Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Darbo saugos mokomoji laboratorija L 523
Žmonių saugos laboratoriniai darbai yra Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros dėstomo modulio ŽMONIŲ SAUGA. Žmonių sauga ir ergonomika – sudėtinė bakalauro studijų programos dalis. Darbo saugos mokomojoje laboratorijoje L 523 Žmonių saugos laboratorinius darbus atlieka nuolatinių ir ištęstinių studijų: Aplinkos inžinerijos, Fundamentinių mokslų, Mechanikos, Statybos, Transporto inžinerijos, Verslo vadybos ir Tarptautinių studijų centro studentai. Per mokslo metus laboratorijoje L523 Žmonių saugos laboratorinius darbus atlieka daugiau kaip 2000 bakalaurų.

 
Darbo ir gaisrinės saugos laboratorijos (L 608 ir L 608 A)
III kurso pagrindinių profesinių studijų gaisrinės saugos bakalaurai disciplinos “Technologinių procesų gaisrinės profilaktikos” laboratorinius darbus atlieka Darbo ir gaisrinės saugos laboratorijojeL608.

 
1992 m. įkūrus Darbo ir gaisrinės saugos katedrą pagrindinių profesinių studijų gaisrinės saugos bakalaurų mokymui įkurta Gaisrinės saugos mokomoji laboratorija L608 A. II kurso gaisrinės saugos bakalaurai disciplinos “Degimo ir gesinimo teorijos” laboratorinius darbus atlieka Gaisrinės saugos laboratorijoje L608A. Laboratorija įkurta padedant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, Varšuvos aukštajai gaisrininkų mokyklai ir Gaisrinių tyrimų centrui.
 
 Darbo ir gaisrinės saugos laboratorijos patalpos:
 
Pavadinimas
Patalpos plotas, m2
Darbo vietų skaičius
1. Žmonių sauga. Laboratoriniai darbai (L 523)
 70,00
 40
2. Degimo ir gesinimo teorija. Laboratoriniai darbai
(L 608 a)
 37,00
 20
3. Technologinių procesų gaisrinė profilaktika. Laboratoriniai darbai  (L 608)
 40,00
 20

Satybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros gaisrinės saugos specialybės bakalaurai studijų procese naudojasi ne VGTU patalpose esančia tokia mokomąja baze:
1. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pratybų laukas Valčiūnuose.
2. Gaisrinių komandų sporto aikštelė su mokomuoju bokštu.
3. Gaisrinių komandų garažai.
4. Gaisrinių tyrimų centro laboratorija.
 
Laboratoriniai matavimo prietaisai:
 1. Liuksmetras
 2. Mini meteorologinė stotelė
 3. Goniometras
 4. Rankos dinamometras
 5. Pelvimetras
 6. Termometras higrometras
 7. Tech. manometras
 8. Elektroninis triukšmomatis 2238 Meditor „Bruel & Kjaer“ ir kalibratorius Cirrus
 9. Liuksmetras LM 631
 10. Aplinkos parametrų matuoklis POLY
 11. Termovizorius Infra CAM SD
 12. Nekontaktinis termometras IR-8839
 13. Varžinis termometras HD 2107.2
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Valentina Leonova
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Justė Kareivaitė