Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

DĖSTYTOJŲ BUDĖJIMO VALANDOS

                                                                                2017/18 m. m. rudens semestras
 
Dėstytojo
vardas, pavardė
Kabinetas
Savaitės diena
Laikas
 
 prof. dr. Ritoldas Šukys
 
 
SRL I- 505
 
 
pirmadienis
 
trečiadienis
 
 
 
13:00 - 14:30
 
13:00 - 14:30
 
prof. dr. Džigita Nagrockienė
 
 
SRL-I-103
 
 
antradienis
 
ketvirtadienis
 
 
14:00 -15:00
 
12:00 - 13:00 
 
prof. dr. Egidijus R. Vaidogas
 
SRL I- 527
 
 
 
 
 
 
antradienis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:30 - 16:20
 
 
 
 
 
 
doc. dr. Ramunė Žurauskienė
 
 
SRL-I-103
 
 
 trečiadienis 
 
ketvirtadienis
 
 
15:00 - 16:20
 
15:00 - 16:20
 
doc. dr. Aušra Stankiuvienė 
 
 
 
SRL I- 527
 
 
 
 
 
pirmadienis
 
antradienis
 
 
 
 
 
 
13:45 - 14:30
 
 
 
 
 doc. dr. Jurgita Šakėnaitė
 
 
SRL I- 527
 
 
 
 
pirmadienis 

 
 
 
 
 
13:45 -14:30 
 
 
 
doc. dr. Sergejus Gaidučis 
 
 
SRL I- 524
 
 
antradienis
 
 
 
13:45 - 14:30
 
 
lekt. Ingrida Girnienė 
 
 
SRL-I- 527
 
 
pirmadienis
 
 
13:45 - 14:30
 
doc. dr. Asta Kičaitė
 
 
 
 
SRL-I-103
 
 
 
 
 
 
 
pirmadienis
 
ketvirtadienis
 
 
 
 
 
12:10 - 13:40 (1 sav.)
13:45 - 15:15 (2 sav.)
 
10:20 - 11:50
 
 

Darbuotojų kabinetų sąrašas

Egzaminų perlaikymo tvarkaraštis

                                                                                                                   TVIRTINU
 
Prof. A. Juozapaitis
Statybos fakulteto dekanas
2017 -_____-_____
 
 
VGTU Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros egzaminų perlaikymo komisijos
(pakartotiniam egzaminų už 2016/2017 m. m. pavasario semestrą laikymui komisijoje – pagal VGTU rektoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 136)
 
 • Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, nuolatinės studijos. Modulis: STDGB16210 Žmonių ir aplinkos sauga.
Grupės: AVf-16, AMf-16/1, 16/2.
 
Pirmininkas prof. Ritoldas Šukys
Nariai:          lekt. Sergejus Gaidučis
                      lekt. Ingrida Girnienė
 
2017 m. rugsėjo 12 (antradienis) 13:45 val. SRL-I-524
 
 
 • Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, nuolatinės studijos. Modulis: STSMB11432 "Medžiagotyra ir statybinės medžiagos". Grupė: AIf-15.
 
Pirmininkas prof. Gintautas Skripkiūnas
Nariai:          prof. Džigita Nagrockienė
                      doc. Asta Kičaitė
 
2017 m. rugsėjo 12 (antradienis) 14:30 val. SRL-I-103
2017 m. rugsėjo 14 (ketvirtadienis) 16:20 val. SRL-I-103
 
 
Prašome registruotis tel. (8 5) 27 45 238, arba SRL-I-524, arba SRL-I-620 kab.
 
 
 
Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros vedėjas                                      Ritoldas Šukys

Moduliai

MODULIAI

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STDGB11725 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STDGB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
STDGB11304 Degimo ir gesinimo teorija 6 6 F
STDGB11616 Ekstremalių poveikių modeliavimas 5 5 F
STDGB11718 Ekstremalių situacijų valdymas 6 6 F
STDGB11611 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 1 4 4 F
STDGB11717 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 2 6 6 F
STDGB11615 Gaisro poveikio modeliavimas 5 5 F
STDGB11303 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 1 3 3 F
STDGB11405 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 5 5 F
STDGB11614 Gaisrų ir avarijų prevencija 5 5 F
STDGB11824 Gaisrų ir avarijų tyrimas 5 5 F
STDGB11823 Gaisrų tyrimas 5 5 F
STDGB11407 Gamybinė praktika 1 6 6 F
STDGB11612 Gamybinė praktika 2 3 3 F
STDGB11509 Kompleksinis projektas 5 5 F
STDGB11202 Mokomoji praktika 6 6 F
STDGB11201 Priešgaisrinė gelbėjimo sistema 3 3 F
STDGB11719 Priešgaisrinių užtvarų projektavimas 5 5 F
STDGB11822 Psichologinis ir medicininis parengimas 6 6 F
STDGB11720 Saugos priemonių projektavimas 5 5 F
STDGB11406 Taikomoji matematika 6 6 F
STDGB11613 Technologinių procesų gaisrinė profilaktika 5 5 F
STDGB11508 Technologinių procesų gaisrinė sauga 4 4 F
STDGB11821 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 4 4 F
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 F
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 H
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 I
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGA11043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11046 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11046 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11034 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB14043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB14043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11610 Žmonių ir civilinė sauga 4 4 F
STDGB11032 Žmonių sauga 3 3 F
STDGB11032 Žmonių sauga 3 3 I
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 F
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 H
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 I
STDGB11234 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11234 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11238 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11238 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11037 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11040 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11041 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11041 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11445 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STDGM03000 Baigiamasis darbas 30 30 D
STDGM03000 Baigiamasis darbas 30 30 T
STDGM11113 Bendroji ergonomika 7 7 F
STDGM11320 Darbo fiziologija ir psichologija 6 6 F
STDGM11319 Darbo sistemų statyboje ergonominė analizė 8 8 F
STDGM11318 Darbo sistemų valdymo ergonomika 6 6 F
STDGM11321 Darbo vietų ir įrenginių projektavimas 7 7 F
STDGM11102 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 8 8 F
STDGM11215 Ergonomikos metodai ir statistika 8 8 F
STDGM02005 Gaisrų gesinimo sauga 4,5 4,5 D
STDGM02005 Gaisrų gesinimo sauga 4,5 4,5 T
STDGM02002 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 9 9 D
STDGM02002 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 9 9 T
STDGM11206 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 8 8 F
STDGM01003 Gaisrų vyksmo teorija 9 9 D
STDGM01003 Gaisrų vyksmo teorija 9 9 T
STDGM02004 Gamybos procesų sauga 4,5 4,5 D
STDGM02004 Gamybos procesų sauga 4,5 4,5 T
STDGM11208 Gamybos procesų sauga 7 7 F
STDGM11207 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas 8 8 F
STDGM02003 Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga 9 9 D
STDGM02003 Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga 9 9 T
STDGM11216 Inovacijos ir ergonomika 6 6 F
STDGM11103 Kompiuterinis projektavimas 8 8 F
STDGM11310 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
STDGM11422 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STDGM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGM11111 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STDGM11214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STDGM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STDGM11309 Profesinio streso valdymas 6 6 F
STDGM11104 Projektavimas vertinant riziką 5 5 F
STDGM11112 Projektavimas vertinant riziką 7 7 F
STDGM11105 Projektavimas vertinant riziką 6 6 F
STDGM11105 Projektavimas vertinant riziką 6 6 I
STDGM11217 Saugos darbe priemonių ergonomika 3 3 F
STDGM01002 Saugos darbų ergonomika 9 9 D
STDGM01002 Saugos darbų ergonomika 9 9 T
STDGM11210 Taikomoji ergonomika 7 7 F
STDGM01000 Tiriamasis darbas1 3 3 D
STDGM01000 Tiriamasis darbas1 3 3 T
STDGM02000 Tiriamasis darbas2 3 3 D
STDGM02000 Tiriamasis darbas2 3 3 T

Praktikos gynimo grafikas

Katedros leidiniai

Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros studijų leidiniai
E. Zalieckienė, V. Šimulionytė. Degimo ir gesinimo teorija. Laboratoriniai darbai. Vinius: Technika, 2002. 88 p.
   Leidinyje yra septyni į degimo ir gesinimo teorijos disciplinos programą įtraukti laboratoriniai darbai, skirti VGTU gaisrinės saugos bakalaurų studijoms. Kartu su laboratorinių atlikimo metodika, pateiktos ir reikalingos darbams atlikti teorijos žinios.
 
K. A. Kaminskas. Ergonomika inžinerijoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. 332 p.
   Vadovėlyje aprašomi technikoje taikomi ergonomikos metodai, sukurti antroje XX a. pusėje. Tinkamai pagal žmogaus protinę ir fizinę gebą pritaikant darbosistemas galima sukurti optimalias darbo sąlygas, kuriomis didėtų darbo našumas, mažėtų įtampa ir nuovargis, būtų tausojama žmogaus sveikata ir užtikrinama darbosauga. Aptariama ergonomikos samprata, tyrimo metodai ir taikymo principai, analizuojama informacijos gavimo regos, klausos, lytos, skonio ir uoslės pojūčiais procesas, nagrinėjama protinio ir fizinio darbo fiziologija, inžinerinė antropometrija, darbo aplinka - apšvetimas, triukšmas, vibracija ir klimatas, jų reikšmė siekiant komforto darbo patalpose. Pateikti svarbiausių terminų apibrėžimai, jų atitikmenysanglų kalba. 
E. Zalieckienė. Degimo ir gesinimo teorija. Aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 108 p.
    Uždavinynas skiriamas VGTU gaisrinės saugos bakalaurų studijoms. Uždavinyno paskirtis - padėti studentams geriau pasiruošti kontroliniams darbams, tarpiniams ir baigiamiesiems egzaminams. Uždavinyne pateikiamidegimo ir gesinimo teorijos kurso teoriniai pagrindai, taip pat įvairių degimo bei gesinimo procesų parametrų skaičiavimo metodika. Kiekvienai temai sudaryta po 20 uždavinių.
P. Čyras, R. Dubonis, R. Šukys.Civilinė sauga. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2003. 157 p.
    Vadovėlyje naujai suformuluoti ekstremalių situacijų Lietuvoje kriterijai, prevencinės priemonės, civilinės saugos parengties lygiai, pratybų ir treniruočių vedimo tvarka, būdai, kaiporganizuoti civilinės saugos pagrindų mokymą, gyventojų evakavimą, kokias naudoti civilinės saugos pajėgas ir kaip jas materialiai aprūpinti. Pateikiamos rekomendacijos, kaip sudaryti avarijų likvidavimo planus pavojinguose objektuose, civilinės saugos parengties ekstremaliomssituacijoms planus ir kt.  
M. Griškevičius, R. Šukys, P. Čyras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika,2004. 149 p.
    Leidinyje pateikta gelbėjimo darbų specifika įvyjus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartoa įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašytos pavojingų medžiagų klasės, jų ženklinimas ir pervežimo sąlygos bei pirmosios medicinos pagalbos suteikimas apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys, dožės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. Aprašyti budinčiosios tarnybos veiksmai gavus pranešimą apie radioaktyviųjų šaltinių aptikimą, bei šių apribojimas ir deaktyvacija.
 
P. Čyras, R. Dubonis, R. Šukys. Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. 175 p.
   Leidinyje pateikta gelbėjimo darbų specifika įvykus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartos įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašytos pavojingų medžiagų klasėės, jų ženklinimas ir pervežimo sąlygos bei pirmosios medicinos pagalbos suteikimas apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys, dozės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. Aprašyti budinčiosios tarnybos veiksmai gavus pranešimą apie radioaktyviųjų šaltinių aptikimą, bei šių apribojimas ir deaktyvacija.   
R. Mačiulaitis, K. Lukošius. Medžiagų gaisro ir sprogimo pavojaus įvertinimas. Mokomoji knyga. Vilnius: technika, 2006. 96 p.
    Leidinyje apžvelgiami bandymo metodai ir klasifikacija, taikomi įvairių medžiagų gaisro ir sprogimo pavojingumui įvertinti. Didelėleidinio dalis skirta statybinių medžiagų, kurios ir lemia gaisro plitimąstatinyje, degumo bandymams ir klasifikacijai.
   Leidinys skiriamas gaisrinės saugos, statybos, statybinių konstrukcijų ir technologijų programų studentams.
 
   Vadovėlyje peteikta istorinė medžiaga apie gaisrinės saugos raidą ir organizavimą Lietuvoje. Nagrinėjami teisiniai gaisrinės saugos dokumentai ir psichologinis ugniagesių perengimas. Pateikta gelbėjimo darbų specifika įvykus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartos įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašyta pavojingų medžiagųklasės, jų ženklinimas, vežimo sąlygos ir kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos radioaktyvios spinduliuotės rūšys, dozės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. 
Knygoje pateikti statybos produktųpanaudojimo principai priešgaisriniu požiūriu. Taip pat aptartas statybinių medžiagų ir produktų degumo klasifikavimas ir jo taikymas Lietuvoje. Aptariamos pavojingieusios gaisro metu išsiskiriančios medžiagos ir jų poveikis žmogui.
   Vadovėlyje pateikiami civilinės saugos tikslai ir uždaviniai, veiklos organizavimo pagrindai, remiantis civilinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Aptariamos ekstremalios situacijos, jų priažastys, kriterijai, rūšys. Daugiausia dėmesio skiriama gyventojų apsaugai įvairių ekstremalių situacijų metu, aprašyta, kokie gebėjimo darbai atliekami. Pateikiami gaisrinės saugos pagrindai. 
   Mokomojoje knygoje nagrinėjami degimo procesų teoriniai pagrindai gaisriniu požiūriu. Leidinyje pateikiami degimo proceso fizikiniai ir cheminiai aspektai, degimo proceso atsiradimo, jo plitimo teiriniai pagrindai, degiųjų sistemų uždegimas kai kuriais energijos šaltiniais, įvairių veiksnių įtaka degimo procesams. Leidinyje nagrinėjamas kinetinis, difuzinis dujų degimas. Analizuojami skysčių ir kietųjų mrdžiagų degimo ypatumai, liepsnis plitimas jų paviršiumi, išdegimas, įvairių veiksnių įtaka šiems procesams.
   Leidinyje analizuojamas įvairių gamybos procesų gaisro ir sprogimo pavojus. Aptariami naudojamos įrangos galimi gedimai, avarijos ir jų priežastys. Tiriami technologiniai uždegimo šaltiniai, saugus remontas, prevencijos priemonės ir kt. Nagrinėjama labiausiai paplitusių pramonės rūšių gamyboje naudojama technologinė įranga, principinės gamybos schemos, saugūs gamybos būdai. Ypatingas dėmesys skiriamas priešgaisrinės saugos ir profilaktikos klausimams įvariose gaisro ir sprogimo pavojų keliančiose gamybos srityse. 
     Žmonių saugos discipliną studijoja visų technikos specialybių studentai.
Knygoje pateikti saugaus darbo organizavimo, ergonominių sprendimų, apsaugosnuo elektros ir gaisrinės saugos praktiniai uždaviniai. Greta uždavinių sprendinių metodikos pateikta teorinė dalis, naujausi normatyviniai dokumentai, ES direktyvų reikalavimai, mokslinių tyrimų rezultatai ir individialios užduotys.  
    Mokomojoje knygoje nagrinėjama Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė sistema, pateikiami esminiai reikalavimai darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti įmonėje. Leidinyje nagrinėjama darbdavių ir darbuotojų pareigos, teisės ir atsakomybė. Nagrinėjama profesinės rizikos valdymo sistema, įvardijami ir analizuojami pagrindiniai rizikos veiksniai darbo aplinkoje, jų poveikis nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms, nagrinėjami bendrieji rizikos šalinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencijos valdymo aspektai, pateikiami nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aspektai ir jų apskaita, profesinių ligų atsiradimo priežastys ir jų nustatymo tvarka. Supažindinama su atsakomybės formomis, pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.
    Laboratorinių darbų tikslas - padėti studentams pagilinti teorines žinias, suteikti praktinių įgūdžių, vykdant eksperimentus. Knyga siekiama akivaizdžiai perteikti teorinių dėsningumų žinias, akcentuoti praktinio jų panaudojimo svarbą jauniems specialistams savo kasdieniniame darbe.
  
Vadovėlyje rašoma apie pramoninę saugą ir pramonės objektų keliamą riziką. Dėstoma rizikos vertinimo ir valdymo metodologija. Aiškinama, kaip numatyti galimus pramoninių avarijų scenarijus ir pasekmes bei vertinti tų pasekmių pasireiškimo tikėtinumą. Detaliai dėstomi kokybinio ir kiekybinio rizikos vertinimo metodai. Gvildenama pramoninių avarijų prigimtis ir mechanizmai. Aprašomos praeityje vykusios stambios pramoninės avarijos. Pateikiama informacija apie duomenų, būtinų rizikai vertinti, šaltinius. Rizikos valdymo tema atskleidžiama telkiant dėmesį į inžinerines ir vadybines rizikos mažinimo priemones. Pateikiamas gana išsamus aiškinamasis rizikos terminų žodynas. Vadovėlis skirtas įvairių inžinerinių ir vadybinių specialybių studentams, kuriems gali tekti projektuoti, statyti ir eksploatuoti pavojinguosius pramonės objektus arba užsiimti pavojus keliančia gamybos, gavybos arba transporto veikla. Knyga galės naudotis ir specialistai, vertinantys riziką, keliamą pavojingųjų Lietuvos pramonės objektų, kurių veiklą reglamentuoja Europos Sąjungos Seveso III direktyva. Ši knyga gali būti įdomi ir draudikams, kurie užsiima pramonės objektų draudimu nuo įvairaus masto technogeninių avarijų.
  Knygoje pateikta teorinė metodinė medžiaga, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, suteikiantys galimybes savarankiškai atlikti namų darbus, geriau pasiruošti pratyboms.
  Mokomoji knyga skirta gaisrinės saugos bakalaurantų ir magistrantų studijoms. Ši knyga bus naudinga ir rengiant baigiamuosius darbus. Ja galės naudotis gaisrinės saugos specialistai.
 
Leidinyje aprašomos dažniausiai naudojamos statybinės medžiagos ir jų gaminiai, tyrimų, atliekamų su šiomis medžiagomis, metodikos ir rezultatų apskaičiavimo būdai. Aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir naudojama aparatūra. Kiekvieno darbo pabaigoje pateikiami klausimų pavyzdžiai. Rengiant šią knygą laikytasi dabar Lietuvoje galiojančių standartų. 
Leidinys skirtas VGTU Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros fakultetų dieninio, neakivaizdinio bei vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų, architektūrinės medžiagotyros, statybinių medžiagų ir medžiagų mokslo disciplinas
. 
Knygoje pateikiami medžiagų mokslo metodikos nurodymai laboratoriniams darbams atlikti. Teoriškai pagrindžiami svarbiausi statybinių medžiagų tyrimo metodai, aptariama laboratorinių darbų eiga, pateikiamas kiekvienos temos pagrindinių klausimų sąrašas.
Knyga - tai pataisytas ir papildytas leidimas. Ji buvo rengiama laikantis galiojančių Lietuvoje standartų, įvertinti tarptautinių standartų reikalavimai. 
Laidinys skirtas VGTU Statybos, Architektūros, Aplinkos inžinerijos fakultetų studentams. Juo galės naudotis dieninio, neakivaizdinio skyrių studentai, studijuojantieji architektūrinės medžiagotyros ir medžiagų mokslo disciplinas. 
Knygoje pateikiami teoriniai svarbiausių medžiagotyros ir statybinių medžiagų tyrimo bei rezultatų apskaičiavimo metodų pagrindai, aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir aparatūra, gaunamų rezultatų pateikimo budai, pateikiamas kiekvienos temos nagrinėjamu pagrindinių klausimų sąrašas. Knygą parašyta laikantis dabar galiojančių Lietuvoje standartų. Leidinys skirtas VGTU Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų studentams. Ja galės naudotis ištęstinių neakivaizdinių, ištęstinių vakarinių ir nuolatinių studijų studentai, studijuojantys medžiagotyros, medžiagotyros ir statybinių medžiagų, statybinių medžiagų studijų programas.
Vadovėlio tikslas – supažindinti studentus su statyboje naudojamomis medžiagomis ir gaminiais, jų komponentais, gamybos technologinių procesų pagrindais ir medžiagų savybių priklausomybe nuo jų, efektyvesniais gaminių naudojimo būdais, savybių nustatymo metodikomis. Leidinys skirtas pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms, studentams, studijuojantiems statybines medžiagas pagal statybos inžinerijos, statybų technologijos ir bendrosios inžinerijos krypties studijų programas, taip pat bakalaurams, magistrams, inžinieriams, užsiimantiems pastatų ir statinių statyba, gaminių gamyba, medžiagų ir gaminių panaudojimu bei prekyba.
Vadovėlyje nagrinėjami įvairūs statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologiniai procesai bei jiems vykdyti naudojami įrenginiai. Pateikiamos įrenginių schemos, aprašomi jų veikimo principai. Apžvelgiami pagrindiniai statybinių medžiagų gamybos procesai, jų klasifikacija, nagrinėjami mechaniniai (smulkinimo, klasifikavimo ir kt.), hidromechaniniai (transportavimo, maišymo, gaminių formavimo), šiluminiai statybinių medžiagų bei dirbinių gamybos procesai (šildymo, aušinimo ir kt.), supažindinama su masės mainų gamybos procesais (džiovinimo, absorbcijos ir kt.) ir jiems vykti naudojamais įrenginiais. Pateikiamos žinios apie technologinių procesų valdymo sistemas bei technologinių procesų modeliavimo ir optimizavimo principus.
Leidinys skirtas statybinių polimerų sintezei, šių polimerų savybėms aptarti ir tiesioginiam jų perdirbimui į gaminius charakterizuoti. Statybinės polimerinės medžiagos ir gaminiai šiandien pakeičia labai daug statyboje naudojamų tradicinių medžiagų ir gaminių. Ateityje statybose šių polimerų paklausa tik didės. Todėl studentai turi gauti pakankamai žinių apie pramonėje naudojamus sintetinius monomerus ir polimerus, jų savybes ir ypač pavojingumą darbų ir gaisrinės saugos aspektais, polimerų pramoninės sintezės schemas, naudojamus iniciatorius ir katalizatorius, jų technologines charakteristikas. Be to, išmanyti apie pačių sintetinių polimerinių medžiagų savybes, jų rūšis, naudojamus priedus, užpildus, plastifikatorius, stabilizatorius (dažiąsias medžiagas), perdirbimo į gaminius receptūras. Taip pat įgyti žinių, kuriomis remiantis pasirenkama konkreti gaminių gamybos technologija ir gaminiai pagrįstai naudojami statyboje arba restauravimo srityje konkrečioms funkcinėms reikmėms tenkinti.
Tiek pasaulio, tiek ir Lietuvos mokslininkų yra išnagrinėta, kaip kinta keramikos savybės, keičiant pusgaminių džiovinimo, degimo temperatūrą, naudojamus priedus ir jų kiekius formavimo mišinyje. Tačiau nėra pateikta keramikos savybių ir nagrinėjamųjų technologinių parametrų abipusio kompleksinio vertinimo, leidžiančio gauti greitą grįžtamąjį ryšį ir reguliuoti vykdomą technologinį procesą. Knyga skirta keraminės produkcijos gamintojams, mokslininkams ir studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų savybes ir gamybos technologijas.
Vadovėlyje pateiktos žinios apie šilumos laidumą, šiuolaikines termoizoliacines medžiagas ir jų bandymų metodus. Išsamiai nagrinėjamos Lietuvoje gaminamos ir naudojamos termoizoliacinės medžiagos. Pagal įvairius kriterijus termoizoliacinės medžiagos suskirstytos į skyrius. Skyriuose trumpai pateikiama termoizoliacinių medžiagų ir jų gaminių kūrimo istorija, šiuolaikiškos gamybos technologijos, savybės, naudojimo galimybės ir ypatumai. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems statybos profilio disciplinas.
Mokomojoje knygoje nagrinėjamos statybinės keramikos, metalų ir polimerinių medžiagų struktūros savybės ir jų tarpusavio priklausomybė. Aptariami gaminių gamybos technologijos aspektai. Apžvelgiami statybinių medžiagų ilgaamžiškumo klausimai. Knyga skirta VGTU Statybos, Architektūros, Aplinkos inžinerijos fakultetų studentams. Ja galės naudotis dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentai, studijuojantys medžiagotyros, architektūrinės medžiagotyros, medžiagotyros ir statybinių medžiagų disciplinas.

Romualdas Mačiulaitis, Ramunė Žurauskienė. Mažo poringumo statybinė keramika iš vietinių ir technogeninių žaliavų: Monografija. Vilnius: Technika, 2007. 220 p..

Monografijoje nagrinėjamos mažo poringumo fasadinės keramikos gamybos galimybės iš vietinių plastiškųjų žaliavų panaudojant technogenines medžiagas. Knygoje pateiktas Lietuvoje esančių plastiškųjų žaliavų įvertinimas ir jų panaudojimo galimybės, gaminant šalčiui atsparią statybinės keramikos produkciją. Nagrinėjamos technogeninės žaliavos, jų savybės ir galimybė naudoti jas mažo poringumo statybinės keramikos gamybai. 
Pateikiami nagrinėjamų temų teoriniai pagrindai pristatant svarbiausius statybinių medžiagų tyrimo ir rezultatų apskaičiavimo metodus, aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir naudojama aparatūra, gaunamų rezultatų pateikimo būdai, pateikiamas pagrindinių kiekvienos temos nagrinėjamų klausimų sąrašas. Ši mokomoji knyga – tai pataisytas ir papildytas leidimas. Ją rengiant laikytasi dabar Lietuvoje galiojančių standartų. Skirta VGTU Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros fakultetų studentams. Paranki ir dieninio, neakivaizdinio bei vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų, architektūrinės medžiagotyros, statybinių medžiagų ir medžiagų mokslo disciplinas.
  Gailius, A. Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai energetiškai efektyvių pastatų statybai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 104 p.
Aprašymas:  Knygoje aprašytos naujos kartos kompozicinės statybinės medžiagos ir dirbiniai, pasižymintys mechaninių savybių stabilumu, geromis šilumos ir garso izoliavimo savybėmis. Parengtos ir aprašytos tokių dirbinių gamybai taikomos inovatyviosios technologijos. Naujos kartos medžiagų ir dirbinių taikymas leistų statyti ne tik energetiškai efektyvius pastatus, bet ir sudaryti jų viduje mikroklimato bei akustinį komfortą. Mokomojoje knygoje aprašomas kompozitų klasifikavimas, struktūra, savybės, šilumos laidumas, šiuolaikinės kompozicinės medžiagos, jų bandymų metodai ir naudojimas. Išsamiai nagrinėjamos Lietuvoje gaminamos ir naudojamos kompozicinės medžiagos. Pagal įvairius požymius kompozicinės medžiagos ir dirbiniai suskirstyti į skyrius, kur glaustai pateikiama medžiagų ir jų gaminių kūrimo istorija, šiuolaikiškos gamybos technologijos, savybės, naudojimo galimybės ir ypatumai. 
                     LITERATŪRA ANGLŲ KALBA
This textbook was written to fulfil the need for an up-to-date teaching resource which focuses on the needs of students who study business management in English and have prospects to work as junior and senior managers in various industry branches. Educators in disciplines of industrial engineering, technology, and manufacturing may find this textbook valuable and easy to use. The textbook is intended for the use in universities and companies’ training settings which offer programmes, courses, and workshops on occupational safety and health.
This book deals with problems of structural design for accidental actions. It has been written primarily to provide information on predicting accidental actions and assessing damage from them by means of a stochastic simulation. Both prediction and damage assessment are based on methods of the quantitative risk assessment. The book has been written with the needs of two types of readers in mind: graduate students and Doctorate candidates studying structural engineering as well as researchers and engineers taking interest in assessing safety of structures and insuring against accidents.
The book serves as an educational material for students studying the subjects of materials science, construction materials, materials research, building materials and items, ceramic materials, concrete and mortar technology, architectural material
science. It contains basic theoretical material connected with materials atomic structure, main properties of materials, fracture mechanics, non-destructive test methods of materials, rheological properties of materials, nanomaterials. It also gives seven laboratory works – testing methods for investigation and valuation of the main properties of materials.
Those parts are connected. The edition should be useful for VGTU and foreign students studying civil engineering, architecture, energy for buildings. Questions after each laboratory work and a list of references will help students to self-study.
 
Mokomoji knyga skirta statybos mokslo, aplinkos inžinerijos ir inžinerinės architektūros bakalaurams. Joje pateiktas teorinis kursas, medžiagų tyrimo metodų esmė, jų aprašymas ir atlikimo procedūros bei įranga, taip pat rezultatų pateikimo tvarka. Kiekviename jų pateiktas pavyzdys, iliustruojantis konkrečios medžiagos tyrimų metodus, kurie reglamentuojami naujausiuose Lietuvoje įsigaliojusiuose LST EN standartuose ir norminiuose dokumentuose.
 
The book serves as educational material for students studying the subjects of building materials, construction material, materials science, building materials and items, ceramic materials, concrete and mortar technology, architectural material science. It contains basic theoretical material connected with different kinds of materials and gives testing methods for investigation and valuation the main properties of materials. Those parts are connected. The edition should be useful for VGTU and foreign students studying civil engineering, architecture, energy for buildings. Questions after each chapter and a list of references will help students in self-study.

Metodinė medžiaga


Autorius
 
Pavadinimas

Mokomoji knyga
 
 P. Čyras, R. Šukys, V. Nainys, V. Girnius Žmonių sauga 
(Studijų programos klausimai ir namų darbų užduotys aplinkos inžinerijos, mechanikos, statybos, transporto inžinerijos, verslo vadybos fakultetų studentams neakivaizdininkams).
 M. Griškevičius, R. Šukys, P. Čyras  Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga
 A. Žukas, R. Mačiulaitis, R. Šukys  Statybos produktų panaudojimo gaisrinė sauga
A. Žukas Saugus statybinių produktų panaudojimas priešgaisriniu požiūriu

Namų darbų užduotys 
 
 R. Šukys  Žmonių sauga (namų darbų užduotys transporto inžinerijos ir mechanikos fakulteto studentams)
 R. Šukys  Žmonių sauga

Mokomoji medžiaga
 
G. Paulauskas  Gaisrinės saugos organizavimo kursinis darbas. Vidaus tarnybos pareigūnų
 nekariniai specialūs laipsniai

Paskaitų konspektai
 
 K. A. Kaminskas  Ergonomika
P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys Žmonių sauga. Darbotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas
P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys Technologinių procesų darbų sauga. Gaisrinė sauga
 G. Paulauskas  Pareigūnų socialinės garantijos
R. Mačiulaitis, D. Lipinskas  R. Mačiulaitis, D. Lipinskas. Gaisro ir sprogimo pavojus modeliuotose gamybos procesuose:laboratorinių darbų metodikos nurodymai
           
Laboratorinių darbų aprašai  
 R. Šukys, P. Čyras, K. A. Kaminskas,
V. Girnius, V. Nainys, J. Šakėnaitė
       
 Žmonių sauga:
 1 laboratorinis darbas
 2 laboratorinis darbas
 3 laboratorinis darbas
 4 laboratorinis darbas
 5 laboratorinis darbas
 9 laboratorinis darbas
 10 laboratorinis darbas
 
Visas naujausias knygas VGTU studentai gali nemokamai skaityti elektroniniu formatu elektroninių knygų portale www.ebooks.vgtu.lt arba atsisiųsti PDF failą iš VGTU talpyklos dspace.vgtu.lt.
Ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programa
 
Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa
 
Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programa
 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbas priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
Atsiskaitymui už „Baigiamąjį darbą 1 „  turi būti:
 
1. Studijų programą atitinkanti baigiamojo darbo tema.
2. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas (8-10 šaltinių).
3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
5. Numatytos galimos naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodikos.
6. Apibūdintas tyrimo objektas.
7. Literatūros sąrašas
 
 
Metodinė literatūra magistrams:
Baigiamojo darbo 2 mokymo programa skirta nagrinėjamo objekto analizei, sprendžiamų problemų detalizavimui ir projektiniam sprendimui.
Baigiamasis darbas 3:
Taikomojo (praktinio) pobūdžio darbuose turi būti:
1. apibūdinti nagrinėjamos problemos teoriniai aspektai (pripažintos teorijos, metodikos, diskusiniai ir probleminiai klausimai, apžvelgti Lietuvoje ir užsienyje atlikti svarbiausi darbai;
2. remiantis antrinės ir pirminės informacijos duomenimis ir taikant šiuolaikinius metodus išanalizuota (įvertinta) esama situacija;
3. remiantis atlikta analize, pateiktos išvados, siūlymai, rekomendacijos, prognozės, projektai.
 
UŽBAIGTO BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA:
 • Antraštinis lapas
 • Antras antraštinis lapas (su darbo vadovo ir lituanistės parašais)
 • Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš Informacinės sistemos - Medeine)
 • Anotacija (lietuvių ir anglų kalba – atspausdinta iš Informacinės sistemos - Medeine)
 • Turinys
 • Paveikslų ir lentelių sąrašas
 • Įvadas
 • Teorinis tyrimo metodinis skyrius
 • Projektinis (prognozių ir siūlymų pagrindimo) skyrius
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūra ir kiti šaltiniai (sąrašas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas)
 • Priedai (jeigu yra daug – susegti į atskirą bylą).
Atskirai pateikiama:
 1. darbo užduotis (nesegti, tik įdėti);
 2. katedros pažyma su vadovo įvertinimu;
 3. recenzija su recenzento atsiliepimu;
 4. vienas (1) kompaktinis diskas su baigiamuoju darbu.
  • Puslapio administratoriai:
  • Valentina Leonova
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė