Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslinių tyrimų kryptys

 1. Inžinerijos ir architektūros sąveika
 2. Statinių konstrukcijų patikimumo tyrimai
 
Katedroje vykdomas kvalifikacinis darbas "Architektūros ir konstrukcinių sprendinių darnos tyrimai"

2014 metinė užduotis

Priemonių, užtikrinančių statinių architektūros ir konstrukcijų darną, tyrimas
 
Darbo eilės numeris, darbo rūšis: 301, TMT- Taikomieji moksliniai tyrimai
 
Mokslo sritis ir kryptis, kurioje atliekamas darbas, ir mokslo krypties bei srities kodas: 02T – Statybos inžinerija
 
VGTU prioritetinės mokslo krypties, kurioje atliekamas darbas, pavadinimas: Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas
 
Vadovas: prof. habil. dr. Josifas Parasonis.
Vykdytojai: doc. dr. Aistė Andriušytė, doc. dr. Tatjana Grigorjeva, dr. Audronė Endriukaitytė, doc. Juozapas Šipalis,  Gitenis Umbrasas, Inga Garnytė-Sapranavičienė, Andrius Keizikas, Andrej Jodko

2013 metinė užduotis

Statinių modernizavimo galimybių tyrimai, įgyvendinant jų darną tarpusavyje ir su aplinka
 
Darbo eilės numeris, darbo rūšis: 301, TMT- Taikomieji moksliniai tyrimai
 
Mokslo sritis ir kryptis, kurioje atliekamas darbas, ir mokslo krypties bei srities kodas: 02T – Statybos inžinerija
 
VGTU prioritetinės mokslo krypties, kurioje atliekamas darbas, pavadinimas: Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas
 
Vadovas: prof. habil. dr. Josifas Parasonis.
Vykdytojai: doc. dr. Aistė Andriušytė, doc. dr. Tatjana Grigorjeva, dr. Audronė Endriukaitytė, doc. Juozapas Šipalis, Meda Norbutaitė, Gitenis Umbrasas, Inga Garnytė-Sapranavičienė, Andrius Keizikas, Andrej Jodko
 
Darbo tikslas: kvalifikacinio mokslo darbo tikslas yra architektūros ir konstrukcinių sprendinių darnos tyrimai galimai platesniu kontekstu. Todėl tyrimai vykdomi, ieškant:
 • svarbiausius  darnių visuomeninių pastatų komponavimo raiškos bruožus, analizuojant jų įvairių galimybių suderinamumą su kontekstine miesto aplinka ir gamtos potencialu;
 • prielaidas darnių aplinkai statinių kūrimui, remiantis tradicine architektūra kaip savaime draugiška aplinkai;
 • architektūros ir konstrukcinių sprendinių, didinančių statinių energinį efektyvumą;
 • architektūros inžinerijos specialistų rengimo programoje optimalaus meno ir inžinerinių  dalykų santykio;
 • inovatyvių statinių konstrukcijų sprendinių paieška bei konstrukcijų skaičiavimo metodų kūrimas ir tobulinimas.
 

2012 metinė užduotis

Darnių aplinkai statinių koncepcijos metmenys
 
Darbo eilės numeris, darbo rūšis: 301, TMT- Taikomieji moksliniai tyrimai
Mokslo sritis ir kryptis, kurioje atliekamas darbas, ir mokslo krypties bei srities kodas: 02T – Statybos inžinerija
VGTU prioritetinės mokslo krypties, kurioje atliekamas darbas, pavadinimas: Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas
 
Vadovas: prof. habil. dr. Josifas Parasonis.
Vykdytojai: doc. dr. Aistė Andriušytė, doc. dr. Tatjana Grigorjeva, dr. Audronė Endriukaitytė, doc. Juozapas Šipalis, Meda Norbutaitė, Gitenis Umbrasas, Jūratė Mačiulytė, Inga Garnytė-Sapranavičienė, Andrius Keizikas
 
Darbo tikslas: kvalifikacinio mokslo darbo tikslas yra architektūros ir konstrukcinių sprendinių darnos tyrimai galimai platesniu kontekstu. Todėl tyrimai vykdomi, ieškant:
 • svarbiausius  darnių visuomeninių pastatų komponavimo raiškos bruožus, analizuojant jų įvairių galimybių suderinamumą su kontekstine miesto aplinka ir gamtos potencialu
 • prielaidas darnių aplinkai statinių kūrimui, remiantis tradicine architektūra kaip savaime draugiška aplinkai;
 • architektūros ir konstrukcinių sprendinių, didinančių statinių energinį efektyvumą;
 • architektūros inžinerijos specialistų rengimo programoje optimalaus meno ir inžinerinių dalykų santykio.

LongLife

Programa
Pavadinimas
Santrumpa
Projekto pradžia
Projekto pabaiga
Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo)
Subalansuoti, energetiniu požiūriu efektyvūs daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas
LongLife
2009.04.01
2012.03.01
prof. habil. dr. Josifas Parasonis

Longlife Invest

Programa
Pavadinimas
Santrumpa
Projekto pradžia
Projekto pabaiga
Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo)
Parengto Lietuvos Longlife projekto įgyvendinimas statant bendrabutį Klaipėdos universitetui
Longlife Invest
2013.03.18
2014.09.30
prof. habil. dr. Josifas Parasonis

2013 m. leidiniai ir publikacijos

 VGTU vardu paskelbtų publikacijų sąrašas:
 1. Parasonis, Josifas; Jodko, Andrej. Architectural engineering as a profession: report on research leading to a curriculum revision / Josifas Parasonis, Andrej Jodko // Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no.5 (2013), p. 738-748.
 2. Parasonis, Josifas; Keizikas, Andrius. Increasing energy efficiency of the translucent enclosure walls of a building / Josifas Parasonis, Andrius Keizikas // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 869-875.
 3. Grigorjeva, Tatjana; Juozapaitis, Algirdas. Revised engineering method for analysis of behavior of suspension bridge with rigid cables and some aspects of numerical modeling / Tatjana Grigorjeva, Algirdas Juozapaitis // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 364–371.
 4. Parasonis, Josifas; Jodko, Andrej. Competence model for the architectural engineering professional / Josifas Parasonis, Andrej Jodko // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 876–881.
 
Pranešimai mokslinėse konferencijose:
 1. Grigorjeva, Tatjana; Juozapaitis, Algirdas. Revised engineering method for analysis of behavior of suspension bridge with rigid cables and some aspects of numerical modeling / Tatjana Grigorjeva, Algirdas Juozapaitis // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 364–371.
 2. Parasonis, Josifas; Jodko, Andrej. Competence model for the architectural engineering professional / Josifas Parasonis, Andrej Jodko // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 876–881.
 3. Jodko, Andrej. Architektūros inžinerijos programos plano pagrindimas / Andrej Jodko // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149. ISBN 9786094575365. p. [1-6].
 4. Parasonis, Josifas; Keizikas, Andrius. Increasing energy efficiency of the translucent enclosure walls of a building / Josifas Parasonis, Andrius Keizikas // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013. ISSN 1877-7058. 2013, Vol. 57, p. 869-875.
 
Studijos
 1. Bertašiūtė, R.; Andriušytė, A. et.al. 2013. Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija. Vilnius: Petro ofsetas.
 2. Bertašiūtė, R.; Andriušytė, A. et.al. 2013. Kaimo statyba: Suvalkija. Vilnius: Petro ofsetas.
 3. Bertašiūtė, R.; Andriušytė, A. et.al. 2013. Kaimo statyba: Mažoji Lietuva. Vilnius: Petro ofsetas.
 

2012 M. leidiniai ir publikacijos

VGTU vardu paskelbtų publikacijų sąrašas:
 
 1. Jodko, Andrej; Parasonis, Josifas. Curricula of the world architectural engineering undergraduate programs // International journal of engineering education. Dublin: TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. Vol. 28, no. 3 (2012), p. 633-641. [Duomenų bazės: ISI Web of Science; EBSCOhost; Scopus; ProQuest; Inspec]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 0,418(F) (2011)].
 2. Parasonis, Josifas; Keizikas, Andrius; Endriukaitytė, Audronė; Kalibatienė, Diana. Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings // Journal of civil engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012), p. 71-80. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA; CSA; INSPEC]; [M.kr.: 02T]; [Citav. rod.: 2,171(F) (2011)].
 3. Parasonis, Josifas; Keizikas, Andrius; Kalibatienė, Diana [Kalibatiene, Diana,]. The relationship between the shape of a building and its energy performance // Architectural engineering and design management London: Taylor & Francis. ISSN 1745-2007. Vol. 8, iss. 4, p. 246-256. [Duomenų bazės: EBSCOhost; Proquest; Igenta; LOCKSS; Proquest; OCLC; Taylor & Francis].
 4. Keizikas, Andrius; Andriušytė, Aistė; Šiožinytė, Eglė. Kai kurių ekologiškumo ir energinio efektyvumo santykio tradicinėje architektūroje aspektų tyrimas // Mokslo ir technikos raida = Evolution of science and technology / mokslo istorijos žurnalas = journal on History of Science. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 4, no. 1 (2012), p. 47-61. [Duomenų bazės: Gale®; Proquest; EBSCOhost].
 
Pranešimai mokslinėse konferencijose:
 
 1. Tamošaitienė, Jolanta; Parasonis, Josifas; Gaudutis, Ernestas. The assessment model of a high-rise building the initial system by applying multi-criteria methods // Proceedings of the 3rd International Conference Advanced Construction, Kaunas, 18–19 October, 2012 / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 2029-1213. p. 154-160.
 2. Holschemacher, Klaus; Gaudutis, Ernestas; Tamošaitienė, Jolanta. Model of structure solution selection for the sustainable building’s design // 25-th European conference on operational research (EURO-2012, XXV), 2012, 8-11 July, Vilnius, Lithuania. Vilnius: UAB "AIM Group Baltic", 2012. p. 192.
 
Studijos
 1. Bertašiūtė, R.; Andriušytė, A. et.al. 2012. Kaimo statyba: Dzūkija. Vilnius: Petro ofsetas.

Katedros darbuotojų dalyvavimas projektuose

 • Baltic Sea Region programos projektas Longlife Invest "The implementation of the planned Lithuanian Longlife pilot project as a dormitory for Klaipeda Univerity - Parengto Longlife pilotinio projekto įgyvendinimas kaip Klaipėdos universiteto bendrabučio". Vykdymo terminas 2013 - 2015 metai. Projekto VGTU dalies vadovas - profesorius, habilituotas daktaras Josifas Parasonis. Projekto vykdytojai - doc.dr. Natalija Lepkova, asistentai Inga Garnytė-Sapranavičienė, Andrius Keizikas, Andrej Jodko.
 
 • Baltic Sea Region 2007-2013 programa, LONGLIFE. Vykdymo terminas – 2009–2012. Projekto VGTU dalies vadovas – Josifas Parasonis. Projektą vykdė: Architektūros inžinerijos katedra. Vykdytojas: Andrius Keizikas.
 
 • Nacionalinė mokslo programa “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”. Projektas “Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas”. Projekto vadovas – Saulė Matulevičienė (FilF). Vykdytoja, atstovaujanti VGTU Architektūros inžinerijos katedrą – Aistė Andriušytė.
 
 • Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Projektas „Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, pastatų elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose“. Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.  Susijusios institucijos: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), LR Aplinkos ministerija (AM). Vykdytoja, atstovaujanti VGTU Architektūros inžinerijos katedrą – Aistė Andriušytė.
 
 • Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomas projektas „Saugomų teritorijų specialistų kvalifikacijos kėlimas, bendrosios ir specialiosios kompetencijos didinimas“. Mokymo programa „Statybas reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymo teisinė praktika“. A. Andriušytė: paskaita „Architektūros kompozicijos vertinimo aspektai“ ir praktinio seminaro vedimas 2012 m. spalio 19 ir 22 d. E. Šiožinytė: pranešimas „Saugomų teritorijų dokumentų ir STR derinimo klausimai“.
 
 • Projektas „Subalansuoti, energiją ir išteklius taupantys daugiabučiai gyvenamieji namai, taikant unifikuotas procedūras ir naujas bei adaptuotas technologijas“, Sustainable, energy efficient and resource saving, residential buildings in consideration of unified procedures and new and Adaptec technologines. Vykdymo terminas – 2009–2012. Projekto VGTU dalies vadovas – Josifas Parasonis. Projektą vykdė: Architektūros inžinerijos katedra. Vykdytojai: Gintaras Klimavičius, Andrius Keizikas.
 
 • Lietuvių liaudies architektūros įtaka šiuolaikinei medinei statybai Lietuvoje  2010 m. užduotis: „Tradicinės architektūros planinės struktūros ypatumų taikymas šiuolaikiniams projektams“. Vadovas – A. Andriušytė. Vykdytojai: J. Šipalis, G. Klimavičius, G. Umbrasas, I. Garnytė-Sapranavičienė.
 
 • Inžinerijos ir architektūros veiksnių analizė (kvalifikacinis). Vadovas J. Parasonis. 2002-2006 m.
 
 • Statinių konstrukcijų patikimumui turinčių įtakos veiksnių sisteminimas ir vertinimo metodai (kvalifikacinis). Vadovas J. Parasonis. 2002-2006 m.
 
 • Patikimumo teorijos metodų projektavime taikymo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). Vadovas ir vykdytojas J. Parasonis. 2000-2001 m
 
 • Architektūros psichologinis įprasminimas (kvalifikacinis). Vadovas ir vykdytojas A. Andriušytė. 2000-2001 m.

Disertacijos

 
1. Linas Gabrielaitis.
Disertacijos tema: Smėlinio pagrindo antrinės deformacijos eksperimentinis nustatymas.
Gynimosi data: 2001.04.27  
Mokslo srities pavadinimas (kodas) - Statybos inžinerija (02T)
 
2. Audronė Endriukaitytė.
Disertacijos tema: Šilumos ir masės mainų proceso sienų akmens vatos sluoksniuose parametrų tyrimai.
Gynimo data: 2004 vasario 13 d.
 
3. Andrej Jodko.
Disertacijos tema: Statinio architektūros ir konstrukcijų sprendinių sinergija.
Rengimo laikotarpis 2009 - 2013.

Visų trijų disertacijų mokslinis vadovas - profesorius, habilituotas daktaras Josifas Parasonis.
 

Atliktos paslaugos, ekspertizės ir kūrybiniai darbai

2013 m.
 • Gitenis Umbrasas. Tarptautinis projektas „Baltijos keliui paminėti“. Pagamintos „Baltijos kelio“ pėdų plytelės ir sumontuotos Vilniaus archikatedros šventoriuje, Rygoje priešais „Laisvės“ statulą ir Taline priešais „Laisvės Kryžių“ šalia „Laisvės aikštės“ (granitas, bronza).
 • Gitenis Umbrasas. Informacinė lenta ant „Žaliojo“ tilto skulptūrinės grupės pjedestalo, skirta „1993 m. Sovietinės armijos išvedimo iš Lietuvos“ 20 – šimtmečiui (metalas).
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Interjero rekonstrukcija Vytenio g. Vilniuje.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Individualaus namo rekonstrukcijos projektas Eišiškių pl. Vilniuje.
 • Juozapas Šipalis. Poilsio namo Grūte, prie Ilgio ežero projektiniai pasiūlymai (trys variantai).
 • Juozapas Šipalis. Daugiabučio gyvenamojo namo Krivių gatvėje, Vilniuje rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai (trys variantai).
 • Juozapas Šipalis. Vienbučio gyvenamojo namo Saulėtekio gatvėje, Druskininkuose projektinis pasiūlymas.
 • Meda Norbutaitė. Cukrus, drobė, aliejus, akr., 18x24; Kava, drobė, aliejus, akr., 18x24; Konjakas, drobė, aliejus, akr., 40x50; Natiurmortas su vynuogėmis, drobė, aliejus, akr., 40x50; Natiurmortas su citrina ir vynuogėmis, drobė, aliejus, akr., 18x24; Vynas, drobė, aliejus, akr., 60x55; Atminimas metalo rėmuose (S.Dariui ir S.Girėnui atminti), drobė, aliejus, akr., 70x100;  Lėktuvėlis, (S.Dariui ir S. Girėnui atminti), drobė, aliejus, akr., 70x100; Kamštis, drobė, aliejus, 24x18; Idėjos gimimas, drobė, aliejus, 18x24; Malūnėlis, drobė, aliejus, akr., 24x18; Diskusija, drobė, aliejus, akr., 90x150; Dvi citrinos, drobė, aliejus, 18x24; Persiškos vestuvės I, drobė, aliejus, akr., 40x50; Persiškos vestuvės II, drobė, aliejus, akr., 40x50; Stiklo indai I, drobė, aliejus, akr.,18x24; Stiklo indai II, drobė, aliejus, akr., 18x24; Išlaikytas, drobė, aliejus, akr., 24x18; Idėjos gimas III, drobė, aliejus, akr., 18x24; Girtas vynas, drobė, aliejus, 24x18; Skirtukas, drobė, aliejus, akr., 18x24; Skaitanti, drobė, aliejus, akr., 70x100; Raštelis, drobė, aliejus, akr., 18x24; Vakaro pasakos, drobė, aliejus, akr., 18x24; Istorija ant raudono, drobė, aliejus, akr., 18x24; Ryto kvapai, drobė, aliejus, akr., 90x50; Ištirpusi glėby, drobė, aliejus, akr., 100x70; Senelio palikimas, drobė, aliejus, akr., 18x24; Medus, drobė, aliejus, 24x18; Gaivumas, drobė, aliejus, 24x18; Moteris raudona suknele, drobė, aliejus, akr., 100x70; Sėdintis ant mėlynos kėdės, drobė, aliejus, akr., 100x70; … su braškėmis, drobė, aliejus, 24x18; Seka. Malūnėlis, drobė, aliejus, akr., 24x18; Sidabre, drobė, aliejus, akr., 24x18; Šilko pataluose, drobė, aliejus, akr.,70x100; Sidabro šilkuose, drobė, aliejus, akr., 70x100; Sustojęs laikas II, drobė, aliejus, akr., 70x130; Mustangas, drobė, aliejus, akr., 24x18; Vonytė II, drobė, aliejus, akr., 24x18; Pieva, drobė, aliejus, akr., 50x90; Molbertas, drobė, aliejus, akr., 50x40; Žvynai, drobė, aliejus, akr., 60x60; Baloje, drobė, aliejus, 50x40; Stogas, drobė, aliejus, akr., 50x90; Dailininko rubinai, drobė, aliejus, akr., 18x24; Tapytojo natiurmortas, drobė, aliejus, akr., 18x24; Natiurmortas su statulėle, drobė, aliejus, akr., 70x130; Luodžio vaišės, drobė, aliejus, akr.,  40x50; Kriauklė drobė, akvareliniai pieštukai, akr. 50x90; Žalia sofa, drobė, aliejus, akr.,70x100; Pirtyje, drobė, aliejus, akr., 70x100; Kauno Ikaras, drobė, aliejus, akr., 90x120; Prie arbatos ir soboro, drobė, aliejus, akr., 90x100; Miestietis, drobė, aliejus, akr., 90x150; Piešinių ciklas “Kauno pleneras”, pop., akvareliniai pieštukai, 30x40, 15x20 (5); Gruziniškas natiurmortas. Medėja, drobė, aliejus, akr., 80x100; Arbūzas, kreidinis popierius, aliejus,  30x40; Natiurmortas. Gruzijos vaišės, kreid. pop., aliejus,  30x40; Piešinių ciklas “Gruzijos pleneras”, kreid. pop., akvareliniai pieštukai, 30x40 (7); Akmenys, Juodosios jūros pakrantė, kreid., pop., aliejus, 30x40; Be pavadinimo, kreid., pop., aliejus, 30x40; Karvė, kreid., po., aliejus, 30x40; Vanduo, drobė, aliejus, 90x50; Undinė, drobė, aliejus, akr.,, 50x90; Arbata menų kaime, drobė, aliejus, akr., 24x18; Draugai, drobė, aliejus, akr.,15x15; Medaus arbata, drobė, aliejus, akr., 24x18; Žinutė. Vakaro pokalbis, drobė, aliejus, akr., 30x40; Grybukas, drobė, aliejus, akr., 15x15; Ruduo Karelijoj, drobė, aliejus, akr., 80x100; Rudens sapnas, drobė, aliejus, akr.,  30x40; Ištapyta paletė “Šaukštas meilės”, medis,  aliejus, akr., 30x40; Piešinių ciklas “Pleneras Suomijoje” pop., akvareliniai pieštukai, 30x40 (4); 8 miniatiūros, drobė, aliejus, 15x15; Šviesa, drobė, aliejus, akr., 70x30; Juoda dekoracija, drobė, aliejus, akr., 120x70; Spyna, drobė, aliejus, akr., 24x18; Kvepalai, drobė, aliejus, akr., 90x50; Stiklinis natiurmortas, drobė, aliejus, akr., 30x40; Natiurmortas su vynuogėmis, drobė, aliejus, akr., 30x40; Aksesuarai, drobė, aliejus, akr., 90x150; Paveldėti prisiminimai arba Komunikacija su išėjusiais, drobė, aliejus, akr., 120x150; Siuvimo mašinėlė, drobė, aliejus, akr., 18x24; Nuraškytos, drobė, aliejus, akr., 18x24; Angelo smuikas II, drobė, aliejus, akr., 70x80; Durys, drobė, aliejus, akr.,18x24; Tapytojo natiurmortas, drobė, aliejus, akr., 18x24; Vilniaus kamerinio teatro aktorių šaržai, pop., grafitas, 8 piešiniai, 30x20.
 
2012 m.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Individualus gyvenamas namas Mildos g. 43, Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. VU Biblioteka, Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos Centras (MKIC). Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. BMS Megapolis kompiuterių parduotuvė Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Namas Kačerginėje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centra“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. IAE naujos technikos dokumentacijos archyvas. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas „Viršuliškių porelė“. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. SAAB autocentras Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Šiaulių motinos ir vaiko klinika. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Laidotuvių namai „Ritualija“ Ukmergėje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Panevėžio vyskupijos Sosto Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Vilkaviškio vyskupijos Žvirgždaičių Šv. Jėzaus širdies bažnyčia. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. UAB „Fermentas“ / Thermo Fisher Scientific Inc., laboratorijos Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. UAB „Rūta“ saldainių fabriko Šiauliuose rekonstrukcija. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Baltijos Amerikos klinikos Vilniuje rekonstrukcija. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Daugiabutis M.K. Čiurlionio g. Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Dvibutis gyvenamasis namas Vilniaus r. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Gyvenamasis namas „Pavasaris“ Vilniaus r. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. „EMBASSY HOUSE“ daugiafunkcinis pastatas, K.Kalinausko g. Vilniuje, Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. BEEPART kūrybinės dirbtuvės Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Viešbučio „Neris“ Kaune rekonstrukcija. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Vila Domino Klaipėdoje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“, iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. III etapas“. 2012-11-29.
 • Meda Norbutaitė. Tapybos darbai:„Natiurmortas su persiškais granatais”, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; “Barboros šachmatų žaidimas”, 120x150, drobė, aliejus, akrilas; „Angelas prausia sparnus”, 85x65, drobė, aliejus, akrilas; „Angelo smuikas”, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Barstantis gėles”, 85x70, drobė, aliejus, akrilas; „Dedikacija Provanso rūsiams“, 65x120, drobė, aliejus, akrilas; „Ruda“, 80x120, drobė, aliejus, akrilas; „Alchemikas“, 65x120, drobė, aliejus, akrilas; „Palikimas”, 90x150, drobė, aliejus, akrilas; „Angelų sostas“, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Natiurmortas su statulėle“, 85x70, drobė, aliejus, akrilas; „Šventovės dekoras“, 85x70, drobė, aliejus, akrilas; „Sparnai”, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Angelo veidas“, 92x65, drobė, aliejus, akrilas; „Laiko dėžutės“, 40x30, drobė, aliejus, akrilas; „Gimtinė. Lazdynėlių peizažas“, 80x80, drobė, aliejus; „Istorija po stiklu. Tolminkiemis”, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Jūra”, 85x70, drobė, aliejus, akrilas; „Saulėti pusryčiai su angelu”, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Pakalnučių perlai”, 85x70, drobė, aliejus; „Besąlyginė meilė”, 100x70, drobė, aliejus, akrilas; „Saulėti pusryčiai dviese”, 40x50, drobė, aliejus, akrilas; „Kalbanti žemė”,  44x54, drobė, aliejus.
 • 3 darbų ciklas: „Giesmė“arba“Iš...mintis“, 70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Simbolis”,70x85, drobė, aliejus, akrilas; „Maldynėliai“,70x85, drobė, aliejus, akrilas.
 • Mažo formato tapybos darbai: „Angelų vynas“,18x24, drobė, aliejus, akrilas;  „Granatų sultys“, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Sidabrinė“, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Torsas m”, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Žalias vynas-ne vanduo“, 24x18, drobė, aliejus; „Kukurūzuose“, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Ta naktis”, 24x18, drobė, aliejus; „Vakaras”, 18x24, drobė, aliejus; „3 viename”, 18x24, drobė, aliejus; „Buvome dviese”, 18x13, drobė, aliejus;  „Kukurūzuose 2”, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Riešutėlis“, 15x15, drobė, aliejus, akrilas; „Granatas“ , 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Užrašai“, 20x20, drobė, aliejus, akrilas; „Dalis granato“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Besisupantis“,24x18, drobė, aliejus; „Gulinti“, 18x24, drobė, aliejus;  „Kepalėlis”, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Rūgščios sultys”, 24x18, drobė, aliejus, akrilas;“Kaštonai”, 18x24, drobė, aliejus; „Karšta-šalta”, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Gundantis”, 18x24, drobė, aliejus; „Gundytojas”, 18x24, drobė, aliejus; „Sugundytas” 18x24, drobė, aliejus; „Ryšulys”, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; lino siūlai (koliažas); „Laikas m”, 24x18, drobė, aliejus, akrilas;  „Knygos viršelis”, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Laimo vaisius”, 13x18, drobė, aliejus; „Dovana”, 13x15, drobė, aliejus; „Sidabre”, 24x18, drobė, aliejus, akrilas.
 • Piešiniai: Piešinys „Ūkio bankas 2012” (kalendoriaus viršeliui), 30x40, pop., grafitas, akvarelė; J. Petručių Giminės medis, 55x70, pop., grafitas, akvarelė; piešinių ciklas „Sakiškės”, 30x20 (5), pop., grafitas, akvarelė.
 • Juozapas Šipalis. Ūkininko ūkio sodybos – vienbučio gyvenamojo namo Mašnyčių k. Druskininkų sav. statybos projektas.
 • Juozapas Šipalis. Dvibučio gyvenamojo namo Jundos g. 28 Vilniaus m. statybos projektas.
 • Juozapas Šipalis. Vienbučio gyvenamojo namo prie Ilgio ežero Druskininkų sav. projektinis pasiūlymas.
 • Gitenis Umbrasas. Išeksponuota „Pranciškaus vizija“ (10 X 7 m.) Kybartų bažnyčios altoriuje.
 • Gitenis Umbrasas. Atrestauruotos „Čiulbančio kryžiaus“ freskos.
 • Gitenis Umbrasas. Skirtingų Lietuvos valstybės istorijos laikotarpių žemėlapių projektinis eskizas. Dailininkai: G. Umbrasas ir A. Tamošaitis, architektas M. Šaliamoras.
 • Gitenis Umbrasas. „Paskutinės vakarienės“ freskos eskizas Nidos bažnyčiai. Dailininkas G. Umbrasas, architektas R. Krištapavičius.
 2011 m.
 • Meda Norbutaitė. „Skirtukas“, 100x70, drobė, aliejus, akrilas; „Ošimas“, 40x50, drobė, aliejus, akrilas; „Riešutas 4“ 20x20, drobė, aliejus, akrilas; “ Riešutas 2“, 7x13, drobė, aliejus, akrilas; „Riešutai“, 7x13,  drobė, aliejus, akrilas; Triptikas „Moteris ir veidrodis“, 90x90, 90x90, 90x90, drobė, aliejus, akrilas; „Burtai“, 24x30, drobė, aliejus, akrilas; „Duonelė“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Abstrakcija su akmenimis“, 40x30, drobė, aliejus, akrilas; „Bėgimas nuo mėlyno nerimo“, 65x120, drobė, aliejus, akrilas; „Medžių ažūras“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Palaukėje“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Vakaro vaišės“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Šaukštas rubinų fone“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Sielos slėpiniai“, 40x40, drobė, aliejus, akrilas; „Gintaro mergina“, 30x40, drobė, aliejus, akrilas; „Aistrų jūra“, 24x18, drobė, aliejus, akrilas; „Raudonas“, 30x24, drobė, aliejus, akrilas; „Rubinplaukė“, 40x30, drobė, aliejus, akrilas; „Karštis“, 60x70, drobė, aliejus, akrilas; „Aistrų jūra“, 90x60, drobė, aliejus, akrilas; „Minčių piramidė“, 30x24, drobė, aliejus, akrilas; „Atriekta“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Knygutė, kurioje...“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Valtelės“, 12x30,  drobė, aliejus, akrilas; „Sidabro jūra III m“, 12x30, drobė, aliejus, akrilas; „Orchidėja“, 55x140, drobė, aliejus, akrilas; „Skulptorių rankose“, 150x90, drobė, aliejus; „Plūdur”, 12x30, drobė, aliejus, akrilas; „36“, 18x24 (36), drobė, aliejus; „Meilės vynas“, 50x130, drobė, aliejus, akrilas; „Riešuto šviesa“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Aukso riešutas“, 24x30, drobė, aliejus, akrilas; „Aistrų vonia m“, 18x24, drobė, aliejus, akrilas; „Ragana“, 40x30, drobė, aliejus, akrilas; „Minčių raštai“, 90x150, drobė, aliejus, akrilas; „Aistrų jūra m“, 12x30, drobė, aliejus, akrilas; „Karštas“, 15x20, drobė, aliejus, akrilas; „Žiedai“, 18x13, drobė, aliejus; „Bendravimas“, 24x18, drobė, aliejus; Vilniaus kamerinio teatro aktorių, režisierių draugiški šaržai, 29x21 (20), popierius, grafitas; „Knygų lentynėlė“, 9x24, popierius, akvarelė; „Neptūnas ir Afroditė“, 6 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; „Peizažas“, 3,5 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; „Kolonos“, 2,5 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; „Donaldo sodas“, 4,4 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; Pano visuomeniniame interjere „Povai“, 43 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; Pano visuomeniniame interjere „Venecija“, 70 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas; „Senamiestis“, 4,5 kv.m, struktūrinis tinkas, akrilas.
 • Meda Norbutaitė. Darbai publikuoti parodų kataloguose: „Žvilgsnis į save“, „XXI a. autoportretas“; „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą...“; „19-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda“.
 • Meda Norbutaitė. Darbai publikuoti spaudoje: „Šiaulių naujienos“, 2011-11-14; „Šiaulių kraštas“, 2011-11-08.
 • Gitenis Umbrasas.  Skulptūra „Pupa 2“, ąžuolas, žalvaris, švinas; Vadovas veiksmo „100 laiškų Čiurloniui“, Kernavė, Paberžė, Nida.
 • Juozapas Šipalis. Dvibučio gyvenamojo namo Lenktojoje g. Vilniuje eskizai (trečias variantas).
 • Juozapas Šipalis. Gyvenamojo namo Juodšiliuose rekonstrukcijos eskizai (du variantai).
 • Juozapas Šipalis. LR Vyriausybės rūmų posėdžių salės interjero eskizai (du variantai).
 2010 m.
 • J. Parasonis. 5 statinio ekspertizės, 1 statinio techninio projekto bendroji ekspertizė, 2 statinio techninio projekto dalinės ekspertizės.
 • G. Umbrasas. Pagaminta ir įmontuota „Stebuklo“ plytelė Gruzijos sostinės Tbilisio centre įsikūrusiame Vilniaus skvere.
 • G. Umbrasas. Pagaminta  „Stebuklo“ plytelė, kuri numatyta įmontuoti Kinijoje, Šanchajuje.
 • G. Umbrasas. Projekto „Vytis“ vizualizacija ir maketas. M:1x100. Architektas T. Balčiūnas.
 • M. Norbutaitė. „Natiurmortas su arbata ir citrinomis“, 40x50, drb., al., akr.; „Dvi pusės“, 20x20, drb.,al., akr.; „Kaštonas I“, 20x20, drb., al., akr.; „Kaštonas II“ 20x20, drb., al .,akr.; „Idėjos gimimas m“, 20x20, drb., al., akr.; „Aistrų vonia m“, 27x22, drb.,al., akr.; „Atėjo moteris“, 30x40, drb., al., akr.; „Heraldika“, 40x40, drb., al., akr.; „Vakarėjantis džiazas“, 30x40, drb., al., akr.; „Ruduo balutėje“, 40x50, drb., al., akr.; „Rudens Adagio“, 90x150, drb., al., akr.; „Avies kailyje“, 65x92, drb., al., akr.; „Gintarinė žemė“, 70x80, drb., al., akr.; „Tulpių vynas“, 65x92, drb., al., akr.; „4 idėjos“, 20x50, drb., al., akr.; „Šaržas I“ 29x20, pop., graf., akv.; „ Šaržas II“, 29x20, pop., graf., akv.; Piešiniai lankstinukui  „Viduramžiško šaudymo iš lanko sistema“ 20x29 (2), pop., graf., akv.; „Autoportretas. Aistrose“, 65x92, drb., al., akr.; „Laukimas m“, 20x20, drb., al., akr.; „Porceliano lėkštutė m“, 20x20, drb., al., akr.; „Raudona istorijos juosta“, 120x65, drb., al., akr.; „Raudonų avių plukdymas“, 65x92, drb., al., akr.; „Pilna istorijos“, 120x150, drb., al., akr.; „Sofa“, 30x30, drb., al., akr.; „Natiurmortas su granatais“, 30x40, drb., al., akr.; „Barboros laukimo taurė“, 120x65, drb., akr.; „Barboros karūna“, 120x90, drb., al., akr.; Šaržai  „Amerikiečių miuziklo meistrai“ ( koncerto  afiša,Vilniaus paveikslų galerija), 20x20 (3), pop., graf.; „Praeities nuosėdos“, 70x80, drb., al., akr.;  „Karalienė m“, 20x13, drb., al., akr.; „Lašelis m“, 13x24, drb., al., akr.; „Džiaugsmo taurė m“, 20x12, drb., al., akr.; „Kaštonai m“, 11x28, drb., al.,akr.; „4 idėjos m“, 20x50, drb., al., akr.; „Rubinų rasa m“, 20x20, drb., al., akr.; „Pasimatymas”, 92x65, drb., al., akr.; „Bėgimas nuo mėlyno nerimo“, 65x120, drb., al., akr.; „Laukimas”, 120x150, drb., al., akr.; „Cukruje”, 24x12, drb., al., akr.; „Pušys jaukioje sodyboje“, 50x60, drb., al., akr.; „Plenero spalvos”, 44x54, drb., al., akr.; „Pietų metas“, 60x80, drb., al., akr.; „Rugpjūčio miške“, 40x60, drb., al., akr.; „Anastasijos inkilai”, 45x60, drb., al., akr.; „Mėlynos valties prisiminimas“, 50x70, drb., al., akr.; „Kamienai”, 20x40,drb.,al.,akr.; „Pusryčiai žolėje“, 18x24, drb.,al.,akr.; „Šalčininkėliai“,18x24, drb.,al.; „3“, 18X24, drb.,al.,akr.; „Išminties piramidė II“, 50x40, drb.,al.,akr.; „Minčių saugykla“, 45x55, drb.,al.akr.; „Kriaušė“, 24x18, drb.,al.,akr.; „Atplaiša“, 20x20, drb.,al.,akr.; „Vakaro taurė“, 23x13, drb.,al.,akr.; „Vakaras”, 27x35, drb.,al.,akr.; „Karaliai”, 70x85, drb.,al.,akr.; „Vonios kambaryje”, 60x70, drb.,al.,akr.; „Pobūvis“, 120x150, drb.,al.,akr.; „Vanduo“, 24x30, drb.,al.,akr.; „Rytas“, 18x24, drb.,al.,akr.; „Sparnuota“, 24x30, drb.,al.,akr.; „Tara“, 28x22, drb.,al.,akr.; „Riešutas“, 13x18, drb.,al.,akr.; „Desertas“, 50x35, drb.,al.,akr.; „Sustojęs laikas prie Bibržos“, 40x60, drb.,al.,akr.; „Dviese”, 70x80, drb.,al.,akr.; „Raudonos lapkričio uogos”, 30x40, drb.,al.,akr.; „Laiko istorija”, 90x50, drb.,al.,akr.; „Minčių natiurmortas“, 90x70, drb.,al.,akr.; „Nuogos mintys”, 60x40, drb.,al.,akr.; „Šv.Kotrynos angelai”, 92x65, drb.,al.,akr.; „Meilės muzika“, 60x30, drb.,al.,akr.
 • J. Šipalis. Dviejų butų gyvenamasis namas šalia Antavilių gatvės sklype Nr.18, Vilniuje.
 • J. Šipalis. Lietuvos Onkologijos instituto valgyklos planavimo ir interjero projektas (pasiūlymas).
 • G. Klimavičius. Daugiabučio gyvenamo namo su komercinėmis patalpomis Asanavičiūtės g. 11A Vilniuje techninio projekto architektūrinė dalis.
 • G. Klimavičius. Energiniai efektyvaus daugiabučio gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai (architektūros dalis) pagal LONGLIFE tarptautinį projektą.
 2009 m.
 • J. Parasonis. Trijų butų A. Strazdelio g., Vilniuje remonto darbų ekspertizė.
 • J. Parasonis. Raudondvario pilies renovavimo įgyvendinimui techninio projekto bendrosios ekspertizės vadovas.
 • J. Parasonis. Degalinės Šilutės pl. 96, Klaipėdoje rekonstrukcijos atliktų darbų ir projekto valdymo ekspertizė.
 • J. Parasonis. Buto, esančio gyvenamajame name Genių g., Vilniuje konstrukcijų būklės ekspertizė.
 • J. Parasonis. Turistų apgyvendinimo, maitinimo ir konferencijų salių komplekso Markutiškių k. Trakų raj. techninio projekto ekspertizė.
 • Baltijos jūros regiono programa „Ilgaamžiai, energiją ir kitus išteklius taupantys daugiabučiai gyvenamieji namai, įvertinant unifikuotas procedūras ir naujas adaptuotas technologijas“ (Sustainable, Energy Efficienct and Resorce Saving Residential Buildings with Consideration of Unified Procedures and new and Adapted Technologies, LONGLIFE). Vykdymo terminai – 2009– 2011 m. Projekto Lietuvos partnerių koordinatorius, VGTU dalies vadovas – J. Parasonis. (2008 m. parengta paraiška, kurią EK 2008 10 25 d. patvirtino).
 • Bertašiūtė, Rasa (sudaryt.); Andriušytė, Aistė (sudaryt.). Veisiejų krašto kaimo architektūra / sudarytojai Rasa Bertašiūtė, Aistė Andriušytė. Kaunas: Lututė, 2009. 112 p. ISBN 978-9955-37-082-6.
 • J. Šipalis. Dvaro sodyba Šarnelės kaime Žemaičių Kalvarijos sen. Plungės raj. (projektinis pasiūlymas variantas II).
 • J. Šipalis. Dviejų butų gyvenamojo namo rekonstrukcija Lenktojoje gatvėje, Vilniuje (projektinis pasiūlymas).
 • J. Šipalis. Pirtelė Ratnyčios gatvėje, Druskininkuose.
 • G. Klimavičius. Dvibučio individualaus gyvenamojo namo Pakalnučių g. Vilniuje architektūriniai - projektiniai pasiūlymai, architektūrinė projekto dalis.
 • G. Klimavičius. Architektų sąjungos pastato rekonstrukcijos architektūriniai – projektiniai pasiūlymai, architektūrinė projekto dalis.
 • G. Klimavičius. Viešbučio Sėlių g. Zarasuose techninis projektas.
 • M. Norbutaitė. „Natiurmortas ant geltono stalo“, drb., al., akr., 75x85; „Kokonas” of Couture“, drb., al., akr., 150x90; „Apšviestieji“, drb., al., akr., 50x70; „Rožinės kaita“, drb., al., akr., 80x70; „Violetinis oranžas“, drb., al., akr., 70x90; „Paskutinė vakarienė. Gyvybės duona“,drb., al., akr., 120x150; „Aistrų kupini“, drb., al., akr., 52x81; „5 idėjos“,drb., al., akr., 40x75; „Buities vėrinys“, drb., al., akr., 120x150; „Kaštonas“, drb., al., 20X20; „Ex ministras“, šaržas, pop., graf., 30x25; „Karštas“ iš ciklo „Rubinų vynas“, drb., al., akr., 80x50; „Aistrų ragavimas“, drb., al., akr., 34x41; „Islandijos vėjai“ ciklas, pop., graf., akvar., 25x25 (5pieš.); „Išminties piramidė“, drb., al., akr., 100x50; „Stiklinė laimė“, drb., al., akr, 50x100; „Šiluma“,drb., al., akr., 24x18; „Rubino duona“, drb., al., 60x70; „Pelenai. Sudegusi aistra“, drb., al., akr., 70x70; „Svertai“, drb., al., akr., 70x80; „Aistra mėgintuvėlyje“, drb., al., akr., 30x82; „Mieganti žemė“, drb., al., akr., 70x90; „Sidabro puota II“, drb., al., akr., 84x145; „Dozavimas“, drb., al., akr., 80x70; „Kvepalai“, drb., al., 70x85; „Vėrinys“, drb., al., akr., 80x70; „Sena lyrika“, drb., al., akr., 45x65; „Verdantis iš vidaus“, drb., al., akr., 53x67; „Pančiai“, drb., al. ,akr., 65x92; „Gyvenimo vyniotinis. Dolce vita“, drb., al., akr., 65x120; „Raudonas ir karštas“, drb., al., akr., 30x25; „Natiurmortai“ pano interjere, tekst.tinkas, akr., lakas, 7 kv.m, Kaunas; „Sakura“ pano interjere, tekst.tinkas, akr., lakas, 1,9 kv.m, Kaunas; „Persiški kilimai“ pano eksterjere, tekst.tinkas, akr., lakas, 7 kv.m, Valančiaus g. 10, Kaunas; „Maroko motyvai“, pano interjere, tekst.tinkas, akr., lakas, 2,5 kv.m, Kaunas; „Lauros namai“ pop., graf., 21x29 (3pieš.).
 • G. Umbrasas. Mozaikos užbaigimas Tuskulėnų rimties parko kolumbariumo skliaute. Apie 30 kv.m balto ir geltono aukso Bizazos smalta.
 • G. Umbrasas. Dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Paleko ARCH studija + Gitenis Umbrasas, rengiant mažosios architektūros objektų Sereikiškių parke Vilniuje projektus.
2007 m.
 • J. Parasonis. Techninio projekto „Gyvenamasis namas Bokšto g., Vilniuje“ bendroji ekspertizė.
 • J. Parasonis. Techninio projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų Nemenčinės pl. 45, 45A, Antakalnio sen. Vilniuje“ konstrukcijų dalies ekspertizė.
 • J. Parasonis. Techninio projekto „Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų penkių korpusų apšiltinimo bei tambūrų rekonstrukcija“ bendroji ekspertizė.
 • J. Parasonis. Darbo projekto „PPĮ GELSVA geriamo vandens produkcijos sandėlio Liepkalnio g. 148, Vilniuje rekonstrukcija“ konstrukcijų dalies ekspertizė.
 • J. Parasonis. Techninio projekto „Daugiabutis gyvenamas namas su komercinėmis patalpomis Šv.Ignoto g.9, Vilniuje“ bendroji ekspertizė.
 • J. Parasonis. Statinio „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 82-89 krantinių rekonstrukcijos darbai“ atliktų darbų ekspertizė.
 • J. Parasonis. Statinio „Konstitucijos pr.12, Vilniuje“ konstrukcijų techninės būklės ekspertizė.
 • J. Parasonis. Statinio „Medžiotojų g. 9, Vilniuje“ rekonstrukcijos ekspertizė.
 • J. Šipalis. Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimas, projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Buto perplanavimo ir interjero Rinktinės g., Vilniuje, projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Buto mansardoje ir jo interjero Treinio g., Vilniuje, projektas.
 • J. Šipalis. Administracinės paskirties patalpų Kalvarijų g., Vilniuje, du projektai.
 • G. Klimavičius. „Saulės Sonatos“ poilsio apartamentų komplekso NAMAS „LA“ Kudirkos g. 10, Druskininkuose, techninis projektas.
 • G. Klimavičius. Poilsio apartamentų komplekso „Saulės Sonata“ Kudirkos g. 10, Druskininkuose, sklypo sutvarkymo projektas.
 • G. Klimavičius. Biurų pastato Asanavičiūtės g. 13, Vilniuje, techninis projektas.
 • G. Klimavičius. „Olifėjos“ pastato Olimpiečių g. 1, Vilniuje, rekonstrukcijos projektas.
 • M. Norbutaitė. Aliejinė tapyba: „Atvirumas“ 80x70, drb.,al.,akr.; „Įsimylėjęs vynas“ 75x43, drb.,al.,akr.; „Draugystės sutartis“ 43x75, drb.,al.,akr.; „Geltonas natiurmortas“ 42x75, drb.,al.,akr.; „Rožės branda“ 30x30, drb.,al.; „Kreminė aistra“ 30x30, drb.,al.,akr.; „Sidabrinis“ 13x35, drb.,al.,akr.; „Citrinos sultys II“ 15x21, drb.,al.,akr.; „Stalo įrankis (šakutė)“ 35x13, drb.,al.,akr.; „Rož(in)ė“ 80x70, drb.,al.,akr.; „Porelė“ 13x35, drb.,al.,akr.; „Kaštonų rubinas“ 15x21, drb.,al.,akr.; „Rubinų duonos ragavimas“ 15x21, drb.,al.,akr.; „Grynuolis“ 15x21, drb.,al.,akr.; „Geiša“ 80x70, drb.,al.,akr.; „Vonia“ 92x65, drb.,al.,akr.; „Rubinų drapiruotė“ 80x70, drb.,al.,akr.; „Rubinų juosta“ 21x21, drb.,al.; „Automobilio širdis“ 50x50, drb.,al.; „Rubinas važiuoja“ 50x50, drb.,al.; „ A le prima abstraktumas“ 50x50, drb.,al.; „Džipas“ 50x50, drb.,al.; „Rubinukas Ssang Yong kvadrate“ 50x50, drb.,al.; „Rubinų dangus“ 15x21, drb.,al.; „Mūsų gatvelė“ 50x50, drb. al.; „Vonia II“ 92x65, drb.,al.,akr.; „Vynas“ 60x160, drb.,al.,akr.; „Degančiose aistrose“ 160x60, drb.,al.,akr.; „Gėlių pora“ 16x21, drb.,al.; „Bijūnai“ 16x21, drb.,al.; „Našlaitės“ 20x20, drb.,al.; „Vonytė“ 20x20, drb.,al.; „Rumšiškių aistra“ 15x21, drb.,al.; „Sultys“ 24x31, drb.,al.; „Geltonos orchidėjos“ 35x35, drb.,al.; „Granato obuolys“ 20x20, drb.,al.,akr.; „Gėlėtoji“ 60x120, drb.,al.,akr.; „Rubinai žalame fone“ 15x21, 15x21, drb. al.; „Rubinai rubiniame fone“ 15x21, drb.,al.; „Sraunumas“ 30x30, drb.,al.,akr.; „Vita-minai“ 60x60, drb.,al.,akr.; „Mano raudono rubino chalato raudonas rubininis diržas 92x65, drb.,al.,akr.; „Gėlė Santai Barbarai“ 40x40, drb.,al.,akr.; „Seno miesto detalė“ 70x80, drb.,al.,akr.; „Violetinės gėlės“ 70x80, drb.,al.
 • M. Norbutaitė. Sieninė tapyba: „Pelėsiais“, 7 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas; „Fiono Fiesta“, 2 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas; „Vaza“, 0,5 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas; „Meldai“, 12 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Gargždai; „Senamiestis“, 3 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas; „Rubinų žaidimas“, 21 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas; „Mergelė vynuogyne“, 10 kv.m., struktūrinis tinkas, akrilas, Kaunas.
2006 m.
 • J. Parasonis. Paraiškų, teikiamų paramai gauti pagal BPD 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, tinkamumo ir naudos bei kokybės vertinimas - viso 28 paraiškos.
 • J. Parasonis. RWE NUKEM kompanijos (Vokietija) specialistų konsultavimas IAE energoblokų laikinosios saugyklos Techninio projekto rengimo klausimais.
 • J. Parasonis. 4 statinio projektų bendrųjų ekspertizių vadovas; 5 statinio projektų konstrukcijų dalies vadovas; 4 statinio bendrųjų ekspertizių vadovas; 4 statinių konstrukcijų ekspertizės vadovas.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo Vosyliukų kaime, Trakų rajone rekonstrukcijos projektas.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo Šalčininkuose rekonstrukcijos projektas.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo Avietyno g., Vilniuje rekonstrukcijos projektas.
 • J. Šipalis. Buto Santariškėse, Vilniuje interjero projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Buto Filaretų g., Vilniuje interjero projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Buto Veisiejų g., Druskininkuose rekonstrukcijos ir interjero projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Buto Šiltnamių g., Vilniuje rekonstrukcijos projektas.
 • M. Norbutaitė. „Natiurmortas su sidabro indu“ 40 × 50, drb., akr.; „Jausena“ 92 ×65, drb., al., akr.; „Blondinių maudynės“ 42 × 75, drb., al., akr.; „Etiudas vynui“ 50 × 40, drb., al., akr.; „Gintariniuose debesyse“ 92 × 65, drb., al., akr.; „Pusrytinė meditacija“ 42 × 75, drb., al., akr.; „Natiurmortas skonio tema“ 35 × 98, drb., al., akr.; „Natiurmortas su rubinų duona“ 42 × 75, drb., al., akr.; „Heraldinis vynas“ 75 × 42, drb., al., akr.; „Senienų jūra“ 65 × 92, drb., al., akr.; „Vonioje“ 92 × 65, drb., al., akr.; „Karališkas natiurmortas“ 80 × 110, drb., al., akr.; „Moteris pravertomis lūpomis“ 85 × 60, drb., al., akr.; „Vynas sidabre“ 23 × 18, drb., al., akr.; „Nusirengianti“ 85 × 70, drb., al., akr.; „Sėkla“ 15 × 20, drb., al., akr.; „Troja“ 92 × 65, drb., al., akr.; „Angelo poilsis“ 80 × 70, drb., al., akr.; „Rubinų duonelė“ 15 × 21, drb., al., akr.; „Samčio šokis“ 25 × 13, drb., al., akr.; „Poilsis“ 70 × 85, drb., al., akr.; „Granatai“ 15 × 21, drb., akr.; „Rubby“ 15 × 21, drb., akr.; „Gundymo šokis“ 92 × 65, drb., al., akr.; „Raudona rasa“ drb., al., akr.; „Ragavimas. Obuolių vynas“ 85 × 70, drb., al., akr.; „Išsiliejusi aistra“ 42 × 75, drb., al., akr.; „Natiurmortas su rubinų duona (geltonas)“ 42 × 75, drb., al., akr.; „Angelas brenda“ 21 × 15, drb., al., akr.; „Šiltas rytas vynuogyne“ 92 × 65, drb., al., akr.; „Taurė“ 28 × 13, drb., al., akr.; „Šaukštas“ 13 × 28, drb., al., akr.; „Laiminga šukė“ 40 × 50, drb., al.; „Citrinos sultys“ 1,30 × 30, drb., al.; „Aistrų rožė“ 30 × 30, drb., al.; „Uolėtas peizažas“ 8 kv.m., sienų tapyba.; „Kiemelis“ 10 kv.m., sienų tapyba.
2005 m.
 • J. Parasonis. 5 statinių projektų ir 11 statinių konstrukcinės dalies ir bendrųjų ekspertizių vadovas.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo Bajorų km. Vilniaus raj. projektas ir realizacija
 • J. Šipalis. Sodo namelio rekonstrukcija į vienbutį gyvenamą namą sodo bendrijoje “Šilelis” Vilniaus m.
 • J. Šipalis. Sodo namelio rekonstrukcija į vienbutį gyvenamą namą sodo bendrijoje “Putinas” Trakų raj.
 • J. Šipalis. Gyvenamo (vienbučio) namo rekonstrukcijos ir teritorijos tvarkymo projektas Draugystės g. Šilalėje.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo Bauškių km. Vilniaus sav. projektiniai pasiūlymai.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo interjeras Santariškių gyv.rajone Vilniuje.
 • J. Šipalis. Vienbučio gyvenamo namo interjeras Bajorų km. Vilniaus raj.
 • R. Gaušienė. Sukurtas Vilniaus Surdologijos centro ženklas.
2004 m.
 • J. Parasonis. 8 statinių projektų ir 9 statinių konstrukcinės dalies ir bendrųjų ekspertizių vadovas.
 • J. Šipalis. UAB „Statovita“ gamybinės bazės ir administracinio korpuso Mokslininkų g., Vilniuje rekonstrukcija (projekto korektūra) ir realizacija.
 • J. Šipalis. LR Vyriausybės rūmų pasitarimų baltosios salės interjero projektas ir realizacija.
 • J. Šipalis. Kotedžo Pašilaičių g., Vilniuje perplanavimo ir interjero projektas.
   

Dalyvavimas parodose

2013 m.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinis tapybos projektas „Žiemos nemiga“/“Zimniaja nespiačka“, kuratorės: L. Chvičia, O. Kurenbina, galerija „Juozas Art“, Vilnius (2 darbai), 2013-02.
 • Meda Norbutaitė. Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda „Skrydis“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms paminėti, galerija „Arka“, Vilnius, 2013-04-16–2013-05-04;  Kauno aviacijos muziejus (1 darbas), 2013-07.
 • Meda Norbutaitė. LDS dailininkų paroda, skirta K. Donelaičio 300 m. jubiliejui „Šimtmečio portretas“/“Portret veka“, Rusija, Kaliningrado dailės galerija, 2013-03; Vokietija, Gerlico kultūros istorijos muziejus,  (3 aliejinės tapybos darbai), 2013-05.
 • Meda Norbutaitė. Grupinė paroda, skirta „Galerijos 36„ atidarymui, dalyviai - garsūs tapytojai : Br. Gražys, J. Kyzikaitė, A. Obcarskas, A. Vilpišauskas, A. Kašauskas, G. Uogintaitė, A. Petrašiūnaitė,„Galerija 36“, Vilnius (12 aliejinės tapybos darbų),2013-05.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinė meno laboratorija Paluodėje, organizatorius: Tarptautinis kultūrinio bendradarbiavimo tinklas „Creanature“, Zarasų raj., Paluodės km. (9 aliejinės tapybos darbai), 2013-06.
 • Meda Norbutaitė. II Tarptautinis tapybos pleneras, festivalio„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ projektas, Kauno ryšių istorijos muziejus (3 aliejinės tapybos darbai, 2 piešiniai), 2013-07.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinis tapybos pleneras „Draugystės paletė“/ „Palette of eriendship“, organizatorius: Gruzijos kultūros paramos ir plėtros fondas, Gruzija, Batumis (6 aliejinės tapybos darbai, 6 piešiniai), 2013-08.
 • Meda Norbutaitė. Respublikinis projektas „XXI a. anatomija“, kuratorius: R. Zdanavičius, galerija „Arka“, Vilnius (1 aliejinės tapybos darbas), 2013-09.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinis meno forumas „Omena“ menas“/ „Omena-Art“, organizatorius: Sankt Peterburgo meno bendrovė “Rachmaninov” ir internetinistelevizijos kanalas “Artway.tv”, rėmėjai:Suomijos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir Sankt Peterburgoturizmo plėtros komitetas;forumo dalyviai - pripažinti Lietuvos ir Sankt Peterburgo menininkai, kurių vardai jau įtrauktiį meno istoriją: rusų avangardo klasikas Georgij Kovenčuk (Gaga), Nusipelnęs Rusijos dailininkasgrafikas ir Sankt Peterburgo grafikos trienalių organizatorius Oleg Jichnin, Sankt Peterburgo tapytojų sekcijos vadovastapytojasAšotas Chačatrjanas, A. Štiglico vardo menų akademijos prof.Svetlana Simina, lietuvių tapytojas Aleksandras Vozbinas ir kt., Suomija, “Rajan Loma” meno kaimas (9 aliejinės tapybos darbai), 2013-09.
 • Meda Norbutaitė. Grupės dailininkų paroda „Hedonizmas“, kuratorė Lena Kchvičja, dalyviai: J.Augustaitytė, I. Balakauskaitė, S. Teitelbaumas, A. Vozbinas ir kt., Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešoji biblioteka (2 aliejinės tapybos darbai), 2013-12-01–2013-12-12.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinio meno festivalio „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ baigiamoji2013 m. paroda, Vilniaus senoji Rotušė (2 aliejinės tapybos darbai),2013-12-05– 2013-12-26.
 • Meda Norbutaitė. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo tinklo „Creanature“ parodos, Latvija, Ryga, Roja muziejus, 2013-10-12–2013-11-01; Estija, Talinas, Asuurke Ramika Tower, 2013-11-08–2013-08-23; Kaunas, Žalgirio arena (4 aliejinės tapybos darbai), 2013-05-26.
 • Meda Norbutaitė. „Šimtmečio portretas“ paroda, skirta K.Donelaičio 300 m. jubiliejui, LR Seimas, Parlamento galerija, Vilnius (1 aliejinės tapybos darbas), 2013-12-10– 2014-01-06.
 • Meda Norbutaitė. M.Norbutaitės, G.Uogintaitės tapyba ir A.Gurevičiaus piešiniai parodoje „Šventės nuojauta“, kuratorė M. Norbutaitė, galerija „Šulinys“, Kernavė (18 aliejinės tapybos darbų), 2013-12-14–2013-12-24.
 
2012 m.
 • Meda Norbutaitė. „Rudens Adagio”, 90x150, drobė, aliejus, akrilas. Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus tapytojų apžvalginė atrankinė tapybos paroda „Žvilgsnis į save”, Vilniaus dailės akademijos parodų salė, Telšiai. 2012-02-02–2012-03-02.
 • Meda Norbutaitė. „Šv.Kotrynos angelai”, 92x65, drobė, aliejus, akrilas. Apžvalginė atrankinė Vilniaus tapytojų paroda „Menininkas ir miestas“, galerija „Arka“, Vilnius. 2012-01-25 – 2012-02-18.
 • Meda Norbutaitė. „Dedikacija Provanso rūsiams”, 65x120, drobė, aliejus, akrilas; „Laikas”, 90x50, drobė, aliejus, akrilas; „Minčių raštai”, 90x150, drobė, aliejus, akrilas; „Vonios kambaryje”, 70x60, drobė, aliejus, akrilas; „Šv.Kotrynos angelai”, 92x65, drobė, aliejus, akrilas; „Raudonų avių plukdymas”, 65x92, drobė, aliejus, akrilas; „Skulptorių rankose”, 150x90, drobė, aliejus. Prof. Vincento Gečo mokinių (ŠU 1998m.) tapybos parodos „Trečioji karta“, galerija „Juozas Art“, Vilnius. 2012-04-24–2012-06-01.  „Laikas”,90x50, drobė, aliejus, akrilas; „Kalbanti žemė”, 40x50, drobė, aliejus; „Aistrų ragavimas”, 30x40, drobė, aliejus, akrilas; „Aistrų dozavimas”, 80x70, drobė, aliejus, akrilas. Mažoji galerija, Druskininkai.2012-08-18–2012-09-08. „Šiltas rytas vynuogyne”,  92x65, drobė, aliejus, akrilas; „Nuo-taka”, 85x70, drobė, aliejus, akrilas; „Dolce Vita”, 65x120, drobė, aliejus, akrilas; „Šv.Kotrynos angelai”, 92x65, drobė, aliejus, akrilas. Lietuvos Respublikos Seimas, 2012-08-20–2012-09-03.
 • Meda Norbutaitė. „Sienos dekoras. Prisiminimai apie Luvrą”, 65x92, drobė, aliejus, akrilas. Šiuolaikinio meno festivalis „Art Anfas. Napoleon 12. Chudožestvennyje praktiki“, Rusijos menininkų ir užsienio svečių kūrybos paroda “Na Pole On”, Lazarev Gallery, Sankt Peterburgas, Rusija. 2012-06-01–2012-07-01.
 • Meda Norbutaitė. „Raudona istorijos juosta”, 120x65, drobė, aliejus, akrilas. 6-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda, skirta Žemaitijos  600 m. krikšto jubiliejui, Žemaičių dailės muziejus – kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai, Plungė. 2012-06- 09–2012-10-15.
 • Meda Norbutaitė. 16 aliejinės tapybos darbų. Tarptautinis vaizduojamojo meno festivalis “Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose”, dalyvauja kviestiniai menininkai.Autorinės tapybos darbų parodos:  1. Kamerinių menų centras, Senoji Anykščių koplyčia, 2012-06-21–2012-07-18;  2. Trakų Vokės Tiškevičių dvaras, Vilnius, 2012-08-05–2012-09-30; 3. Kelmės krašto muziejus, 2012-10-13–2012-11-13; 4. Ryšių istorijos muziejus, Kaunas, 2012-11-16–2012-12-11;Baigiamoji  kolektyvinė festivalio dalyvių paroda, Vilniaus  senoji Rotušė, 2012-12-01–2012-12-12.
 • Meda Norbutaitė. „Barboros šachmatų žaidimai”, 120x150, drobė, aliejus, akrilas. Dailininkių paroda „Moteriški gražumai“, Vilniaus senoji Rotušė. 2012-06-12 –2012-07-08.
 • Meda Norbutaitė.  „Maldynėliai”, 70x80, drobė, aliejus, akrilas; „Istorija po stiklu. Tolminkiemis”, 70x80, drobė, aliejus, akrilas; „Giesmė”, 70x80, drobė, aliejus, akrilas. Tapybos parodos  “Donelaitis 2012”, kuratorė A.Tornau, Vilniaus senoji Rotušė, 2012-10-04 –2012-10-30;  Kėdainių daugiakultūrinis centras, 2012-11-10–2012-12-07.
 • Meda Norbutaitė. 30 aliejinės tapybos darbų. Naujų  lietuvių dailininkės Medos Norbutaitės darbų paroda „ Švytėjimas“   (parodą pristatė Lietuvos ambasadorius Šveicarijoje prof. habil.dr. Jonas Rudalevičius),  BaltArt galerija Šveicarijoje, Berno Prancūzų reformatų bažnyčia, 2012-11-23–2012-12-02. 
 2011 m.
 • Meda Norbutaitė. „Rudens adagio“, 90x150, drobė, aliejus, akrilas. LDS Vilniaus tapytojų apžvalginė tapybos paroda „Žvilgsnis į save“. Šiaulių dailės galerija. 2011-02-01-2011-02-19. Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija. 2011-09-09-2011-10-29. Šiaulių  dailės galerija. 2011-10-26-2011-11-14.
 • Meda Norbutaitė. Septyni tapybos darbai. Tarptautinei kultūros dienai skirtas renginys – paroda „Menas namams“. „Domus“ interjero galerija. 2011-04-15-2011-04-16.
 • Meda Norbutaitė. Trys mažo formato tapybos darbai. Respublikinis tęstinis projektas „Iš mano kišenės-11“ paroda „Šaukštas“. Vilniaus dailės galerija „Arka“. 2011-08-23-2011-09-12.
 • Meda Norbutaitė. „Skulptorių rankose“, 150x90, drobė, aliejus. Respublikinė atrankinė paroda „XXI a. autoportretas“. Vilniaus dailės galerija „Arka“. 2011-08-23-2011-09-12.
 • Meda Norbutaitė. „Laukimas“, 120x150, drobė, aliejus, akrilas; „Pobūvis“, 120x150, drobė, aliejus, akrilas. Respublikinė moterų dailininkių paroda „Apie tai“. Vilniaus miesto Rotušė. 2011-09-05-2011-09-28.
 • Meda Norbutaitė. „Pilna istorijos“, 120x150, drobė, aliejus, akvarelė; „Raudona istorijos juosta“, 120x65, drobė, aliejus, akrilas. Lietuvos dailės muziejaus ir Čiurlionio galerijos (veikiančios Lemonte, JAV) organizuota respublikinė konkursinė paroda „Lietuvos sakmė“.  Radvilų rūmai. 2011-09-15-2011-10-26.
 • Meda Norbutaitė. „Raudonų avių plukdymas“, 65x92, drobė, aliejus, akrilas. Tarptautinė tapybos bienalė Kišiniove, Moldavija. 2011-10-08-2011-11-27. Darbas nominuotas.
 • Meda Norbutaitė. „Minčių raštai“, 90x150, drobė, aliejus, akrilas. Kviestinių menininkų tapybos paroda, skirta K. Donelaičio 300 m. sukakčiai paminėti „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą...“. Vilniaus dailės galerija „Arka“. 2011-10-18-2011-11-05.
 • Meda Norbutaitė. Šeši tapybos darbai. Buvusių Šiaulių universiteto magistrantų, vad. prof. V. Gečo paroda „Trečioji karta“. Šiaulių „Laiptų galerija“. 2011-11-04-2011-11-17.
 • Meda Norbutaitė. Trys mažo formato tapybos darbai. 19-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda. Šiaulių „Laiptų galerija“. 2011-12-02-2012-01-01.
 • Gitenis Umbrasas. Paroda „Siena“, skirta Europos paveldo dienoms. Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė. 2011-09-19-2011-10-10.
 
2010 m.
 • G. Umbrasas. Sukurta plytelė „Stebuklas“ buvo eksponuojama pasaulinėje parodoje EXPO 2010, Kinijoje, Šanchajuje, 2010 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d.
 • M. Norbutaitė. Respublikinė dailininkių kūrybinių darbų paroda „Apie jas“, galerija „Arka“, Vilnius, 2010 m. sausio 27 d. – vasario 17 d.
 • M. Norbutaitė. Žymių Lietuvos tapytojų moterų paroda, Klaipėdos dailės galerijos filialas „Herkaus galerija“, Klaipėda, 2010 m. kovo mėn. 4 d. – balandžio 8 d.
 • M. Norbutaitė. Respublikinė Lietuvos dailininkų sąjungos tapybos paroda „Linija, spalva, erdvė“, galerija „Arka“, Vilnius, 2010 m. birželio 30 d. – liepos 24 d.
 • M. Norbutaitė. IV Tarptautinis dailininkų pleneras „Rytų tapybos siena“, Šalčininkai, 2010 m. rugpjūčio mėn. 11–22 d.
 • M. Norbutaitė. Kolekcininko V.Martikonio meno kolekcija „Autoportretai 2“, Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius, 2010 m. spalio mėn. 6–30 d. 
 • M. Norbutaitė. „Žvilgsnis atgal. Estijos, Latvijos ir Lietuvos dailė“ (geriausi kūriniai iš galerijos „Balt Art Galerie“), Langentalis, Šveicarija, 2010 m. gegužės mėn.14 – 30 d.
 • M. Norbutaitė. IV tarptautinis dailininkų pleneras, Goniondzas, Lenkija, 2010 m. lapkričio mėn. 14 – 27 d.
 • M. Norbutaitė. Lietuvos šiuolaikinių tapytojų darbų pristatymas Lietuvos Ambasadoje, Bernas,  Šveicarija, 2010 m. lapkričio 19 d. - gruodžio  19 d.   
Iki 2010 m.
 • M. Norbutaitė. Kasmetinė apžvalginė LDS paroda „Vilniaus tapyba 2009“. Vilnius, galerija „Arka“ 2009-12-22 – 2010 01-20.
 • M. Norbutaitė. Respublikinis tęstinis projektas „Iš mano kišenės 10. Saga“. Vilnius, LDS parodų salė 2009 01 21 – 2009 02 06.
 • M. Norbutaitė. Autorinė aliejinės tapybos darbų paroda, skirta miuziklo „Meilė be akcento“ premjerai, rež. A. Gian (JAV).Vilnius, Elfų teatras 2009-05-21 – 2009 12 08.
 • M. Norbutaitė. Autorinė aliejinės tapybos darbų paroda „Žaidimai rubinais“, Šv. Jono gatvės galerija. Vilnius, 2009-12-10 – 2009-12-24.
 • M. Norbutaitė. Tarptautinė miniatiūrų ir mažųjų formų darbų paroda „Jau atvažiuoja šv.Kalėda“(2 miniatiūros). Šiauliai, galerija „Laiptai“, 2006 m. gruodžio 01 – 2007 m. sausio 06 d.
 • M. Norbutaitė. Respublikinė paroda „Natiurmortas“, LDS „Pamėnkalnio galerija“ (4 al. tapybos darbai). Vilnius, 2007 m. sausio 05 – vasario 03 d.
 • M. Norbutaitė. 46-oji Šiaulių m. dailininkų kūrybos paroda +Jelgava, Šiaulių dailės galerija (3 al. tapybos darbai). Šiauliai, 2007 m. gegužės 04 – 19 d.
 • M. Norbutaitė. Autorinis projektas „Išreikšk save“. Gyva tapyba tarptautinėje autoparodoje „Riga-2007“ (5 al.tapybos darbai), Ssang Yong stendas, „Rigas Motor muzejam“ (Latvija), 2007 m. gegužės 10 – 18 d.
 • M. Norbutaitė. Grupinė Šiaulių ir Jelgavos miestų dailininkų kūrybos paroda (3 al. tapybos darbai), Jelgavos dailės muziejus (Latvija), 2007 m. birželio 02 – 16 d.
 • M. Norbutaitė. 5-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda, Žemaičių dailės muziejus (2 al. tapybos darbai). Plungė, 2007 m. rugpjūčio 04 – gruodžio 31 d.
 • M. Norbutaitė. Šiaulių universiteto Piešimo katedros dėstytojų kūrybos paroda „Belskit“, skirta katedros 40-mečiui, LDS galerija „Arka“ (5 al. tapybos darbai). Vilnius, 2007 m. rugsėjo 20 – spalio 11 d.
 • M. Norbutaitė. Šiaulių universiteto Piešimo katedros dėstytojų kūrybos paroda „Belskit“, skirta katedros 40-mečiui (kita kolekcija), Šiaulių universiteto dailės galerija (5 al. tapybos darbai). Šiauliai, 2007 m. spalio 26 – lapkričio 10 d.
 • M. Norbutaitė. Autorinė aliejinės tapybos paroda „Pasijos“ (9 darbai). Šiauliai, galerija „Retro“, 2006 m. vasario 09 – kovo 03 d.
 • M. Norbutaitė. Respublikinė paroda „Didžioji paslaptis“ (1 al. tapybos darbas). Vilnius, LDS galerija „Kairė – dešinė“, 2006 m. vasario 14 – kovo 03 d.
 • M. Norbutaitė. Šiaulių m. dailininkų kūrybos paroda „Meno banga“ (2 al. tap. drb.). Šiaulių dailės galerija, 2006 m. balandžio 18 – gegužės 03 d.
 • M. Norbutaitė. Šiaulių dailininkų kūrybos paroda (2 al. tap. drb.). Jonava, galerija „Homo Ludens“, 2006 m. liepos mėnuo.
 • M. Norbutaitė. Šiauliai University Drawing Department lecturers (3 al. tap. drb.). Latvija, Liepoja, „ Latvian Community Hall“, 2006 m. spalio 25 – lapkričio 09 d.
 • M. Norbutaitė. Autorinė aliejinės tapybos darbų paroda „Išorinės ir vidinės erdvės“ (Balt Art Gallery, Langenthal , Šveicarija), 2006 m. lapkričio 10 – gruodžio 03 d.
 • R. Gaušienė. Piešinys “Prisiminimai” eksponuotas Medalių galerijoje Dailininkų sąjungos “Plekšnė” susivienijimo parodoje 2005 m. kovo mėn.
 • R. Gaušienė. Piešinys “Prie Vilnelės” eksponuotas Dailininkų sąjungos “Plekšnės” susivienijimo parodoje Karininkų ramovėje 2004 m. gruodžio mėn.
 • R. Gaušienė. Šiaulių rajonas, Meškuičiai. 2002 m. 07 mėn. Grupinė paroda (18 piešinių).; Vilnius, Karininkų ramovė. 2002 12 mėn. Grupinė „Plekšnės“ menininkų klubo paroda (2 piešiniai).
 • Nakas. Video juostos „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, skirtos parodos Litexpo scenarijaus autorius ir režisierius. 2002 m.
 • R. Gaušienė. Dailininkų sąjungos “Plekšnės” susivienijimo paroda; Vilnius, Karininkų ramovė. 2003 11-12 mėn. (2 piešiniai).
   

Dalyvavimas konkursuose

2013 m.
 • Gitenis Umbrasas. Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje Vilniuje meninės idėjos projektų konkursas (anglies pluoštas, org.stiklas, metalas, bronza, sidabras, auksas). III vieta.
 • Andrius Keizikas. Konkursas „ManoEKOnamai 13“. Laimėta nominacija „Už inovatyvumąprojektuojant energiškai efektyvų namą“. Autoriai: Andrius Keizikas, Laimis Keizikas, Sigita  Daumantaitė.
2011 m.
 • Gitenis Umbrasas. Architektūrinis – meninis Vilniaus universiteto vartų konkursas „Alumnų arka“. Vartų kompozicija „Žolynai – žvaigždės“. Architektai Gintaras Čaikauskas, Martynas Kruopys. Pirmoji vieta.
 2010 m.
 • G. Klimavičius. Modernaus meno centro pastato Vilniuje architektūrinis konkursas. I etapo projektiniai pasiūlymai.
Iki 2010 m.
 • G. Umbrasas. Įteikta šv. Kristoforo statulėlė „Už mažus ir didelius Vilniaus stebuklus“.
 • G. Klimavičius. Dalyvavo daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Mokslininkų g. Vilniuje architektūrinių - projektinių pasiūlymų konkurse, III vieta.
 • G. Klimavičius. Kūrybinės dirbtuvės - konkursas LITUANICA. 11 ha teritorijos Kauno senamiestyje, tarp Kauno pilies ir Petro Vileišio tilto vizija, projektų detalizacija, III vieta.
 • G. Klimavičius. Dalyvavo tarptautiniame architektūros konkurse. Kazachstano Nacionalinio muziejaus Astanoje projekto idėjos ruošimas ir pateikimas užsakovui.
 • G. Klimavičius dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys – 2007“ ir pelnė aukso medalį.
 • M. Norbutaitė. Asociatyvus dekoras , popierius, mišri technika, V. International Biennial of Drawing. Pilzen 2006 (darbas atrinktas konkurso tvarka), Čekija, 2006 m. spalio 04 – lapkričio 12 d.
 • R. Gaušienė. 2003 m spalio mėn. konkursas Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos ženklui sukurti. I vieta.
   

Straipsniai populiariuose žurnaluose

 • Andriušytė, Aistė. Liaudies medinės statybos ištakų beieškant: svirnas – ne vien ūkinis statinys / Aistė Andriušytė // Nauja statyba. Vilnius : Leidybos praktika. ISSN 1648-4274. 2007, Nr. 3(25), p. 50-51.
 • Andriušytė, Aistė. Vilniaus plėtra / Aistė Andriušytė // Nauja statyba. Vilnius : Leidybos praktika. ISSN 1648-4274. 2005, Nr. 3(17), p. 42-46.
 • Andriušytė, Aistė. Daugiaaukščio vidus - atskiras organizavimas / Aiste Andriušytė // Nauja statyba. Vilnius : "Sapnų sala". ISSN 1648-4274. 2004, Nr. 2(12), p. 20-25.
 • Parasonis, Josifas. Architektui Juozapui Šipaliui - 60 // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 5, p. 35.
 • Nakas, Algimantas; Komka, Arūnas. Interviu pasitinkant gražų jubiliejų : ["Gedimino universiteto" vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Nakas kalbina VGTU kanclerį doc. dr. Arūną Komką] // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 5, p. 6-8.
 • Nakas, Algimantas. Mūsų Garbės daktarų viešnagė // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 3, p. 8-11.
 • Nakas, Algimantas. Mūsų bičiulio jubiliejus: Juozui Daniui-Daniliauskui - 90 // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 5, virš. p. 3.
 • Ginevičius, Romualdas; Nakas, Algimantas. Atėjo vilčių išsipildymo metas : VGTU rektorių prof. habil. dr. Romualdą Ginevičių kalbina "Gedimino universiteo" vyr. redaktorius prof. Algimantas Nakas // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 2, p. 2-4.
 • Nakas, Algimantas; Vainiūnas, Povilas. Tarptautinės konferencijos išvakarėse : ["Gedimino universiteto" vyr. redaktorius Algimantas Nakas kalbina Statybos fakulteto dekaną Povilą Vainiūną] // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2004, Nr. 3, p. 2-5.
 • Nakas, Algimantas. Siekiant bendro tikslo : [firmos IBM Lietuva dovana Universitetui] // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. ISSN 0134-3165. 2004, Nr. 6, p. 40.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. "Lietuvos Draudimas" iškėlė bures Klaipėdoje // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 2(12), p. 12-13.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. AB "Lietuvos Draudimas" administracinis pastatas Utenoje // Nauja statyba. ISSN 1648- 4274. 2004, nr. 1(11), p. 14-17.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Apsauga nuo žaibo // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 4(23), p. 93-96.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Dabarties reveransas praeičiai // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 1(11), p..
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Dažome tinkuotą fasadą // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 5(24), p. 108-110.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Drenažo sistemos įrengimas // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 4(23), p. 116-117.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Energetinis pastato pasas- spalvotos nuotraukos // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 90-91.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Geoterminio šildymo garantija - saugus gyvenimas ir švari aplinka // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr.2(21), p. 95-98.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Iš radiatorių sklindanti šiluma // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 92-96.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Jus lydinti šiluma ir stilingas išskirtinumas // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 97-98.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Kabamosios "ECOPHON" lubos - geros akustikos garantas // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 3(13), p. 78-80.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Kaip išsirinkti biuro baldus? // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 9(28), p. 110-111.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Kaip išsirinkti tinkamas keramines plyteles // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 3(22), p. 104-105.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Kaip tinkamai įrengti vonios kambarį // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 3(22), p. 118-121.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Laminuotos grindys // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 3(22), p. 106-110.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Lauko baseinų įrengimo ypatumai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 6(25), p. 105-107.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Linoleumas - neįvertinta danga // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 2(21), p. 109-110.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Medinių grindų apsaugos priemonės // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 106-107.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Medžiagos, saugančios nuo triukšmo // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 100-101.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Metalinės durys - saugaus būsto garantija // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 2(21), p. 113.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Modernų miestą apibūdina sparčiai augančio miesto terpės modernizavimo dinamika.[.....] // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 2(12), p..
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Naujoji "SIEMENS" arena Vilniuje // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 4(14), p. 6-11.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Naujos technologijos, konstrukcinės medžiagos [......] // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 3(13), p..
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Nedegto molio namai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 7(26), p. 104-107.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Nuo šalčio ir skersvėjų apsaugos hermetikai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 2(21).
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Projektuojame prieškambarį // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 2(21), p. 122-123.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Purvo "gaudytojai" // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 11(20), p. 104-105.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Rąstiniai namai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 4(23), p. 97-99.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Saulė namuose // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 2(21), p. 100-103.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Saulės kolektoriai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 7(26), p. 108-110.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Stiklo blokeliai // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 5(24), p. 104-106.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Struktūros skambesys // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 4(14), p. 45-47.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Varinės stogų ir sienų dangos: modernus pastatų dizainas // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 3(13), p. 68-69.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Verslo centras "Europa" - vienas geriausių daugiaaukščių pastatų pasaulyje // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 2(12), p. 16-19.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Vilniaus miesto savivaldybės centras // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 2(12), p. 6-11.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Virtuvė - ne tik darbui, bet ir gyvenimui // Naujas namas. ISSN 1648-4061. 2004, nr. 4(23), p. 118-120.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. Visuomenė tampa savo pačios realybės kūrėja ir kūriniu [.......] // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 4(14),.
 • Garnytė-Sapranavičienė, Inga. "INTERPANE" stiklai - didesnės raiškos galimybės // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, nr. 3(13), p. 52-53.
 • Mačiulytė, Jūratė. "Fibo" keramzitiniai blokeliai: daugiaaukščių pastatų statyba // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, Nr. 3(13), p. 70-71.
 • Andriušytė, Aistė. Daugiaaukščio vidus - atskiras organizavimas // Nauja statyba. ISSN 1648-4274. 2004, Nr. 2(12), p. 20-25.
 • Gaušienė, Regina; Andriušytė, Aistė. Kūrybos džiaugsmas su niekuo nepalyginamas // Gedimino universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 6, p. 32-33.
 • Parasonis, Josifas. Kaip prižiūrėsime hidrotechninius statinius // Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. ISSN 0131-9183. 2002, nr. 1, p. 23-24.
 • Nakas, Algimantas. Kelių katedros aštuoniasdešimtmetis // Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. ISSN 0131-9183. 2002, nr. 12, p. 14-15.
 • Nakas, Algimantas. Profesorius Ipolitas Zenonas Kamaitis – 2001 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas // Statyba ir architektūra : mokslo ir praktikos žurnalas. ISSN 0131-9183. 2002, nr. 3, p. 30-31.

Socialinės kultūrinės plėtros darbai

Specializuota informacija, ekspertizės, vertinimai ir komentarai

 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Kauno Veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas. Architektūrinė analizė. VšĮ  KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Ovalinė pirtis Plytinės g. 14 Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Trys gyvenamieji namai „Trynukai“ Alytuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Kolumbariumas Kaune. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Verslo centras 1000 Kaune. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Pradžios mokykla Lavoriškių k. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. „Peugeaut“ autosalonas Kaune. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Gyvenamųjų namų kompleksas „Eglių Terasos“ Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. „Dievo apvaizdos“ seserų kongregacijos vienuolynas Panevėžyje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Gintaro muziejus - galerija Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namai Kaune. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Austrijos ambasados ir rezidencijos rekonstrukcija Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Gyvenamieji namai V. Kudirkos gatvėje Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Utenio aikštė Utenoje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Utenos miesto sodas. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos antros komandos pastato renovacija ir priestato statyba Ramygalos gatvėje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Spaustuvės „Kopa“ gamybinio pastato rekonstrukcija Kaune. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Svečių namai Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Kvartalas „Vertamedžio laukymė“ Grūto k., Druskininkų sav.. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė.Daugiafunkcinis pastatas Basanavičiaus g. Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Santariškių gyvenamojo kvartalo 5 ir 12 sklypų gyvenamieji namai Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Vienbutis gyvenamas namas Angelavos g. Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Vienbutis gyvenamas namas „Bonza“ Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Komercinis-administracinispastatas. Laisvės pr. 125, Vilniuje. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
 • Inga Garnytė-Sapranavičienė. Viešbutis S.Daukanto ir J.Simpsono gatvių sankirta, Palanga. Architektūrinė analizė. VšĮ KIP „Architektūros centras“ iš dalies Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Interaktyvus Lietuvos architektūros žemėlapis. IV etapas“ 2013-10-31.
  • Puslapio administratoriai:
  • Marius Mickaitis
  • Birutė Juodagalvienė
  • Tatjana Grigorjeva
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė