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2016, Nr. 3, p. 87-89.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2014 - Juozapaitis Algirdas; Šaparauskas Jonas; Šalna, Remigijus. Siekiantiesiems užtikrintos karjeros – modernios statybos inžinerijos studijos. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 6, p. 58-59.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2007 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 329-330.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2004 - Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas; Vainiūnas, Povilas. Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 318-319.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2008 - Šalna, Remigijus. Dispersinio armavimo itaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui. Technika, ix, 146 p. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 10.429]

Patentai

Lietuvos patentų biure įregistruoti patentai

2015 - Valivonis, Juozas; Popov, Vladimir; Jonaitis, Bronius; Šneideris, Arnoldas; Skuturna, Tomas; Daugevičius, Mykolas; Jurkėnas Gintaras; Šalna, Remigijus; Šakinis, Dainius. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]