Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Šiuo metu vykdomi ir anksčiau vykdyti projektai:
Nuo 2013 m gegužės 15 d drauge su UAB "SK projektai" vykdomas projektas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K "Inočekiai LT" programą, kurios tikslas, remiantis konkretaus pastato nagrinėjimu, sukurti bendrinius mažinančius energijos sąnaudas sprendinius ir technologijas.
 
Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas. (TUGPA)
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Jurėnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė