Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
VGTU Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedros egzaminų perlaikymo komisijoje grafikas
(pakartotiniam egzaminų už 2017/2018. RUDENS semestrą laikymui komisijoje - pagal VGTU Rektoriaus 2009m. kovo 17 d. įsakymą Nr136)

Pakartotinio atsiskaitymo datos (II laikymas)

Bakalaurai:
Grupės: SKPfuc-14; SKPfu-14; SKPf-14/1; SKPf-14/2 STMEB17011 Bakalauro baigiamasis darbas1; SKPf-15/1; SKPf-15/2 STMEB17002 Metalinės konstrukcijos 1
2018-02-07 16:20-18:00 (trečiadienis)    SRC-411
2018-02-08 10:20-12:00 (ketvirtadienis) SRC-411

Grupės: STVint-14 STMEB17001 Matalinės ir medinės konstrukcijos; SKPf-14/2 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; AIf-15 STMEB17005 Metalinės ir medinės konstrukcijos; SKPit-13 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; SKPf-14/1 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; GTf-15 STMEB17006 Metalinės ir medinės konstrukcijos
2018-02-05 16:20-18:00 (pirmadienis)    SRC-411
2018-02-06 16:20-18:00 (antradienis)     SRC-411

Grupės: KGino-16 STMEB17139 Metaliniai tiltai; KGf-15/1 STMEB17137 Metaliniai tiltai
2018-02-01 18:10-19:45 (ketvirtadienis) SRK-I-311  
2018-02-08 14:30-16:05 (ketvirtadienis) SRK-I-311  

Grupės: Mif-15/1 STMEB17004 Statinių konstrukcijos; SKPit-14 STMEB17002 Metalinės konstrukcijos 1
2018-02-05 16:20-18:00 (pirmadienis)    SRC-411
2018-02-09 12:10-13:45 (penktadienis)   SRC-411

Grupė: SKPfu-14, SKPfuc-14 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; SKPfuc-14 STMEB17011 Bakalauro baigiamasis darbas 1
2018-02-06 17:00-19:00 val (antradienis)     SRC-411
2018-02-08 17:00-19:00 val (ketvirtadienis) SRC-411 

Magistrai:

Grupės: LŠKfm-16 STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga; STMEM17057 Magistro baigiamasis darbas 3; LŠKfm-17 - STMEM17062 Tiriamasis darbas 1; STMEM17064 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos; TILfm-16 STMEM17102 Magistro baigiamasis darbas 3,
2018-02-07 16:20-18:00 (trečiadienis)    SRC-411
2018-02-08 10:20-12:00 (ketvirtadienis) SRC-411

Grupės: LŠKfm-17 STMEM17062 Tiriamasis darbas 1 (A.Komka)
2018-02-06 17:00-19:00 val (antradienis)     SRC-411
2018-02-08 17:00-19:00 val (ketvirtadienis) SRC-411 

Grupės: SKfmuc-17 STMEM17151 Tiriamasis  darbas 1; TILfm-17 STMEM17121 Tiriamasis  darbas 1
2018-02-07 16:20-18:00 (trečiadienis)    SRA-I-31
2018-02-08 10:20-12:00 (ketvirtadienis) SRA-I-31

Grupės: SKfmuc-17; SKfmu-17 STMEM17122 Plieno statinių stabilumas
2018-02-01 18:10-19:45 (ketvirtadienis) SRK-I-311  
2018-02-08 14:30-16:05 (ketvirtadienis) SRK-I-311  

Grupė: PKfm-16, LŠKfm-16 STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas; STMEM17070 Plonasienės metalinės konstrukcijos.  Galima pasirinkti tik vieną laikymo datą. Registruotis nevėliau kaip vieną dieną iki egzamino adresu alfonsas.daniunas@vgtu.lt           
2018-02-06 16:00 val (antradienis)     rinktis prie SRK-I_514
2018-02-08 16:00 val (ketvirtadienis) rinktis prie SRK-I_514
                                                                                      
Atsiskaitymo komisijoje datos (III laikymas)

Bakalaurai:
Grupės: SKPfuc-14; SKPfu-14; SKPf-14/1; SKPf-14/2 STMEB17011 Bakalauro baigiamasis darbas1; SKPf-15/1; SKPf-15/2 STMEB17002 Metalinės konstrukcijos 1; STVint-14 STMEB17001 Matalinės ir medinės konstrukcijos; SKPf-14/2 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; AIf-15 STMEB17005 Metalinės ir medinės konstrukcijos; SKPit-13 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; SKPf-14/1 STMEB17010 Medinės konstrukcijos; GTf-15 STMEB17006 Metalinės ir medinės konstrukcijos
2018-02-21 16:20-18:00 (trečiadienis)    SRC-411
2018-02-22 10:20-12:00 (ketvirtadienis) SRC-411
Komisijos pirmininkas :Antanas Šapalas
Nariai: Gintas Šaučiuvėnas
              Tomas Gečys

Grupės: SKfmuc-17; SKfmu-17 STMEM17122 Plieno statinių stabilumas
2018-02-14 10:20 - 12:00 (trečiadienis)    SRC-410
2018-02-15 19:50 - 21:30 (ketvirtadienis) SRC-410

Grupės: Mif-15/1 STMEB17004 Statinių konstrukcijos; SKPit-14 STMEB17002 Metalinės konstrukcijos 1
2018-02-19 16:20-18:00 (pirmadienis) SRC-411
2018-02-23 12:10-13:45 (penktadienis) SRC-411

Komisijos pirmininkas :Algirdas Juozapaitis
Nariai: Donatas Jatulis
              Ieva Misiūnaitė

Grupė: SKPfu-14, SKPfuc-14 STMEB17010 Medinės konstrukcijos
2018-02-21 16:20-18:00 val (antradienis)     SRC-411
2018-02-22 10:20-12:00 val (ketvirtadienis) SRC-411
Komisijos pirmininkas :Antanas Šapalas
Nariai: Gintas Šaučiuvėnas
              Tomas Gečys

Magistrai:
Grupės LŠKfm-16 STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga; STMEM17057 Magistro baigiamasis darbas 3; LŠKfm-17 - STMEM17062 Tiriamasis darbas 1; Grupės: LŠKfm-17 STMEM17062 Tiriamasis darbas 1 (A.Komka); STMEM17064 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos  TILfm-16 STMEM17102 Magistro baigiamasis darbas 3
2018-02-21 16:20-18:00 (trečiadienis)    SRC-411
2018-02-22 10:20-12:00 (ketvirtadienis) SRC-411
Komisijos pirmininkas :Antanas Šapalas
Nariai: Gintas Šaučiuvėnas
              Tomas Gečys

Grupės: SKfmuc-17; SKfmu-17 STMEM17122 Plieno statinių stabilumas
2018-02-14 10:20 - 12:00 (trečiadienis)    SRC-411
2018-02-15 10:20 - 12:00(ketvirtadienis) SRC-411
Komisijos pirmininkas :Algirdas Juozapaitis
Nariai: Donatas Jatulis
              Ieva Misiūnaitė
Grupės: SKfmuc-17 STMEM17151 Tiriamasis  darbas 1; TILfm-17 STMEM17121 Tiriamasis  darbas 1
2018-02-21 15:00-17:00 (trečiadienis)    SRA-I-31
2018-02-22 11:00-13:00 (ketvirtadienis) SRA-I-31
Komisijos pirmininkas :Viktor Gribniak
Nariai: Arvydas Rimkus
              Ieva Misiūnaitė
 

Bakalaurų ruošiančių baigiamąjį darbą Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedroje dėmesiui

ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULĮ „Bakalauro baigiamasis darbas 1“ TVARKA
Parengiama statinės pastato analizės rezultatų ataskaita.
Ataskaitoje pateikiamos tik būdingų elementų įrąžų išrankos ir tinkamumo ribiniam būviui įvertinti reikalingi įlinkiai ir poslinkiai.
Baigiamojo darbo vadovas, peržiūrėjęs ataskaitą, užrašo ant viršelio įvertinimą (įsk.).
Ataskaita priduodama administratorei SRC 408 iki 2018 – 01 -26.
Atsižvelgdamas į vadovų įvertinimus, katedros vedėjas užpildys žiniaraštį.
katedros vedėjas prof. Antanas Šapalas

Magistrantų ruošiančių baigiamąjį darbą Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedroje dėmesiui

LŠKfm-17, TILfm-17, SKfmuc-17 atsiskaitymo už modulį tvarka: Tiriamasis darbas 1 iki 2018 01 26 Baigiamojo darbo 1 ataskaita su darbo vadovo įvertinimu turi būti pateikta katedros reikalų administratorei SRC 408 Ataskaitoje turi būti pateikta literatūros baigiamojo darbo tema apžvalga, suformuluoti tyrimo tikslai ir preliminarus darbo turinys (baigiamojo darbo skyrių pavadinimai).
LŠKfm-16, TILfm-16 atsiskaitymas už modulį: Magistro baigiamasis darbas 3 vyks 2018 01 29 16:20 (auditoriją dar patikslinsime) Atsiskaitymo metu, studentai privalo turėti modulio ataskaitą su darbo vadovo įvertinimu ir parengti 10 min. trukmės atliktų tyrimų pristatymą.
Ataskaitoje ir pristatyme turi būti apibudintas tyrimų objektas, pasirinktos temos aktualumas, darbo tikslai, tyrimo metodai ir numatomi tyrimų rezultatai, pateikti atliktų tyrimų rezultatai, pateiktas magistrinio darbo turinys nurodant, kurios dalys jau atliktos ir kurios dar ne.
Katedros vedėjas prof. Antanas Šapalas

Magistrantūros studijos

MAGISTRATŪROS STUDIJŲ PROGRAMA – STATINIŲ KONSTRUKCIJOS
SPECIALIZACIJA – LENGVOSIOS ŠIUOLAIKINĖS KONSTRUKCIJOS
 
Magistratūros studijos – Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
 
Kviečiame tęsti magistratūros studijas Statinių konstrukcijų programos Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijoje. Čia galėsite pasirinkti norimą magistrinio darbo temą, susietą su praktinėmis plieninių, medinių, kompozitinių ar stiklo konstrukcijų projektavimo problemomis arba giliau pasinerti į šių konstrukcijų analitinius, eksperimentinius tyrimus. Studijų modulių praktinės užduotys paprastai derinamos individualiai, pritaikant magistrinio darbo problemų sprendimui. Įgiję šios specializacijos baigimo diplomą turėsite galimybę siekti projekto vadovo kvalifikacijos (rengiamoje naujoje Statybos įstatymo redakcijoje ir Statybos techniniuose reglamentuose numatytos atitinkamos pataisos) arba tęsti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą doktorantūros studijų metu. Išsamiau apie studijų pobūdį galite sužinoti pas savo baigiamojo daro vadovą, arba pas katedros vedėją.
 
Su programos turiniu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:
 

Standartai ir Euronormos yra laisvai prieinami

 
 
 
Euronormas ir kitus standartus galite rasti VGTU bibliotekos kataloge.
Kaip tai padaryti, galite pažiūrėti čia:
 
 
 
 
 
 

 
Informuojame, kad atnaujinti atsiskaitymo lapeliai studentams. Jei studentas negyveno bendrabutyje, jam nebus formuojamas langelis dėl parašo paėmimo iš bendrabučio.
Studentams pasiekiamas atsiskaitymo lapelis per mano.vgtu.lt, menu „Mano dokumentai -> Prašymai -> Kiti dokumentai -> Atsiskaitymo lapelis“.
 

Informuojame, kad atnaujinti atsiskaitymo lapeliai studentams. Jei studentas negyveno bendrabutyje, jam nebus formuojamas langelis dėl parašo paėmimo iš bendrabučio.
Studentams pasiekiamas atsiskaitymo lapelis per mano.vgtu.lt, menu „Mano dokumentai -> Prašymai -> Kiti dokumentai -> Atsiskaitymo lapelis“.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Dzikaitė
  • Sigita Gribniak
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė