Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
J. Parasonis.
 • Statinių ir statybos mokslo bei inovacijų tarptautinės tarybos (CIB) komiteto WO86 „Pastatų defektai“(Building Pathology) narys nuo 1998 m.;
 • Tarptautinės informatikos akademijos (International informatization Academy) tikrasis narys nuo 1999 m.;
 • Amerikos biografijų instituto (The American biografhical Institute) Tarybos patarėjas nuo 2003 m.;
 • Izraelio nepriklausomos mokslų akademijos (Independent Academy of Sciences of Izrael) tikrasis narys nuo 2003 m.
Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų mokslo institucijų bei organizacijų veikloje
 • J. Parasonis. VGTU jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ Statybos sekcijos organizacinio komiteto pirmininkas; Lietuvos standartizacijos technikos komitetų TK 14 „Projektavimo sistema“ ir TK 38 „Statybinės konstrukcijos“ narys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos ekspertų tarybos narys, VGTU Statybos fakulteto tarybos narys.
 • Endriukaitytė. Statybos komiteto prie Aplinkos ministerijos narys.
 • M. Norbutaitė. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
 • L. A. Skardinskas. Nacionalinio standartizacijos technikos komiteto TK 14 „Projektavimo sistema“ pirmininkas; Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidiumo narys; tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinių vertimų į lietuvių kalbą vadovas – ekspertas; kasmet leidžiamo „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų Rodyklės – sąvado“ atsakingas sudarytojas (su bendraautoriais).
 • G. Klimavičius. Lietuvos architektų sąjungos ekspertų komisijos narys; Lietuvos architektų sąjungos atestacinės komisijos narys; Lietuvos architektų sąjungos valdybos narys.
 • G. Umbrasas. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
 • J. Parasonis. 8-osios ir 9-osios tarptautinės konferencijos „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ mokslinio komiteto narys; VGTU jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ Statybos sekcijos organizacinio komiteto pirmininkas; Lietuvos statybos inžinierių sąjungos ekspertų tarybos narys, VGTU Statybos fakulteto tarybos narys.
Sukurtos technologijos, įrenginiai, prototipai, programinė įranga, duomenų bankai, informaciniai fondai ir pan.
 
2011 m.
 1. Josifas Parasonis, Gintaras Klimavičius, Andrius Keizikas. Mažai energiniai imlaus daugiabučio gyvenamojo namo pilotinis projektas. Projektas parengtas pagal LONGLIFE sukurtą koncepciją. Namo architektūra, konstrukciniai ir kiti inžineriniai sprendiniai leido pasiekti mažą jo energinį naudojimo imlumą. Trečdalį energijos poreikio šildymui, vėdinimui, karštam vandeniui bei elektrai (bendrom namo reikmėm) išgaunama atsinaujinančių energijos šaltinių sąskaita. Tokio namo priežiūros ir naudojimo kaštai, apskaičiuoti 50 –čiai metų laikotarpiui sumažėja apie 40 %, lyginant su šiuo metu statomais analogais. Užsakovas: Baltic Sea Region programos 2007-2013 Jungtinis Techninis Sekretoriatas, projektas #006 LONGLIFE.
Užsienio mokslininkų vizitai
 
 • Edmundas Saliklis. Kalifornijos Valstybinis technikos universitetas. Skaitė paskaitas Architektūros inžinerijos studijų programos studentams. 2012-09-11–2012-09-12.
 • Roger Howard Taylor. Danijos VIA universiteto koledžas. Vyko derybos dėl bendros studijų programos. 2012-09-04–2012-09-05.
 
Dėstytojų vizitai
 
2012 m.
 • Inga Garnytė – Sapranavičienė. Mendelio žemės ūkio ir miškininkystės universitetas, Čekija. Dalyvavimas Erasmus IP projekte. 2012-03-18–2012-03-31, 14 d. Erasmus IP projekto lėšos.
 • Inga Garnytė – Sapranavičienė. Lisabonos aukštasis inžinerijos institutas, Portugalija. Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. 2012-05-21–2012-05-26, 6 d. Erasmus/MVG programos lėšos.
 • Inga Garnytė – Sapranavičienė.  Kopenhagos dizaino ir technologijos mokykla, Danija. Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. 2012-05-02–2012-05-06, 5 d. Erasmus/MVG programos lėšos.
 • Aistė Andriušytė. Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija. Dalyvavimas etnologinėje ekspedicijoje. 2012-08-06–2012-08-16, 11 d. VGTU, projekto „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ lėšos.
 
 
2011 m.
 • Andrej Jodko. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Stažuotė. 2011-10-03-2012-01-01 d. Finansavo: VGTU.
 • Josifas Parasonis. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE  baigiamoji konferencija. Pilot Project „LONGLIFE LT“. 2011-11-07-2011-11-10, 4 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Andrius Keizikas. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE  baigiamoji konferencija. Pilot Project „LONGLIFE LT“. 2011-11-07-2011-11-10, 4 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Josifas Parasonis. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE partnerių pasitarime. 2011-02-16-2011-02-18, 3 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Josifas Parasonis. Gdansko technikos universitetas, Lenkija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE partnerių pasitarime. 2011-05-04-2011-05-06, 3 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Josifas Parasonis. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE posėdyje. 2011-06-23-2011-06-25, 3 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Josifas Parasonis. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE koordinatorių posėdyje. 2011-09-13-2011-09-14, 2 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Gintaras Klimavičius. Zalcburgo taikomųjų mokslų universitetas, Austrija. Dalyvavimas Erasmus intensyviame projekte „Subalansuota statyba“ ir paskaitų skaitymas. 2011-04-03-2011-04-09, 7 d. ERASMUS/MVG programos lėšos.
 • Gintaras Klimavičius. Gdynios m. savivaldybė, Lenkija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE pasitarime. 2011-05-04-2011-05-06, 3 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 • Andrius Keizikas. Berlyno aukštoji technikos mokykla, Vokietija. Dalyvavimas intensyviosios programos tarptautiniame projekte „Low Energy Building“ pagal ERASMUS mainų programą. 2011-08-28-2011-09-09, 13 d.
 • Andrius Keizikas. Berlyno technikos universitetas, Vokietija. Dalyvavimas Baltic Sea Region 2007-2013 programos tarptautinio projekto LONGLIFE darbo grupės susitikime. 2011-11-07-2011-11-10, 4 d. LONGLIFE projekto lėšos.
 
 2010 m.
 • A. Andriušytė vyko į Baltarusiją. Vizito tikslas - Gervėčių krašte esančių lietuviškų kaimų etninės architektūros tyrimas ir fiksavimas, 2010 m.  rugpjūčio mėn. 8–18 d.
 • J. Parasonis vyko į Berlyno technikos universitetą dalyvauti energiniai efektyvių daugiabučių gyvenamųjų namų projektavimo (LONGLIFE Design Class 2010) tarptautinio vertinimo komisijos darbe, 2010 m. liepos mėn. 15 – 17 d.
 
iki  2010 m.
 • Birutė Juodagalvienė. Vizitas į Drezdeno (Vokietija) Technikos universitetą. 2008 m. rugpjūčio 4-8 d.
 • Meda Norbutaitė skaitė paskaitas Bergeno aukštojoje mokykloje (Norvegija). 2007 m. balandžio 9-16 d.
 • Inga Garnytė – Sapranavičienė skaitė paskaitas pagal SOCRATES/ERASMUS programą Prahos technikos universitete (Praha, Čekija). 2006 m. balandžio 22–26 d.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. skaitė paskaitas pagal SOCRATES programą Vitus Bering aukštojo mokslo centre (Danija). 2005 m. balandžio 25-29 d.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė skaitė paskaitas pagal SOCRATES programą Kopenhagos aukštojoje technikos mokykloje (Danija). 2005 m. lapkričio 27 d. – 2005 m. gruodžio 1 d.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Dėstytojų mainai pagal SOCRATES/ERAZMUS programą. Kopenhagos technikos mokykla (Danija). 2004 m. lapkričio 8-14 d.
“Mano EKOnamai'14” konkurso nugalėtojai architektūros inžinerijos katedros absolventai Dominykas Marcinonis ir Sigita Martinkienė. Daugiau >>>
 
2010 m. konkurso „ISOVER Multi-Comfort House – Renovation“ nugalėtojais tapo IA-04 gr. studentai Daugiau >>>