Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Padaliniai Tvariosios statybos institutas Padaliniai Sumaniųjų statybos sistemų laboratorija
jaunesnioji mokslo darbuotoja, Arūnė Binkytė
jaunesnysis mokslo darbuotojas, Justas Čerkauskas
jaunesnioji mokslo darbuotoja, Ieva Ubartė

 
2017 m. kovo 28 d. Nr. 1-1. Nutarimu "Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų" nuo 2017 m. liepos 1 d. "Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo institutas" išskaidytas į "Tvariosios statybos instituto Sumaniųjų statybos sistemų laboratoriją" ir į "Tvariosios statybos instituto Operacijų tyrimų laboratoriją".
 
Mokslinės veiklos kryptys
 • Virtuali realybė
 • Biometrinės technologijos
 • Sprendimų priėmimo metodai
 • Internetinių sprendimų paramos sistemų įvairiose veiklos srityse kūrimas
 • Daugiakriterės sprendimų paramos sistemos
 • Elektroninis verslas Intelektinių kompiuterinių mokymo sistemų kūrimas
 • Elektroninis miestas
 • Elektroninis mokymas
 • Elektroninių miestų sistemų analizė ir siūlymų teikimas
 • Intelektinė užstatyta aplinka
 • Grupinis darbas
 • Garso ir vaizdo medžiagos, testų, el. knygų rengimas nuotolinėms studijoms
 • Dirbtinio intelekto technologijos internete
 • Žinių valdymas
VYKDOMI TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAI:
 
 • Projektas Nr. 561712-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-JP, “Advancing Skill Creation to ENhance Transformation” (ASCENT), 2015–2018. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.ascent.disaster-resilience.net/index.php.
 • Projektas Nr. 540151-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR, “Collaborative Action towards Disaster Resilience Education” (CADRE), 2013–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.disaster-resilience.net/cadre/?q=node/8.
 • Projektas Nr. 2015-1-FR01-KA204-015377, „Greening the Business: Green Business Management Trainings“ (GreenB) (S0801E5377), 2015–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.green-b.eu/.
VYKDYTI PROJEKTAI:
ESF finansuojami projektai
 • Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-060 „II pakopos jungtinės studijų programos „Statinių ir jų aplinkos darni plėtra“ rengimas ir įgyvendinimas“
 • Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-064 „VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą „Nekilnojamojo turto vadyba“
 • Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071 „Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą“
 • Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006 „Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“
Tarptautiniai projektai
 • Projektas CENEAST (Reformation of the Curricula on Built environment in the Eastern Neighbouring Area). Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse.
 • Projektas CASCADE (Collaborative Action towards Societal Challenges through Awareness, Development, and Education). Bendri veiksmai socialinių uždavinių sprendimui per sąmoningumą, sklaidą ir švietimą.
 • Projektas CADRE (Collaborative Action towards Disaster Resilience Education).
 • Projektas iPro (iPro/iProfessional).
 • Projektas ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise educational Development). Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą.
 • Projektas LARGE (Learning Augmented Reality Global Environment). Mokomoji globalinė papildytos realybės aplinka.
 • Projektas LEAN CC. Problematika – klimato kaita. Projektą finansuoja Europos Sąjungos Erasmus Mundus programa.
 • ES 6-ji bendroji programa. Projektas ,,Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas” BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). Projekto VGTU dalies vadovas A. Kaklauskas, S. Raslanas Partneriai užsienyje – 23. Projekto koordinatorius ir vykdytojas – VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra. Projekto trukmė – 48 mėn.
 • ES 6-oji bendroji programa. Projektas „Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti“ (Integration of performance based building standards into business processes using IFC open standards to enhance innovation and sustainable development – STAND-INN). Vykdymo terminai – 2006–2008 m. Projekto VGTU dalies vadovas – prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 • Šiaurės šalių projektas NORDIC NORDPLUS NEIGHBOUR PROJECT 2004–2005, 2005–2007. Neighbourhood housing management, reciprocal competence development combining social and physical initiatives. Koordinatorius – prof. Arild Holt-Jensen, Department of geography, University of Bergen, Norway. Užsienio partneriai. Projekto VGTU dalies vadovas – prof. Artūras Kaklauskas ir doc. Natalija Lepkova. Trukmė 24 mėn.
 • EURABUILD. Construction and Real Estate – Developing Indicators for Transparency (CREDIT). Projekto trukmė : 2007 – 2009. Projekto VGTU dalies vadovas prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 • Intelligent Energy – Europe (IEE). Labai mažai energijos naudojančių namų konsepcijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje. Promotion of the very low-energy house concept to the North Europe building market. Projekto trukmė: 2009-2012. Projekto VGTU dalies vadovas prof. habil. dr. A.Kaklauskas.
 
Esminių reikalavimų statiniams analizės, užtikrinimo ir modeliavimo kompiuterinė studijų sistema
 
 
Nekilnojamojo turto vystymo modeliavimo sistema
 
 
 
Nekilnojamojo turto analizės ir derybų kompiuterinė praktinio mokymo sistema
 
 
Statybos ir nekilnojamojo turto krizės pasekmių sumažinimo kompiuterinė praktinio mokymo sistema
 
 
Statybos medžiagų ir gaminių gamybos ir eksporto analizės sistema
 
 
Statybos medžiagų ir gaminių e-verslo apmokymo sistema
 
 
Statybos projektų valdymo kompiuterinė praktinio mokymo sistema
 
 
 
Sumaniųjų statybos sistemų laboratorijos vedėjas:
Saulėtekio al. 11
LT–10223 Vilnius
El. paštas: -
Tel.: -
  • Puslapio administratoriai:
  • Agnė Kuzminskė
  • Arūnė Binkytė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė