Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Katedros mokslininkai teikia mokslinę–inžinerinę pagalbą gamybai šiose srityse:
 1. Naujų statybinių medžiagų kūrimas ir fizinių–mechaninių savybių nustatymas.
 2. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų tyrimo ir skaičiavimo metodų tobulinimas.
 3. Mūrinių ir gelžbetoninių statinių rekonstrukcija ir remontas.
 4. Betono ir gelžbetonio technologija.
 5. Vienbučių gyvenamųjų namų racionalių konstrukcinių technologinių sprendimų parinkimas ir taikymas.
 6. Daugiaaukščiai pastatai, jų konstrukcijos.
 7. Mažai energoimlių konstrukcijų kūrimas, tyrimas ir projektavimas, tame skaičiuje statybinių kompozitinių dirbinių ir konstrukcijų su termoizoliaciniais intarpais kūrimas ir tyrimas.
 8. Automatizuotas konstrukcijų projektavimas.
 9. Pastatų konstrukcijų iš mažagabaričių elementų (įvairių blokelių, lengvų sijų ir pan.) kūrimas ir projektavimas.
 10. Sluoksniuotosios konstrukcijos, jų kūrimas, tyrimas ir skaičiavimo metodai.
 11. Statinių statistinis skaičiavimas, konstrukcijų tvarumas ir patikimumas.
 12. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų elgsena veikiant aukštoms temperatūroms.
 13. Mūrinių konstrukcijų iš naujų tipų dirbinių eksploatacinių charakteristikų tyrimas ir nustatymas.
 14. Vandentvarkos ir požeminiai statiniai ir kitos sritys, susijusios su gelžbetonio ir kitų statybinių konstrukcijų projektavimu, bandymu ir panaudojimu įvairios paskirties statiniuose.
 15. Konstrukcijų apsauga nuo agresyvių poveikių ir jų ilgaamžiškumo padidinimas.
 16. Euronormų adaptacijos Lietuvoje, įvairių standartų ir kitos normatyvinės techninės dokumentacijos ruošimas.
Paslaugos, ekspertizės, gaminiai ir pan.
Įranga
Gelžbetoninių natūralaus dydžio konstrukcijų (iki 15 m ilgio) ir jų modelių eksperimentiniai tyrimai apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis
- Universalus 2000 kN galios automatizuotas statybinių konstrukcijų bandymo stendas su servohidrauline apkrovų suteikimo sistema, jos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė universali bandymo mašina LFV 5000 (5000 kN galios) su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-500 (5000 kN galios);
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-1000 (10000 kN galios);
- Universali jėgos, deformacijų ir poslinkių matavimo sistema PCS 8000-T2 su matavimo jutikliais (22 vnt.) ir duomenų apdorojimo programa DION 7
- Universalūs fizikinių dydžių registravimo automatizuoto matavimo prietaisai ALMEMO 2590- 9, ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio jutikliais (56 vnt) su duomenų apdorojimo programa  AMR Wincontrol ir AMR Data Control 4.1;
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų ir jų modelių eksperimentiniai tyrimai apkraunant ilgalaike statine apkrova
- Patalpa su automatiško aplinkos temperatūros ir drėgnio palaikymo ir užrašymo sistema ASPS-03 (2 vnt.);
- Konstrukcijų bandymo ilgalaikėmis gniuždymo apkrovomis sistema, susidedanti iš gniuždymo spyruoklinių presų GN-30 (6 vnt.), gniuždymo spyruoklinių presųi GN-100 (6 vnt.) ir svertinių lenkimo mašinų LN-20 (5 vnt.)
Gelžbetoninių konstrukcijų ir jų modelių tyrimai (iki 3 m ilgio) eksperimentiniai ilgalaikiškumo tyrimai teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje
- Klimatinė kamera KSK-12,5
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų medžiagų (betono, skiedinio, armatūros ir jos jungčių, mūro gaminių ir kt.) tyrimai apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis, esant aplinkos bei aukštai temperatūroms, jų ilgalaikiškumo tyrimai
- Automatizuota bandymo mašinų sistema NS–PA3–DIG.2000 susidedanti iš dviejų hidraulinių presų ir dviejų universalių bandymo mašinų ir sistemos valdiklio bei sistemos valdymo ir duomenų apdorojimo programa PROTEUS;
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-500 (5000 kN galios);
- Universali elektromechaninė bandymo mašina LFM 100 su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION STAT;
- Servohidraulinė dinaminių bandymų mašina LFV 600-HH su aukštatemperatūrine krosnele ir sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė universali bandymo mašina LFV 5000 (5000 kN galios) su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė bandymo mašina D2000 su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa PROTEUS;
- Universali jėgos, deformacijų ir poslinkių matavimo sistema PCS8000-T2 su matavimo jutikliais (22 vnt.) ir duomenų apdorojimo programa DION 7
- Universalūs fizikinių dydžių registravimo automatizuoto matavimo prietaisai ALMEMO 2590-9, ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio jutikliais (56 vnt) su duomenų apdorojimo programa AMR Wincontrol ir AMR Data Control 4.1;
- Kaitinimo krosnys „SNOL 200/200“, EK 50/1200 su elektroniniu valdymu statybinių medžiagų bandymui temperatūros iki 1200ºC poveikiu;
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga;
- Automatinė klimatinė kamera „Feutron KTK 800“ statybinių medžiagų ilgalaikiškumo bandymui teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje
Statinių ir jų konstrukcijų natūriniai tyrimai bei ekspertizė
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga;
- Armatūros padėties nustatymo neardančiuoju būdu prietaisas „Profometer 5S”
Statinių konstrukcijų projektavimas
- Statinių ir konstrukcijų modeliavimo baigtiniais elementais programinės įrangos paketai: LIRA, COSMOS, DIANA, Monomach.
- Statinių ir konstrukcijų grafinio automatizuoto projektavimo programinės įrangos paketai: AutoCaD, Autodesk.
Gelžbetoninių konstrukcijų modelių ir betoninių bandinių gamyba reikiama betono maišymo ir tankinimo technologija bei paruošimas bandymams
- Planetarinė priešpriešinio srauto betono ir skiedinių maišyklė HPGM 1125;
- Keičiamo dažnio modelių formavimo vibrostalas EM 511 su mobilia magnetais tvirtinamų šoninių klojinių sistema;
- Armatūros išankstinio įtempimo hidraulinė sistema
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Jurėnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė