Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Dėl egzaminų perlaikymo

VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedros
egzaminų perlaikymo komisijos
(pakartotiniam egzaminų už 2016/2017m.m. rudens semestrą laikymui komisijoje –
pagal VGTU Rektoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 136)
 
 • Bakalaurų nuolatinių studijų modulių STSEB11708 NT informacinės sistemos ir elektroninis verslas (grupė NTVf-14 lietuvių k.) egzaminų perlaikymo komisija:
Pirmininkas                 prof. dr. A. Banaitis,
Nariai:                         doc. dr. N. Lepkova
                                   doc. dr. V. Trinkūnas
 
2017 m. vasario 13 d. (pirmadienis) 10 val., L525 kab.
2017 m. vasario 21 d. (antradienis) 10 val., L525 kab.
 
 • Bakalaurų ištęstinių studijų modulio STSEB11606 Statybos ekonomikos ir organizavimo  (grupė SKPi-12) ir modulio  STSEB11822  Visuotinės kokybės vadybos statyboje (grupė STVino-15 ir laisvo pasirinkimo grupė SKPf13/2 lietuvių k.) ir magistrų nuolatinių studijų modulio STSEM11101 Kokybės valdymo sistemos (grupė SMDfm-16, laisvo pasirinkimo grupės  TILfm-15 ir LŠKfm-15, lietuvių k.) egzaminų perlaikymo komisija:
Pirmininkas                  doc. dr. Nerija Banaitienė
Nariai:                          doc. dr.  Natalija Lepkova            
                                    doc. dr.  Vita Urbanavičienė
 
2017 m. vasario 21 d. (antradienis) 11.00 val., SRK-I 408 kab.
2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienis) 11.00 val., SRK-I 408 kab.
 
 • Magistrantų nuolatinių studijų modulių STSEM11107 Pastatų ūkio valdymas (grupė NTVfm-16, lietuvių k.) ir STSEM16103 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) (grupė SEVfm-16, lietuvių k.) egzaminų perlaikymo komisija:
Pirmininkas                  doc. dr. N. Lepkova,
Nariai:                          lekt. N. Gudienė,            
                                    doc. dr.  L. Tupėnaitė
 
2017 m. vasario 21 d. (antradienis) 16.20 val., SRC-510 kab.
2017 m. vasario 22 d. (trečiadienis) 16.20 val., SRC-510 kab.
 

Informacija dėl Jaunųjų mokslininkų konferencijos


Gerb. bakalaurai, magistrantai ir jų vadovai,

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas kviečia dalyvauti 2017 metų Jaunųjų mokslininkų konferencijoje: "Mokslas - Lietuvos ateitis". Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedros jaunųjų mokslininkų konferencijos posėdis vyks 2017 m. vasario 28 d. 10 val., CR510 aud., Saulėtekio al. 11, Vilnius. Kontaktinis asmuo registracijai: Neringa Gudienė neringa@vgtu.lt, tel. 8 (5) 2745235. Registracijai prašome pateikti pranešėjo vardą, pavardę, grupę, pranešimo pavadinimą, kontaktinį el.pašto adresą. Registracija vyks iki vasario 24 d.12 val.

KVIEČIAME STUDIJUOTI PAGAL JUNGTINĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ „DARNUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS“! Sukurti intelektiniai video filmukai (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071).

KVIEČIAME STUDIJUOTI PAGAL JUNGTINĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ „DARNUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS“!
VISĄ AKTUALIĄ INFORMACIJĄ APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ SUŽINOKITE PASINAUDOJĘ INTELEKTINIO FILMUKO GALIMYBĖMIS!
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu vykdo jungtinę studijų programą „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“! Baigę šią studijų programą, gausite jungtinį magistro laipsnį ir abiejų universitetų diplomus!
Siekiant pateikti pačią aktualiausią informaciją, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071, Jūsų patogumui buvo sukurti intelektiniai filmukai :
 • Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ populiarinimo intelektinis video filmukas
 • Projekto „Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ viešinimo intelektinis video filmukas.
Intelektinių filmukų nuoroda: http://smartvideo.vgtu.lt/web
 
Trumpa vartotojo instrukcija LT

Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis.

Sukurtas TEMPUS projekto Nr. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR “Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area” intelektinis video filmukas. Kviečiame pasižiūrėti!

Įgyvendinant TEMPUS projektą Nr. 530603-TEMPUS-1-2012​-1-LT-TEMPUS-JPCR​ “Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area” (CENEAST) buvo sukurtas intelektinis video filmukas. Kviečiame pasižiūrėti ir sužinoti projekto tikslus, uždavinius ir pasiektus rezultatus!
CENEAST intelektinio filmuko nuoroda anglų k.: http://smartvideo.vgtu.lt/web/index.php?r=site%2Fsurvey&id=49
CENEAST intelektinio filmuko nuoroda rusų k.: http://smartvideo.vgtu.lt/web/index.php?r=site%2Fsurvey&id=50
 
Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos lėšų.
 
 
Seminaras „Ką reikia žinoti turto vertintojui apie žaliuosius miestus ir pastatus“
 
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ projektą "Greening the Business: Green Business Management Trainings" (projekto Nr.2015-1-FR01-KA204-015377), kurio metu vyko seminaras "Ką reikia žinoti turto vertintojui apie žaliuosius miestus ir pastatus". Seminaras organizuotas kartu su Lietuvos turto vertintojų asociacija. Pranešimus skaitė prof. habil. dr. A. Kaklauskas (VGTU),S. Barvika (Rygos techninis universitetas), Dr. R. Samajauskas (UAB "Pastatų sertifikavimo biuras"), T. Tupinis (Lietuvos turto vertintojų asociacija),  I. Ubartė (VGTU), Irma Čižauskaitė (VGTU), A. Binkytė (VGTU), Justas Čerkauskas (VGTU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminaras „Virtualios realybės naudojimas studijų procese“
Kovo 23 – 24 d. Trakuose vyko prof. habil.. dr.  A. Kaklausko vadovaujamo projekto LARGE seminaras „Virtualios realybės naudojimas studijų procese“ , kurį organizavo Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas ir Internetinių ir intelektinių technologijų institutas.. Seminare dalyvavo svečiai iš įvairių Lietuvos universitetų, kolegijų, vidurinių mokyklų, gimnazijų, mokymų, renginių organizavimo bei viešųjų ryšių įmonių, Vilniaus savivaldybės, Lietuvos mokslo akademijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei svečiai iš  Baltarusijos, Rusijos  ir Estijos universitetų.
Seminaro metu buvo skaityti šie pranešimai:
 • E. mokymosi aplinka aukštosioms studijoms ir moksliniam bendradarbiavimui: virtuali finansų rinka. Pranešėjasakademikas Jonas Mockus (VGTU)
 • Virtualios ir papildytos realybės tyrimai ir taikymas. Pranešėjas lab. ved. Egidijus Vaškevičius (VDU)
 • Papildytos ir virtualiosios realybės įranga. Virtualusis modeliavimas ir projektavimas. Pranešėjas doc. dr. Mindaugas Krutinis (VGTU)
 • Interaktyvi 3D grafika internete. Pranešėjas doc. dr. Rimvydas Krasauskas (VU)
 • Elektroninio mokymosi objektai ir jų taikymo perspektyvos Lietuvoje. Pranešėjas doc. dr. Povilas Abarius (VU)
 • Virtualios realybės, kūno kalbos ir biometrinių technologijų integravimas studijose. Pranešėjas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas (VGTU)
 • Robotukai švietime – tiltas tarp virtualaus ir realaus pasaulio. Smegenų bangų skaitytuvai švietimo kokybės matavimui. Pranešėjas Saulius Vasiliauskas (UAB „ Baltic Orbis“)
 • Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą LARGE. Pranešėjas Ieva Jackutė (VGTU)
 • Praturtintos realybės panaudojimo mokymosi scenarijai. Pranešėjas doc. dr. Tomas Blažauskas (KTU)
 • Interaktyvių technologijų pritaikymas bibliotekose.Pranešėjas Eugenijus Stratilatovas (LNB), Vida Garunkštytė  (Utenos Viešoji biblioteka)
 • Papildyta realybė mokymo procese. Pranešėjas dr. Andrej Vlasenko (VGTU)
 • Projekto "Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas" pristatymas. Pranešėjas mag. Lina Žemeckytė (VGTU)
 • Biometrinių technologijų taikymas Imitaciniame mokymo centre.Pranešėjas prof. habil. dr. A. Kaklauskas (VGTU)
 • Intelektinė mokymosi aplinka. Pranešėjas Justas Čerkauskas (VGTU)
 • Intelektinės mokymo sistemos praktinis pritaikymas studijų procese (ataskaitų generavimo modulis). Pranešėjas doc. dr. Mindaugas Krutinis (VGTU)
Seminaro metu buvo dalinamasi patirtimi, naujomis idėjomis, diskutuojama apie virtualios ir papildytos realybės diegimo galimybes, naujausias technologijas, kurias galima taikyti studijų procese.

RESINT projekto platformos

RESINT projekto nuorodos į modulius: http://beat.resint.eu ir http://moodle.resint.eu