Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

DGS katedra organizuoja mokymo kursus pagal mokymo programas:
 
 • STDG 003 Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;
 • STDG 004 Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;
 • STDG 007 Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas;
 • STDG 006 Ergonominių rizikos veiksnių vertinimas.
Siūlomos paslaugos:
 • darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių aktų, taisyklių ir instrukcijų rengimas;
 • darbdavių ir darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • priemonių organizacijų darbo sąlygoms gerinti rengimas;
 • moksliniai tyrimai ir mokslinės konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
 • triukšmo matavimai ir rekomendacijų jam mažinti rengimas.
Universiteto taryba už nuoširdžią ir sistemingą visokeriopą pagalbą katedrai VGTU garbės nario vardą suteikė Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento direktoriui generolui Kaziui Zuloniui. Padėkos raštu ir vardine juosta apdovanoti departamento direktoriaus pavaduotojas pulkininkas Remigijus Baniulis, ugniagesių rengimo mokyklos viršininkas pulkininkas Mečislovas Griškevičius, padėkos raštu – Gaisrininkų rengimo mokyklos skyriaus viršininkas pulkininkas-leitenantas Gintaras Paulauskas.
Iš kairės: UGM viršininkas M. Griškevičius, PAG departamento direktoriaus pavaduotojas E. Uldukis, katedros vedėjas doc. R. Šukys, prof. P. Čyras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius K. Zulonas ir jo pavaduotojas R. Baniulis (2002)
 
   VGTU taryba už nuoširdžią pagalbą rengiant gaisrinės saugos specialistus ir nuoširdų dalykišką bendradarbiavimą mokslo ir studijų srityje tuometiniam Varšuvos aukštosios gaisrininkų mokyklos rektoriui prof. habil. dr. Ježi Wolaninui suteikė universiteto Garbės daktaro vardą.
VGTU Garbės daktaro vardo įteikimas prof. habil. dr. Ježi Wolaninui (2000)

 
  2004 m. liepos 6 d.  - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai integruojantis į transatlantines bei europines struktūras Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanotas Petras Čyras, VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedros profesorius.
 Prezidentūroje po apdovanojimo (2004), iš kairės: prof. P. Čyras, l. e. Respublikos Prezidento pareigas A. Paulauskas

Už nuopelnus gyventojų saugai apdovanotas VGTU profesorius
2013-05-08
   Šv. Florijono dienos minėjime Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente apdovanojimą už nuopelnus gyventojų saugai ir valdant ekstremalias situacijas gavo VGTU Statybinių medžiagų katedros profesorius Romualdas Mačiulaitis. Jam įteiktas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus gyventojų saugai“.
   Profesorių pasveikino vidaus reikalų viceministras Žymantas Pacevičius ir departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis. Jie įteikė apdovanojimus ir kitiems labiausiai nusipelniusiems pareigūnams ir departamento darbuotojams dėkodami už indėlį stiprinant Lietuvos žmonių saugumą.
   „Žmonės, kurie pagalvoja apie kitų žmonių gyvybę, sveikatą ir turtą, dirba, kad visa priešgaisrinė tarnyba patikimai funkcionuotų, kad būtų užtikrinta pagalba žmonėms, patekusiems į nelaimę, irgi yra verti apdovanojimų,“ – minėjimo metu sakė Remigijus Baniulis.
   Romualdas Mačiulaitis – habilituotas technologijos mokslų daktaras, ilgametis VGTU darbuotojas ir dėstytojas, prašęs ne vieną mokslinį darbą apie priešgaisrinę saugą. Kurį laiką vadovavo Darbo ir gaisrinės saugos katedrai bei Statybinių medžiagų katedrai.
 
APDOVANOJIMAI
 
2002 m.
 
1. dr. P. Čyras – Valstybinės PGT pasižymėjimo ženklu  - Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde
2. prof. habil. dr. R. Mačiulaitis, doc. dr. R. Šukys - Pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“.
3. dr. doc. E. Zalieckienė, dr. doc. A. A. Šakmanas, dr. doc.V. Papinigis, dr. doc. R. Kliukas, reikalų tvarkytoja N. Baraškova, meistras J. Mašnauskas2-jo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“.
 
2004 m.
 
1. 2004 m. liepos 6 d.  – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai integruojantis į transatlantines bei europines struktūras Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanotas  Petras Čyras, VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedros profesorius.
 
2006m.
 
Už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai:
1. VGTU rektorius Romualdas Ginevičius - Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu – 1-ojo laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“.
2. VGTU FMF prodekane Elena Zaleckienė - Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu – Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde.
 
2009 m.
 
 1. R. Šukys. PADG direktoriaus įsakymu apdovanotas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnas gyventojų saugai“, 2009 m. balandžio 30 d.
 2. P. Čyras. PADG direktoriaus įsakymu apdovanotas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnas gyventojų saugai“, 2009 m. kovo 27 d.
   
2010 m.
 
 1. K. A. Kaminskas. 2010-01-13 už Lietuvos nepriklausomybės gynimą 1991 sausio-rugpjūčio mėn. apdovanotas Sausio 13-sios atminimo medaliu.
 2. K. A. Kaminskas. 2010-04-26 Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos apdovanotas nusipelnusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo Garbės ženklu.
   
  2013 m.
   
  Šv. Florijono dienos minėjime Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente apdovanojimą už nuopelnus gyventojų saugai ir valdant ekstremalias situacijas gavo VGTU Statybinių medžiagų katedros profesorius Romualdas Mačiulaitis. Jam įteiktas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus gyventojų saugai“.
   
2014 m.
 1. VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas - Trečiojo laipsnio kryžiumi Artimui pagalba.
 2. VGTU prorektorius Romualdas Kliukas ir SF dekanas Algirdas Juozapaitis. - Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde.
 
PADĖKOS:
 
2002 m.
 
VGTU prorektorius E. K. Zavadskas, SF dekanas P. Vainiūnas - Vidaus reikalų ministro padėkos.
 
2006 m.
 
Už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai rengiant gaisrinės saugos specialistus, sėkmingą bendradarbiavimą bei Darbo ir gaisrinės saugos katedros 20-mečio jubiliejaus proga pareikštos padėkos prof. dr. Povilui Vainiūnui - VGTU SF dekanui, doc. dr. Ritoldui Šukiui - VGTU SF Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėjui, ir Valentinai Leonovai - VGTU SF Darbo ir gaisrinės saugos mokomosios laboratorijos vedėjai.
 
2014 m.
 
Už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei Dvidešimties metų gaisrinės saugos specialybės absolventų sąšaukos proga pareikštos padėkos
 1. Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėją prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas.
 2. Darbo ir gaisrinės saugos katedros vedėją prof. Ritoldas Šukys.
 3. Darbo ir gaisrinės saugos katedros doc. Mečislavas Griškevičius.
 4. Elektrotechnikos katedros vedėją prof. Vygaudas Kvedaras.
 5. Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros vedėja prof. Antanas Šapalas.
 6. Statybinės mechanikos katedros doc. Liudvikas Rimkus.
 7. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros doc. Arnoldas Šneideris.
 8. Fundamentinių mokslų fakulteto prodekanę doc. Elena Zalieckienė.
 9. Prof. Petras Čyras.
 10. Prof. Romualdas Mačiulaitis,
 11. Prof. Algimantas Kazragis.