Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 
Dėmesio KGin-14 grupės studentai
2017 06 21d. trečiadienį  17.00val. SRL I 522aud. vyks perlaikymas " Pagrindai ir pamatai"
 Doc. dr. Danutė Sližytė
 
 
Perlaikymai I II III kurso studentams pas doc. dr. N. Dirgėlienę
2017 06 26d. pirmadienį 14.00val. SRL I 510
2017 06 27d. antradienį 12.00val. SRL I 510
 
 

 

Baigiamojo darbo peržiūra

GEOTECHNIKOS KATEDROS 2016 -2017 mm. Magistrantūros BD  peržiūrų ir gynimo Valstybinėje komisijoje grafikas
PATIKRINIMAS
GRUPĖ
DATA
VALANDA
KABINETAS
ATLIKTA (proc.)
 
MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO G R A F I K A S
 
 
 
 
 
 
 
Peržiūra katedroje
gegužės 22 d.
12.00
L-510
95%
95%
Pateikiami darbai katedros vedėjui tvirtinimui
 
gegužės 26 d.
11.00-15.00
 
L-512
 
 
GYNIMAS
Birželio 06 d.
10.00-12.00
 
L-510
 100%
 
I komisija
 
Magistro vardas, pavardė
Vadovo mokslinis laipsnis, vardas, pavardė
Recenzento vardas pavardė
 
dr. Raimondas Šadzevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, docentas – pirmininkas;
dr. Arnoldas Norkus, Geotechnikos katedros vedėjas, profesorius;
dr. Danutė Sližytė Geotechnikos katedros docentė;
dr. Neringa Dirgėlienė, Geotechnikos katedros docentė;
dr. Gintaras Žaržojus, UAB Geotestus inžinierius-geologas, VGTU Geotechnikos katedros docentas.
Vytautas Peisokas
dr. Arnoldas Norkus
Neringa Dirgėlienė
Danutė Sližytė
 
Lukas Bielevičius
dr. Danutė Sližytė
Arnoldas Norkus
Gintaras Žaržojus
 
Justas Vajinskis
dr. Neringa Dirgėlienė
Danutė Sližytė
Gintaras Žaržojus
 
Žygimantas Vilkas
dr. Danutė Sližytė
Neringa Dirgėlienė
Arnoldas Norkus
 
II komisija
12-10-15.00
L-510
 100%
 
dr. Raimondas Šadzevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, docentas – pirmininkas;
dr. Arnoldas Norkus, Geotechnikos katedros vedėjas, profesorius;
dr. Rimantas Mackevičius, Geotechnikos katedros docentas;
dr. Šarūnas Skuodis, Geotechnikos katedros docentas;
dr. Gintaras Žaržojus, UAB Geotestus inžinierius-geologas, VGTU Geotechnikos katedros docentas.
 
Žygimantas Šapola
dr. Gintaras Žaržojus
dr. Rimantas Mackevičius
dr. Šarūnas Skuodis
 
 
Darius Jankauskas
dr. Rimantas Mackevičius
dr. Gintaras Žaržojus
dr. Arnoldas Norkus
 
Artur Žabelovič
dr. Rimantas Mackevičius
dr. Šarūnas Skuodis
dr. Gintaras Žaržojus
 
Tadas Tamošiūnas
dr. Šarūnas Skuodis
dr. Rimantas Mackevičius
dr. Arnoldas Norkus
 
Pastaba: studentai, negalintys atvykti nustatytu laiku į BD peržiūrą Geotechnikos katedroje, suderina tai su BD vadovu bei  praneša katedros reikalų tvarkytojai A. Lukšėnienei  tel. 2745220, e-paštas: alina@vgtu.lt
 
               
 
 

Bakalaurams

GEOTECHNIKOS KATEDROS
BAKALAURO-2014/15 m.m.
ATMINTINĖ
1.     BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA:
  TITULINIS LAPAS.
  ANTRAŠTINIS LAPAS.
  UŽDUOTIS (su atitinkamais parašais).
  ANOTACIJA (lietuvių ir anglų kalba iš „Medeinės“).
  SAŽININGUMO DEKLARACIJA (iš „Medeinės“).
    TURINYS.
  PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS.
  SANTRUMPOS.
  ARCHITEKTŪRINĖ- KONSTRUKCINĖ DALIS.
  APKROVŲ VERTINIMAS
  INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SITUACIJOS VERTINIMAS
  PAMATŲ VARIANTŲ SKAIČIAVIMAI
   EKONOMINĖ DALIS.
  TECHNOLOGINĖ DALIS
  LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
  PRIEDAI
 1. GRAFINĖ DALIS (7-10 brėžiniai parengiami Al formato lapuose atlikti kompiuterinėmis programomis).
 2. BAIGIAMOJO DARBO (diplominio projekto) APIMTIS 50-70 psl. spausdintas kompiuteriu; reikalavimai: A4 formato lapuose; intervalas - 1,5; šriftas- 12 (TIMES NEW ROMAN); paraštės: kairioji - 3 cm, dešinioji ne mažiau 1 cm, viršutinė ir apatinė -2 cm);
4.  PARENGTĄ IR SUSEGTĄ BAIGIAMĄJĮ DARBĄ IR BRĖŽINIUS (nesulankstytus) SU PARAŠAIS, VADOVO ATSILIEPIMU IR RECENZIJA PATEIKIAMI KATEDROS VEDĖJUI TVIRTINTI PRIEŠ GYNIMĄ (2015 06 01).
 1. ANTRAŠTINIAI, UŽDUOČIŲ, SĄŽININGUMO DEKLARACIJA, VADOVO ATSILIEPIMŲ, RECENZIJŲ BLANKAI YRA INTERNETE ADRESU: http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930 studijos/studijų procesas/baigiamieji darbai /baigiamųjų darbų blankai.
 2. APGYNUS BAIGIAMĄJĮ DARBĄ (BD), (ir brėžinius) su parašais turėti 2 kompaktiniame diske įrašytus Adobe Acrobat programos (5.0 arba aukštesnė versija) PDF formatu arba kitų programų formatais ir priduoti katedros reikalų tvarkytojai L-522 kabinete.
 3. IŠKILUS NEAIŠKUMAMS KREIPTIS Į L-522 kab. pas reikalų tvarkytoją Aliną Lukšėnienę alina@vgtu.lt ,  tel.: 8 (5) 2 745 220
 4. PRAŠOME PASTOVIAI SEKTI SKELBIMUS PRIE KATEDROS ir internete Geotechnikos katedros skelbimų puslapyje.
 5. Galite vadovautis leidiniu pagal nuorodą: „Statybos technologijų ir valdymo bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai“ 2013.
 

Magistrantams

  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Lukšėnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė