Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

DĖSTYTOJŲ BUDĖJIMO VALANDOS

Katedros dėstytojų paskaitų tvarkaraštį galima rasti čia: https://medeine.vgtu.lt/paskaitos/paskaitosDest.jsp?tipas=dest
Dėmesio: nepamirškite nurodyti teisingų mokslo metų ir semestro. Jei norite matyti ne konkrečios dienos, o viso semestro tvarkaraštį – ištrinkite datą (palikite tuščią laukelį).

Dėstytojų budėjimo grafikas
2018 m. pavasario semestras
 
Dėstytojo
vardas, pavardė
Kabinetas
Savaitės diena
Laikas
 
 prof. dr. Ritoldas Šukys
 
 
SRL I- 505
 
 

trečiadienis
 
ketvirtadienis
 
 

14:00 - 16:00
 
13:45 - 14:30
 
prof. dr. Džigita Nagrockienė
 
 
SRL-I-115
 
 
trečiadienis
 
ketvirtadienis
 
 
12:30 -13:30
 
13:30 - 14:30 
 
prof. dr. Egidijus R. Vaidogas
 
SRL I- 527
 
 
 
 
 
 
pirmadienis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:45 - 14:30
 
 
 
 
 
 
doc. dr. Ramunė Žurauskienė
 
 
SRL-I-115a
 
 
 pirmadienis 
 
antradienis
 
 
13:45 - 15:00
 
13:45 - 15:00
 
doc. dr. Aušra Stankiuvienė 
 
 
 
SRL I- 527
 
 
 
 
 
pirmadienis
 
trečiadienis
 
 
 
 
 
13:45 - 14:30

13:45 - 14:30
 
 
 
 doc. dr. Jurgita Šakėnaitė
 
 
SRL I- 527
 
 
 
 
pirmadienis 

 
 
 
 
 
13:45 -14:30 
 
 
 
doc. dr. Sergejus Gaidučis 
 
 
SRL I- 524
 
 
pirmadienis
 
 
 
11:00 - 12:00
 
 
lekt. Ingrida Girnienė 
 
 
SRL-I- 527
 
 
trečiadienis
 
 
13:45 - 14:30
 
doc. dr. Asta Kičaitė
 
 
 
 
SRL-I-115
 
 
 
 
 
 
 
pirmadienis
 
antradienis
 
 
 
 
 
13:45 - 14:30 
 
13:45 - 14:30 
 
 

Darbuotojų kabinetų sąrašas

Egzaminų perlaikymo tvarkaraštis

TVIRTINU

Prof. A. Juozapaitis
Statybos fakulteto dekanas
2018 -02-08 


VGTU Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros egzaminų perlaikymo komisijos (pakartotiniam egzaminų už 2017/2018 m. m. rudens semestrą laikymui komisijoje – pagal VGTU rektoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 136)
 
 • Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, nuolatinės studijos. Modulis: STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga.
Grupės: GIVf-17, MRf-17, SPIf-17

Pirmininkas prof. Ritoldas Šukys
Nariai:          doc. Aušra Stankiuvienė
                      lekt. Ingrida Girnienė

2018 m. vasario 14 d. (trečiadienis) 13:00 val.  SRL-I-505
2018 m. vasario 21 d. (trečiadienis) 13:00 val.  SRL-I-505

 
 • Perlaikymo komisija.
Magistrai, nuolatinės studijos. Modulis STGSM17211 Statybinių kompozitinių dirbinių technologija
Grupė: SMDfm-16

Pirmininkas   prof. Ritoldas Šukys
Nariai: ..........prof. Džigita Nagrockienė
                      doc. Asta Kičaitė

2018 m. vasario 15 d. (ketvirtadienis) 13:00 val. SRL-I-104
2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienis) 13:00 val. SRL-I-104


Prašome registruotis tel. (8 5) 27 45 238, arba SRL-I-524, arba SRL-I-620 kab.Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros vedėjas                                      Ritoldas Šukys

 

Moduliai

MODULIAI

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STDGB11725 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGB11826 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STDGB11827 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
STDGB11304 Degimo ir gesinimo teorija 6 6 F
STDGB11616 Ekstremalių poveikių modeliavimas 5 5 F
STDGB11718 Ekstremalių situacijų valdymas 6 6 F
STDGB11611 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 1 4 4 F
STDGB11717 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 2 6 6 F
STDGB11615 Gaisro poveikio modeliavimas 5 5 F
STDGB11303 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 1 3 3 F
STDGB11405 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 5 5 F
STDGB11614 Gaisrų ir avarijų prevencija 5 5 F
STDGB11824 Gaisrų ir avarijų tyrimas 5 5 F
STDGB11823 Gaisrų tyrimas 5 5 F
STDGB11407 Gamybinė praktika 1 6 6 F
STDGB11612 Gamybinė praktika 2 3 3 F
STDGB11509 Kompleksinis projektas 5 5 F
STDGB11202 Mokomoji praktika 6 6 F
STDGB11201 Priešgaisrinė gelbėjimo sistema 3 3 F
STDGB11719 Priešgaisrinių užtvarų projektavimas 5 5 F
STDGB11822 Psichologinis ir medicininis parengimas 6 6 F
STDGB11720 Saugos priemonių projektavimas 5 5 F
STDGB11406 Taikomoji matematika 6 6 F
STDGB11613 Technologinių procesų gaisrinė profilaktika 5 5 F
STDGB11508 Technologinių procesų gaisrinė sauga 4 4 F
STDGB11821 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 4 4 F
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11030 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11035 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 F
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 H
STDGB11031 Žmonių ir aplinkos sauga 4 4 I
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB11033 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGA11043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11046 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB11046 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11034 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 H
STDGB14043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 F
STDGB14043 Žmonių ir aplinkos sauga 3 3 I
STDGB11610 Žmonių ir civilinė sauga 4 4 F
STDGB11032 Žmonių sauga 3 3 F
STDGB11032 Žmonių sauga 3 3 I
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 F
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 H
STDGB11039 Žmonių sauga 3 3 I
STDGB11234 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11234 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11238 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11238 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11037 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11040 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11041 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 F
STDGB11041 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
STDGB11445 Žmonių sauga ir ergonomika 3 3 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STDGM03000 Baigiamasis darbas 30 30 D
STDGM03000 Baigiamasis darbas 30 30 T
STDGM11113 Bendroji ergonomika 7 7 F
STDGM11320 Darbo fiziologija ir psichologija 6 6 F
STDGM11319 Darbo sistemų statyboje ergonominė analizė 8 8 F
STDGM11318 Darbo sistemų valdymo ergonomika 6 6 F
STDGM11321 Darbo vietų ir įrenginių projektavimas 7 7 F
STDGM11102 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 8 8 F
STDGM11215 Ergonomikos metodai ir statistika 8 8 F
STDGM02005 Gaisrų gesinimo sauga 4,5 4,5 D
STDGM02005 Gaisrų gesinimo sauga 4,5 4,5 T
STDGM02002 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 9 9 D
STDGM02002 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 9 9 T
STDGM11206 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 8 8 F
STDGM01003 Gaisrų vyksmo teorija 9 9 D
STDGM01003 Gaisrų vyksmo teorija 9 9 T
STDGM02004 Gamybos procesų sauga 4,5 4,5 D
STDGM02004 Gamybos procesų sauga 4,5 4,5 T
STDGM11208 Gamybos procesų sauga 7 7 F
STDGM11207 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas 8 8 F
STDGM02003 Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga 9 9 D
STDGM02003 Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga 9 9 T
STDGM11216 Inovacijos ir ergonomika 6 6 F
STDGM11103 Kompiuterinis projektavimas 8 8 F
STDGM11310 Magistro baigiamasis darbas 24 24 F
STDGM11422 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STDGM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGM11111 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STDGM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STDGM11214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STDGM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STDGM11309 Profesinio streso valdymas 6 6 F
STDGM11104 Projektavimas vertinant riziką 5 5 F
STDGM11112 Projektavimas vertinant riziką 7 7 F
STDGM11105 Projektavimas vertinant riziką 6 6 F
STDGM11105 Projektavimas vertinant riziką 6 6 I
STDGM11217 Saugos darbe priemonių ergonomika 3 3 F
STDGM01002 Saugos darbų ergonomika 9 9 D
STDGM01002 Saugos darbų ergonomika 9 9 T
STDGM11210 Taikomoji ergonomika 7 7 F
STDGM01000 Tiriamasis darbas1 3 3 D
STDGM01000 Tiriamasis darbas1 3 3 T
STDGM02000 Tiriamasis darbas2 3 3 D
STDGM02000 Tiriamasis darbas2 3 3 T

Praktikos gynimo grafikas

Katedros leidiniai

Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros studijų leidiniai
E. Zalieckienė, V. Šimulionytė. Degimo ir gesinimo teorija. Laboratoriniai darbai. Vinius: Technika, 2002. 88 p.
   Leidinyje yra septyni į degimo ir gesinimo teorijos disciplinos programą įtraukti laboratoriniai darbai, skirti VGTU gaisrinės saugos bakalaurų studijoms. Kartu su laboratorinių atlikimo metodika, pateiktos ir reikalingos darbams atlikti teorijos žinios.
 
K. A. Kaminskas. Ergonomika inžinerijoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2003. 332 p.
   Vadovėlyje aprašomi technikoje taikomi ergonomikos metodai, sukurti antroje XX a. pusėje. Tinkamai pagal žmogaus protinę ir fizinę gebą pritaikant darbosistemas galima sukurti optimalias darbo sąlygas, kuriomis didėtų darbo našumas, mažėtų įtampa ir nuovargis, būtų tausojama žmogaus sveikata ir užtikrinama darbosauga. Aptariama ergonomikos samprata, tyrimo metodai ir taikymo principai, analizuojama informacijos gavimo regos, klausos, lytos, skonio ir uoslės pojūčiais procesas, nagrinėjama protinio ir fizinio darbo fiziologija, inžinerinė antropometrija, darbo aplinka - apšvetimas, triukšmas, vibracija ir klimatas, jų reikšmė siekiant komforto darbo patalpose. Pateikti svarbiausių terminų apibrėžimai, jų atitikmenysanglų kalba. 
E. Zalieckienė. Degimo ir gesinimo teorija. Aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 108 p.
    Uždavinynas skiriamas VGTU gaisrinės saugos bakalaurų studijoms. Uždavinyno paskirtis - padėti studentams geriau pasiruošti kontroliniams darbams, tarpiniams ir baigiamiesiems egzaminams. Uždavinyne pateikiamidegimo ir gesinimo teorijos kurso teoriniai pagrindai, taip pat įvairių degimo bei gesinimo procesų parametrų skaičiavimo metodika. Kiekvienai temai sudaryta po 20 uždavinių.
P. Čyras, R. Dubonis, R. Šukys.Civilinė sauga. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2003. 157 p.
    Vadovėlyje naujai suformuluoti ekstremalių situacijų Lietuvoje kriterijai, prevencinės priemonės, civilinės saugos parengties lygiai, pratybų ir treniruočių vedimo tvarka, būdai, kaiporganizuoti civilinės saugos pagrindų mokymą, gyventojų evakavimą, kokias naudoti civilinės saugos pajėgas ir kaip jas materialiai aprūpinti. Pateikiamos rekomendacijos, kaip sudaryti avarijų likvidavimo planus pavojinguose objektuose, civilinės saugos parengties ekstremaliomssituacijoms planus ir kt.  
M. Griškevičius, R. Šukys, P. Čyras. Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika,2004. 149 p.
    Leidinyje pateikta gelbėjimo darbų specifika įvyjus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartoa įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašytos pavojingų medžiagų klasės, jų ženklinimas ir pervežimo sąlygos bei pirmosios medicinos pagalbos suteikimas apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys, dožės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. Aprašyti budinčiosios tarnybos veiksmai gavus pranešimą apie radioaktyviųjų šaltinių aptikimą, bei šių apribojimas ir deaktyvacija.
 
P. Čyras, R. Dubonis, R. Šukys. Gyventojų apsauga ekstremaliose situacijose. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. 175 p.
   Leidinyje pateikta gelbėjimo darbų specifika įvykus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartos įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašytos pavojingų medžiagų klasėės, jų ženklinimas ir pervežimo sąlygos bei pirmosios medicinos pagalbos suteikimas apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys, dozės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. Aprašyti budinčiosios tarnybos veiksmai gavus pranešimą apie radioaktyviųjų šaltinių aptikimą, bei šių apribojimas ir deaktyvacija.   
R. Mačiulaitis, K. Lukošius. Medžiagų gaisro ir sprogimo pavojaus įvertinimas. Mokomoji knyga. Vilnius: technika, 2006. 96 p.
    Leidinyje apžvelgiami bandymo metodai ir klasifikacija, taikomi įvairių medžiagų gaisro ir sprogimo pavojingumui įvertinti. Didelėleidinio dalis skirta statybinių medžiagų, kurios ir lemia gaisro plitimąstatinyje, degumo bandymams ir klasifikacijai.
   Leidinys skiriamas gaisrinės saugos, statybos, statybinių konstrukcijų ir technologijų programų studentams.
 
   Vadovėlyje peteikta istorinė medžiaga apie gaisrinės saugos raidą ir organizavimą Lietuvoje. Nagrinėjami teisiniai gaisrinės saugos dokumentai ir psichologinis ugniagesių perengimas. Pateikta gelbėjimo darbų specifika įvykus kelių eismo įvykiams, atliekant paieškos darbus vandenyje. Aptartos įvairios gelbėjimo priemonės, jų saugojimas. Išsamiai nagrinėjamos cheminės avarijos. Aprašyta pavojingų medžiagųklasės, jų ženklinimas, vežimo sąlygos ir kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. Aptartos radioaktyvios spinduliuotės rūšys, dozės, matavimo vienetai ir poveikis žmogaus organizmui. 
Knygoje pateikti statybos produktųpanaudojimo principai priešgaisriniu požiūriu. Taip pat aptartas statybinių medžiagų ir produktų degumo klasifikavimas ir jo taikymas Lietuvoje. Aptariamos pavojingieusios gaisro metu išsiskiriančios medžiagos ir jų poveikis žmogui.
   Vadovėlyje pateikiami civilinės saugos tikslai ir uždaviniai, veiklos organizavimo pagrindai, remiantis civilinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Aptariamos ekstremalios situacijos, jų priažastys, kriterijai, rūšys. Daugiausia dėmesio skiriama gyventojų apsaugai įvairių ekstremalių situacijų metu, aprašyta, kokie gebėjimo darbai atliekami. Pateikiami gaisrinės saugos pagrindai. 
   Mokomojoje knygoje nagrinėjami degimo procesų teoriniai pagrindai gaisriniu požiūriu. Leidinyje pateikiami degimo proceso fizikiniai ir cheminiai aspektai, degimo proceso atsiradimo, jo plitimo teiriniai pagrindai, degiųjų sistemų uždegimas kai kuriais energijos šaltiniais, įvairių veiksnių įtaka degimo procesams. Leidinyje nagrinėjamas kinetinis, difuzinis dujų degimas. Analizuojami skysčių ir kietųjų mrdžiagų degimo ypatumai, liepsnis plitimas jų paviršiumi, išdegimas, įvairių veiksnių įtaka šiems procesams.
   Leidinyje analizuojamas įvairių gamybos procesų gaisro ir sprogimo pavojus. Aptariami naudojamos įrangos galimi gedimai, avarijos ir jų priežastys. Tiriami technologiniai uždegimo šaltiniai, saugus remontas, prevencijos priemonės ir kt. Nagrinėjama labiausiai paplitusių pramonės rūšių gamyboje naudojama technologinė įranga, principinės gamybos schemos, saugūs gamybos būdai. Ypatingas dėmesys skiriamas priešgaisrinės saugos ir profilaktikos klausimams įvariose gaisro ir sprogimo pavojų keliančiose gamybos srityse. 
     Žmonių saugos discipliną studijoja visų technikos specialybių studentai.
Knygoje pateikti saugaus darbo organizavimo, ergonominių sprendimų, apsaugosnuo elektros ir gaisrinės saugos praktiniai uždaviniai. Greta uždavinių sprendinių metodikos pateikta teorinė dalis, naujausi normatyviniai dokumentai, ES direktyvų reikalavimai, mokslinių tyrimų rezultatai ir individialios užduotys.  
    Mokomojoje knygoje nagrinėjama Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė sistema, pateikiami esminiai reikalavimai darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti įmonėje. Leidinyje nagrinėjama darbdavių ir darbuotojų pareigos, teisės ir atsakomybė. Nagrinėjama profesinės rizikos valdymo sistema, įvardijami ir analizuojami pagrindiniai rizikos veiksniai darbo aplinkoje, jų poveikis nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms, nagrinėjami bendrieji rizikos šalinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencijos valdymo aspektai, pateikiami nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aspektai ir jų apskaita, profesinių ligų atsiradimo priežastys ir jų nustatymo tvarka. Supažindinama su atsakomybės formomis, pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.
    Laboratorinių darbų tikslas - padėti studentams pagilinti teorines žinias, suteikti praktinių įgūdžių, vykdant eksperimentus. Knyga siekiama akivaizdžiai perteikti teorinių dėsningumų žinias, akcentuoti praktinio jų panaudojimo svarbą jauniems specialistams savo kasdieniniame darbe.
  
Vadovėlyje rašoma apie pramoninę saugą ir pramonės objektų keliamą riziką. Dėstoma rizikos vertinimo ir valdymo metodologija. Aiškinama, kaip numatyti galimus pramoninių avarijų scenarijus ir pasekmes bei vertinti tų pasekmių pasireiškimo tikėtinumą. Detaliai dėstomi kokybinio ir kiekybinio rizikos vertinimo metodai. Gvildenama pramoninių avarijų prigimtis ir mechanizmai. Aprašomos praeityje vykusios stambios pramoninės avarijos. Pateikiama informacija apie duomenų, būtinų rizikai vertinti, šaltinius. Rizikos valdymo tema atskleidžiama telkiant dėmesį į inžinerines ir vadybines rizikos mažinimo priemones. Pateikiamas gana išsamus aiškinamasis rizikos terminų žodynas. Vadovėlis skirtas įvairių inžinerinių ir vadybinių specialybių studentams, kuriems gali tekti projektuoti, statyti ir eksploatuoti pavojinguosius pramonės objektus arba užsiimti pavojus keliančia gamybos, gavybos arba transporto veikla. Knyga galės naudotis ir specialistai, vertinantys riziką, keliamą pavojingųjų Lietuvos pramonės objektų, kurių veiklą reglamentuoja Europos Sąjungos Seveso III direktyva. Ši knyga gali būti įdomi ir draudikams, kurie užsiima pramonės objektų draudimu nuo įvairaus masto technogeninių avarijų.
  Knygoje pateikta teorinė metodinė medžiaga, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, suteikiantys galimybes savarankiškai atlikti namų darbus, geriau pasiruošti pratyboms.
  Mokomoji knyga skirta gaisrinės saugos bakalaurantų ir magistrantų studijoms. Ši knyga bus naudinga ir rengiant baigiamuosius darbus. Ja galės naudotis gaisrinės saugos specialistai.
 
Leidinyje aprašomos dažniausiai naudojamos statybinės medžiagos ir jų gaminiai, tyrimų, atliekamų su šiomis medžiagomis, metodikos ir rezultatų apskaičiavimo būdai. Aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir naudojama aparatūra. Kiekvieno darbo pabaigoje pateikiami klausimų pavyzdžiai. Rengiant šią knygą laikytasi dabar Lietuvoje galiojančių standartų. 
Leidinys skirtas VGTU Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros fakultetų dieninio, neakivaizdinio bei vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų, architektūrinės medžiagotyros, statybinių medžiagų ir medžiagų mokslo disciplinas
. 
Knygoje pateikiami medžiagų mokslo metodikos nurodymai laboratoriniams darbams atlikti. Teoriškai pagrindžiami svarbiausi statybinių medžiagų tyrimo metodai, aptariama laboratorinių darbų eiga, pateikiamas kiekvienos temos pagrindinių klausimų sąrašas.
Knyga - tai pataisytas ir papildytas leidimas. Ji buvo rengiama laikantis galiojančių Lietuvoje standartų, įvertinti tarptautinių standartų reikalavimai. 
Laidinys skirtas VGTU Statybos, Architektūros, Aplinkos inžinerijos fakultetų studentams. Juo galės naudotis dieninio, neakivaizdinio skyrių studentai, studijuojantieji architektūrinės medžiagotyros ir medžiagų mokslo disciplinas. 
Knygoje pateikiami teoriniai svarbiausių medžiagotyros ir statybinių medžiagų tyrimo bei rezultatų apskaičiavimo metodų pagrindai, aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir aparatūra, gaunamų rezultatų pateikimo budai, pateikiamas kiekvienos temos nagrinėjamu pagrindinių klausimų sąrašas. Knygą parašyta laikantis dabar galiojančių Lietuvoje standartų. Leidinys skirtas VGTU Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų studentams. Ja galės naudotis ištęstinių neakivaizdinių, ištęstinių vakarinių ir nuolatinių studijų studentai, studijuojantys medžiagotyros, medžiagotyros ir statybinių medžiagų, statybinių medžiagų studijų programas.
Vadovėlio tikslas – supažindinti studentus su statyboje naudojamomis medžiagomis ir gaminiais, jų komponentais, gamybos technologinių procesų pagrindais ir medžiagų savybių priklausomybe nuo jų, efektyvesniais gaminių naudojimo būdais, savybių nustatymo metodikomis. Leidinys skirtas pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms, studentams, studijuojantiems statybines medžiagas pagal statybos inžinerijos, statybų technologijos ir bendrosios inžinerijos krypties studijų programas, taip pat bakalaurams, magistrams, inžinieriams, užsiimantiems pastatų ir statinių statyba, gaminių gamyba, medžiagų ir gaminių panaudojimu bei prekyba.
Vadovėlyje nagrinėjami įvairūs statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologiniai procesai bei jiems vykdyti naudojami įrenginiai. Pateikiamos įrenginių schemos, aprašomi jų veikimo principai. Apžvelgiami pagrindiniai statybinių medžiagų gamybos procesai, jų klasifikacija, nagrinėjami mechaniniai (smulkinimo, klasifikavimo ir kt.), hidromechaniniai (transportavimo, maišymo, gaminių formavimo), šiluminiai statybinių medžiagų bei dirbinių gamybos procesai (šildymo, aušinimo ir kt.), supažindinama su masės mainų gamybos procesais (džiovinimo, absorbcijos ir kt.) ir jiems vykti naudojamais įrenginiais. Pateikiamos žinios apie technologinių procesų valdymo sistemas bei technologinių procesų modeliavimo ir optimizavimo principus.
Leidinys skirtas statybinių polimerų sintezei, šių polimerų savybėms aptarti ir tiesioginiam jų perdirbimui į gaminius charakterizuoti. Statybinės polimerinės medžiagos ir gaminiai šiandien pakeičia labai daug statyboje naudojamų tradicinių medžiagų ir gaminių. Ateityje statybose šių polimerų paklausa tik didės. Todėl studentai turi gauti pakankamai žinių apie pramonėje naudojamus sintetinius monomerus ir polimerus, jų savybes ir ypač pavojingumą darbų ir gaisrinės saugos aspektais, polimerų pramoninės sintezės schemas, naudojamus iniciatorius ir katalizatorius, jų technologines charakteristikas. Be to, išmanyti apie pačių sintetinių polimerinių medžiagų savybes, jų rūšis, naudojamus priedus, užpildus, plastifikatorius, stabilizatorius (dažiąsias medžiagas), perdirbimo į gaminius receptūras. Taip pat įgyti žinių, kuriomis remiantis pasirenkama konkreti gaminių gamybos technologija ir gaminiai pagrįstai naudojami statyboje arba restauravimo srityje konkrečioms funkcinėms reikmėms tenkinti.
Tiek pasaulio, tiek ir Lietuvos mokslininkų yra išnagrinėta, kaip kinta keramikos savybės, keičiant pusgaminių džiovinimo, degimo temperatūrą, naudojamus priedus ir jų kiekius formavimo mišinyje. Tačiau nėra pateikta keramikos savybių ir nagrinėjamųjų technologinių parametrų abipusio kompleksinio vertinimo, leidžiančio gauti greitą grįžtamąjį ryšį ir reguliuoti vykdomą technologinį procesą. Knyga skirta keraminės produkcijos gamintojams, mokslininkams ir studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų savybes ir gamybos technologijas.
Vadovėlyje pateiktos žinios apie šilumos laidumą, šiuolaikines termoizoliacines medžiagas ir jų bandymų metodus. Išsamiai nagrinėjamos Lietuvoje gaminamos ir naudojamos termoizoliacinės medžiagos. Pagal įvairius kriterijus termoizoliacinės medžiagos suskirstytos į skyrius. Skyriuose trumpai pateikiama termoizoliacinių medžiagų ir jų gaminių kūrimo istorija, šiuolaikiškos gamybos technologijos, savybės, naudojimo galimybės ir ypatumai. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems statybos profilio disciplinas.
Mokomojoje knygoje nagrinėjamos statybinės keramikos, metalų ir polimerinių medžiagų struktūros savybės ir jų tarpusavio priklausomybė. Aptariami gaminių gamybos technologijos aspektai. Apžvelgiami statybinių medžiagų ilgaamžiškumo klausimai. Knyga skirta VGTU Statybos, Architektūros, Aplinkos inžinerijos fakultetų studentams. Ja galės naudotis dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentai, studijuojantys medžiagotyros, architektūrinės medžiagotyros, medžiagotyros ir statybinių medžiagų disciplinas.

Romualdas Mačiulaitis, Ramunė Žurauskienė. Mažo poringumo statybinė keramika iš vietinių ir technogeninių žaliavų: Monografija. Vilnius: Technika, 2007. 220 p..

Monografijoje nagrinėjamos mažo poringumo fasadinės keramikos gamybos galimybės iš vietinių plastiškųjų žaliavų panaudojant technogenines medžiagas. Knygoje pateiktas Lietuvoje esančių plastiškųjų žaliavų įvertinimas ir jų panaudojimo galimybės, gaminant šalčiui atsparią statybinės keramikos produkciją. Nagrinėjamos technogeninės žaliavos, jų savybės ir galimybė naudoti jas mažo poringumo statybinės keramikos gamybai. 
Pateikiami nagrinėjamų temų teoriniai pagrindai pristatant svarbiausius statybinių medžiagų tyrimo ir rezultatų apskaičiavimo metodus, aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir naudojama aparatūra, gaunamų rezultatų pateikimo būdai, pateikiamas pagrindinių kiekvienos temos nagrinėjamų klausimų sąrašas. Ši mokomoji knyga – tai pataisytas ir papildytas leidimas. Ją rengiant laikytasi dabar Lietuvoje galiojančių standartų. Skirta VGTU Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros fakultetų studentams. Paranki ir dieninio, neakivaizdinio bei vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų, architektūrinės medžiagotyros, statybinių medžiagų ir medžiagų mokslo disciplinas.
  Gailius, A. Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai energetiškai efektyvių pastatų statybai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 104 p.
Aprašymas:  Knygoje aprašytos naujos kartos kompozicinės statybinės medžiagos ir dirbiniai, pasižymintys mechaninių savybių stabilumu, geromis šilumos ir garso izoliavimo savybėmis. Parengtos ir aprašytos tokių dirbinių gamybai taikomos inovatyviosios technologijos. Naujos kartos medžiagų ir dirbinių taikymas leistų statyti ne tik energetiškai efektyvius pastatus, bet ir sudaryti jų viduje mikroklimato bei akustinį komfortą. Mokomojoje knygoje aprašomas kompozitų klasifikavimas, struktūra, savybės, šilumos laidumas, šiuolaikinės kompozicinės medžiagos, jų bandymų metodai ir naudojimas. Išsamiai nagrinėjamos Lietuvoje gaminamos ir naudojamos kompozicinės medžiagos. Pagal įvairius požymius kompozicinės medžiagos ir dirbiniai suskirstyti į skyrius, kur glaustai pateikiama medžiagų ir jų gaminių kūrimo istorija, šiuolaikiškos gamybos technologijos, savybės, naudojimo galimybės ir ypatumai. 
                     LITERATŪRA ANGLŲ KALBA
This textbook was written to fulfil the need for an up-to-date teaching resource which focuses on the needs of students who study business management in English and have prospects to work as junior and senior managers in various industry branches. Educators in disciplines of industrial engineering, technology, and manufacturing may find this textbook valuable and easy to use. The textbook is intended for the use in universities and companies’ training settings which offer programmes, courses, and workshops on occupational safety and health.
This book deals with problems of structural design for accidental actions. It has been written primarily to provide information on predicting accidental actions and assessing damage from them by means of a stochastic simulation. Both prediction and damage assessment are based on methods of the quantitative risk assessment. The book has been written with the needs of two types of readers in mind: graduate students and Doctorate candidates studying structural engineering as well as researchers and engineers taking interest in assessing safety of structures and insuring against accidents.
The book serves as an educational material for students studying the subjects of materials science, construction materials, materials research, building materials and items, ceramic materials, concrete and mortar technology, architectural material
science. It contains basic theoretical material connected with materials atomic structure, main properties of materials, fracture mechanics, non-destructive test methods of materials, rheological properties of materials, nanomaterials. It also gives seven laboratory works – testing methods for investigation and valuation of the main properties of materials.
Those parts are connected. The edition should be useful for VGTU and foreign students studying civil engineering, architecture, energy for buildings. Questions after each laboratory work and a list of references will help students to self-study.
 
Mokomoji knyga skirta statybos mokslo, aplinkos inžinerijos ir inžinerinės architektūros bakalaurams. Joje pateiktas teorinis kursas, medžiagų tyrimo metodų esmė, jų aprašymas ir atlikimo procedūros bei įranga, taip pat rezultatų pateikimo tvarka. Kiekviename jų pateiktas pavyzdys, iliustruojantis konkrečios medžiagos tyrimų metodus, kurie reglamentuojami naujausiuose Lietuvoje įsigaliojusiuose LST EN standartuose ir norminiuose dokumentuose.
 
The book serves as educational material for students studying the subjects of building materials, construction material, materials science, building materials and items, ceramic materials, concrete and mortar technology, architectural material science. It contains basic theoretical material connected with different kinds of materials and gives testing methods for investigation and valuation the main properties of materials. Those parts are connected. The edition should be useful for VGTU and foreign students studying civil engineering, architecture, energy for buildings. Questions after each chapter and a list of references will help students in self-study.

Metodinė medžiaga


Autorius
 
Pavadinimas

Mokomoji knyga
 
 P. Čyras, R. Šukys, V. Nainys, V. Girnius Žmonių sauga 
(Studijų programos klausimai ir namų darbų užduotys aplinkos inžinerijos, mechanikos, statybos, transporto inžinerijos, verslo vadybos fakultetų studentams neakivaizdininkams).
 M. Griškevičius, R. Šukys, P. Čyras  Gelbėjimo darbų strategija, taktika ir sauga
 A. Žukas, R. Mačiulaitis, R. Šukys  Statybos produktų panaudojimo gaisrinė sauga
A. Žukas Saugus statybinių produktų panaudojimas priešgaisriniu požiūriu

Namų darbų užduotys 
 
 R. Šukys  Žmonių sauga (namų darbų užduotys transporto inžinerijos ir mechanikos fakulteto studentams)
 R. Šukys  Žmonių sauga

Metodinė medžiaga
 
Ritoldas Šukys, Egidijus Geda, Kęstutis Lukošius Gaisrinės saugos reikalavimai pastatams
G. Paulauskas  Gaisrinės saugos organizavimo kursinis darbas. Vidaus tarnybos pareigūnų
 nekariniai specialūs laipsniai

Paskaitų konspektai
 
 K. A. Kaminskas  Ergonomika
P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys Žmonių sauga. Darbotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas
P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys Technologinių procesų darbų sauga. Gaisrinė sauga
 G. Paulauskas  Pareigūnų socialinės garantijos
R. Mačiulaitis, D. Lipinskas  R. Mačiulaitis, D. Lipinskas. Gaisro ir sprogimo pavojus modeliuotose gamybos procesuose:laboratorinių darbų metodikos nurodymai
           
Laboratorinių darbų aprašai  
 R. Šukys, P. Čyras, K. A. Kaminskas,
V. Girnius, V. Nainys, J. Šakėnaitė
       
 Žmonių sauga:
 1 laboratorinis darbas
 2 laboratorinis darbas
 3 laboratorinis darbas
 4 laboratorinis darbas
 5 laboratorinis darbas
 9 laboratorinis darbas
 10 laboratorinis darbas
 
Visas naujausias knygas VGTU studentai gali nemokamai skaityti elektroniniu formatu elektroninių knygų portale www.ebooks.vgtu.lt arba atsisiųsti PDF failą iš VGTU talpyklos dspace.vgtu.lt.
Ugniagesybos ir gelbėjimo darbų mokymo programa
 
Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programa
 
Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programa
 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbas priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
Atsiskaitymui už „Baigiamąjį darbą 1 „  turi būti:
 
1. Studijų programą atitinkanti baigiamojo darbo tema.
2. Atliktas literatūros nagrinėjama tema pirminis apibendrinimas (8-10 šaltinių).
3. Pagrįstas pasirinktos temos aktualumas.
4. Numatytas baigiamojo darbo tikslas.
5. Numatytos galimos naudoti iškeltai problemai spręsti tyrimo metodikos.
6. Apibūdintas tyrimo objektas.
7. Literatūros sąrašas
 
 
Metodinė literatūra magistrams:
Baigiamojo darbo 2 mokymo programa skirta nagrinėjamo objekto analizei, sprendžiamų problemų detalizavimui ir projektiniam sprendimui.
Baigiamasis darbas 3:
Taikomojo (praktinio) pobūdžio darbuose turi būti:
1. apibūdinti nagrinėjamos problemos teoriniai aspektai (pripažintos teorijos, metodikos, diskusiniai ir probleminiai klausimai, apžvelgti Lietuvoje ir užsienyje atlikti svarbiausi darbai;
2. remiantis antrinės ir pirminės informacijos duomenimis ir taikant šiuolaikinius metodus išanalizuota (įvertinta) esama situacija;
3. remiantis atlikta analize, pateiktos išvados, siūlymai, rekomendacijos, prognozės, projektai.
 
UŽBAIGTO BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA:
 • Antraštinis lapas
 • Antras antraštinis lapas (su darbo vadovo ir lituanistės parašais)
 • Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta iš Informacinės sistemos - Medeine)
 • Anotacija (lietuvių ir anglų kalba – atspausdinta iš Informacinės sistemos - Medeine)
 • Turinys
 • Paveikslų ir lentelių sąrašas
 • Įvadas
 • Teorinis tyrimo metodinis skyrius
 • Projektinis (prognozių ir siūlymų pagrindimo) skyrius
 • Išvados ir pasiūlymai
 • Literatūra ir kiti šaltiniai (sąrašas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas)
 • Priedai (jeigu yra daug – susegti į atskirą bylą).
Atskirai pateikiama:
 1. darbo užduotis (nesegti, tik įdėti);
 2. katedros pažyma su vadovo įvertinimu;
 3. recenzija su recenzento atsiliepimu;
 4. vienas (1) kompaktinis diskas su baigiamuoju darbu.

2015 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2015 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Kristina Vancevičiūtė Traumatizmo ir sveikatos pakenkimo priežasčių VPGT tyrimas M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Žaneta Kaščiukaitienė Gaisrinės saugos specialybės pasirinkimo analizė ir perspektyva M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Mindaugas Jasaitis Apsauginės dangos įtaka priešgaisrinių išsiplečiančių dažų savybėms M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Giedrė Verseckaitė Dūmų šalinimo sistemų parametrų skaičiavimo metodikų palyginimas M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Ieva Laurinavičienė Grandininių pramoninių avarijų prigimtis ir keliama rizika M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Rytis Vasiliauskas Gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų stiprumo savybių pokytis, priklausomai nuo temperatūros M Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Povilas Mockevičius Fosfogipso, veikiamo aukšta temperatūra, tyrimas M Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Paulius Katilius Cisterninių automobilių sprogimo sukeliamų skeveldrų poveikio vertinimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Povilas Abramovičius Matematinis gaisro ir sprogimo poveikio žmonėms prognozavimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Michail Jeruščenko Gelžbetoninių konstrukcijų pažeidimai gaisro metu M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Tomas Paulius Ergonomikos metodų taikymo darbo pozų tyrimui analizė M Aušra Stankiuvienė Anotacija Anotacija
Eglė Stankutė Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių tyrimas įmonėje "X" M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Kęstutis Venckus Skambučių centro operatorių psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas telekomunikacijų įmonėje M Valmantas Girnius Anotacija Anotacija
Marius Aitmanavičius Žmonių evakuacijos trukmės švietimo įstaigose vertinimas M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Antanas Keras Statybininko darbo ergonomiškumo ir gyvenimo kokybės tyrimai M Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Povilas Plečkaitis Rankinio krovinių tvarkymo UAB "Senukai" ergonominis tyrimas M Aušra Stankiuvienė Anotacija Anotacija
Vitalijus Aleksandra Ergonominių darbo aplinkos veiksnių ir nelaimingų atsitikimų sąsajos statybos sektoriuje M Aušra Stankiuvienė Anotacija Anotacija
Justinas Balčius Daugiatikslis pastatų projektavimas vertinant gaisro riziką M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Ignas Krupovičius Spygliuočių medienos anglėjimo ir gesinimo procesų poveikis liekanų elektrinio laidumo ir talpos pokyčiams M Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Aurimas Dūda Beortakės dūmų šalinimo sistemos įtakos stacionariosios gaisro gesinimo sistemos efektyvumui tyrimas M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Gintarė Vanagaitė Ergonominių rizikos veiksnių tyrimas Vilniaus Gedimino technikos universitete M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Arvydas Čekalovas Darbo įrankių ir priemonių, naudojamų statybos darbams, ergonominis tyrimas M Aušra Stankiuvienė Anotacija Anotacija
Pavel Baraškevič Pūtstiklio granulių analizė ir tyrimas B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Povilas Liutkevičius Medienos padengtos skirtinga antipireninių tirpalų išeiga tyrimas fizikocheminiu būdu B Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Irma Meškauskaitė Pagalbos telefono 112 pritaikymas neįgaliesiems B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Edita Volk Pavojingiausio gaisro scenarijaus pasirinkimas objekte B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Gytis Karolis Dūmų ir šilumos šalinimo skaičiavimų taikymo problematika B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Tomas Šiaudvytis Termiškai apdorotos medienos gaisriniai tyrimai B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Andžej Kuzmicki Bendrojo pagalbos centro reikiamų resursų įvertinimas tinkamai reaguoti į pagalbos skambučius B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Vitalij Sulima Visagino pramonės šiluminės katilinės gaisrinės saugos analizė B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Deividas Augutis Statinio sandarinimo sistemų inspektavimas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Eligijus Ramonas Stogo bituminių dangų terminių savybių tyrimas B Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Ovidijus Paukštė Gaisrinių skyrių formavimo pagrįstumas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Rolandas Budvytis Vilniaus apskrities PGV specializuotų komandų efektyvumo analizė B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Stanislav Naguj Atstumų tarp statinių ir skysto kuro degalinių problematika B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Vadim Jarmolovič Streso veiksniai, darantys poveikį ugniagesių gelbėtojų darbui M Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Erikas Petronis Geležinkelio cisternų sprogimo BLEVE režimu terminės radiacijos vertinimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Raimundas Sabaliauskas Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių įmonėje "X" tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Erika Pupkaitė Darbo efektyvumo didinimo, gerinant žmogaus psichines savybes, projektavimo įmonėje UAB "Archinova" tyrimas M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Judita Dubickaitė Darbo sistemos elementų kelių statybos įmonėje AB "Eurovia Lietuva" ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Erikas Žalalis Kultūros paveldo objektų gaisrinės saugos analizė M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Jonas Barsulis Statybos produktų ir gaminių savybių tyrimas po gaisro termogravimetriniu būdu M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Jolanta Buckutė Ergonomikos metodikų taikymo adekvatumo darbo vietų ergonominiams rizikos veiksniams vertinti tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Kristina Krasauskaitė Intelektinio būsto sistemų ergonomiškumo tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Neringa Packevičiūtė Darbo įrankių, skirtų statybos darbams ir parduodamų prekyboje, ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Inga Vitkauskaitė Ergonominių veiksnių statybos įmonėje UAB "Eikos statyba" tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Tadas Zaikauskas Profesinės rizikos poliklinikoje vertinimas M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Eduard Baravskij Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų pasirengimo teikti pirmąją medicininę pagalbą tyrimas M Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Žilvinas Sakalauskas Natūralaus senėjimo įtaka antipireniniu tirpalu impregnuotos medienos degimo savybėms M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Tomas Miliukas Lietuvos elektrinės turbogeneratorių gaisrinės saugos analizė B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Andžej Moroz Katilinių gaisrinės saugos užtikrinimas B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Dangiras Ramaslauskas Molėtų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Aurimas Sudvajus Grindų dangų degumo tyrimas B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Vanda Miškinė Automatinės gaisro gesinimo sistemos efektyvumo įvertinimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Valerijus Silko Savivaldybių civilinės ir priešgaisrinės saugos veiklos analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Evaldas Palubinskas Gaisrinės saugos užtikrinimas viešbutyje B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Ieva Umbrasaitė Ekologinių nelaimių, išsiliejus naftos produktams, padarinių likvidavimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Viktorija Ščeglik Gaisrų kilusių automobiliuose tyrimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Evaldas Baltrukevičius Gelbėjimo darbų organizavimas griūtyse B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Giedrė Verseckaitė Gaisrinės saugos užtikrinimas Varėnos kultūros centre B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Laurynas Zarauskas AB "Lietuvos elektrinė" rezervuarų parko gaisrinės saugos analizė B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Rokas Balnis Parketo degumo tyrimas B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Ieva Laurinavičienė Priešgaisrinės apsaugos istorija, tradicijos ir ceremonialai B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Voitech Franckevič Bendrojo pagalbos centro specialisto parengimo programos tobulinimas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Indrė Miškinytė Gaisrinės saugos užtikrinimas grūdų žaliavų sandėlyje B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Rytis Vasiliauskas Temperatūros pasiskirstymas gelžbetoninėje kolonoje gaisro metu B Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Povilas Mockevičius Gaisrinės saugos užtikrinimas UAB "Lazdijų šiluma" B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Andrius Venckus AB "Achema" azoto rūgšties cecho gaisrinio pavojingumo analizė B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Robertas Šmitas Degumo savybių priklausomybė nuo paviršiaus lygumo B Vladas Praniauskas Anotacija Anotacija
Jevgenij Lavrinovič Garo katilinės gaisrinės saugos užtikrinimas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Inga Ribinskaitė Šilumos srauto tankio ir temperatūros poveikio statybos produktams tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Mantas Budrys Gaisrinės saugos užtikrinimas UAB "Rąstinė troba" B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Romualdas Randamanskas Betono priedai, didinantys konstrukcijos atsparumą ugniai B Arnoldas Šneideris Anotacija Anotacija
Osvaldas Mockevičius Gaisrinės saugos užtikrinimas kavinėje B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Gintarė Šerelytė Statybinės medienos nepadengtos arba padengtos antipireniniais tirpalais identifikavimas fizikocheminiu būdu B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Robert Gabriliauskas Medinių konstrukcijų, apsaugotų antipireniniais tirpalais, atsparumo ugniai tyrimai B Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Ieva Kuliešienė Moteris priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Paulius Katilius Autosalono su autoservisu gaisrinės saugos užtikrinimas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Pavel Bandalevič Vilniaus apskrities savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijų ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Povilas Abramovičius Baldų gamyklos gaisrinių sistemų modernizavimas B Valmantas Girnius Anotacija Anotacija
Vilius Ambrazevičius Gaisrų modeliavimas projektuojamuose statiniuose M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Mantas Zaliauskas Sanatorijos "Eglė" darbuotojų ergonominių ir psichosocialinių veiksnių bei streso būklės tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Saulius Žilinskas Praktinio Seveso II direktyvos taikymo problemos M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Tengiz Narimanidzė Ugniagesybos sporto įtaka ugniagesio gelbėtojo fiziniam pasirengimui B Vladimiras Suslavičius Anotacija Anotacija
Vytautas Medaikis Vilniaus miesto mokytojų darbo sistemos ergonominis tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Mindaugas Treigys Priešgaisrinių dangų tyrimas M Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Tomaš Maksimovič Sprinklerių patikimumo vertinimo problema M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Tadas Sakalauskas Ugniagesių savanorystės atgaivinimas Lietuvoje B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Audrius Masiukas CFD taikymo automobilių gaisrų priežastims tirti galimybių analizė M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Jolanta Juchnevič Valstybinės institucijos "X" darbuotojų streso ir darbo ergonomiškumo tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Vadim Kaminskij Lietuvos elektrinės IX bloko gaisrinės saugos užtikrinimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Algirdas Janulevičius VGTU patalpų apšvietimo ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Vytautas Šulskis Statinių projektavimo specialistų streso ir darbo ergonomiškumo tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Dovilė Bastakytė Psichosocialinių ir ergonominių veiksnių Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrose tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Artūras Janutis Akustinio triukšmo gyvenamuosiuose pastatuose ergonominis tyrimas M Valmantas Girnius Anotacija Anotacija
Arūnas Maciulevičius Evakuacijos ir uždūminimo modeliavimas prekybos centre M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Rišardas Kontrimovičius Vilniaus įmonės "X" darbuotojų akustinio triukšmo ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Donatas Sikarskas Medinių konstrukcijų atsparumo ugniai tyrimas M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Povilas Armanavičius Medienos grindų degumo tyrimas B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Darek Garbovskij Gaisrinės saugos užtikrinimas švietimo įstaigose B Sergejus Gaidučis Anotacija Anotacija
Tadas Jackūnas Utenos alaus gamyklos technologinių procesų pavojingumo analizė ir įvertinimas B Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Marius Aitmanavičius Skirtingų žmonių evakavimo laiko skaičiavimo metodų analizė B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Darius Sys Rizikos veiksnių ir streso vertinimas ugniagesių gelbėtojų darbe B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Mantas Adamonis Plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai didinimas taikant kompozitines apsaugos priemones B Mindaugas Grigonis Anotacija Anotacija
Justinas Kontrauskas Gaisrinės saugos užtikrinimas kokoso aliejaus išgavimo ir rafinavimo gamykloje B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Justinas Balčius Degių skysčių krovos technologinio proceso gaisrinio pavojingumo vertinimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Laurynas Uselis Gesinimo vandens garais efektyvumo analizė B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Laurynas Gabrilavičius Civilinės saugos veiklos organizavimo analizė Anykščių rajono savivaldybėje B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Kęstutis Krisiulevičius Gaisrinės saugos užtikrinimas UAB "JUMPS" įmonėje B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Ignas Krupovičius Antipireniniais tirpalais impregnuotos statybinės medienos anglėjimo tyrimai B Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Aurimas Dūda Patalpos aukščio įtaka natūralios dūmų šalinimo sistemos efektyvumui B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Juozas Butkevičius Evakuacijos iš patalpų trukmės nustatymo analizė M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Paulius Liegus Durpių gaisrų analizė M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Sergej Muchin Bendrieji sunkių pramoninių avarijų bruožai ir pamokos M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Vadim Jarmolovič Gaisrų gesinimo ypatybės Vilniaus rajone B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Dainius Tebelškis Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų patalpų atitikimo nustatytiems reikalavimams analizė ir įvertinimas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Ruslan Siavris Priešgaisrinių autokopėčių paskirstymo Vilniaus teritorijoje analizė M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Martynas Plungė Ugniagesių gelbėtojų psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Jan Šulski Medienos gaminių (konstrukcijų), padengtų apsaugos priemonėmis, degumo charakteristikų lyginamoji analizė M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Gina Kubiliūtė Darbo sistemų UAB "Telšių keliai" identifikavimas ir ergonominių rizikos veiksnių tyrimo analizė M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Indrė Juonytė Ergonominių rizikos veiksnių UAB "Ukmergės gelžbetonis" analizė M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Jurij Juša Gaisro rizikos vertinimas Gretenerio metodu M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Lukas Mačiulis UAB "ŠiVysta" traumatizmo ir darbo vietų įrengimo 2005-2010 m. analizė M Petras Čyras Anotacija Anotacija
Giedrė Jonušaitė Regimosios informacijos pateikimo įtakos žmogaus protinei veiklai dirbant kompiuteriu tyrimai M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Judita Goftaitė Psichosocialinių veiksnių UAB "Sakret" tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Olegas Djačenka Rizikos įvertinimas, siekiant užtikrinti statinių apsaugą nuo žaibo M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Viktor Stankevič Incidentų likvidavimas Vilniaus tuneliuose B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Evelina Babrauskaitė Psichosocialinių rizikos veiksnių Lietuvos statybos įmonėse tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Povilas Alaburda Radiologų darbo vietų ergonominis tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Sigitas Skruzdys Priešgaisrinių dažų degumo savybių tyrimas M Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Giedrius Pocius Medienos perdirbimo įmonės UAB "ROBMONA" M Petras Čyras Anotacija Anotacija
Justinas Juodka Priešgaisrinių dangų senėjimo įtakos plieninių konstrukcijų atsparumui ugniai tyrimas M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Vytautas Pečkys Medienos apdirbimo pramonės darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių ir darbo ergonomiškumo tyrimai M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Aleksandr Kozlovskij Civilinės saugos sistemos pajėgų veiksmų 2010 metų pavasario potvynio metu analizė M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Erikas Petronis Stogo konstrukcijos atsparumas išoriniam ugnies poveikiui B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Martynas Mažeika Ekstremaliųjų situacijų prevencijos Telšių rajono savivaldybėje analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Vaidotas Černius Lietuvos durpynų gaisrų analizė ir prevencija B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Erikas Žalalis Statybinės medienos angliejimo tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Natalija Aliošina Gaisro gesinimo ir gelbėjimo taktikos ypatumai trijų aukštų viadukų sistemoje Oslo g. B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Viačeslav Popov Savanoriškų pajėgų psichosocialinės pagalbos teikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Edgaras Stroginis Gaisro modeliavimas atliekų deginimo katilinėje, naudojant Fire Dynamics Simulator B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Jonas Barsulis Statybinės medienos anglies šilumingumo verčių analizė B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Eduard Baravskij Gaisrinės saugos užtikrinimas rezervuarų parke keičiant rezervuaruose saugomą medžiagą B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Žilvinas Sakalauskas Savivaldybių ugniagesių veiklos efektyvumo vertinimas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Edvinas Kripaitis OCRA metodikos, taikomos didelio dažnio kartotiniams judesiams vertinti, daugiklių tikslinimo tyrimai M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Aurelijus Česūnas Baldinio audinio toksinių dujų, išsiskiriančių gaisro metu, tyrimas M Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Jevgenij Iljin Konstrukcijų šiluminių savybių įtaka patalpos temperatūrai gaisro metu M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Tomas Kaukėnas Krovėjų darbo ergonomiškumo tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Simas Baltuonis Informacijos pateikimo Vilniaus miesto eismo dalyviams ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Tomas Turulis Priešgaisrinės apsaugos padalinių dislokavimo gyvenvietėse pagrindimo modelis B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Inga Cimolonskaitė Statybos darbo sistemų ergonomiškumo identifikavimo ir tyrimo metodų taikymo analizė M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Rasa Sujataitė Banko darbuotojų psichosocialinių ir ergonominių rizikos veiksnių tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Laura Urnikytė Intelektualiojo namo lietimui jautraus valdymo vaizduoklio ergonominis tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Vaida Balionytė Psichosocialinių veiksnių įtakos VGTU SF darbuotojų darbiniam komfortui tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Lina Linkutė Matematinis degių dujų debesies sprogimo modeliavimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Sergej Pavliukovič Statistinių duomenų panaudojimas gaisro rizikai įvertinti M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Zbignev Marcinkevič PGV spec. grupių parengimas ir veikla ekstremaliuose situacijose B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Anželika Semaška Slėginio indo sprogimo sukeliamų skeveldrų griaunamųjų charakteristikų prognozavimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Viačeslav Adamovič Gaisro veikiamų pastato elementų šiluminių ir mechaninių poveikių vertinimas M Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Tadeuš Kulešo BLEVE režimu vykstančio sprogimo reiškinys ir jo matematinis modeliavimas M Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Svetlana Olševskaja Psichosocialinių veiksnių AB "SKV" tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Vilius Šimonis Mokytojų psichosocialinių veiksnių ir darbo ergonomiškumo tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Marius Bakša Stogų, jų sudedamųjų dalių reakcijos į išorinį ugnies poveikį analizė M Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Artur Apanel Lietuvos miškų gaisrų analizė ir prevencija B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Tomas Ankėnas UAB "MALTOSA"gaisrinės saugos užtikrinimo patobulinimas B Donatas Gurevičius Anotacija Anotacija
Žaneta Kaščiukaitienė Bendrojo pagalbos centro jaunesniojo specialisto parengimo tobulinimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Vitalij Tarasevič Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pasirengimas veiksmams užtikrinant gaisrinę saugą masinių renginių metu B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Justinas Gliebus Pirtyse naudojamos medienos degumo tyrimas B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Mindaugas Jasaitis Lietuvos gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos, kilus ekstremaliai situacijai, tobulinimo kryptys B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Božena Semaška Rizikos vertinimo metodų taikymas užtikrinant gaisrinę saugą pagal Seveso II direktyvą B Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Audrius Masiukas Degimo pavojaus rizikos vertinimo analizė B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Aliona Rindeikienė Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose analizė ir perspektyvos B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Vadim Deniščik Vaistų sandėlio dūmų šalinimo ir žmonių evakuacijos analizė B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Pavel Blagoderov Ignalinos atominės elektrinės gaisrinės saugos analizė B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Arūnas Maciulevičius Ugniagesių gelbėtojų parengimo tobulinimas avarijų padarinių likvidavime B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Aurelija Paulauskaitė Saugios bendruomenės kūrimo Vilniaus miesto savivaldybėje aspektai B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Donatas Sikarskas Medinių konstrukcijų padengtų priešgaisrinėmis dangomis (lakais, dažais) degumo tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Povilas Zdanevičius Išorinio ugnies poveikio stogams tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Giedrius Viganauskas IAE laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos gaisro rizikos analizė M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Marius Masaitis Dujų debesies sukeltos avarijos Fliksboro gamykloje analizė B Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Vaidotas Purvėnas Iš dalies įbetonuotų plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai tyrimas M Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Ieva Aleksonytė Ergonominių sprendimų taikymo statybos darbų organizavimo projektuose UAB "Statovita" analizė M Valmantas Girnius Anotacija Anotacija
Andrius Gudas Ergonominių rizikos veiksnių tyrimas UAB "Metalo meistrai" M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Mantas Kenstavičius Gelžbetoninių konstrukcijų techninė ekspertizė po gaisro taikant Europos normas (eurokodus) M Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Ramūnas Pajarskas Psichosocialinių rizikos veiksnių UAB "Ikoda" tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Simona Jokantaitė Ergonominių tyrimo metodų apžvalga ir jų taikymo Lietuvos statybos industrijoje ypatumai M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Egidijus Ščerbavičius AB Lietuvos elektrinės gaisrinės saugos analizė B Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Donatas Simanavičius Gaisrinės saugos užtikrinimas "AB Lietuvos Elektrinė" B Petras Čyras Anotacija Anotacija
Martynas Plungė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų veiklos optimizavimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Tomas Židonis Medienos, padengtos įvairia danga, užsiliepsnojimo tyrimas ir analizė B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Remigijus Lapinskas Ugniagesio gelbėtojo profesijos populiarumo ir pasitikėjimo tyrimas B Donatas Gurevičius Anotacija Anotacija
Virginijus Lukša Gaisrinės saugos lygio nustatymas projektuojant statinius B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Tautvydas Pileckas Civilinės saugos treniruočių ir pratybų organizavimo apskrityse ir savivaldybėse tobulinimas B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Simona Skeirytė Informacijos valdymo analizė ir tobulinimas ekstremalių situacijų metu B Donatas Gurevičius Anotacija Anotacija
Kristina Vancevičiūtė Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Jan Šulski Stacionarių gaisro gesinimo vandeniu sistemų efektyvumo analizė B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Jurij Juša Gaisro apsaugos signalizacijos sistema: apžvalga, taikymas ir parinkimas B Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Jurij Vilkanec Šiuolaikinių priemonių, užtikrinančių gelbėtojų saugumą ir sveikatą, panaudojimas B Mečislavas Griškevičius Anotacija Anotacija
Pavel Budko Rizikos prevencijos valdymas ir pritaikymas priešgaisrinėje apsaugoje B Petras Čyras Anotacija Anotacija
Rokas Jaruševičius Statybinių apdailos medžiagų užsiliepsnojimo tyrimas ir analizė B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Jūratė Gutauskaitė Gelbėjimo darbų ir incidento likvidavimo organizavimas medicinos įstaigose B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Maksim Volžanin Priešgaisrinio automobilio ergonomika B Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Olegas Djačenka Automobilių automatinio gesinimo sistemos B Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Paulius Milis Antipireniniais tirpalais impregnuotos medienos užsiliepsnojimo priklausomybė nuo medienos tankio B Zbignev Karpovič Anotacija Anotacija
Povilas Alaburda Gaisrinio vandens parvežimo automobilio panaudojimo efektyvumo įvertinimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Sigitas Skruzdys Rizikos nustatymas ir įvertinimas savivaldybėse B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Vitalij Fetisov Fasadų gaisrinio pavojingumo vertinimas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Justinas Juodka Priešgaisrinių dangų, didinančių plieninių konstrukcijų atsparumą ugniai, tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Modestas Kazlauskas Gelbėjimo įrangos tobulinimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Aleksandr Kozlovskij Saugos kultūros mokymo ir žinių propagavimo jaunimo tarpe aspektai B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Mindaugas Treigys AB "Panevėžio energija" priešgaisrinės saugos įvertinimas B Romualdas Mačiulaitis Anotacija Anotacija
Tomaš Maksimovič Sunkių jūrinių statinių avarijų analizė akcentuojant Piper Alpha platformos netekimą B Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Aušra Pužaitė Rizikos veiksnių tyrimas ergonominiu aspektu Zarasų miesto mokyklose M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Živilė Mončauskaitė "Patikros lapo" ir kitų metodų taikymas tiriant ergonominius rizikos veiksnius M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Ričardas Sedinkinas Darbo organizavimo nekilnojamojo turto agentūrose ergonominis tyrimas M Valmantas Girnius Anotacija Anotacija
Laima Andruškevičiūtė Darbo pozų ir krovinių tvarkymo rankomis UAB "Rezetas" tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Vytautas Jocius Fizinio darbo krūvio, tvarkant krovinius rankomis, tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Ala Šuvalova Ergonominių rizikos veiksnių tyrimas įmonės pajėgomis M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Anželika Veis Darbo vietos pritaikymo darbuotojo galimybėms tyrimas M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
Donata Malaiškaitė Medicinos darbuotojų darbo ergonomiškumo ir sveikatos tyrimas M Jurgis Algirdas Juozulynas Anotacija Anotacija
Jevgenij Iljin Putų polistereno gaisrinio pavojingumo vertinimas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Joana Lomanaitė Akustinio komforto susidarymo gyvenamuosiuose namuose tyrimas M Vytautas Nainys Anotacija Anotacija
Juozas Butkevičius Kolektyvinės ir individualiosios apsaugos priemonių analizė B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Tadas Vosylius Gaisrų, kylančių kaimo vietovėse, analizė bei pagrindinės kilimo priežastys B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Sergej Muchin Gaisrinės saugos matricos metodo analizė B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Marius Gutauskas Žmonių ir įrangos dekontaminacijos tobulinimas cheminių, radiacinių ir bakteriologinių incidentų metu B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Lina Linkutė KAM galimybių panaudojimas likviduojant incidentus B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Tomas Vildžiūnas Gaisro paveiktos masyvios medinės konstrukcijos pažeidžiamumo modelio sudarymas B Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Sergej Pavliukovič Prevencijos priemonių mažinant gaisrų skaičių Lietuvoje efektyvumas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Andrej Voronkevič Gaisro vyksmo koncepcija ir modeliavimas B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Eligijus Pileckas Medienos užsiliepsnojimo tyrimas ir analizė B Elena Zalieckienė Anotacija Anotacija
Ruslan Siavris Prevencijos priemonių, mažinančių aukų skaičių gaisruose, efektyvumo įvertinimas B Kęstutis Lukošius Anotacija Anotacija
Anželika Semaška Cheminių incidentų likvidavimo ypatumai pasienio praleidimo punkto neutralioje zonoje B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Dmitrij Semionov Žmonių evakavimas iš prekybos centro "Akropolis" gaisro metu B Rimas Ožalinskas Anotacija Anotacija
Lygaudas Rinkevičius Medinių konstrukcijų padengtų antipirenais savaiminio užsiliepsnojimo tyrimas B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Viačeslav Adamovič Gaisro saugos užtikrinimas medienos pramonės įmonėje UAB "AKFA" B Andrius Žukas Anotacija Anotacija
Dmitrij Podolski Visuomenės civilinės ir priešgaisrinės saugos švietimo būklės analizė ir perspektyvos B Donatas Gurevičius Anotacija Anotacija
Andrejus Jefimovas Evakuacijos proceso analizė B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Daumantas Zalieckas Gaisro sukeliamo medinės konstrukcijos paviršiaus anglėjimo proceso analizė B Egidijus Rytas Vaidogas Anotacija Anotacija
Justas Parakevičius Statybinių konstrukcijų apsaugos priemonių įvertinimo būdų analizė B Donatas Lipinskas Anotacija Anotacija
Pavel Prichodko Tabako gaminių gaisrinio pavojingumo tyrimas B Donatas Gurevičius Anotacija Anotacija
Tadeuš Kulešo Buityje naudojamų dujų sprogimo poveikis pastatų konstrukcijoms B Ritoldas Šukys Anotacija Anotacija
Marius Bakša Skirtingomis technologijomis tiekiamo vandens gesinamųjų savybių efektingumo palyginimas B Gintaras Paulauskas Anotacija Anotacija
Gražina Ptakauskienė Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodų taikymo UAB "Hronas" ypatumai M Kazys Algirdas Kaminskas Anotacija Anotacija
  • Puslapio administratoriai:
  • Valentina Leonova
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė