Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Padaliniai Statybinių medžiagų institutas Padaliniai Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija

TERMOIZOLIACINIŲ MEDŽIAGŲ IR AKUSTIKOS LABORATORIJOS KOLEKTYVAS


Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę:
Labotantė Ingrida Žiaugraitė; vyr. inžinierė dr. Agnė Kairytė,
vyr. inžinierė Jurgita Šeputytė Jucikė; vyr. inžinierė Rūta Stapulionienė.
 
Antroje eilėje iš kairės į dešinę:
Kokybės vadybininkas dr. Marius Mickaitis; mokslo darbuotojas dr. Aleksandras Jagniatinskis;  vyr. inžinierius Arūnas Kremensas; technikas Deividas Garuolis; mokslo darbuotojas dr. Giedrius Balčiūnas;  vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Vaitkus;  vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas doc. dr. Sigitas Vėjelis; mokslo darbuotojas Boris Fiks. 

 
 
Laboratorijos mokslininkai daugiau kaip 40 metų dirba termoizoliacinių medžiagų ir gaminių fizikinių-mechaninių ir šiluminių-techninių savybių tyrimų srityje. Pagrindinės mokslinių interesų sritys − naujų termoizoliacinių medžiagų iš atsinaujinančių išteklių kūrimas ir tyrimai, lengvų efektyvių termoizoliacinių gaminių atsparumo trumpalaikėms ir ilgalaikėms gniuždančioms apkrovoms tyrimai ir ilgalaikės prognozės, taip pat šių gaminių drėgminių savybių bei jų poveikio šilumos laidumui tyrimai ir prognozavimas, skaičiuojant sluoksniuotų atitvarinių konstrukcijų temperatūrinį-drėgminį režimą.
Laboratorija nuo 1996 m. akredituota statybinių termoizoliacinių medžiagų ir gaminių kokybės bandymams (aktuali lanksti akreditavimo sritis). Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.004 (žr. http://www.nab.lt ).
Nuo 2005 m. VGTU Termoizoliacijos mokslo institutas šios laboratorijos bazėje notifikuotas (identifikacinis numeris 1688) termoizoliacinių gaminių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimui pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 305/2011 reikalavimus (pagal 3 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistemą). Laboratorijos pagrindinės funkcijos eksploatacinių savybių pastovumo vertinime pagal 3 sistemą − produkto tipo nustatymo bandymai.

 
Akustikos laboratorija daugiau kaip 30 metų dirba pastatų ir atitvarinių konstrukcijų akustikos ir triukšmo valdymo gyvenamojoje bei darbo aplinkoje. Atlieka laboratorinius ir natūrinius akustinių rodiklių akredituotus matavimus, pastatų garso klasifikavimą, aplinkos triukšmo monitoringą bei mokslo tyrimus.
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) 1999-09-28 Akustikos laboratorijai įteikė akreditavimo pažymėjimą Nr.LA.01.28 ir patvirtino techninę kompetenciją akreditavimo srityje išvardytiems bandymams atlikti, žr. akreditavimo sritį: http://www.nab.lt svetainėje.
Notifikuotos laboratorijos laboratorija statusą įgijo 2009-10-02, kai NAB patvirtino VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto (Akustikos laboratorijos) kompetenciją (notifikavimo pažymėjimas Nr.1688-CPD) atlikti termoizoliacinių medžiagų notifikuotus garso sugerties bandymus ir atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal 89/106/EEB Statybos direktyvos reikalavimus, žr. notifikavimo sritį: http://www.nab.lt svetainėje.
Vedėjas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
doc. dr. Sigitas Vėjelis
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 2485
Vietinis telefonas 9345
El. paštas sigitas.vejelis@vgtu.lt
 
 
 
Vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Saulius Vaitkus
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2344
Vietinis telefonas 9344
El. paštas saulius.vaitkus@vgtu.lt
 
 
 
 
Mokslo darbuotojas
dr. Aleksandras Jagniatinskis
Kontaktai
Telefonas (8 5) 275 1145
Vietinis telefonas 9225
El. paštas aleksandras.jagniatinskis@vgtu.lt
 
 

 
 
Mokslo darbuotojas
dr. Boris Fiks
Telefonas (8 5) 275 1145
Kontaktai
El. paštas boris.fiks@vgtu.lt
Mokslo darbuotojas
dr. Giedrius Balčiūnas
Kontaktai
Telefonas 8 688 64 301
Vietinis telefonas 9301
El. paštas giedrius.balciunas@vgtu.lt
  
 

Vyresnioji inžinierė
Agnė Kairytė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2301
Vietinis telefonas 9301
El. paštas agne.kairyte@vgtu.lt
 
 

 
Vyresnysis inžinierius
Arūnas Kremensas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2344
Vietinis telefonas 9344
El. paštas arunas.kremensas@vgtu.lt
 
 
Laborantė
Ingrida Žiaugraitė
Kontaktai
El. paštas ingrida.ziaugraite@vgtu.lt
   
Laborantė
Regina Piepalytė
Kontaktai
El. paštas regina.piepalyte@vgtu.lt
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Lukšėnienė
  • Ramunė Braciškienė
  • Gitana Šiaudinytė
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė