Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Dėl kandidatų atrankos prezidentinėms stipendijoms gauti

Dėl kandidatų atrankos prezidentinėms stipendijoms gauti

2018-04-12
Dėl kandidatų atrankos prezidentinėms stipendijoms gauti
Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos (humanitarinių mokslų  bei meno studijų krypčių grupei),  Aleksandro Stulginskio (matematikos mokslų studijų krypčių grupei, informatikos  mokslų studijų krypčių grupei,  fizinių mokslų studijų krypčių grupei),  Kazio Griniaus (gyvybės, sveikatos,  sporto, veterinarijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupei), Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių grupei, technologijų  mokslų studijų krypčių grupei),  ir Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių grupei, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupei, ugdymo mokslų studijų krypčių grupei, teisės studijų krypčių grupei)  vardinės stipendijos  skiriamos talentingiems, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje, visuomeninėje (arba) meninėje veikloje pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams. Jas kasmet skiria Švietimo ir mokslo ministras.
 
Vardinės stipendijos yra 5 ir 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį. Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, pradedant penktuoju studijų semestru, antros pakopos studijų studentams - 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį, pradedant trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos pradedant penktuoju, 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – pradedant devintuoju studijų semestru.

Prašome iki 2018-04-18 kreiptis į dekanatą ir siūlyti savo kandidatūrą, jei atitinkate aukščiau išvardintus reikalavimus.

Siūlant savo kandidatūrą vardinei stipendijai gauti, Studijų direkcijai pateikiami šie dokumentai:
1. Kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose; 
2. Pažyma apie studijų rezultatus iš VGTU IS (paskutinių dviejų semestrų, pasirašyta dekano ir studijų prorektoriaus).

LR Vyriausybės  patvirtinti Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai, reglamentas, paraiškos forma yra LMA tinklapyje www.lma.lt

                                        
    • Puslapio administratoriai:
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė
    • Linas Juknevičius
    • Justė Kareivaitė