Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Kompozitinių plieninių betonšerdžių konstrukcijų elgsenos eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai.
Medinių konstrukcijų ir jų jungčių elgsenos ir laikomosios galios eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai.
Stiklinių laikančiųjų konstrukcijų elgsenos tyrimai.
Konstrukcijų būklės monitoringas (stebėjimas) aktyvus elgsenos reguliavimas
Tarptautinis mokslinių žinių skaidos projektas "LVS3 - Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures", dalinai finansuojamos Europos Sąjungos Anglies ir plieno tyrimų fondo,  kuriame dalyvauja 19 įvairių Euoropos šalių universitetai ir tyrimų institutai.
Projekto rezultatai bus pristatomi 2014 metų pabaigoje.
"Kompozito" darbuotojai numato dalyvauti ir skaityti pranešimus šiose konferencijose:
1. 17 tarptautinėje konferencijoje "Kompozitinių medžiagų mechanika", kuri vyks Rygoje birrželio 2-6 dienomis
   XVIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS
2. Tarpautinėje konferencijoje EUROSTEEL 2014, kuri vyks Neapolyje rugsėjo 10-12 dienomis.
     EUROSTEEL 2014, the seventh edition of the EUROpean conference on STEEL and Composite Structures.
  • Puslapio administratoriai:
  • Gintas Šaučiuvėnas
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė