Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Statybos fakulteto, Geotechnikos katedros (mokslo centro, instituto arba laboratorijos) pasiūlymas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2013 metų kvalifikacinių mokslo darbų planui
 
Pažangūs geotechniniai tyrimo metodai ir technologijos, jų taikymas projektavime
užduotis 2013 metams
Taikomų geotechninių tyrimų apžvalga bei analizė
Geotechnikos katedra
Vadovas prof. dr. Arnoldas Norkus
Vykdytojai
prof. dr. Arnoldas Norkus
doc. dr. Jonas Amšiejus
doc. dr. Rimantas Mackevičius
doc. dr. Jurgis Medzvieckas
doc.dr. Neriga Dirgėlienė
doc. dr. Danutė Sližytė
doc. dr. Linas Gabrielaitis(2013 08 28)
doc. dr. Sonata Gadeikytė
doc. dr. Gražina Skridlaitė(2013 08 31)
asist. Šarūnas Skuodis
asist. Agata Šlečkuvienė
Geotechnikos katedros Geotechnikos mokslo laboratorijos veiklos sritys ir paslaugos
· Pagrindo stiprumo, standumo ir patikimumo įvertinimas ir modeliavimas;
· Geotechninių statinių ir jų pagrindų eksperimentiniai tyrimai;
· Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) laboratoriniai ir lauko tyrimai;
· Pagrindų ir pamatų rekonstrukcija;
· Pagrindų sutankinimo kontrolė;
· Geotechninių statinių būklės vertinimas;
· Pamatų pagrindų ir geotechninių statinių projektavimas,
· Projektų ekspertizė;
· Geotechnikos srities Eurokodų taikymas;
· Inovacinės geotechninės technologijos.
Geotechnikos katedra ir jos mokslo laboratorijos personalas teikia šias aukščiau išvardintas bei visas kitas geotechnines paslaugas susietas su inžinerine praktika (šlaitai, atraminės sienos, įgriuvos, hidrostatiniai, tt.). Katedros ir laboratorijos darbuotojai turi visus galiojančius kvalifikacijos atestatus šiems darbams atlikti.
El. paštas: geotechnikos-laboratorija@vgtu.lt tel. 274 52 23 , 274 52 20
 • Racionalūs pamatai, rekomendacijos tokiems pamatams Lietuvos sąlygomis įrengti
 • Polinių pamatų projektavimo metodų tobulinimas
 • Sunkių pastatų ant ištisinės pamatų plokštės pagrindo deformacijų analizė ir siūlymai tobulinti tokių pamatų projektavimą
 • Skaitmeninių metodų taikymas pastato ir pagrindo bendram darbui skaičiuoti
 • Regioninė inžinerinė geologija, karstinių reiškinių inžinerinis geologinis rajonavimas
 • Tarptautinių ir Europos standartų geotechnikos srityje analizė ir analogiškų Lietuvos standartų rengimas
Siūlomos paslaugos:
 • Pagrindo stiprumo ir patikimumo įvertinimas
 • Plyšių atsiradimo pastatuose analizė (priežasčių nustatymas ir rekomendacijos jiems stabilizuoti)
 • Pamatų nuosėdžių prognozė, įvertinant gretimų pamatų įtaką
 • Pagrindo įtempių būvio analizė
 • Pamatų nuosėdžių kompiuteriniai skaičiavimai
 • Pastatų ir statinių pamatų projektavimas
 • Reglamentuojančių dokumentų ir standartų rengimas
Nustato :
 • Lauko geotechninia tyrimai
 • Grunto fizinių ir mechaninių savybių nustatymas
 • Pamatų bandymas stende
 • Grunto tyrimas geofiziniais metodais
 • Specializuoti grunto mikrostruktūrų tyrimai
Konsultuoja šiais klausimais:
 • sudėtingų pamatų projektavimo, įrengimo ir konstravimo;
 • pagrindų ir pamatų stiprinimo;
 • geosintetinių medžiagų taikymo.
Disertacijos
 
1Antanas Algirdas Alikonis 
Habil. darbas "Grunto struktūrinio stiprumo bei ryšių kaitos statinių pagrinduose teorija ir praktika", apgintas 2000 06 28 VGTU. Statybos inžinerija (02T)
2. Jonas Amšiejus 
Daktaro disertacija "Grunto stiprumo rodiklių skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas," apginta 2000 06 29 VGTU. Statybos inžinerija (02T)
3. Danutė Sližytė 
Gręžtinių polių smėliuose tarpusavio sąveikos eksperimentinis ir teorinis tyrimas : daktaro disertacija. 2001 VGTU Vilnius. Statybos inžinerija (02T)
Grunto stipruminių ir deformacinių savybių tyrimas triašio slėgio aparate bei jų tikimybinis vertinimas: daktaro disertacija. 2008 VGTU Vilnius. Statybos inžinerija (02T)
5. Kęstutis Kelevišius 
Daktaro disertacija „Vibropolio laikomosios galios nustatymas pagal įrengimo metu išmatuotus parametrus“, 2014 VGTU Vilnius. Statybos inžinerija (02T).
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Geotechnikos teminis tinklas Europoje GEOTECHNET 2001.09.01 2005.08.31 doc. dr. Vincentas Vytis Stragys

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Technologijos darniam ir konkurencingam statybų sektoriui EurekaBuild, E! 3790 2007.04.03 2009.05.31 doc. dr. Vincentas Vytis Stragys
  • Puslapio administratoriai:
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė