Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

VGTU STATYBINĖS MECHANIKOS KATEDROJE APGINTI BAKALAURŲ IR MAGISTRŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 
 
 
Bakalaurų baigiamieji darbai (1998-2012):
1998 m.
A.Grigusevičius “Administracinio pastato pamatų-pagrindų skaičiavimas ir laikomosios galios rezervo nustatymas” (vadovas doc. A.Krutinis)
V.Juodagalvis “Vilniaus m. biologinio valymo įrenginių gamybos korpuso konstrukcijų įtempimų ir deformacijų analizė” (vadovas doc. R.Karkauskas).
1999m.
E. Mazgelis “Panevėžio ACP (apskrities centrinio pašto), Kupiškio rajoninio pašto pastato konstrukcijų ĮDB analizė” (vadovas doc. R. Karkauskas)
D. Merkevičiūtė “Automobilių prekybos paviljonas Vilniuje” (vadovas prof. J. Atkočiūnas, 1999)
N. Moškov “5 aukštų viešbučio laikančių konstrukcijų ant tampraus pagrindo įtempimų deformacijų analizė” (vadovas doc. A. Krutinis)
K. Urbonas “Vaistų sandėlis su kontora” (vadovas doc. V. Skaržauskas, 1999)
A. Voldemaras “Pal. J. Matulaičio bažnyčios parapijos namų konstrukcijų analizė” (vadovas doc. S. Kalanta).
2000 m.
N. Brazdžius “ ”Alnos” administracinio pastato konstrukcijų optimizacija ir įtempimų - deformuoto būvio analizė” (vadovas doc. R. Karkauskas)
R. Selickytė “Lietuvos nacionalinės filharmonijos mažosios salės perdangos rekonstrukcija” (vadovas doc. V. Skaržauskas)
J. Mačiulytė “Restorano “Gintaras” laikančių konstrukcijų optimizacija ir pagrindų pamatų įtempimų bei deformacijų būvio analizė” (vadovas doc. A. Krutinis)
A. Venskus “Sandėlio Vilniuje laikančiųjų konstrukcijų optimizacija ir projektavimas” (vadovas prof. J. Atkočiūnas, 2000).
2001 m.
V. Vinckevičiūtė “Vilniaus nuotėkų valyklos administracinio pastato konstrukcijų optimizacija ir įtempto deformuoto būvio analizė” (vadovas doc. R. Karkauskas, 2001).
2002 m.
S. Kubiliūtė “Automobilių prekybos ir aptarnavimo kompleksas” (vadovas doc. V. Skaržauskas, 2002).
2003 m.
O. Chabarova. Dolomito malūnas Klaipėdoje. Vadovas V. Skaržauskas. 2003 m.
2004 m.
D. Kardokas. Furnitūros centro sandėlio ir tarnybinių patalpų rekonstrukcija. Vadovas doc. J. Nagevičius. 
G. Platkevičius. Prekybos centras Vilniuje. Vadovas doc. V. Skaržauskas. 
G. Kurmin. Petrašiūnų vandenvietės administracinio pastato rekonstrukcija. Vadovas prof. R. Karkauskas. 
M. Alyta. Visuomeninio pastato konstrukcijų renovacija. Vadovas doc. A. Krutinis. 
J. Pudriakov. Autotransporto detalaus tikrinimo postas Šalčininkuose. Vadovas doc. J. Nagevičius. 
I. Bagdonas. Parodų paviljonas Vilniuje. Vadovas prof. S. Kalanta. 2004 m.
2005 m.
M. Palumickas. Statybinių medžiagų dengtas sandėlis Vilniuje. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
V. Cvirka. "Kauno vandenų" geležies šalinimo įrenginių pastato rekonstrukcija. Vadovas prof. R. Karkauskas.
M. Žygelis. "Volvo" sunkvežimių ir autobusų priežiūros centras. Vadovas doc. J. Nagevičius.
V. Jankovski. Pastato Vilniuje vidaus kiemo denginys. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
P. Jurevičius. Gamybinio pastato Vilniuje laikančių konstrukcijų darbo gebos įvertinimas. Vadovas doc. A. Krutinis.
2006 m.
I. Misiūnaitė. Sveikatingumo komplekso konstrukcijų analizė ir projektavimas. Vadovas doc. V. Skaržauskas.D. Simanavičiūtė. Parduotuvės “Iki” pastatas Kaune. Vadovas doc. J. Nagevičius.
2007 m.
R. Alutytė. Kauno miesto vandens gerinimo įrenginių pastato konstrukcijų optimizacija ir projektavimas. Vadovas prof. R. Karkauskas
2008 m.
S. Olševskaja. Pavojingų medicininių atliekų priėmimo ir šalinimo (deginimo ir tvarkymo) aikštelėje esančių sandėlių projektavimas. Vadovas prof. R. Karkauskas
L. Kunikauskas. Smulkios gamybos sandėliavimo su administracinėmis patalpomis pastatas Švepelių kaime. Vadovas doc. J. Nagevičius.
A. Akimcev. Pavojingų medicinos atliekų priėmimo ir šalinimo įmonės konstrukcijų optimizacija. Vadovas prof. R. Karkauskas.
A. Kublickas. Sporto komplekso rekonstrukcija Vilkaviškyje. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
K. Bazys. Sunkvežimių aptarnavimo centras Klaipėdos rajone. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
T. Ulitinas. Autoservisas Vilniuje. Vadovas prof. S. Kalanta.
M. Juknys. Biuro pastato su sandėliu Klaipėdos rajone konstrukcijų optimizacijos uždaviniai. Vadovas prof. R. Karkauskas.
2009 m.
1. L. Katelnikova. Prekybos centro Alytuje laikančiųjų konstrukcijų tyrimas . Vadovas doc. V. Skaržauskas.
2. A. Čibičik. Prekybos centro Klaipėdoje priestatas. Vadovas doc. J. Nagevičius.
3. G. Jarašūnaitė. Melioracijos stoties administracinis-gamybinis pastatas Pakruojyje. Vadovas prof. R. Karkauskas.
4. E. Kurpytė. Firmos „Hansa flex“ sandėlio priestatas. Vadovas prof. R. Karkauskas.
J. Krušna. Statybinių medžiagų sandėlis Vilniuje. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
T. Gesevičius. Žaliavos malūno N.Akmenėje metalo konstrukcijų projektavimas. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
2010 m.
L. Liepa. Prekybos centro "MAXIMA" Kretingoje, konstrukcijų optimizavimas. Vadovas prof. R. Karkauskas
I. Kuoja. DAF sunkvežimių aptarnavimo stoties plieno konstrukcijų projektavimas ir analizė. Vadovas doc. V. Skaržauskas.
D. Norkus. Sandėlio Klaipėdoje laikančiųjų plieno konstrukcijų projektavimas ir optimizavimas.Vadovas doc. V. Skaržauskas.
A. Pelutytė. Autotransporto paslaugų įmonė. Vadovas Prof. R. Karkauskas.
2011 m.
J. Burbo. Automobilių stiklų parduotuvė Vilniaus rajone. Vadovas prof. R. Karkauskas
N. Tuinyla. Administracinio pastato Marijampolėje laikančiųjų plieno konstrukcijų projektavimas. Vadovas prof. R. Karkauskas
2012 m.
I. Efremov. Prekybos pastato projektavimas ir optimizavimas Rumšiškėse. Vadovas asist. T. Ulitinas 
J. Zagoniajev. Prekybos centras Ukmergėje. Vadovas asist. M. Popov
 
 Magistrantų baigiamieji darbai (2000-2015):
2000 m.
 1. A. Grigusevičius “Tamprių sistemų “siena - pamatas - pagrindas” įtempimų ir deformacijų būvio analizės metodai” (vadovas doc. A. Krutinis, 2000)
 2. V. Juodagalvis “Konstrukcijų iš tamprių plastinių medžiagų optimizacija, įvertinant poslinkių apribojimus” (vadovas doc. R. Karkauskas, 2000).
2001 m.
 1. D. Merkevičiūtė “Tampriųjų plastinių prisitaikančių rėmų apkrovos optimizacija” (vadovas prof. J. Atkočiūnas, 2001).
2002 m.
 1. A. Venskus “Netiesinio programavimo taikymas lenkiamų plastinių plokščių analizės uždaviniuose” (vadovas prof. J. Atkočiūnas, 2002).
 2. J. Mačiulytė "Rekonstruojamos krantinės konstrukcijų įtempimų ir deformacijų būvio kompleksinis tyrimas" (vadovas doc. A. Krutinis).
2003 m.
 1. V. Vinckevičiūtė. Strypinių konstrukcijų, įvertinant plastiškąsias deformacijas ir poslinkių ribojimus, optimizacija. Vadovas R. Karkauskas. 2003 m.
2005 m.
 1. I. Dapševičiūtė. Prisitaikančių strypinių sistemų optimizacija: judamosios apkrovos atvejis. Vadovas J. Atkočiūnas.
 2. R. Janulevičius. Pastato metalinių konstrukcijų optimizavimas.Vadovas S. Kalanta.
 3. M. Popov. Santvarų optimizacijos BEM algoritmas ir jo realizacija panaudojant kompiuterines technologijas. Vadovas R. Karkauskas.
 4. J. Stankevičius. Strypinių konstrukcijų skaičiavimas, įvertinant temperatūrines deformacijas. Vadovas L. Rimkus.
 5. A. Stašauskas. Strypinių konstrukcijų, veikiamų atsitiktinės apkrovos, optimizacija. Vadovas A. Norkus.
2006 m.
 1. V. Česonytė. Standžiai plastinio rėmo, įvertinant dalinio stiprumo mazgų įtaką įrąžų pasiskirstymui, optimizacija. Vadovas V. Popov.
 2. A. Gustys. Geometriškai netiesinių santvaros tipo tamprių-plastinių konstrukcijų optimizacija. Vadovas R. Karkauskas.
 3. D. Kardokas. Strypinių konstrukcijų diskretinis optimizavimas. Vadovas S. Kalanta.
 4. G. Platkevičius. Netamprių minimalaus svorio rėmų skaičiavimas, įvertinant stiprumo ir standumo reikalavimus. Vadovas R. Karkauskas.
2007 m.
 1. V. Jankovski. Plieninių rėmų optimalaus projektavimo baigtinių elementų metodo (BEM) įrankių sukūrimas MATLAB'o aplinkoje. Vadovas J. Atkočiūnas.
 2. A. Rinkevičius. Santvaros tipo netamprių konstrukijų optimizacija atsižvelgiant į normatyvinių apribojimų principus. Vadovas A. Norkus.
 3. A. Šeluchin. Prisitaikančių rėmų optimizacija, apribojant standumą. Vadovas J. Atkočiūnas.
2008 m.
 1. G. Rauličkis. Strypinių konstrukcijų, veikiamų temperatūros pokyčių, analizė. Vadovas L. Rimkus.
2009 m.
 1. E. Maksimovič. Tampriai plastinių lenkiamų plokščių apkrovos optimizavimas: matematiniai modeliai ir sprendimo algoritmai. Vadovas J. Atkočiūnas
 2. R. Alutytė. Geometriškai netiesinių sijų skerspjūvio optimizacijos algoritmas. Vadovas R. Karkauskas.
2010 m.
 1. L. Kamblevičius. Santvaros tinklelio optimizavimas . Vadovas S. Kalanta.
 2. N. Račkaitis. Trikampio tinklelio santvaros optimizavimas taikant diskretųjį matematinį programavimą. Vadovas S. Kalanta.
 3. D. Spangevičiūtė. Įvairių faktorių įtaka konstrukcijų dinaminio skaičiavimo rezultatams . Vadovas J. Nagevičius.
 4. T. Ulitinas. Įvairių faktorių įtaka konstrukcijų dinaminio skaičiavimo rezultatams . Vadovas S. Kalanta.
2011 m.
 1. G. Blaževičius. Strypų konstrukcijų prisitaikomumo analizė inkrementiniu-iteratyviniu metodu. Vadovas J. Atkočiūnas.
 2. S. Bolzan. Santvarų dinaminio skaičiavimo ypatumai. Vadovas J. Nagevičius.
 3. G. Jarašūnaitė. Netamprių geometriškai netiesinių sijų optimizacija esant stiprumo ir standumo apribojimams. Vadovas R. Karkauskas.
 4. L. Katelnikova. Rėmų su santvara optimizavimas. Vadovas S. Kalanta.
 5. V. Kukenis. Perforuotų sijų įtempto deformuoto būvio analizė. Vadovė E. Jarmolajeva.
 6. E. Kurpytė. Strypinio kupolo optimizacija įvertinant netampriąsias plieno deformacijas ir eksploatacinius reikalavimus. Vadovas R. Karkauskas.
 7. A. Paliokas. Santvarų iš apskritų vamzdžių įtempto deformuoto būvio analizė. Vadovė E. Jarmolajeva.
 8. M. Juknys. Strypinio rėmo geometriškai netiesinė optimizacija esant stiprumo ir standumo apribojimams. Vadovas R. Karkauskas.
 9. A. Akimcev. Geometriškai netiesinių rėmų optimizacija. Vadovas R. Karkauskas.
2012 m.
 1. T. Gesevičius. Tampriai plastinių prisitaikančių arkų optimalus projektavimas. Vadovas J. Atkočiūnas.
 2. Š. Kisevičius. Plieninės tilto santvaros aukščio bei masės optimizavimas.  Vadovas S. Kalanta.
 3. O. Komar. Gelžbetoninio tilto sijos kompiuterinis modeliavimas. Vadovė E. Jarmolajeva.
 4. L. Liepa. Tampraus plastinio rėmo geometriškai netiesinė analizė. Vadovas R. Karkauskas.
 5. A. Pelutytė. Arkos, patyrusios plastines deformacijas, ĮDB analizė. Vadovas R. Karkauskas.
 6. I. Rimkus. Tilto perdangos plieninės konstrukcijos optimizavimas. Vadovas S. Kalanta.
 7. D. Ruplėnas. Ofšorinės konstrukcijos analizė, taikant prisitaikomumo teoriją. Vadovas J. Atkočiūnas.
 8. A. Sungaila. Prisitaikančių rėmų ribinių momentų optimizavimas, esant poslinkių ir griežtumo sąlygoms. Vadovas J. Atkočiūnas.
 9. K. Varatinskytė. Rėminių konstrukcijų analizė naudojant šiuolaikines kompiuterines technologijas. Vadovas M. Popov (V. Skarzauskas).
2013 m.
 1. A. Jokšas. Optimali Virandelio santvara: prisitaikymas ir ribojami poslinkiai. Vadovas J. Atkočiūnas.
 2. A. Gervytė. Tamprios plastinės rėminės konstrukcijos optimizavimas kompiuterinės analizės metodais. Vadovas E. Jarmolajeva.
 3. A. Grinis. Liaunų plieninių bokštų dinaminio skaičiavimo ypatumai. Vadovas J. Nagevičius.
 4. G. Platakis. Plieninio tilto santvaros diskretusis optimizavimas. Vadovas S. Kalanta.

2014 m.
 1. D. Baltušis. Baigtiniai elementai rėminių konstrukcijų optimizacijos uždaviniuose. Vadovas S. Kalanta.
 2. I. Selezenevaitė. Netamprios metalinės struktūros skerspjūvių parametrų optimizacijos algoritmas. Vadovas R. Karkauskas.
 3. P. Vasiliauskas. Plieninės apvalios plokštės apkrovos optimizacija, taikant Mizeso kriterijų. Vadovas E. Jarmolajeva.
 4. V. Vasiliauskis. Susikertančių sijų, veikiamų vertikalios apkrovos, optimizacija ribojant poslinkius. Vadovas R. Karkauskas.
 
2015 m.
 1. G. Butkus. Optimizacijos uždavinių stiprumo sąlygų analizė. Vadovas R. Karkauskas.
 2. O. Chabarova. Tampraus plastinio sijyno optimizavimas kompiuterinės analizės metodais. Vadovas E. Jarmolajeva.
 3. M. Ramanavičius. Kintamos temperatūros poveikio konstrukcijoms tyrimas. Vadovas L. Rimkus.
 4. E. Ruočka. Tamprios strypinės konstrukcijos baigtinių elementų tobulinimas sprendžiant diskrečiojo optimizavimo uždavinį. Vadovas T. Ulitinas.
 5. G. Lazauskas. Reklaminio stendo skerspjūvių optimizavimas, įvertinant stiprumo ir standumo reikalavimus. Vadovas R. Karkauskas.
 
2016 m.
 1. S. Puškoriūtė. Strypinių konstrukcijų skaičiavimas, veikiant paaukštintai temperatūrai. Vadovas L. Rimkus.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STKMB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STKMB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
STKMB11723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STKMB11869 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STKMB11869 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 H
STKMB11869 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
STKMB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
STKMB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 H
STKMB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
STKMB11474 Konstrukcijų mechanika 4 4 F
STKMB11409 Konstrukcijų mechanika 5 5 F
STKMB11456 Konstrukcijų mechanika 4 4 F
STKMB11456 Konstrukcijų mechanika 4 4 H
STKMB11456 Konstrukcijų mechanika 4 4 I
STKMB11254 Konstrukcijų mechanikos pagrindai 3 3 F
STKMB11782 Konstrukcijų optimizavimo pagrindai 5 5 F
STKMB11782 Konstrukcijų optimizavimo pagrindai 5 5 H
STKMB11782 Konstrukcijų optimizavimo pagrindai 5 5 I
STKMB11537 Statybinė mechanika 4 4 F
STKMB11537 Statybinė mechanika 4 4 I
STKMB11537 Statybinė mechanika 4 4 H
STKMB11575 Statybinė mechanika 4 4 F
STKMB11576 Statybinė mechanika 3 3 F
STKMB11558 Statybinė mechanika 4 4 F
STKMB11436 Statybinė mechanika 1 5 5 F
STKMB11436 Statybinė mechanika 1 5 5 I
STKMB11534 Statybinė mechanika 2 6 6 F
STKMB11534 Statybinė mechanika 2 6 6 I
STKMB11738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 3 F
STKMB11738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 3 H
STKMB11738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 3 I
STKMB11642 Taikomoji matematika ir mechanika 4 4 F
STKMB11642 Taikomoji matematika ir mechanika 4 4 H
STKMB11642 Taikomoji matematika ir mechanika 4 4 I
STKMB11501 Taikomoji mechanika 3 3 F
STKMB11686 Tamprumo teorijos pagrindai 3 3 F
STKMB11686 Tamprumo teorijos pagrindai 3 3 H
STKMB11686 Tamprumo teorijos pagrindai 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STKMM11208 Konstrukcijų ant deformuojamo pagrindo skaičiavimas 3 3 F
STKMM11208 Konstrukcijų ant deformuojamo pagrindo skaičiavimas 3 3 I
STKMM11103 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 5 F
STKMM11122 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 7 7 F
STKMM11123 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 5 F
STKMM11123 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 5 I
STKMM02091 Konstrukcijų skaičiavimas gaisro sąlygomis 4,5 4,5 D
STKMM02091 Konstrukcijų skaičiavimas gaisro sąlygomis 4,5 4,5 T
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8 8 F
STKMM11204 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 6 F
STKMM11411 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STKMM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STKMM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STKMM11309 Magitro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STKMM11101 Netamprių konstrukcijų mechanika 8 8 F
STKMM11206 Netamprių strypinių konstrukcijų optimizavimas 7 7 F
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 6 F
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 6 I
STKMM13221 Optimizacijos teorija ir metodai architektūros inžinerijoje 6 6 F
STKMM11112 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 8 8 F
STKMM11117 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 7 7 F
STKMM11124 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 6 F
STKMM11307 Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas 8 8 F
 
Statybinės mechanikos katedra siūlo studentams tokius katedroje  išleistus vadovėlius ir mokomąsias knygas:
J. Atkočiūnas, G. Blaževičius. Integrali statybinė mechanika. Pirmoji dalis. Bendrieji pagrindai. Santvarų skaičiavimas: vadovėlis. Vilnius: Technika 2015. 264 p.: iliustr. ISBN 978-609-457-706-2. Leidinio elektroninė versija http://doi.org/10.3846/1516-S.
Knyga skirta bakalaurams.
 
V. Skaržauskas; S. Valentinavičius. Konstrukcijų mechanikos pagrindai [elektroninis išteklius] mokomoji knyga / Valentinas Skaržauskas, S.Valentinavičius. Vilnius: Technika, 2012. 316 p. ISBN 9786094571732. http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1357           
                  Knyga skirta bakalaurams, tai – statybinė statika (teorija ir pavyzdžiai).  Matrix Frame aprašymas. Baigtinių elementų metodo pagrindai.
  
L. Rimkus; J. Nagevičius; R. Karkauskas. Structural mechanics: handbook for students: study book / [paperless issue] / Liudas Rimkus, Romanas Karkauskas, Juozas Nagevičius. Vilnius: Technika, 2012. 189 p. ISBN 9786094572258.http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1443               
                  Knyga skirta bakalaurams, 
tai – statybinė statika (klasikinė teorija ir pavyzdžiai).  
  
J. Nagevičius. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas: mokomoji knyga [elektroninis išteklius] / Juozas Nagevičius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2012. 247 p.:. ISBN 978-609-457-214-2. http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1356                 
                Knyga skirta bakalaurams, tai – statybinė statika, stabilumo ir dinamikos pagrindai (klasikinė teorija ir pavyzdžiai).  
  
J. Atkočiūnas. Optimal shakedown design of elastic-plastic structures: manual / J. Atkočiūnas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2011. 300 p. ISBN 9786094570629. http://www.ebooks.vgtu.lt/product/optimal-shakedown-design-elasticplastic-structures.               
                 Vadovėlis skirtas magistrantams.
  
J. Atkočiūnas, R. Karkauskas. Tamprių plastinių strypinių konstrukcijų optimizavimas. Bendrasis vadovėlis. Vilnius: Technika, 2010. 376 p. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų vadovėlių kokybės vertinimo komisijos rekomenduota2010 05 28 Nr. 10-05. http://www.ebooks.vgtu.lt/product/tamprij-plastini-strypini-konstrukcij-optimizavimas                  
                   Vadovėlis skirtas magistrantams.
  
J. Atkočiūnas, A. E. Čižas. Netamprių konstrukcijų mechanika. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2009. 268 p. ISBN 978-9955-28-492-5.http://www.ebooks.vgtu.lt/product/netampri-konstrukcij-mechanika                 
                    Vadovėlis skirtas magistrantams.
  
 S. Kalanta. Taikomosios optimizacijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2007. 480 p.                  
                        Vadovėlis skirtas magistrantams. Paskiros temos tinka ir bakalaurams.
  
J. Nagevičius, R. Karkauskas, A. Norkus.   Modulio „Statybinė mechanika 1“ paskaitų iliustracinė medžiaga [elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2006. 435 p. http://dspace.vgtu.lt/handle/1/141                        Vadovėlis bakalaurams
  
J. Atkočiūnas, J. Nagevičius. Tamprumo teorijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2004, 528 p.                          Vadovėlis bakalaurams
 
 R. Karkauskas, A. Norkus. Elastic analysis of bar structures by finite element method. Training book for engineering students. Vilnius: Technika, 2003, 120 p. 
                       Mokomoji knyga bakalaurams
  
L. Rimkus, V. Skaržauskas. Plokščių strypinių sistemų statybinė mechanika. Uždavinių sprendimo vadovas. 3-as pataisytas leidimas. Vilnius, Technika, 2002. 165 p.                   
                       Vadovėlis bakalaurams
 
A. Čyras. Statybinė mechanika. Vilnius: Mokslas, 1990. 448 p.                    
                      Vadovėlis bakalaurams.
 
 
 
 
 • M. K.Leonavičius, G. Petraitis, J. Selivonec. Atsparumas cikliniam apkrovimui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. 183 p.
 
 
 • K. Vislavičius, A. E. Čižas, A. Jaras, R. Kačianauskas, A. Krenevičius, S. Stupak, M. Šukšta, J. Tretjakovas. Medžiagų mechanika: elektroninis vadovėlis [interaktyvus], Vilnius: Technika. 2008. [CD-ROM].
 
 
 • L. Syrus, P. Baradokas, E. Michnevič. Teorinė mechanika. Dinamika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2008.
 
 
 
 • L. Syrus L, P. Baradokas, E. Michnevič, A. Čiučelis. Teorinė mechanika. Kinematika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2006.
 
 
 • E. Michnevič, L. Syrus, R. Belevičius. Teorinė mechanika. Statika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2004.
 
 • A. Krenevičius, M. K. Leonavičius, S. Stupak. Medžiagų mechanika. Metodikos nurodymai ir namų darbų užduotys neakivaizdininkams. Vilnius: Technika, 2003. 116 p.
 
 • A. Krenevičius, M. Šukšta. Medžiagų atsparumas. Laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2001. 77 p.
 
 
 • A. E. Čižas, V. Viršilas, J. Žekevičius. Aiškinamasis medžiagų atsparumo uždavinynas. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: TEV, 2000. 296 p.
 
 • M. K. Leonavičius. Mechaninis medžiagų irimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2000. 80 p.
 
 
 • R. Kliukas. Resistance des materiaux. Notes des cours. Vilnius: Technika, 1999. 56 p.
 
 • M. Šukšta, J. Matulionienė. Ruošiamės medžiagų atsparumo egzaminui. Mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1996. 58 p.
 
 • R. Kliukas. Mechaninė temperatūros įtaka konstrukcijų elementams. Mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1996. 58 p.
 
 • A. Krenevičius. Elementų skaičiavimas, veikiant inercijos jėgoms. Dinamikos uždaviniai. Vilnius: Technika, 1995. 47 p.
 
 • A. E. Čižas. Medžiagų atsparumas (Konstrukcijų elementų mechanika). Vilnius: Technika, 1993. 408 p.
 
 • J. Žekevičius. Rinktiniai medžiagų atsparumo uždaviniai. Vilnius: Technika. Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba, 1986. 99 p.
Elektroniniai katedros darbuotojų parengti leidiniai
 
 
 
 
 
 
 • K. Vislavičius, A. Čižas, A. Jaras, R. Kačianauskas, A. Krenevičius, S. Stupak, M. Šukšta, J. Tretjakovas. Medžiagų mechanika: elektroninis vadovėlis [interaktyvus], Vilnius: Technika. 2008. [CD-ROM].
 
 
 
 
Katedros darbuotojų parengti leidiniai
 • A. Krenevičius, M. K. Leonavičius. Eksperimentinė medžiagų mechanika: mokomoji knyga  Vilnius: Technika, 2007. 138 p.
   
 • R. Barauskas, R. Kačianauskas, R. Belevičius. Baigtinių elementų metodo pagrindai: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2004. 612 p.
Rekomenduojama literatūra Teorinės mechanikos moduliui:
 
Namų darbų atsakymų tikrinimo informacinė sistema:
2016/2017 mokslo metai
Pirmas namų darbas(statika 2D): duomenys,  atsakymų tikrinimas.
Antras namų darbas(statika 3D): duomenysatsakymų tikrinimas.
Trečias namų darbas(kinematika): duomenysatsakymų tikrinimas.
Ketvirtas namų darbas(dinamika): duomenys, atsakymų tikrinimas.
Pastaba: atsakymus galima pasitikrinti tik VGTU tinkle. Norint pasitikrinti atsakymus iš namų kompiuterio būtina aktyvuoti VPN:
  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė