Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 • Naujų kompozicinių medžiagų kūrimas, naudojant vietines žaliavas;
 • Pramonės atliekų panaudojimas keraminiuose ir betono gaminiuose;
 • Cheminių ir mineralinių priedų panaudojimas modifikuojant cementines kompozicijas;
 • Statybinių dirbinių ir medžiagų kokybės įvertinimas;
 • Betono ir betoninių aplinkos tvarkymo elementų stiprumo ir ilgaamžiškumo vertinimas;
 • Betono užpildų reaktyvumo įvertinimas ir betono atsparumo šarminei korozijai tyrimai;
 • Betono su sunkiaisiais, lengvaisiais ir poringaisiais užpildais savybių tyrimai;
 • Statybinių dirbinių ilgaamžiškumo didinimo teoriniai ir eksperimentiniai aspektai.
 • Statybinių medžiagų ir gaminių pramonės įmonių kokybės vadybos sistemos bei gamybos kokybės kontrolės diegimas.
 • Statybinių medžiagų ir gaminių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas.
Aprašymas: Mineralinių užpildų, skiedinių, betonų, statybinių mišinių, keraminių gaminių, silikatinių gaminių, polimerinių gaminių, gamybos iš turimų žaliavų technologijų kūrimas, technologinių procesų parametrų ir įrangos tobulinimas.
 
 • Gamybos atliekų panaudojimas statybinių medžiagų gamyboje.
Aprašymas: Pramonės įmonėse susidarančių technologinių atliekų analizė, panaudojimo galimybių studijos ir laboratoriniai bandymai keraminių, silikatinių ir cementinių gaminių gamyboje.
 
 • Kokybės vadybos sistemų kūrimas statybos pramonių įmonėse.
Aprašymas: Gamybos kokybės kontrolės ir kokybės vadybos sistemos atitinkančios Europos standartų reikalavimus diegimas statybinių medžiagų pramonės įmonėse.
Tarptautiniai projektai:
 
Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Projekto Nr. TAP-LB-14-036.  “Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai”. Projekto vadovas Albinas Gailius.
 
Tarptautiniams projektams pateiktos paraiškos gauti finansavimą:
Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa 2015- 2017 metams. Projekto paraiškos Nr. TAP-LLT-14-003. “Kalcio pagrindo mikro užpildais modifikuotas susitankinantis betonas”. Projekto vadovas Gintautas Skripkiūnas
Rygos technikos Universiteto (RTU)-Kauno technologijos Universiteto (KTU)-Vilniaus Gedinimo technikos Universiteto (VGTU) bendras programos M-ERA.NET 2015-2017 metams projektas.  Tarptautinio projekto akronimas: DIFUCEM. Projekto pavadinimas: “Durability increase of cement stone by modifying diffusion properties with fine disperse opoka”. Projekto vadovas Gintautas Skripkiūnas.
 
Projektai “INOČEKIAI LT”:
 
Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-496. Pareiškėjas UAB “Telšių gelžbetonis”. Projekto pavadinimas: “Betoninių ir gelžbetoninių gaminių gamybos kokybės vadybos sistemos sukūrimas”
Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-545. Pareiškėjas UAB “Andrienas”. Projekto pavadinimas: “Betoninių grindinio trinkelių gamybos technologijos ir kokybės sistemos dokumentacijos parengimas”
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Lukšėnienė
  • Ramunė Braciškienė
  • Gitana Šiaudinytė
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė