Jonas Šaparauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Palevičius, Vytautas; Burinskienė, Marija; Podvezko, Valentinas; Paliulis, Gražvydas Mykolas; Šarkienė, Edita; Šaparauskas, Jonas. Research on the demand for parking lots of shopping centres. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 3 (2016), p. 174-194.. [M.kr.:01P; 02T; 03T] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Yousefi Vahidreza; Haji Yakhchali Siamak; Khanzadi Mostafa; Mehrabanfar Ehsan; Šaparauskas, Jonas. Proposing a neural network model to predict time and cost claims in construction projects. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 7 (2016), p. 967-978.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Ignatius Joshua; Rahman Amirah; Yazdani Morteza; Šaparauskas, Jonas; Haron Syarmila Hany. An integrated fuzzy ANP–QFD approach for green building assessment. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 4 (2016), p. 551-563.. [M.kr.:02T; 04T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Raslavičius Laurencas; Azzopardi Brian; Kopeyka Aleksandr K.; Šaparauskas, Jonas. Steep increases in biomass demand: the possibilities of short rotation coppice (SRC) agro-forestry. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 21, no. 3 (2015), p. 495-518.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2015 - Nakhaei Jalal; Forghani Saeed; Bitarafan Mahdi; Lale Arefi Shahin; Šaparauskas, Jonas. Reinforcement of laminated glass facades against the blast load. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 8 (2015), p. 1085-1097.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Lazauskas, Marius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šaparauskas, Jonas. Ranking of priorities among the Baltic capital cities for the development of sustainable construction. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 2 (2015), p. 15-24.. [M.kr.:02T; 03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Vilutienė, Tatjana; Turskis, Zenonas; Šaparauskas Jonas. Multi-criteria analysis of Projects' performance in construction. Archives of civil and mechanical engineering. Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 1 (2014), p. 114-121.. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Nazarko Joanicjuš; Šaparauskas Jonas. Application of dea method in efficiency evaluation of public higher education institutions. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 1 (2014), p. 25-44.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2014 - Šaparauskas Jonas; Turskis, Zenonas; Merkuryeva Galina; Liias Roode. 70th anniversary of the birth of academician Edmundas Kazimieras Zavadskas. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 184-192.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Šaparauskas Jonas. New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 24, no. 5 (2013), p. 408-414.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė Jurgita; Šaparauskas Jonas; Turskis, Zenonas. MCDM methods WASPAS and MULTIMOORA: verification of robustness of methods when assessing alternative solutions. Economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 47, no. 2 (2013), p. 5-20.. [M.kr.:02T; 04S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2012 - Hashemkhani Zolfani Sarfaraz; Rezaeiniya Nahid; Šaparauskas Jonas. Selecting the best multi-role artist of rock bands of Iran in 2000s by applying ANP and TOPSIS grey. Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, iss. 2 (2012), p. 193-211.. [M.kr.:01P; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2011 - Šaparauskas Jonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Selection of facade's alternatives of commercial and public buildings based on multiple criteria. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 2 (2011), p. 189-203.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Šaparauskas Jonas. Conceptual modelling of sustainable Vilnius development. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 1 (2009), p. 154-177.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 1.714]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2013 - Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Antuchevičienė Jurgita; Šaparauskas Jonas; Turskis, Zenonas. Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology. Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 107-112.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Šaparauskas Jonas. Automated evaluation of alternative solutions of building design. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 656-663.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2007 - Šaparauskas Jonas. The main aspects of sustainability evaluation in construction. The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281986, p. 365-370.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Šaparauskas Jonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Evaluation of urban sustainability: the comparison of two methods. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 241-246.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šaparauskas Jonas. Development evaluation of Vilnius, Riga and Tallinn from sustainable point of view. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques". Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 255-259.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Šaparauskas Jonas. Evaluation and comparison of alternative building design schemes by using the Internet's potentialities. Modelling and Simulation of Business Systems. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 319-323.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Šaparauskas Jonas; Kalibatas, Darius. Vilnius urban sustainability assessment with an emphasis on pollution. Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 53, suppl. (2007), p. 64-72.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2007 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Viteikienė, Milda; Šaparauskas Jonas. Sustainable development assessment of cities and their residential districts. Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 53, suppl. (2007), p. 49-54.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Šaparauskas Jonas; Turskis, Zenonas. Evaluation of construction sustainability by multiple criteria methods. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 12, nr. 4 (2006), p. 321-326.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Šaparauskas Jonas. Žinių valdymas ir sprendimų priėmimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 10, nr. 4 (2004), p. 142-149.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Šaparauskas Jonas; Kaklauskas Artūras; Turskis, Zenonas; Vilutienė, Tatjana. Vilniaus darnos vertinimas socialiniu, ekonominiu, inžineriniu bei techniniu aspektais taikant lošimų teoriją. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 2 (2005), p. 134-143.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2005 - Šaparauskas Jonas; Vilutienė, Tatjana. Statybos įmonių veiklos diversifikacijos alternatyvų analizė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 11, nr. 4 (2005), p. 310-318.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2003 - Šaparauskas Jonas. Multiple criteria evaluation of buildings with emphasis on sustainability. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 9, no. 4 (2003), p. 234-240.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Šaparauskas Jonas. Gyvenime labai svarbu mokytojas. Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576775, p. 116-117.. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Vainiūnas, Povilas; Šaparauskas Jonas. Tvarios miesto plėtros formavimo modelis. Privati erdvė. Vilnius : Privati erdvė.. ISSN 1648-164X. 2005, Nr. 2(11), p. 32-39.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Šaparauskas Jonas. Sustainable urban development and web-based multiple criteria analysis. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology.. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 217-226.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2004 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Vainiūnas, Povilas; Šaparauskas Jonas. A model of sustainable urban development formation. International Journal of Strategic Property Management. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-715X. 2004, Vol. 8, no. 4, p. 219-229.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Šaparauskas Jonas. Vilniaus ateities scenarijų sudarymas ir daugiakriterinis vertinimas. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. 2003, T. IX, nr. 3, p. 123-128.. [M.kr.:05S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Šaparauskas Jonas. Sustanable urban development and web-based multiple criteria analysis. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003. Poznan, 2003, p. 16-17.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Tamošaitis Romualdas; Šaparauskas Jonas. Statybos šakos raidos Lietuvoje modeliavimas pagal statybos bendrovių akcijų kurso pokyčius. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. 2003, T. IX, nr. 1, p. 13-17.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Šaparauskas Jonas. Subalansuotos statybos ir aplinkos plėtros idėja bei jos traktavimas įvairiose šalyse. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. 2001, T. VII, nr. 1, p. 20-23.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2014 - Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šaparauskas Jonas. The twentieth anniversary of the journal: editor’s introduction. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 181-183.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Lazauskas, Marius; Šaparauskas, Jonas. Miestų prioritetiškumo nustatymas darnios statybos plėtrai. 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-7149, p. 81-88.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Šaparauskas Jonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. Vilnius : Technika,. ISBN 9789955285922. 2010, p. 519-523.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Šaparauskas Jonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas. Evaluation of alternative building designes according to the three criteria of optimality. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939, p. 519-523.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Šaparauskas Jonas. The main aspects of sustainability evaluation in construction. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281894, p. [1-6].. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šaparauskas Jonas. Development evaluation of Vilnius, Riga and Tallinn from sustainable point of view. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-5.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Šaparauskas Jonas; Raslanas Saulius; Gikys, Mindaugas. Web-based multiple criteria analysis of sustainable urban development problems. ISEC 2003. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Šaparauskas Jonas. Daugiakriterinio metodo parinkimas darniam miesto vystymui modeliuoti. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25-26 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057752, p. 43-48.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Šaparauskas Jonas; Alchimovienė, Jurgita; Ramanauskaitė, Jurgita; Ramanauskaitė Jolita. Pastatų alternatyvų vertinimas naudojantis interneto galimybėmis. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 27-28 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056187, p. 70-75.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Šaparauskas Jonas. Subalansuotos statybos problematika. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 27-29 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055598, p. 19-24.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Šaparauskas Jonas. Pastato informacinės sistemos kūrimo aspektai. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 30 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2001, p. 136-143.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2015 - Šaparauskas, Jonas. Statybos inžinieriaus studijos - puikus pasirinkimas šiuolaikiniam jaunimui. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2015, Nr. 3, p. 62-64.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2015 - Šaparauskas, Jonas. Šiuolaikinei statybai reikia progresyvaus jaunimo. Statybunaujienos.lt. Statybininkų dienai. Vilnius : VšĮ „Propagandos ministerija“. 2015, Nr. 3(6), p. 40.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Juozapaitis Algirdas; Šaparauskas Jonas; Šalna, Remigijus. Siekiantiesiems užtikrintos karjeros – modernios statybos inžinerijos studijos. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 6, p. 58-59.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2013 - Garnytė-Sapranavičienė, Inga; Šaparauskas Jonas. Dalyvauti intensyvių studijų projekte: žavesys ar išbandymas?. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2013, Nr. 3, p. 64-71.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Šaparauskas Jonas. Tarptautiniame kūrybiniame projekte Čekijoje. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2012, Nr. 3, p. 68-73.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Šaparauskas Jonas. Europos universitetų statybos fakultetų studentų kūrybinis projektas Austrijoje. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2011, Nr. 1-2, p. 48-53.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Vilutienė, Tatjana; Šaparauskas Jonas. Determination of aggregated project performance indicators in construction by applying the methods of multiple criteria analysis. The 12th German-Lithuanian-Polish Colloquium “Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making”: abstracts, May 20-24, 2009 Vilnius, Lithuania/ Lithuanian Operational Research Society, Leipzig University of Applied Science,. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284390, p. 50.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Šaparauskas Jonas. The main aspects of sustainability evaluation in construction. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281313, p. 175-176.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2006 - Šaparauskas Jonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Evaluation of urban sustainability: the comparison of two methods. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: abstracts, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 995519037X, p. 45.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šaparauskas Jonas. Development evaluation of Vilnius, Riga and Tallinn from sustainable point of view. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 129-130.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Vainiūnas, Povilas; Šaparauskas Jonas; Gikys, Mindaugas. WEB-based decision support in sustainable urban development. SIID-2003. International Conference on Sustainability Indicators and Intelligent Decisions. 9-11 October 2003, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2003, p. 51-52.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Zavadskas Edmundas Kazimieras; Kaklauskas Artūras; Vainiūnas, Povilas; Šaparauskas Jonas. Modelling and forecasting of sustainable urban development. SIID-2003. International Conference on Sustainability Indicators and Intelligent Decisions. 9-11 October 2003, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2003, p. 54-55.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2004 - Šaparauskas Jonas. Darnaus miesto vystymo(si) daugiatikslė selektonovacija, 143 lap. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 10.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2013 - Šaparauskas Jonas. Statybos organizavimo aiškinamasis uždavinynas. Technika. ISSN 9786094573408, 83 p.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 3.000]