Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Per paskutinį dešimtmetį katedra, būdama pagrindinis gelžbetoninių, mūrinių ir sluoksniuotųjų konstrukcijų mokslo centras Lietuvoje, aktyviai dalyvauja mokslo tiriamajame darbe.
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys yra gelžbetonio ir mūro mechanika, projektavimo ir mokslo tyrimų kompiuterizacija, iš anksto įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimo metodų tobulinimas ir kūrimas, kompozitų teorija ir sluoksniuotosios konstrukcijos, jų kūrimas ir tyrimas, pastatų ir jų konstrukcijų nusidėvėjimo tyrimas ir jų stiprinimas.
Katedra su savo mokslo laboratorijomis yra mokslo ir technologijų parko „Saulėtekio slėnis“ Civilinės inžinerijos mokslo centro dalis. Laboratorijos yra visiškai atnaujintos šiuolaikine universalia statybinių konstrukcijų tyrimo įranga.
Gelžbetonio mechanika. Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimo modelių kūrimas.
Iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimo metodų tobulinimas ir kūrimas.
Kompozitinių medžiagų, konstrukcijų ir jų skaičiavimo modelių kūrimas.
Mūrinių konstrukcijų mechanika ir skaičiavimo metodų kūrimas.
Rekonstruojamų pastatų konstrukcijų bei jų mazgų tyrimas bei skaičiavimo metodų kūrimas.
Statybinių konstrukcijų projektavimo normatyvinių dokumentų kūrimas.
Europos Sąjungos ir Lietuvos normatyvinės statybinių konstrukcijų projektavimo bazės harmonizavimas.
 
Aplinkos ministerijos užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai parengė leidinį „Apkrovų ir poveikių skaičiavimo pagal darniuosius Europos standartus, perimtus Lietuvos standartais, praktinio naudojimo vadovas“. Leidinį sudaro 2 dalys:
1 dalis - Pastoviųjų ir kintamųjų apkrovų sudarymo principai ir parinkimas. Čia nagrinėjamos apkrovos ir poveikiai: savojo svorio, naudojimo, sniego ir vėjo. Ją parengė G. Marčiukaitis (vadovas), J. Amšiejus, B. Jonaitis, A. Norkus, B. Užpolevičius. Nuoroda čia: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir494/dir24/dir1/1_0.php
 
2 dalis - Temperatūrinių poveikių, kranų sukeltų ir statybos apkrovų parinkimas. Čia nagrinėjamos temperatūrinių poveikių, ypatingųjų apkrovų, kranų, sukeltų ir statybos apkrovų parinkimas, pateikiami parinkimo pavyzdžiai. Ją parengė G. Marčiukaitis (vadovas), J. Amšiejus, B. Jonaitis, J. Valivonis. Nuoroda čia: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir494/dir24/dir1/0_0.php
Šis leidinys bus naudingas ne tik dirbantiems statybų projektavimo ir vykdymo specialistams, bet ir besimokantiems šios srities mokymo įstaigose.
Gauta Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo parama vadovėlio „Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagrindai pagal euronormas“ (G. Marčiukaitis, J. Valivonis) išleidimui.
 
 Mokslinė – inžinerinė pagalba gamybai
 1. Naujų statybinių medžiagų kūrimas ir fizinių–mechaninių savybių nustatymas.
 2. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų tyrimo ir skaičiavimo metodų tobulinimas.
 3. Mūrinių ir gelžbetoninių statinių rekonstrukcija ir remontas.
 4. Betono ir gelžbetonio technologija.
 5. Vienbučių gyvenamųjų namų racionalių konstrukcinių technologinių sprendimų parinkimas ir taikymas.
 6. Daugiaaukščiai pastatai, jų konstrukcijos.
 7. Mažai energoimlių konstrukcijų kūrimas, tyrimas ir projektavimas, tame skaičiuje statybinių kompozitinių dirbinių ir konstrukcijų su termoizoliaciniais intarpais kūrimas ir tyrimas.
 8. Automatizuotas konstrukcijų projektavimas.
 9. Pastatų konstrukcijų iš mažagabaričių elementų (įvairių blokelių, lengvų sijų ir pan.) kūrimas ir projektavimas.
 10. Sluoksniuotosios konstrukcijos, jų kūrimas, tyrimas ir skaičiavimo metodai.
 11. Statinių statistinis skaičiavimas, konstrukcijų tvarumas ir patikimumas.
 12. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų elgsena veikiant aukštoms temperatūroms.
 13. Mūrinių konstrukcijų iš naujų tipų dirbinių eksploatacinių charakteristikų tyrimas ir nustatymas.
 14. Vandentvarkos ir požeminiai statiniai ir kitos sritys, susijusios su gelžbetonio ir kitų statybinių konstrukcijų projektavimu, bandymu ir panaudojimu įvairios paskirties statiniuose.
 15. Konstrukcijų apsauga nuo agresyvių poveikių ir jų ilgaamžiškumo padidinimas.
 16. Euronormų adaptacijos Lietuvoje, įvairių standartų ir kitos normatyvinės techninės dokumentacijos ruošimas.
Sukurta programinė įranga, duomenų bankai
 1. V. Popov. Statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo programos STAAD.Pro transliatorius į 3D projektavimo sistema SolidWorks
 2. V. Popov. Statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo programos STAAD.Pro priedas vėjo dinaminiam poveikiui apskaičiuoti pagal SNirT 2.01.07-85*reikalavimus.
Apgintos disertacijos
 
Robertas Zavalis. Gniuždomo tuštymėtųjų silikatinių blokų mūro įtempių būvio analizė. 2014.
Mykolas Daugevičius. Ilgalaikės apkrovos įtaka anglies pluoštu sustiprintų lenkiamųjų gelžbetoninių elementų elgsenai. 2010.
Tomas Skuturna. Lenkiamų gelžbetoninių elementų, sustiprintų anglies pluoštu, tyrimas. 2009.
Remigijus Šalna. Dispersinio armavimo įtaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui. 2008.
 
Nuo 2013 m gegužės 15 d drauge su UAB "SK projektai" vykdomas projektas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K "Inočekiai LT" programą, kurios tikslas, remiantis konkretaus pastato nagrinėjimu, sukurti bendrinius mažinančius energijos sąnaudas sprendinius ir technologijas.
 
Vykdomi projektai:
Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas. (TUGPA)
 
Pati naujiausia informacija apie VGTU ir kitų organizacijų rengiamas konferencijas - http://mokslas.vgtu.lt/mokslininkui--tyrejui/konferencijos/
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Jurėnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Justė Kareivaitė