Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Statinio statybos ir projektavimo, saugos ir sveikatos koordinatoriaus mokymo kursai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra organizuoja mokymo kursus pagal mokymo programas:
STDG 003 Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;
STDG 004 Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius.
 
Mokymo kursų pradžia 2018 m. gegužės 14 d., 10 val. L 620 kab.
 
Registracija iki 2018 m.  gegužės 11 d.
 
Mokymo trukmė 36 val.:
 • mokymo trukmė (nuo  gegužės 14 d. iki gegužės 18 d.).
 • Savarankiškas darbas iki 4 savaičių.
 • Atestacija.
 
Adresas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos fakultetas
Darbo ir gaisrinės saugos katedra
Saulėtekio al. 11, I laboratorinis korpusas, L 620 kab. LT 10223 Vilnius-40
Teirautis tel.: 8 (5) 274 47 02; mob. 8 698 76236.
El. p.: valentina.leonova@vgtu.lt.
 
REIKALAVIMAI STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIUI
Asmeniui, pageidaujančiam mokytis, būti atestuojamam ir gauti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimą, keliami šie reikalavimai:
 
I. Išsilavinimas: universiteto bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, aukštasis statybos ar architektūros išsilavinimas arba pagal buvusią iki 1990 m. kovo 11 d. aukštojo mokslo sistemą kito atitinkamo pavadinimo statybos ir/ar architektūros specialistas.
 
II. Darbo patirtis:
2.1. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriui – turėti galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos ar statinių projektavimo srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą.
 
2.2. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui – turėti galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių – statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos bendrųjų dalių vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo, dalinės projekto (statinio) ekspertizės (išskyrus valstybinę melioracijos projektų ekspertizę) vadovo arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą.
 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 
1. Prašymą mokytis . PRAŠYMO PAVYZDĮ RASITE ČIA
2. Mokslo diplomo (diplomų), mokslo laipsnių, mokslo vardų atestatų ar diplomų, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų kopijas. Užsienyje įgytų kvalifikacijų atvejais – Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą kvalifikacijos pripažinimo dokumentą.
3. Galiojančią vadovo atestato kopiją.
4. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją.
5. Darbo ir kitos veiklos aprašymą, patvirtinantį praktinio darbo patirtį ir rengtų projektų ar statytų statinių sąrašą. Lentelės pavyzdį rasite čia:
 
 
Dalyvio mokestis už Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus mokymo kursus 495,00 EUR
Dalyvio mokestis už Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus mokymo kursus 495,00 EUR
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Vilnius
Atsiskaitomoji s-ta Nr. LT397044060000317750
AB SEB Vilniaus banke, banko kodas 70440
Įmonės kodas 111950243.
PVM mokėtojo kodas LT 119502413
Įmokos kodas 102919
Tel. 8 (5) 2744964

STDG 003 ir STDG 004 pažymėjimų pratęsimas

Vadovaujantis LR aplinkos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. sausio 7 d. įsakymo, Nr. D1- 1/A1-5, „Dėl statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-203)5 skyriumi, Statinio statybos ir saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimams  pratęsti reikalavimai.
 
PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PRATĘSIMO REIKALAVIMAI:

1. Prašymas pratęsti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo terminą mokymo įstaigai pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.
2. Mokymo įstaiga, gavusi atestuoto statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus prašymą, pažymėjimo galiojimo laiką be pakartotinio žinių tikrinimo pratęsia, jeigu:
2.1. pažymėjimo galiojimo metu (per 5 metus) buvo dirbama statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriumi arba statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi ne mažiau kaip trejus metus (pateikiamas rengtų projektų sąrašas (statinio projektavimo statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui) ar statytų statinių sąrašas (statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui);
2.2. pažymėjimo galiojimo metu (per 5 metus) ne mažiau kaip 2 kartus kiekvienais kalendoriniais metais buvo tobulinama kvalifikacija kursuose ar/ir seminaruose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia aukštosios, aukštesniosios mokyklos, valstybės institucijos, įstaigos, arba atliko stažuotę užsienyje (patvirtinant tai dokumentais).
3. Pratęsus statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ar statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimo galiojimo laiką, 5 metams išduodamas naujas pažymėjimas.

Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo kursai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra organizuoja mokymo kursus pagal mokymo programą STDG 007 PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-12, 2006.01.04 ir VGTU adaptuotą. 

Mokymo kursų programą rasite ČIA PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO MOKYMŲ KURSŲ PROGRAMA.
 
Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursai vyks nuo 2018 m. vasario 26 iki kovo 2 d.
 
Registracija vyksta iki 2018-02- 23 d.
 
Paskaitų pradžia 2018-02-26 d. 10 val. L 529 kab. (Atvykstant į kursus turėti apmokėjimo už kursus dokumento kopiją).
 
Registruotis iš anksto galima 3 būdais: a) el. paštu ausra.stankiuviene@vgtu.lt;  valentina.leonova@vgtu.lt; prisegant prašymą (jį rasite žemiau);
b) telefonu 8(5) 274 4702;
c) atsispausdinus prašymą ir jį užpildžius siųskite žemiau nurodytu adresu.
 
Adresas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, I laboratorinis korpusas, L 620 kab. LT 10223 Vilnius-40
Teirautis tel.: 8 (5) 274 4702 El. p.: ausra.stankiuviene@vgtu.lt arba valentina.leonova@vgtu.lt 
 
 • Mokymo trukmė 36 val., iš jų 16 val. teorijos ir 20 val. praktikos.
 • Savarankiškas darbas iki 3 savaičių.
 • Atestacija
 •  
Dalyvio mokestis 540,00 EUR už  PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO kursus.
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Vilnius
Atsiskaitomoji s-ta Nr. LT397044060000317750
AB SEB Vilniaus banke, banko kodas 70440
Įmokos kodas 102919. 
Tel. 8 (5) 2744964
 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

1. Prašymą mokytisPRAŠYMO PAVYZDĮ RASITE ČIA
2. Aukštojo mokslo diplomo (diplomų), mokslo laipsnių, mokslo vardų atestatų ar diplomų, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų kopijas. Užsienyje įgytų kvalifikacijų atvejais – Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą kvalifikacijos pripažinimo dokumentą.
3. Apmokėjimo už kursus dokumento kopija.

Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursai

ERGONOMINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO MOKYMO KURSAI
 
Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra organizuoja mokymo kursus pagal mokymo programą STDG 006 „ERGONOMINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS“.
 
Mokymo kursai vyks nuo 2018-04-09 iki 2018-04-13.
 
Registracija vyksta iki 2018 -04-06 d. 
 
Paskaitų pradžia 2018-04-09 d. 10 val.  (Atvykstant į kursus turėti apmokėjimo už kursus dokumento kopiją).
 
Registruotis iš anksto galima 3 būdais: a) el. paštu ausra.stankiuviene@vgtu.lt;  valentina.leonova@vgtu.lt; prisegant prašymą (jį rasite žemiau);
b) telefonu 8(5) 274 4702;
c) atsispausdinus prašymą ir jį užpildžius siųskite žemiau nurodytu adresu.
 
Adresas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, I laboratorinis korpusas, L 620 kab. LT 10223 Vilnius-40
Teirautis tel.: 8 (5) 274 4702 El. p.: ausra.stankiuviene@vgtu.lt arba valentina.leonova@vgtu.lt 
 
Duomenys apmokėjimui:
 
Dalyvio mokestis 540 eurų „Už ERGONOMINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO MOKYMO KURSUS“. 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Vilnius
Atsiskaitomoji s-ta Nr. LT397044060000317750
AB SEB Vilniaus banke, banko kodas 70440
Įmokos kodas 102919. 
Tel. 8 (5) 2744964
 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
2. Aukštojo mokslo diplomo (diplomų), mokslo laipsnių, mokslo vardų atestatų ar diplomų, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų kopijas. Užsienyje įgytų kvalifikacijų atvejais – Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą kvalifikacijos pripažinimo dokumentą.
3Apmokėjimo už kursus dokumento kopija.
 
 
Programos pavadinimas
 
 
STDG 006 Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo kursų programa
Programos anotacija
 
Pagal galiojančius teisės aktus tiek naujai kuriamoms tiek ir esamoms darbo vietoms turi būti įvertinta profesinė rizika, o taip pat ir ergonominių veiksnių keliama rizika. Ši programa sudaryta iš 4 dalių. Pirma, teorinė dalis, apima svarbiausius ergonomikos mokslo aspektus, kuriuos įgyvendinus išvengiama rizikos darbuotojo sveikatai. Antroje, praktinio realių darbo epizodų tyrimo dalyje, kursų dalyviai mokomi pasirinkti ir taikyti nuo nesudėtingų iki didelio sudėtingumo metodikas, atsižvelgiant į individo savybes bei darbo sistemos elementus. Trečia dalis skirta savarankiškam  pasirinktų  darbo vietų tyrimui, taikant kelias metodikas. Ketvirtas kursų etapas apima  savarankiško tyrimo pristatymą ir aptarimą seminare. Kokia apimtimi ir kaip giliai  per šiuos keturis mokymosi etapus yra įsisavinamos  specifinės ergonominio tyrimo žinios parodo testo rezultatai.    
Programos tikslas ir uždaviniai
 
Programos tikslas – išmokyti klausytojus analizuoti ergonominiu požiūriu darbo sistemos elementus ir jų ergonominiam vertinimui taikyti nelabai sudėtingas metodikas, supažindinti su Lietuvoje bei ES atliekamų ergonominių tyrimų duomenimis.
Programos uždaviniai: suteikti bazines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kad  programą baigęs asmuo būtų įgijęs  kompetencijų savarankiškai vykdyti ergonominių veiksnių tyrimus ir teiktų siūlymus apie darbo sistemos elementų priderinimą darbuotojams.
Tikslinė grupė
Programa skirta įmonių saugos ir sveikatos padalinių darbuotojams, vadybininkams, konstruktoriams ir procesų technologams, o taip pat  tarnybų, teikiančių įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas specialistams.    Mokymuose  gali dalyvauti asmenys turintys aukštąjį išsilavinimą.
Programos turinys
 
I. Teorinė dalis
 • § 1. Teisės aktų nustatyti ergonominių rizikos veiksnių tyrimo, vertinimo ir prevencijos darbo vietose reikalavimai. Kompetencijos reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimo įstaigoms ir specialistams – 2 val.
 • § 2. Ergonominiai rizikos veiksniai ir jų poveikis darbuotojų sveikatai, Darbo sistemos elementų pritaikymas darbuotojo galimybėms. Pirminis darbo vietų vertinimas ergonomikos principų požiūriu – 3 val.
 • § 3. Fizinio darbo krūvio (nugaros žemutinės dalies apkrovimo), keliant, nuleidžiant, nešant, stumiant ir traukiant krovinį, tyrimas. Individo jėgos naudojimo rizikos vertinimui taikomų metodikų ir metodų grupės – 2 val.
 • § 4. Individo didelio intensyvumo darbų rizikos vertinimo teorijų apžvalga – 2 val.
 • § 5. Darbų, susijusių su didelio dažnio kartotiniais judesiais, vertinimo metodikų taikymo apžvalga – 2 val.
 • § 6. Individo darbo pozų ir judesių vertinimo metodikų grupės apžvalga – 2 val.
 • § 7. Apšvietimo, dėmesio koncentravimo ir regos analizatoriaus įtampos sąsajos – 1 val.
II. Praktinė dalis (Lietuvos įmonių realių situacijų nagrinėjimas, taikant Europos Sąjungoje ir pasaulinėje praktikoje pripažintas, o taip pat standartizuotas metodikas ir metodus )
 • § 1.  Pirminis darbo vietų vertinimas (2 val.):
 • § 1.1. Ergonominio tyrimo anketos;
 • § 1.2. Patikros lapai.
 • § 2. Individo rizikos, kai naudojama fizinė jėga, vertinimui taikomų metodikų ir metodų praktinis nagrinėjimas (8 val.):
 • § 2.1. Biomechaninio modelio 2D kvazistatinio varianto taikymas;
 • § 2.2. Pakuočių optimalios masės (svorio) apskaičiavimas;
 • § 2.3. Rizikos naudojant jėgą vertinimas;
 • § 2.4. Rizikos keliant rankomis vertinimas;
 • § 2.5. Traukimo ir stūmimo veiksmų tyrimas ir įvertinimas;
 • § 2.6. Kėlimo, nuleidimo, stūmimo, traukimo ir nešimo veiksmų vertinimas.
 • § 3. Individo didelio intensyvumo darbų rizikos vertinimo metodikų praktinis nagrinėjimas (3 val.):
 • § 3.1. Fizinio darbo intensyvumo tyrimas
 • § 3.2. Fiziologinio atsistatymo (poilsio) pertraukėlių apskaičiavimas;
 • § 3.3. Medžiagų apykaitos spartos įvertinimas.
 • § 4. Darbų, susijusių su didelio dažnio kartotiniais judesiais, vertinimo metodikos praktinis nagrinėjimas (6 val.):
 • § 4.1. Didelio dažnio kartotinio manipuliavimo veiksmų rizikos vertinimas;
 • § 4.2. Rankų įtampos rizikos vertinimas.
 • § 5. Individo darbo pozų ir judesių vertinimo metodikų nagrinėjimas (3 val.):
 • § 5.1. Darbo pozų keliamos rizikos vertinimas taikant įvairias metodikas;
 • § 5.2. Darbo pozos ir judesių rizikos vertinimas;
 • § 5.3. Statinių darbo pozų rizikos įvertinimas.
 • § 6. Darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms – geros praktikos pavyzdžiai (2 val.).
III. Savarankiškas darbas
 • Ergonominių rizikos veiksnių praktinis tyrimas konkrečioje įmonėje ir jų įvertinimas – 3 savaitės.
IV. Savarankiško tyrimo pateikimas seminare. Testas
Programos apimtis
Viso 36 val. Teorija – 12 val. Praktinis (realių situacijų, pasitelkiant filmuotus įvairių darbų epizodus)  tyrimas – 24 val.
Rezultatai
Asmenys, išklausę šią programą, gebės savarankiškai atlikti ergonominių veiksnių tyrimus bei teikti  ergonominių priemonių darbo sistemos elementams tobulinti  siūlymus.
Pabaigus mokymus išduodamas LEA kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimaskuris galioja 5 metus.
Kontaktiniai duomenys
 
 
 
Kursų vadovas doc., dr. Aušra Stankiuvienė
e – paštas: ausra.stankiuviene@vgtu.lt 
 

20-ties metų gaisrinės saugos specialybės absolventų sąšauka


   2014 metų rugsėjo 18 d. VGTU įvyko 20-ties metų gaisrinės saugos specialybės absolventų sąšauka. Šventėje dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis, VGTU rektorius prof. Alfonsas Daniūnas, kiti garbingi svečiai, VGTU vadovybė, dėstytojai, gaisrinės saugos specialybės absolventai, taip pat Darbo ir gaisrinės saugos katedros kolektyvas.
   Buvęs VGTU rektorius prof. Edmundas Kazimiera Zavadskas, vienas iš gaisrinės saugos specialybės įkūrėjų, pasidalino prisiminimais, kaip atsirado ši specialybė. Taip pat žodį tarė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkasi Valdas Krulikauskas, pirmos laidos absolventas.
   VGTU Rektorius prof. Alfonsas Daniūnas pasidžiaugė, kad VGTU rengia tokią vertinamą šalies gyventojų specialybę – gaisrinę saugą. Jis padėkojo prisidėjusiems prie gaisrinės saugos specialistų paruošimo – PAGD vadovybei, VGTU dėstytojams ir įteikė apdovanojimus. PAGD direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis tikisi gražaus bendradarbiavimo ateityje ir reiškė padėkas VGTU dėstytojams. Už bendradarbiavimą ir nuopelnus Lietuvos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai Trečiojo laipsnio kryžiumi Artimui pagalba apdovanotas VGTU Rektorius Alfonsas Daniūnas, Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde apdovanoti VGTU prorektorius Romualdas Kliukas ir SF dekanas Algirdas Juozapaitis. Atminimo dovanėlės įteiktos VGTU gaisrinės saugos specialybės absolventams.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroda VGTU bibliotekoje - "Į darbą kaip į karą?"

ATIDARYTA LOGOTIPŲ PARODA „Į DARBĄ – KAIP Į KARĄ?“
 

   Birželio 11 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje (Galerija A, Saulėtekio al. 14, Vilnius) atidaryta Valstybinės darbo inspekcijos ir Vilniaus dailės akademijos projekto „Į darbą – kaip į karą?“, paroda. 
   Dar pernai Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pakvietė Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedrą dalyvauti projekte „Į darbą – kaip į karą?“, kurio tikslas buvo sukurti logotipą, skatinantį saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę darbe. Šioje parodoje ir pristatomi visi Grafinio dizaino katedros studentų sukurti logotipai darbuotojų saugos ir sveikatos tema.
   Parodą atidariusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) bibliotekos direktorė Rimutė Abramčikienė pasidžiaugė neįprasta parodos tema, derinančia kūrybą ir edukaciją. Atidaryme dalyvavusieji bei kalbėjusieji Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius Viktoras Majauskas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika, socialinių partnerių atstovas Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis ir VGTU Darbo ir gaisrinės saugos katedros doc. dr. Aušra Stankiuvienė akcentavo, kaip svarbu diegti saugos ir sveikatos darbe kultūrą nuo kuo jaunesnio amžiaus ir tai daryti kuo įvairesnėmis bei patrauklesnėmis formomis. Kalbėjusieji išsakė mintis, kad panašių parodų idėją reikėtų plėtoti ir toliau. Tai atliepia ir šio projekto iniciatorės VDI nuostatai: siekiant mažinti aukų darbe skaičių reikia pasitelkti visas kalbas – baudų, administracinių sankcijų, švietimo, konsultavimo...O meno kalba čia taip pat tinkama.
   Parodos atidaryme gausiai dalyvavo VGTU bendruomenės atstovai, susirinkusiuosius maloniai nustebino atvykusi grupė eksponuojamų darbų jaunųjų kūrėjų. 
 
   Parodos atidarymo akimirkos Flickr nuotraukų albume
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Valentina Leonova
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė