Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą


Šiuo metu Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje pedagoginį darbą dirba:
 
Profesoriai:
 1. Prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 2. Prof. dr. Saulius Raslanas
 3. Doc. dr. Audrius Banaitis
Docentai:
 1. Doc. dr. Nerija Banaitienė
 2. Doc. dr. Natalija Lepkova
 3. Doc. dr. Vaidotas Trinkūnas
 4. Doc. dr. Jūratė Šliogerienėnė
 5. Doc. dr. Jurga Naimavičienė
 6. Doc. dr. Loreta Kanapeckienė
 7. Doc. dr. Laura Tupėnaitė
 8. Dr. Vita Urbanavičienė
Lektoriai:
 1. Silva Rimkuvienė
 2. Agnė Kuzminskė
 3. Neringa Gudienė
Doktorantai:
 1. Rasa Pališkienė
 2. Justas Čerkauskas
 3. Arūnė Binkytė
 4. Darius Prialgauskas
Mokymo procesui talkina bei vadybinį darbą dirba Neringa Gudienė ir Silva Rimkuvienė.
 
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra VGTU Statybos fakultete įkurta 2001 metais, VGTU Senato posėdžio, įv. 2001 05 24 (protokolas Nr. 5) nutarimu atskyrus nuo Statybos technologijos ir vadybos katedros dalį personalo ir studijų programų. Katedros vedėju tapo profesorius, habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir vis labiau įsigalint rinkos ekonomikai, poreikis rengti kvalifikuotus statybos ekonomikos ir verslo bei nekilnojamojo turto vadybos specialistus vis augo. Minėtos studijų programos įregistruotos jau 1997 metais ir pradėtos teikti dar Statybos technologijos ir vadybos katedroje, kuriai taip pat vadovavo prof. A.Kaklauskas. Tačiau, metams bėgant, norinčių studijuoti šiose studijų programose vis augo, konkursai pranoko visus lūkečius, tad naujos katedros įkūrimas buvo būtinas ir neišvengiamas žingsnis.
Svarbiausiuoju naujai įkurtos katedros kolektyvo rūpesčiu tapo studijų kokybė, inovacijų taikymas studijų procese, dalyvavimas tarptautiniuse mokslo projektuose, ryšiai su partneriais Lietuvoje ir visame pasaulyje, darbuotojų motyvavimas tobulėti. To pasekoje, 2005 metais bakalaurų studijų programa „Nekilnojamojo turto vadyba“ bei magistrų studijų programa „Nekilnojamojo turto vertinimas ir valdymas“ buvo pilnai akredituotos ES.
  • Puslapio administratoriai:
  • Ieva Ubartė
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė