Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Pateiktos patentinės paraiškos
1. A.Kaklauskas, E.K.Zavadskas, M.Seniut , P.Vainiūnas, M.Krutinis, L.Tupėnaitė. Electronic information retrieval method and system (Elektroninės informacijos paieškos būdas ir sistema). Paraiška Nr. EP2187319, pateikta 2009 10 13 Europos patentų biurui.
  
Gauti patentai
1. A.Kaklauskas, E.K.Zavadskas, M.Seniut, P.Vainiūnas, M.Krutinis, L.Tupėnaitė. Elektroninės informacijos paieškos būdas ir sistema. Patentas LT 5673, išduotas 2010 08 25.
2009 - 2013 m.  Aplinkos elektromagnetinių laukų ir kietųjų dalelių koncentracijos analizės bei sprendimų priėmimo intelektinės sistemos kūrimas
 • 2009 m. tema: Aplinkos kietųjų dalelių koncentracijos matavimo ir skaičiavimo metodikos bei esamos programinės įrangos pasaulinės patirties analizė
 • 2010 m. tema: Aplinkos elektromagnetinių laukų tyrimas – VGTU, duomenų rinkimas ir apdorojimas
 • 2011 m. tema: Aplinkos elektromagnetinių laukų ir kietųjų dalelių analizės bei sprendimų paramos sistemos modeliavimas
 • 2012 m. tema: Aplinkos elektromagnetinių laukų ir kietųjų dalelių analizės bei sprendimų paramos sistemos kūrimas
 • 2013 m. tema: Aplinkos elektromagnetinių laukų ir kietųjų dalelių analizės bei sprendimų paramos sistemos taikymas praktikoje ir rezultatų analizė
S T R A I P S N I A I

    Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose
 
 1. Yazdani, Morteza; Alidoosti, Ali; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Risk analysis of critical infrastructures using fuzzy COPRAS / Morteza Yazdani, Ali Alidoosti, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Ekonomska istraživanja = Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011. ISSN 1331-677X. Vol. 24, no. 4, p. 27-40. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Elsewier]
 2. Kaklauskas, Artūras; Vlasenko, Andrej; Raudonis, Vidas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Gudauskas, Renaldas; Seniut, Mark; Juozapaitis, Algirdas; Jackutė, Ieva; Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, Loreta]; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]; Kaklauskas, Gabrielius. Student progress assessment with the help of an intelligent pupil analysis system / Arturas Kaklauskas, Andrej Vlasenko, Vidas Raudonis... [et al.] // Engineering applications of artificial intelligence. London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 26, iss.1 (2013), p. 35-50. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]
 3. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Rezaeiniya, Nahid; Aghdaie, Mohammad Hasan; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Quality control manager selection based on AHP- COPRAS-G methods: a case in Iran / Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Nahid Rezaeiniya, Mohammad Hasan Aghdaie, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Ekonomska istraživanja = Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2012. ISSN 1331-677X. Vol. 25, no. 1, p. 88-104. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Elsewier]
 4. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Robustness of MULTIMOORA: a method for multi-objective optimization / Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Informatica. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 23, iss. 1 (2012), p. 1-25. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Scopus]
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Turskis, Zenonas [Turskis, Z.]; Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, J.]; Zakarevičius, Algimantas [Zakarevicius, A.]. Optimization of weighted aggregated sum product assessment / E.K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A. Zakarevicius // Elektronics and electrical engineering = Elektronika ir elektrotechnika Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2012, No. 6 (122), p. 3-6. Prieiga per internetą: . [ISI Web of Science; CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI]
 6. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Chen, I-Shuo; Rezaeiniya, Nahid; Tamošaitienė, Jolanta. A hybrid MCDM model encompassing AHP and COPRAS-G methods for selecting company supplier in Iran / Sarfaraz Hashemkhani Zolfani ... [et al.] // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. T. 18, no. 3 (2012), p. 529–543. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA]
 7. Zolfani, Sarfaraz Hashemkhani; Rezaeiniya, Nahid; Pourhossein, Morteza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Decision making on advertisement strategy selection based on life cycle of products by applying FAHP and TOPSIS GREY: growth stage perspective; a case about food industry in IRAN / Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Nahid Rezaeiniya, Morteza Pourhossein, Kazimieras Zavadskas // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 23, no. 5, 2012, p. 471-484. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; VINITI; CEEOL; DOAJ]
 8. Treigys, Povilas; Marcinkevičius, Virginijus; Kaklauskas, Artūras. Analysis of iris and pupil parameters for stress recognition / Povilas Treigys, Virginijus Marcinkevičius, Artūras Kaklauskas // Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no. 1 (2012), p. 7-14. Prieiga per internetą: . [ISI Web of Science; INSPEC; VINITI]
 9. Antuchevičienė, Jurgita [Antucheviciene, Jurgita]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Zakarevičius, Algimantas [Zakarevicius, Algimantas]. Ranking redevelopment decisions of derelict buildings and analysis of ranking results / Jurgita Antucheviciene, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Algimantas Zakarevicius // Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research (ECECSR). Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. Vol. 46, no. 2 (2012), p. 37-62. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition]
 10. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Rutė, Jevgenija [Rutė, Jevgenija]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas [Daniunas, Alfonsas]; Pruskus, Valdas; Bivainis, Juozas; Gudauskas, Renaldas; Plakys, Vytautas. Passive house model for quantitative and qualitative analyses and its intelligent system / Arturas Kaklauskas, Jevgenija Rute, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Alfonsas Daniunas, Valdas Pruskus, Juozas Bivainis, Renaldas Gudauskas, Vytautas Plakys // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2012, Vol. 50, p. 7-18. Prieiga per internetą: . [ISI Web of Science; Science Direct]
 11. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. MULTIMOORA optimization used to decide on a bank loan to buy property / Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 174-188. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA; CSA; Scopus]
 12. Azimi, Reza; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Fouladgar, Mohammad Majid; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Basiri, Mohammad Hossein. Ranking the strategies of mining sector through ANP and TOPSIS in a SWOT framework / Reza Azimi, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Mohammad Majid Fouladgar, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Mohammad Hossein Basiri // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 4 (2011), p. 670-689. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA; Gale; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); EconLit; Proquest; CEEOL; IndexCopernicus]
 13. Fouladgar, Mohammad Majid; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. An integrated model for prioritizing strategies of the Iranian mining sector / Mohammad Majid Fouladgar, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 3 (2011), p. 459-483. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ICONDA]
 14. Vlasenko, Andrej [Vlasenko, A.]; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]. Investigation of students’ knowledge and iris interrelationship / A. Vlasenko, A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 10 (116), p. 85-88. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI]
 15. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kirvaitis, Raimundas; Dagienė, Eleonora. Scientific publications released in the Baltic states / Edmundas Kazimieras Zavadskas, Raimundas Kirvaitis, Eleonora Dagienė // Scientometrics. Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0138-9130. Vol. 88, no. 1 (2011), p. 179-190. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; ProQuest]
 16. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. From a centrally planned economy to multiobjective optimization in an enlarged project management the case of China / Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Economic computation and economic cybernetics studies and research Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2011, Vol. 1, p. 167-188. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
 17. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Pruskus, Valdas; Vlasenko, Andrej [Vlasenko, A.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Pališkienė, Rasa [Paliskienė, R.]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, L.]; Gerstein, V.; Dzemyda, Gintautas [Dzemyda, G.]; Tamulevičius, Gintautas [Tamulevičius, G.]. Recommended biometric stress management system / A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, V. Pruskus, A. Vlasenko, L. Bartkiene, R. Paliskiene, L. Zemeckyte, V. Gerstein, G. Dzemyda, G. Tamulevicius // Expert systems with applications Pergamon : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 5 (2011), p. 14011-14025. Prieiga per internetą: . [Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
 18. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Dzemyda, Gintautas [Dzemyda, G.]; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, C.]; Stankevič, Tomaš [Stankevic, T.]; Pališkienė, Rasa [Paliskienė, R.]; Matuliauskaitė, Agnė; Kildienė, Simona [Kildiene, S.]; Bartkienė, Lina [Bartkiene, L.]; Ivanikovas, Sergejus [Ivanikovas, S.]; Gribniak, Viktor [Gribniak, V.]. Web-based biometric computer mouse advisory system to analyze a user’s emotions and work productivity / A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, M. Seniut, G. Dzemyda, V. Stankevic, C. Simkevičius, T. Stankevic, R. Paliskiene, A. Matuliauskaite, S. Kildiene, L. Bartkiene, S. Ivanikovas, V. Gribniak // Engineering applications of artificial intelligence. London : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 24, iss. 6 (2011), p. 928-945. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]
 19. Kanapeckienė, Loreta [Kanapeckiene, Loreta]; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, Edmundas Kazimieras]; Raslanas, Saulius. Method and system for multi-attribute market value assessment in analysis of construction and retrofit projects / Loreta Kanapeckiene, Arturas Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Saulius Raslanas // Expert systems with applications Pergamon : Elsevier Science Ltd. ISSN 0957-4174. Vol. 38, iss. 11 (2011), p. 14196-14207. Prieiga per internetą: . [Science Direct; Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
 20. Tamošaitienė, Jolanta; Bartkienė, Lina; Vilutienė, Tatjana. The new development trend of operational research in civil engineering and sustainable development as a result of collaboration between German-Lithuanian-Polish scientific triangle / Jolanta Tamošaitienė, Lina Bartkienė, Tatjana Vilutienė // Journal of business economics and management. Stralsund : North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 2 (2010), p. 316–340. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; ICONDA]
 21. Tupėnaitė, Laura; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Turskis, Zenonas; Seniut, Mark. Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation / Laura Tupenaite, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Arturas Kaklauskas, Zenonas Turskis, Mark Seniut // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 257-266. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science).; EBSCO (Academic Search Complete); ICONDA; Compendex; INSPEC; Scopus; VINITI]
 22. Podvezko, Valentinas; Mitkus, Sigitas; Trinkūnienė, Eva. Complex evaluation of contracts for construction / Valentinas Podvezko, Sigitas Mitkus, Eva Trinkūnienė // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no 2 (2010), p. 287-297. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science).; EBSCO (Academic Search Complete); ICONDA; Compendex; INSPEC; Scopus; VINITI]
 23. Peldschus, Friedel; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta [Tamosaitiene, Jolanta]. Sustainable assessment of construction site by applying game theory / Friedel Peldschus, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis, Jolanta Tamosaitiene // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Nr. 3(21), p. 223-237. Prieiga per internetą: . [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS; VINITI; CEEOL; DOAJ]
 24. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Naimavičienė, Jurga [Naimaviciene, J.]; Krutinis, Mindaugas; Plakys, Vytautas; Venskus, Donatas. Model for a complex analysis of intelligent built environment / Arturas Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jurga Naimavicienė, Mindaugas Krutinis, Vytautas Plakys and Donatas Venskus // Automation in Construction: An International Research Journal. Elsevier B.V.: UK. ISSN 0926-5805. Vol. 19, Iss. 3 (2010), p. 326-340. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]
 25. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, A.]; Zavadskas, Edmundas Kazimieras [Zavadskas, E.K.]; Pruskus, Valdas [Pruskus, V.]; Vlasenko, Andrej [Vlasenko, A.]; Seniut, Mark [Seniut, M.]; Kaklauskas, Gintaris [Kaklauskas, G.]; Matuliauskaitė, Agnė [Matuliauskaite, A.]; Gribniak, Viktor [Gribniak, V.]. Biometric and intelligent self-assessment of student progress system / A. Kaklauskas , E.K. Zavadskas, V. Pruskus, A. Vlasenko, M. Seniut, G. Kaklauskas, A. Matuliauskaite, V. Gribniak // Computers & Education. Oxford : Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. Vol. 55, iss. 2 (2010), p. 821–833. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]
 26. Kanapeckienė, Loreta; Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Seniut, Mark. Integrated knowledge management model and system for construction projects / L. Kanapeckienė, A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas and M. Seniut // Engineering applications of artificial intelligence Elsevier. ISSN 0952-1976. Vol. 23, iss. 7 (2010), p. 1200-1215. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]
 27. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Budzevičienė, Rita. Web-based model of multiple criteria ethical decision-making for ethical behaviour of students / Artūras Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Rita Budzevičienė // Journal of business economics and management. Stralsund : North-German Academy of Informatology (Stralsund). ISSN 1611-1699. Vol. 10, no. 1 (2009), p. 71-84. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; ICONDA]
 28. Šliogerienė, Jūratė; Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Bivainis, Juozas; Seniut, Mark. Environment factors of energy companies and their effect on value: analysis model and applied method / J. Šliogerienė, A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, J. Bivainis, M. Seniut // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 3 (2009), p. 490-521. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA; CSA; Scopus; EBSCO]
 29. Urbanavičienė, Vita; Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Seniut, Mark. The web-based real estate multiple criteria negotiation decision support system: a new generation of decision support systems / V. Urbanavičienė, A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, M. Seniut // International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 13, no. 3 (2009), p. 267-286. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EBSCO; ICONDA; Proquest; Scopus; VINITI]
 30. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Ditkevičius, Ruslanas. An intelligent tutoring system for construction and real estate management master degree studies / Arturas Kaklauskas, Edmundas Zavadskas, Ruslanas Ditkevičius // Cooperative design, visualization, and engineering: third international conference, Cdve 2006, Mallorca, Spain, September 17-20, 2006: proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Berlin : Springer. ISSN 0302-9743. Vol. 4101 (2006), p. 174-181. [ISI Web of Science; ISI Proceedings; SpringerLINK; Compendex]
 
Kituose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose [Proceedings ir kt.]
 
 1. Kaklauskas, Gintaris; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Trinkūnas, Vaidotas; Tupėnaitė, Laura; Čerkauskas, Justas; Kazokaitis, Paulius. Recommender system to research students’ study efficiency / Gintaris Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vaidotas Trinkunas, Laura Tupenaite, Justas Cerkauskas, Paulius Kazokaitis // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2012, Vol. 51, p. 980-984. Prieiga per internetą: . [Conference Proceedings Citation Index; Science Direct]
 2. Kaklauskas, Artūras; Vlasenko, Andrej; Seniut, Mark; Krutinis, Mindaugas. Voice stress analyser system for E-testing / Artūras Kaklauskas, Andrej Vlasenko, Mark Seniut, Mindaugas Krutinis // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia : proceedings / Faculty of Computer Science and Information Technology, Riga Technical University Informatics and Telematics Institute, Centre for Research and Technology Hellas. Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. ISBN 9780769537115. p. 693-695. [Conference Proceedings Citation Index]
 3. Kaklauskas, Artūras; Krutinis, Mindaugas; Seniut, Mark. Biometric mouse intelligent system for student's emotional and examination process analysis / Artūras Kaklauskas, Mindaugas Krutinis, Mark Seniut // The 9th IEEE international conference on advanced learning technologies (ICALT 2009), July 15-17, 2009 Riga, Latvia : proceedings / Faculty of Computer Science and Information Technology, Riga Technical University Informatics and Telematics Institute, Centre for Research and Technology Hellas. Riga : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. ISBN 9780769537115. p. 189-193. [Conference Proceedings Citation Index]
 4. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Seniut, Mark; Krutinis, Mindaugas; Dzemyda, Gintautas; Ivankovas, Vladas; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas; Jaruševičius, Aurimas. Web-based biometric mouse decision support system for user’s emotional and labour productivity analysis / A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, M. Seniut, M. Krutinis, G. Dzemyda, S. Ivanikovas, V. Stankevič, Č. Šimkevičius, A. Jaruševičius // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283041. p. 69-75. [ISI Proceedings]
 5. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Seniut, Mark; Dzemyda, Gintautas; Ivankovas, Vladas; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas; Jaruševičius, Aurimas. Web-based biometric mouse intelligent system for analysis of emotional state and labour productivity / E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, M. Seniut, G. Dzemyda, S. Ivanikovas, V. Stankevic, Č. Šimkevičius, A. Jaruševičius // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283041. p. 429-434. [ISI Proceedings]
 6. Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Vlasenko, Andrej; Gulbinas, Andrius. Intelligent library and tutoring system for Brita in PuBs project / Edmundas Kazimieras Zavadskas, Arturas Kaklauskas, Andrejus Vlasenko, Andrius Gulbinas // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania / International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers, The Association of European Civil Engineering Faculties, Lithuanian Academy of Science, Vilnius Gediminas Technical University. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281986. p. 433-437. [ISI Proceedings]
 7. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Krutinis, Mindaugas; Gulbinas, Andrius. Influence of knowledge and information technologies on the effectiveness of construction export / Arturas Kaklauskas, Mindaugas Krutinis, Andrius Gulbinas // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia : proceedings. Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007. ISBN 9789984818009. p. 264-269. [ISI Proceedings]
Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
 
 1. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Seniut, Mark; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dzemyda, Gintautas; Stankevič, Voitech; Šimkevičius, Česlovas [Simkevicius, Ceslovas]; Ivanikovas, Sergejus; Stankevič, Tomaš [Stankevic, Tomas]; Matuliauskaitė, Agnė [Matuliauskaite, Agnė]; Žemeckytė, Lina [Zemeckyte, Lina]. Recommender system to analyse students’ learning productivity / Arturas Kaklauskas, Mark Seniut, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Gintautas Dzemyda, Voitech Stankevic, Ceslovas Simkevicius, Sergejus Ivanikovas, Tomas Stankevic, Agne Matuliauskaite, and Lina Zemeckyte // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012. (Lecture notes in electrical engineering, Vol. 133, ISSN 1876-1100). ISBN 9783642259913. p. 161-164. Prieiga per internetą: . [Conference Proceedings Citation Index; Springer LINK]
 2. Kaklauskas, Artūras [Kaklauskas, Arturas]; Vlasenko, Andrej; Raudonis, Vidas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Intelligent pupil analysis of student progress system / Arturas Kaklauskas, Andrej Vlasenko, Vidas Raudonis, Edmundas Kazimieras Zavadskas // Informatics in control, automation and robotics. 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR 2011) is held on December 24–25, 2011, Shenzhen, China. Vol. 2 Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012. (Lecture notes in electrical engineering, Vol. 133, ISSN 1876-1100). ISBN 9783642259913. p. 165-168. Prieiga per internetą: . [Conference Proceedings Citation Index; Springer LINK]
 3. Narijauskas, Robertas; Banaitienė, Nerija. Darnaus miesto požymių analizė / Robertas Narijauskas, Nerija Banaitienė // Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 6 (2010), p. 29-35. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus]
 4. Brauers, Willem Karel M.; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Robustness in economic development studies: the case of Tanzania / Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas // New State of MCDM in the 21st Century. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag. (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 648, ISSN 0075-8442). ISSN 0075-8442. Vol. 648, iss. 3 (2011), p. 199-213. [SpringerLINK]
 5. Tamošaitis, Romualdas. Economic assessment of reconstruction needs / Romualdas Tamošaitis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr. 1, p. 38-447. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 6. Marcinkevičiūtė, Daiva; Ambrasas, Gintautas. Apleistų karinės paskirties teritorijų konversija / Daiva Marcinkevičiūtė, Gintautas Ambrasas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 43-48. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; ICONDA; EBSCO; Gale; Ulrich's]
 7. Petkevičius, Mindaugas; Valivonis, Juozas. Plieniniu plaušu armuotų kompozitinių plienbetoninių plokščių įlinkių iki suirimo analizė / Mindaugas Petkevičius, Juozas Valivonis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr. 2, p. 57-65. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 8. Atutis, Mantas; Valivonis, Juozas. Lenkiamųjų iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų armavimo kompozitine armatūra ypatumai / Mantas Atutis, Juozas Valivonis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr. 2, p. 71-78. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 9. Marčiukaitis, Gediminas; Daugevičius, Mykolas; Valivonis, Juozas. Anglies pluoštu sustiprintų gelžbetoninių sijų tempiamosios zonos irimo pobūdžio analizė / Gediminas Marčiukaitis, Mykolas Daugevičius, Juozas Valivonis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr. 4, p. 129–137. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 10. Salys, Donatas; Timinskas, Edgaras; Gribniak, Viktor; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus. Tempiamųjų gelžbetoninių elementų diskrečiųjų plyšių modelio analizė / Donatas Salys, Gintaris Kaklauskas, Edgaras Timinskas, Viktor Gribniak, Darius Ulbinas, Eugenijus Gudonis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr.4, p. 146–154. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 11. Tarvydaitė, Giedrė; Juozapaitis, Algirdas. Dviejų tarpatramių kabamųjų vienajuosčių pėsčiųjų plieno tiltų kinematiniai poslinkiai ir jų stabilizavimas / Giedrė Tarvydaitė, Algirdas Juozapaitis // Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr. 4, p. 155-162. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; GALE Cengage Learning; ICONDA; Ulrichsweb]
 12. Lepkova, Natalija; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]. Analysis of distance learning marketing at Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania) / Natalija Lepkova, Silva Rimkuviene // International Journal on New Trends in Education and their Implications (IJONTE) Ankara : IJONTE. ISSN 1309-6249. 2010, Vol. 1, no 4, p. 22-30. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus; era]
 13. Lepkova, Natalija. Sustainable development in Lithuania / Natalija, Lepkova // Sustainable Communities New York : Springer. ISBN 9781441902184. 2010, p. 193-214. [SpringerLINK]
 14. Kaklauskas, Artūras; Gulbinas, Andrius; Krutinis, Mindaugas; Naimavičienė, Jurga; Šatkauskas, Gintautas. Mokymo procese naudojamų pasirenkamųjų modulių daugiavariantės analizės metodai / Artūras Kaklauskas, Andrius Gulbinas, Mindaugas Krutinis, Jurga Naimavičienė, Gintautas Šatkauskas // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 3 (2007), p. 253-258. Prieiga per internetą: . [Business source complete; ICONDA; CSA; Scopus]
 15. Naimavičienė, Jurga; Kaklauskas, Artūras; Gulbinas, Andrius. Prietaisais ir žiniomis paremtos intelektinės gyvenamosios aplinkos daugiavariantė sprendimų paramos elektroninė sistema / Naimavičienė J, Kaklauskas A, Gulbinas A // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 4 (2007), p. 303-313. [Business source complete; ICONDA; CSA; Scopus]
 16. Kaklauskas, Artūras; Ditkevičius, Ruslanas; Gargasaitė, Leonarda. Intelligent tutoring system for real estate management. / A. Kaklauskas, R. Ditkevičius, L. Gargasaitė // International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 10, no. 2 (2006), p. 113-130. Prieiga per internetą: . [Business source complete; ICONDA; Proquest; INSPEC; VINITI]
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
 
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
 1. Lepkova, Natalija; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]; Banaitienė, Nerija [Banaitiene, Nerija]; Krutinis, Mindaugas. Analysis of distance learning master’s degree studies at Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania) with special emphasis on distinctive students age groups / Natalija Lepkova, Silva Rimkuviene, Nerija Banaitiene, Mindaugas Krutinis // EDEN 2012 : Annnual conference "Open learning generations: closing the gap from generation "Y" to the mature lifelong learners", 6-9 June, Porto, Portugal : conference proceedings [elektroninis išteklius] / European Distance and E-Learning Network (EDEN) : [CD] Porto : EDEN, 2012. ISBN 9789638955906. p. [1-6].
 2. Lepkova, Natalija; Gulsecen, Sevinc; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]. The analysis of distance learning initiatives and experience at Vilnius Gediminas Technical University and Istanbul University / Natalija Lepkova, Sevinc Gulsecen, Silva Rimkuvienė // Future-Learning: The third 3rd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning (FL2010), May 10-14, 2010, Istanbul, Turkey : proceedings Istanbul : Istanbul Kultur University. ISBN 9786054233304. 2010, no 125, p. 423-439.
 3. Lepkova, Natalija; Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]. Analysis of distance learning marketing at Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania) / Natalija Lepkova, Silva Rimkuviene // International Conference on New Trend in Education and Their Implications (ICONTE) "In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in this 50th year of service in Education", 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey Antalya : Pegem Akademi. ISBN 9786053641049. 2010, p. 253-259.
 4. Kaklauskas, Gintaris; Gribniak, Viktor; Girdžius, Rokas [Girdzius, Rokas]; Vainiūnas, Povilas [Vainiunas, Povilas]; Bačinskas, Darius [Bacinskas, Darius]. Tension-stiffening relationships based on design code provisions / Gintaris Kaklauskas, Viktor Gribniak, Rokas Girdzius, Povilas Vainiunas, Darius Bacinskas // The third international congress and exhibition (FIB) incorporating the PCI annual convention & bridge conference [elektroninis išteklius]. Washington, May 29 - June 2, 2010 Gaylord National Resort : proceedings [CD] Washington : PCI. 2010, p. [1-8].
 5. Gribniak, Viktor; Červenka, Vladimir [Cervenka, Vladimir]; Kaklauskas, Gintaris; Bačinskas, Darius [Bacinskas, Darius]. Short-term deflections of RC members: codes versus FE modeling / Viktor Gribniak, Vladimir Cervenka, Gintaris Kaklauskas, Darius Bacinskas // The third international congress and exhibition (FIB) incorporating the PCI annual convention & bridge conference [elektroninis išteklius]. Washington, May 29 - June 2, 2010, Gaylord National Resort : proceedings [CD] Washington : PCI. 2010, p. [1-13].
 6. Peldschus, Friedel; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta; Turskis, Zenonas; Medineckienė, Milena. Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process / Friedel Peldschus, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jolanta Tamošaitienė, Zenonas Turskis, Milena Medineckienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 493-497.
 7. Vainiūnas, Povilas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta. Design projects’ managers ranking based on their multiple experience and technical skills / Povilas Vainiūnas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis, Jolanta Tamošaitienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 544-548.
 8. Banaitienė, Nerija; Banaitis, Audrius; Norkus, Artūras; Lopes, Jorge. Aspects of the effective selection of the mineral wool plates used for the thermal insulation of the renovated flat roofs / Nerija Banaitienė, Audrius Banaitis, Artūras Norkus, Jorge Lopes // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 373-378.
 9. Karablikovas, Andrejus; Vilutienė, Tatjana. The research on gluing reliability of glued roller cover membranes / Andrejus Karablikovas, Tatjana Vilutienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 425-430.
 10. Medineckienė, Milena; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta. Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment / Milena Medineckienė, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jolanta Tamošaitienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 455-460.
 11. Parasonis, Josifas; Lepkova, Natalija. The improvement of supervision of operation used methods for residential buildings / Josifas Parasonis, Natalija Lepkova // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 482-488.
 12. Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]; Lepkova, Natalija; Krutinis, Mindaugas. Results of three research works on e-learning withh a special emphasis on the change of economic condicions / Silva Rimkuviene, Natalija Lepkova, Mindaugas Krutinis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 506-511.
 13. Vainiūnas, Povilas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas; Tamošaitienė, Jolanta. Design projects' managers ranking based on their multiple experience and technical skills / Povilas Vainiūnas, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis, Jolanta Tamošaitienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285939. p. 544-548.
 14. Balevičius, Robertas; Marčiukaitis, Gediminas. Non-linear time-dependent analysis of layered composite structure / Robertas Balevičius, Gediminas Marčiukaitis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 569-575.
 15. Jatulis, Donatas; Juozapaitis, Algirdas; Vainiūnas, Povilas. Optimal design of lattice towers made up of solid round steel bars / Donatas Jatulis, Algirdas Juozapaitis, Povilas Vainiūnas // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 641-645.
 16. Jokūbaitis, Vidmantas; Juknevičius, Linas. Influence of reinforcement couplers on the cracking of reinforced concrete members / Vidmantas Jokūbaitis, Linas Juknevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 646–650.
 17. Jonaitis, Bronius; Marčiukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas. Impact of moister-temperature actions on character of behaviour of external layers of layered walls with flexible ties / Bronius Jonaitis, Gediminas Marčiukaitis, Juozas Valivonis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 651–657.
 18. Kavaliauskas, Saulius; Kvedaras, Audronis Kazimieras. The predictive model for load-carrying capacity of inclined screws as connectng-links in timber-concrete composite beams / Saulius Kavaliauskas, Audronis Kazimieras Kvedaras // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 683–690.
 19. Marčiukaitis, Gediminas; Juknevičius, Linas. Influence of the initial state of stress and strain on the cracking of shear section of layered reinforced concrete structures / Gediminas Marčiukaitis, Linas Juknevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 713–719.
 20. Petkevičius, Mindaugas; Valivonis, Juozas. Analysis of bending capacity of composite steel-concrete slabs with steel fiber reinforced concrete / Mindaugas Petkevičius, Juozas Valivonis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 744–751.
 21. Šalna, Remigijus; Marčiukaitis, Gediminas. Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete / Remigijus Šalna, Gediminas Marčiukaitis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 763–767.
 22. Sokolov, Aleksandr; Kaklauskas, Gintaris; Idnurm, Siim; Gribniak, Viktor; Bačinskas, Darius [Bacinskas, Darius] (aut., komentarų). Tension-stiffening model based on test data of RC beams / Aleksandr Sokolov, Gintaris Kaklauskas, Siim Idnurm, Viktor Gribniak, Darius Bacinskas // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 810-814.
 23. Valivonis, Juozas; Skuturna, Tomas; Daugevičius, Mykolas. The load-carrying capacity of reinforced concrete beams strengthened with carbon fibre composite in the tension zone subjected to temporary or sustained loading / Juozas Valivonis, Tomas Skuturna, Mykolas Daugevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 818-825.
 24. Mackevičius, Rimantas. Stabilization of fine alluvial sand with multi-molecular organic solutions / Rimantas Mackevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946. p. 1136–1140.
 25. Banaitienė, Nerija; Banaitis, Audrius; Norkus, Artūras; Lopes, Jorge. Aspects of the effective selection of the mineral wool plates used for the thermal insulation of the renovated flat roofs / Nerija Banaitienė, Audrius Banaitis, Artūras Norkus, Jorge Lopes // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 373-378.
 26. Medineckienė, Milena; Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta. Multi-criteria selection of the one flat dwelling house, taking into account the construction impact on environment / Milena Medineckienė, Zenonas Turskis, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jolanta Tamošaitienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 455-460.
 27. Parasonis, Josifas; Lepkova, Natalija. The improvement of supervision of operation used methods for residential buildings / Josifas Parasonis, Natalija Lepkova // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 482-488.
 28. Peldschus, Friedel; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Tamošaitienė, Jolanta; Turskis, Zenonas; Medineckienė, Milena. Selection of construction organisation model taking into account total consumption of energy in construction process / Friedel Peldschus, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Jolanta Tamošaitienė, Zenonas Turskis, Milena Medineckienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 493-497.
 29. Rimkuvienė, Silva [Rimkuviene, Silva]; Lepkova, Natalija; Krutinis, Mindaugas. Results of three research works on e-learning withh a special emphasis on the change of economic condicions / Silva Rimkuvienė, Natalija Lepkova, Mindaugas Krutinis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 506-511.
 30. Karablikovas, Andrejus; Vilutienė, Tatjana. The research on gluing reliability of glued roller cover membranes / Andrejus Karablikovas, Tatjana Vilutienė // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 1. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 425-430.
 31. Balevičius, Robertas; Marčiukaitis, Gediminas. Non-linear time-dependent analysis of layered composite structure / Robertas Balevičius, Gediminas Marčiukaitis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 569-575.
 32. Jatulis, Donatas; Juozapaitis, Algirdas; Vainiūnas, Povilas. Optimal design of lattice towers made up of solid round steel bars / Donatas Jatulis, Algirdas Juozapaitis, Povilas Vainiūnas // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 641-645.
 33. Jokūbaitis, Vidmantas; Juknevičius, Linas. Influence of reinforcement couplers on the cracking of reinforced concrete members / Vidmantas Jokūbaitis, Linas Juknevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 646–650.
 34. Jonaitis, Bronius; Marčiukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas. Impact of moister-temperature actions on character of behaviour of external layers of layered walls with flexible ties / Bronius Jonaitis, Gediminas Marčiukaitis, Juozas Valivonis // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 651–657.
 35. Kavaliauskas, Saulius; Kvedaras, Audronis Kazimieras. The predictive model for load-carrying capacity of inclined screws as connectng-links in timber-concrete composite beams / Saulius Kavaliauskas, Audronis Kazimieras Kvedaras // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers : [CD], Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika. ISBN 9789955285922. 2010, p. 683–690.
  • Puslapio administratoriai:
  • Agnė Kuzminskė
  • Arūnė Binkytė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė