Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

STATYBOS FAKULTETO ABSOLVENTŲ IR BIČIULIŲ KLUBAS

VGTU Statybos fakulteto Absolventų ir bičiulių (alumni) klubas įsteigtas 2008 metais. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2018 metų vasario 6 dieną. Šio susitikimo metu išrinkta klubo valdyba, kurią sudarė Irena Čebrovienė, Jonas Ladyga, Nerijus Žukas, Vidmantas Droselis ir Linas Juknevičius. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Irena Čebrovienė.
 
Šiuo metu VGTU Statybos fakulteto Absolventų ir bičiulių klubo valdybos pirmininkas yra Vidas Šlivinskas (AB PST), pirmininko pavaduotojai – Gražina Lygnugarienė (Infostat), Gintautas Bartulis (Prienų savivaldybės taryba) ir Violeta Laurinavičienė (UAB Ikfa).
 
VGTU Statybos fakulteto Absolventų ir bičiulių klubas pirmiausiai skirtas fakulteto absolventams, tačiau nariais gali būti ne tik fakulteto absolventai, bet ir asmenys, kuriems yra svarbu VGTU Statybos fakulteto prestižas ir užimama padėtis Lietuvos statybininkų bendruomenėje.
 
Tapę klubo nariu galėsite:
 • dalyvauti fakulteto ir klubo renginiuose;
 • inicijuoti ir organizuoti renginius;
 • dalyvauti svarstant klubo veiklos klausimus;
 • reklamuoti savo įmonę, organizaciją klubo internetiniame puslapyje ir VGTU leidiniuose;
 • prisijungti prie klubo narių duomenų bazės;
 • dalyvauti universitete vykstančiose konferencijose, seminaruose;
 • naudotis universiteto bibliotekos fondais.
 
VGTU Statybos fakulteto absolventų ir bičiulių klubo veiklos tikslai (veiklos sritys):
 • palaikyti tvirtus klubo narių tarpusavio ryšius ir jų ryšius su VGTU Statybos fakultetu;
 • vystyti klubo bendruomenės profesinius gebėjimus;
 • bendradarbiauti su kitų valstybių statybos srities specialistais, Lietuvos, tarptautinėmis ir  kitų universitetų absolventų organizacijomis;
 • prisidėti prie VGTU Statybos fakulteto veiklos vystymo bei plėtros;
 • padėti užtikrinti aukštą inžinerijos studijų VGTU Statybos fakultete lygį;
 • kurti palankias sąlygas VGTU Statybos fakulteto studentams deramai pasirengti dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias bei įgūdžius;
 • ugdyti studentus atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais, siekiančiais rinkos pagrindais veikiančios valstybės idealo;
 • padėti klubo nariams užmegzti verslo bei kitokius ryšius su kolegomis – praktikais;
 • sudaryti klubo nariams palankias sąlygas gilinti teorines ir praktines žinias Klubo organizuojamų susitikimų, diskusijų, konferencijų, paskaitų ir kitų renginių metu.
   
Klubo veiklos uždaviniai (veiklos rūšys):
 • klubo narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
 • aktualių VGTU Statybos fakulteto ir klubo bendruomenės naujienų kaupimas ir sklaida, pagrįsta abipusiu susitarimu dėl informacijos perdavimo tretiesiems asmenims;
 • klubo narių ir universiteto atstovų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
 • klubo narių diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
 • klubo narių profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų ir informacijos sklaida;
 • intelektinė pagalba ir renginiai studentams;
 • informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas ir sklaida, studentų konsultavimas įsidarbinimo klausimais;
 • finansinė parama Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir/ar Statybos fakultetui, labdaringa veikla;
 • kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų klubo veiklos tikslų.
 
Asmenis, norinčius tapti VGTU Statybos fakulteto Absolventų ir bičiulių klubo nariais, prašome atsiųsti prašymą (laisva forma, nurodant savo kontaktinius duomenis) Statybos fakulteto prodekanui Linui Juknevičiui el. paštu lj@st.vgtu.lt.
 
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų dėl klubo veiklos – prašome skambinti telefonu +370 5 2745243 / +370 686 84717, rašyti el. paštu lj@st.vgtu.lt arba atvykti į VGTU, Saulėtekio al. 11, SRK-I 422 kab.
 
Jūs visada laukiami fakultete!
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė