Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Statybinių medžiagų mokomasis dalykas Vilniuje pradėtas dėstyti 1962 m. tuometinio Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo Chemijos katedroje. Statybinių medžiagų laboratorija 1972 m. buvo perkelta iš Chemijos į Statybos technologijos katedrą. Į šią katedrą perkelti ir statybinių medžiagų dalyko dėstytojai – Albinas Gailius, Algimantas Pranas Naujokaitis, Romualdas Šiaučiulis ir Algirdas Žvirėnas.
Statybinių medžiagų katedra buvo įkurta 1975 m. ir minėti pedagogai tapo naujai įsteigtos katedros dėstytojais. Rektoriaus įsakymu Statybinių medžiagų katedros vedėju paskirtas doc. dr. A. Gailius, kuris 1976 m. jau konkurso tvarka išrenkamas pirmajai Statybinių medžiagų katedros vedėjo kadencijai. Katedroje taip pat dirbo doc. dr. A. P. Naujokaitis, doc. dr. R. Šiaučiulis, doc. dr. A. Žvirėnas, vyr. dėstytojas J. Dyčmonas, asistentas A. Rimkevičius. Tuomet katedroje buvo dėstomos tokios disciplinos: ststybinės medžiagos, statybinės medžiagos ir dirbiniai, statybinės medžiagos ir metalų technologija. Katedroje taip pat buvo atliekami teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, sukuriamos efektyvio technologinės priemonės akytųjų betonų ilgaamžiškumui padidinti ir jų fizikinėmis – mechaninėms savybėms pagerinti.
 
  Įsakymas apie darbuotojų paskyrimą į naujai įsteigtą statybinių medžiagų katedrą
 
Statybos fakultete nuo 1975 m. buvo viena specialybė – pramoninė ir civilinė statyba. 1980 m. Statybos fakulteto studentai pradėjo studijuoti pagal naują – statybos inžinieriaus – mokymo planą, o 1990 m. vasarą buvo priimti pirmieji studentai į statybos dirbinių ir konstrukcijų gamybos specializaciją.
Tais pačiais metais buvo pertvarkytas studijų modelis ‑ pereita prie trijų pakopų: bakalaurų, magistrų ir daktarų, rengimo. Šiais metais Statybos studijų programa turėjo kelias specializacijas, viena iš jų jau buvo statybos medžiagų ir dirbinių specializacija. 1994 m. studijas baigė 13 pirmųjų bakalaurų. Pereinamuoju laikotarpiu dar mokėsi ir inžinieriai technologai, kurių pirmieji 19 baigė 1993 m., dar 3 – 1994 m. 1991 m. Statybos fakultete buvo parengtos ir pirmosios magistrantūros studijų programos. Viena iš jų – Statybos dirbinių technologija.
1986 m. vadovauti Statybinių medžiagų katedrai konkurso tvarka antruoju vedėju išrenkamas doc. dr. A. P. Naujokaitis. 1989 m. buvo parengta „Statybinių medžiagų ir dirbinių“ specializacijos programa Statybos specialybės programoje. Šios specializacijos studentams suteikiama galimybė įgyti išsamias žinias ne tik apie naudojamų šilumą izoliuojančių, akustinių, apdailos, hidroizoliacinių ir kitokių medžiagų sandarą, savybes, gamybos technologijas bei gamybos įrengimus ir aparatus, bet ir apie ateities medžiagų gamybos paslaptis.
1990 m. Statybinių medžiagų katedros vedėju vėl išrenkamas doc. dr. A. Gailius. Jau nuo šio laikotarpio prasidėjo labai glaudus ir abipusiai naudingas bendradarbiavimas su Termoizoliacijos moklso institutu, kai katedroje antraeilėse pareigose pradėjo dirbti profesorius A. Kaminskas, docentas A. Laukaitis, docentė J. Kerienė. Savo ruožtu, katedros studentams atsivėrė šio instituto laboratorijų durys. Didelį indėlį įnešė katedroje dirbę Termoizoliacijos mokslo instituto darbuotojai doc. dr. K. Klupšas, doc. dr. J. Stanaitis, dr. D. Daunoravičiūtė, dr. F. Petrikaitis. padėkos nusipelnė ir pagalbinio personalo darbuotojai: R. Červokas, V. Sakalauskas, S. Kelminskas.
Prie Statybinių medžiagų katedros 1991 m. buvo prijungta Chemijos katedra. Dėl šių pokyčių padidėjo kolektyvas, darbo apimtys ir laboratorinė bazė. Į katedros pedagoginį mokslinį ir metodinį darbą įsitraukė buvę Chemijos katedros profesoriai, docentai ir asistentai. Mokslinė veikla, eksperimentai, įvairių medžiagų tyrimai ir jų kūrimas skatino kūrybinę mintį. Laikui bėgant keitėsi katedros pedagogai, pagalbinis personalas bei jos vadovai. Trečiuoju vėlgi Statybinių medžiagų katedros vedėju 1995 m. paskiriamas prof. habil. dr. A. Kazragis. Per tą gana trumpą laikotarpį katedroje neįvyko jokių esminių permainų. Vykdoma universiteto planuotų programų realizacija, dėstomos numatytos disciplinos, kurių atsiskaitymas baigiamas egzaminais arba įskaitomis. Per nepilnus metus neįvykdyta žymių pokyčių ir katedros planuotoje mokslinėje ir metodinėje veikloje.
1996 m. vasario 15 d. buvo įvykdyta kita reforma: buvę Chemijos katedros dėstytojai vėl perkelti į naujai įsteigtą Chemijos ir bioinžinerijos katedrą. Po reformos Statybinių medžiagų katedros vedėju rektoriaus įsakymu vienerių metų laikotarpiui buvo paskirtas Darbo ir gaisrinės saugos katedrai vadovavęs vyresnysis mokslo darbuotojas habil. dr. Romualdas Mačiulaitis. 1997 m. jis buvo išrinktas Statybinių medžiagų katedros vedėju ir šias pareigas ėjo iki 2010 m. vasario.
1997 m. buvo parengtos ir patvirtintos naujos pagrindinių studijų programos bakalaurams ir magistrams. Tuo metu realizuoti pagrindinių akademinių studijų programos Statybos medžiagų ir dirbinių programos pokyčiai. Šioje programoje buvo daug naujų dalykų, pavyzdžiui: medžiagų ir gaminių kokybės kontrolė, kompozitų technologija, nelaidžių drėgmei dirbinių technologija, statybinių dirbinių ilgaamžiškumas ir kt. 1997 m. gegužės 19 d. atskirai įregistruota pagrindinių akademinių studijų Statybos medžiagų ir dirbinių programa. Tuo pačiu metu įregistruotos ir magistrantūros studijų Statybos medžiagų ir dirbinių ir Statybinių medžiagų programos. Be to, patobulinta ir atskirai įregistruota specializuotųjų profesinių studijų Statybos medžiagų ir dirbinių technologijos programa.
2005 m. Statybinių medžiagų katedra šventė 30 metų jubiliejų ir ta proga viena mokomųjų laboratorijų buvo pavadinta statybinių medžiagų mokslo ir technologijų pradininko Lietuvoje profesoriaus Prano Jodelės vardu.
Nuo 2010 m. Statybinių medžiagų katedrai vadovauja doc. dr. Gintautas Skripkiūnas.
 
Statybinių medžiagų katedra glaudžiai bendradarbiauja su Statybos industrijos ir Putų polistirolo gamintojų ir vartotojų asociacijomis.
Pagrindiniai užsienio partneriai:
 • Institutas "NIPTIS"
 • UAB "Baumat SP.zo.o"
 • UAB "Halfen SP.zo.o"
 • VŠĮ "Riga Technical University"
 • VŠĮ "Iževskio valstybinis M.T. Kalašnikovo technikos universitetas"
 • VŠĮ "Maskvos Valstybinis statybos universitetas"
 • Institutas "Belniis"
Pagrindiniai socialiniai partneriai:
 • UAB "Skirnuva"
 • UAB "Perdanga"
 • UAB "Kauno gelžbetonis"
 • UAB "Sakret LT"
 • UAB "Rockwool International"
 • UAB "HeidelbergCement Klaipėda"
 • UAB "Wavin Baltic"
 • UAB "Markučiai"
 • UAB "Betono centras"
 • UAB "Betono mozaika"
 • UAB "Saint-Gobain"
 • AB "Akmenės cementas"
 • UAB "Eternit Baltic"
 • AB "Panevėžio statybos trestas"
 • UAB "Vėtrūna"
 • UAB "Merko statyba"
 • UAB "Genranga"
 • AB "Palemono keramika"
 • UAB "Cemeka"
 • UAB "MC – Bauchemie"
 • UAB "Denia Solution"
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Statybos fakultetas (SF)

Statybinių medžiagų katedra (SMK)
 
Statybinių medžiagų katedros kontaktai ir patalpos
 
SRL I-114
Statybinių medžiagų katedros vedėjas prof. dr. Gintautas Skripkiūnas
Telefonas (8 5) 2745218
Vidinis telefonas 9218
El. pašas gintautas.skripkiunas@vgtu.lt
 
SRL I-103
Statybinių medžiagų katedros dėstytojai
Telefonas (8 5) 2745219
Vidinis telefonas 9107
 
SRL I-115
Statybinių medžiagų katedros reikalų tvarkytoja ir vadybininkė
Telefonas (8 5) 2745219
Visninis telefonas 9219
 
SRL I-115a
Statybinių medžiagų katedros mokomosios laboratorijos vedėja
Telefonas (8 5) 2745219
Vidinis telefonas 9107
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Antanina Červokienė
  • Elida Žalnieriūnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė