Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

FAKULTETO TARYBA

Taryba yra viena iš fakulteto valdymo struktūros dalių, numatytų VGTU statute. Statybos fakulteto tarybą šiuo metu sudaro 15 narių. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu fakultetą sudarančių padalinių akademinio personalo susirinkimuose. Tarybos sudėtyje taip pat yra vienas studentų atstovas, kurį deleguoja fakulteto studentų atstovybė.
Fakulteto taryboje svarstomi ir priimami sprendimai dėl studijų ir mokslinės veiklos organizavimo, ūkinės veiklos, strateginės plėtros, kokybės vadybos, studijų programų pakeitimų, fakulteto padalinių veiklos efektyvumo ir kitais aktualiais klausimais. Taryba taip pat teikia siūlymus universiteto tarybai, senatui ir rektoriui dėl pedagoginių vardų suteikimo, fakulteto struktūros pakeitimų, dekano kandidatūros.
Dekanas tarybos tvirtinimui kiekvienais metais teikia fakulteto veiklos ataskaitą.

Dabartinė fakulteto tarybos sudėtis pateikta žemiau.

 
doc. dr. Ritoldas Šukys
Tarybos pirmininkas, Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra
doc. dr. Jolanta Tamošaitienė
Tarybos pirmininko pavaduotoja, Tvarios statybos institutas, Operacijų tyrimų laboratorija
prof. dr. Algirdas Juozapaitis
Statybos fakulteto dekanas
dr. Valentin Antonovič
Statybinių medžiagų institutas, Kompozitinių medžiagų laboratorija
prof. dr. Darius Bačinskas
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra
stud. Gabrielė Gaidamavičiūtė
Studentų atstovybė
dr. Tomas Gečys
Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedra
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
prof. dr. Arnoldas Norkus
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra
prof. dr. Saulius Raslanas
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
doc. dr. Liudvikas Rimkus
Taikomosios mechanikos katedra
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra
doc. dr. Remigijus Šalna
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra
doc. dr. Jonas Šaparauskas
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
prof. dr. Zenonas Turskis
Tvarios statybos institutas, Operacijų tyrimų laboratorija
prof. dr. Juozas Valivonis
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra
doc. dr. Sigitas Vėjelis
Statybinių medžiagų institutas, Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė
    • Linas Juknevičius
    • Justė Kareivaitė