Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

METALINIŲ IR KOMPOZITINIŲ KONSTRUKCIJŲ LABORATORINIŲ DARBŲ ATLIKIMO IR GYNIMO TVARKA
 1. Laboratorinių darbų lankomumas - privalomas.
 2. Semestro eigoje praleidęs laboratorinius darbus studentas, privalo gauti dekano leidimą ir atlikti juos nustatytą dieną (semestro pabaigoje – prieš sesiją).
 3. Studentai, atlikę laboratorinius darbus, iki egzamino privalo juos apginti.
 4. Gynimui paskiriamos trys datos. Neapgynę laboratorinių darbų studentai prie egzamino neprileidžiami.
 5. Neapgynę laboratorinių darbų studentai, dėstytojo paskirtu laiku, turi teisę pakartotinai (vieną kartą) juos ginti per perlaikymų savaitę. Neapgynę darbų studentai prie egzamino neprileidžiami.
 6. Semestro eigoje studentams pateikiami laboratorinių darbų gynimo klausimai.
 7. Laboratorinių darbų gynimo metu iš kiekvieno laboratorinio darbo pateikiami 3 klausimai.
 8. Laboratorinių darbų gynimo metu kiekvienas studentas gali turėti laboratorinių darbų aprašymus.
 9. Laboratorinio darbo aprašas susideda iš darbo pavadinimo, darbo tikslo, pagrindinių priemonių, darbo eigos aprašymo ir išvadų.
 10. Laboratoriniai darbai laikomi apginti, kai studentas iš kiekvieno laboratorino darbo gauna teigiamą įvertinimą (ne žemesnį kaip 5).
 11. Teigiamai įvertinti studentų laboratoriniai darbai pakartotinai gali būti ginami tik gavus dekano leidimą.
 12. Apgynęs laboratorinius darbus studentas, pagal žemiau pateiktą lentelę gauna dalį egzamino įvertinimo.
Laboratorinių darbų įvertinimų vidurkis Egzamino įvertinimo dalis
5 1
6 1,2
7 1,4
8 1,6
9 1,8
10 2,0


Metalinių ir kompozitinių k-jų katedros vedėjas                                             prof. A.Šapalas
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STMKB11807 Aliuminio ir stiklo konstrukcijos 3 3 F
STMKB11807 Aliuminio ir stiklo konstrukcijos 3 3 H
STMKB11807 Aliuminio ir stiklo konstrukcijos 3 3 I
STMKB09712 Aliuminio konstrukcijos 4,5 4,5 V
STMKB07709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
STMKB07709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
STMKB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STMKB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
STMKB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STMKB08710 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
STMKB08710 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
STMKB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STMKB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 H
STMKB11809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
STMKB08715 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
STMKB08715 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
STMKB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
STMKB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 H
STMKB11810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
STMKB11503 Kompleksinis projektas 5 5 F
STMKB11503 Kompleksinis projektas 5 5 H
STMKB11503 Kompleksinis projektas 5 5 I
STMKB11622 Konstrukcijų projektavimas 7 7 I
STMKB11704 Medinės konstrukcijos 4 4 F
STMKB11704 Medinės konstrukcijos 4 4 H
STMKB11704 Medinės konstrukcijos 4 4 I
STMKB11706 Medinių pastatų projektavimas 5 5 F
STMKB11706 Medinių pastatų projektavimas 5 5 H
STMKB11706 Medinių pastatų projektavimas 5 5 I
STMKB11512 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 6 F
STMKB11515 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 6 F
STMKB11516 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 6 I
STMKB11417 Metalinės ir medinės konstrukcijos 5 5 I
STMKB11417 Metalinės ir medinės konstrukcijos 5 5 H
STMKB11417 Metalinės ir medinės konstrukcijos 5 5 F
STMKB11516 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 6 F
STMKB11501 Metalinės konstrukcijos 1 5 5 F
STMKB11501 Metalinės konstrukcijos 1 5 5 I
STMKB11501 Metalinės konstrukcijos 1 5 5 H
STMKB11602 Metalinės konstrukcijos 2 5 5 F
STMKB11602 Metalinės konstrukcijos 2 5 5 I
STMKB11602 Metalinės konstrukcijos 2 5 5 H
STMKB11519 Metalinių ir medinių konstrukcijų skaičiavimo pagrindai 5 5 F
STMKB11705 Metalinių pastatų projektavimas 5 5 F
STMKB11705 Metalinių pastatų projektavimas 5 5 H
STMKB11705 Metalinių pastatų projektavimas 5 5 I
STMKB09708 Metalinių pastatų projektavimas 6 6 D
STMKB09708 Metalinių pastatų projektavimas 6 6 V
STMKB09711 Sijinių ir kryžminių metalo ir medžio konstrukcijų sistemos 4,5 4,5 V
STMKB11511 Statinių konstrukcijos 6 6 F
STMKB11511 Statinių konstrukcijos 6 6 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STMKM11215 Formų ir klojinių konstrukcijos 6 6 F
STMKM11103 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos 8 8 F
STMKM11311 Konstrukcijų gaisrinė sauga 8 8 F
STMKM11414 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STMKM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STMKM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STMKM11312 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STMKM11204 Metalinių ir medinių konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 8 8 F
STMKM11102 Optimalios statybinės konstrukcijos 7 7 F
STMKM11116 Optimalių konstrukcijų projektavimo principai 5 5 F
STMKM11116 Optimalių konstrukcijų projektavimo principai 5 5 I
STMKM02055 Pastatų ir jų technologinės įrangos gaisrinė sauga 4,5 4,5 D
STMKM02055 Pastatų ir jų technologinės įrangos gaisrinė sauga 4,5 4,5 T
STMKM02055 Pastatų ir jų technologinės įrangos gaisrinė sauga 4,5 4,5 V
STMKM11213 Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga 6 6 F
STMKM11310 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 6 F
STMKM11308 Plieninių pastatų būklės vertinimas ir jų sustiprinimas 5 5 F
STMKM11309 Plonasienės metalinės konstrukcijos 5 5 F
STMKM11207 Šiuolaikinės medinės konstrukcijos 7 7 F
STMKM11206 Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos 7 7 F
Metalinių konstrukcijų-2 (SKP gr.) užduotys ir paaiškinimai
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Nijolė Dzikaitė
  • Sigita Gribniak
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė