Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
DARBO IR GAISRINĖS SAUGOS LABORATORIJA

 
Žmonių saugos laboratorijoje (L 523) vyksta laboratoriniai užsiėmimai pagal šiuos modulius:
 
STGSB17003 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Ištęstinės nuotolinės studijos (612H21002 Statybos inžinerija, STF)
 
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Ištęstinės nuotolinės studijos (612H33001 Mechanikos inžinerija, Mašinų projektavimas, MEF)
 
STGSB17004 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Ištęstinės studijos (612H27001 Miestų inžinerija, APF)
 
STGSB17004 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H27001 Miestų inžinerija, APF)
 
 
STGSB17008 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612J80003 Statybos technologijos ir valdymas, STF)
 
STGSB17033 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H42001 Aviacijos mechanikos inžinerija, AGAI)
 
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius : Nuolatinės studijos  (612H33001 Mechanikos inžinerija, MEF), (612H15002 Biomechanika, MEF), (612H73002 Mechatronika ir robotika, MEF), (612H77001 Gamybos inžinerija ir valdymas, MEF), (612H74001 Spaudos inžinerija, MEF)
 
STGSB17044 Žmonių ir aplinkos sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos  (612H43001 Avionika, AGAI), (601H41002 Skrydžių valdymas, AGAI), (612H42001 Aviacijos mechanikos inžinerija, AGAI), (601H41001 Orlaivių pilotavimas, AGAI)
 
STGSB17015 Žmonių ir civilinė sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H12001 Gaisrinė sauga, STF)
 
STGSB17011 Žmonių sauga.
Skyrius: Ištęstinės nuotolinės studijos (612E20002 Transporto inžinerija, Transporto mašinos ir įrenginiai, TIF)
 
STGSB17005 Žmonių sauga.
Skyrius: Ištęstinės studijos (612H14001 Geodezija, Geodezija ir kartografija, APF), (612H17006 Aplinkos apsaugos inžinerija, Aplinkos apsaugos technologija APF), (612H22001 Kelių ir geležinkelių inžinerija, APF)
 
STGSB17038 Žmonių sauga.
Skyrius: Ištęstinės studijos (612E20002 Transporto inžinerija, Transporto mašinos ir įrenginiai, TIF)
 
STGSB17005 Žmonių sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H17006 Aplinkos apsaugos inžinerija, Vandentvarka, APF), (612H17006 Aplinkos apsaugos inžinerija, Aplinkos apsaugos technologija, APF), (612E30002 Pastatų energetika, APF), Geodezija, Geodezija ir kartografija, APF), (612H22001 Kelių ir geležinkelių inžinerija, APF)
 
STGSB17038 Žmonių sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos  (612E20002 Transporto inžinerija, TIF)
 
STGSB17049 Žmonių sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612J76001 Bioinžinerija, FMF)
 
STGSB17039 Žmonių sauga ir ergonomika, Skyrius : Ištęstinės studijos  (612N18001 Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika, Transporto logistika, TIF)
 
STGSB17010 Žmonių sauga ir ergonomika.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H20004 Architektūros inžinerija, STF)
 
STGSB17039 Žmonių sauga ir ergonomika.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612N18001 Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika, TIF)
 
 
 
Technologinių procesų gaisrinės profilaktikos laboratorijoje (L 608) vyksta laboratoriniai užsiėmimai pagal šiuos modulius:
 
STGSB17014 Technologinių procesų gaisrinė sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H12001 Gaisrinė sauga, STF)
 
STGSB17053 Technologinių procesų sauga.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H12002 Saugos sistemų inžinerija, STF)
 
1992 m. įkūrus Darbo ir gaisrinės saugos katedrą pagrindinių profesinių studijų gaisrinės saugos bakalaurų mokymui įkurta Gaisrinės saugos mokomoji laboratorija L608 A. Laboratorija įkurta padedant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, Varšuvos aukštajai gaisrininkų mokyklai ir Gaisrinių tyrimų centrui.
 
Degimo ir gesinimo teorijos laboratorijoje (L 608A) vyksta laboratoriniai užsiėmimai pagal šiuos modulius:
STGSB17052 Chemija: pirotechnika ir degiosios medžiagos.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H11001 Renginių inžinerija, KIF)
 
STGSB17050 Degimo ir gesinimo teorija.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H12001 Gaisrinė sauga, STF)
 
STGSB17054 Sprogstamosios ir degiosios medžiagos.
Skyrius: Nuolatinės studijos (612H12002 Saugos sistemų inžinerija, STF)
 
 Darbo ir gaisrinės saugos laboratorijos patalpos:
 
Pavadinimas
Patalpos plotas, m2
Darbo vietų skaičius
1. Žmonių sauga. Laboratoriniai darbai (L 523)
 70,00
 40
2. Degimo ir gesinimo teorija. Laboratoriniai darbai
(L 608 a)
 37,00
 20
3. Technologinių procesų gaisrinė profilaktika. Laboratoriniai darbai  (L 608)
 40,00
 20

Satybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros gaisrinės saugos specialybės bakalaurai studijų procese naudojasi ne VGTU patalpose esančia tokia mokomąja baze:
1. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pratybų laukas Valčiūnuose.
2. Gaisrinių komandų sporto aikštelė su mokomuoju bokštu.
3. Gaisrinių komandų garažai.
4. Gaisrinių tyrimų centro laboratorija.
 
Laboratoriniai matavimo prietaisai:
 1. Liuksmetras
 2. Mini meteorologinė stotelė
 3. Goniometras
 4. Rankos dinamometras
 5. Pelvimetras
 6. Termometras higrometras
 7. Tech. manometras
 8. Elektroninis triukšmomatis 2238 Meditor „Bruel & Kjaer“ ir kalibratorius Cirrus
 9. Liuksmetras LM 631
 10. Aplinkos parametrų matuoklis POLY
 11. Termovizorius Infra CAM SD
 12. Nekontaktinis termometras IR-8839
 13. Varžinis termometras HD 2107.2
 
Technologinių procesų gaisrinės profilaktikos mokomoji laboratorija (608)
 
  Laboratorinių darbų tikslas - padėti studentams pagilinti teorines žinias, suteikti praktinių įgūdžių, vykdant eksperimentus. Knyga siekiama akivaizdžiai perteikti teorinių dėsningumų žinias, akcentuoti praktinio jų panaudojimo svarbą jauniems specialistams savo kasdieniniame darbe.
 
 
Žmonių saugos laboratorija (L523)
 
Laboratorinių darbų aprašai
 
1 laboratorinis darbas Lengvai užsiliepsnojančių ir degiųjų skysčių avarinio išsiliejimo pavojus esant gaisrui
2 laboratorinis darbas Sprogių zonų nejudančiame ore susidarymo įvertinimas, garuojant lengvai užsiliepsnojantiems skysčiams
3 laboratorinis darbas Padidėjusio slėgio, šildant skystį aparate, įtaka gaisro pavojui
4 laboratorinis darbas Nepavojingų gaisrui technologinių plovimo priemonių naudojimas technologiniams aparatams ir detalėms valyti
5 laboratorinis darbas Technologinių procesų temperatūros kontrolė matavimo prietaisais ir termoindikatoriais
 
 
Degimo ir gesinimo teorijos laboratorija (L 608 A)
 
 
E. Zalieckienė, V. Šimulionytė. Degimo ir gesinimo teorija. Laboratoriniai darbai. Vinius: Technika, 2002. 88 p.
   Leidinyje yra septyni į degimo ir gesinimo teorijos disciplinos programą įtraukti laboratoriniai darbai, skirti VGTU gaisrinės saugos bakalaurų studijoms. Kartu su laboratorinių atlikimo metodika, pateiktos ir reikalingos darbams atlikti teorijos žinios.
  Atliekamų laboratorinių darbų sąrašas
1 laboratorinis darbas.
2 laboratorinis darbas.
Liepsnos plitimo dujų ir oro mišinyje normalinio greičio nustatymas
3 laboratorinis darbas.
4 laboratorinis darbas.
5 laboratorinis darbas.
6 laboratorinis darbas.
7 laboratorinis darbas.
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Valentina Leonova
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė