Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo

Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo

2017-08-02
Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo
​Lietuvos mokslo taryba įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711, skelbia kvietimą teikti prašymus finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus.
Veiklos tikslas – galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.
Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Prašymų vertinimo kriterijai
1) vizito tikslų pagrįstumas;
2) numatomų rezultatų reikšmė.
Prašymai priimami nuolatos.
    • Puslapio administratoriai:
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė
    • Linas Juknevičius
    • Justė Kareivaitė