Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Tomas Matijošius UAB ,,Vilkasta" įmonės veiklos efektyvumo analizė doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Linas Tamulis Statybų įmonės UAB "Šildvė" veiklos finansinis vertinimas ir plėtros galimybės doc. dr. Audrius Banaitis
Agnė Strikaitė Biometrinių technologijų taikymas nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikloje prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Janina Šapogaitė Nekilnojamojo turto mokesčių ypatumų Lietuvoje ir užsienio šalyse ekonominis vertinimas prof. dr. Saulius Raslanas
Artur Tulupov Gyvenamųjų pastatų ir jų aplinkos darnumo Vilniuje analizė doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Mindaugas Mėlinauskas Gyvenamosios paskirties daugiabučio namo pastatų ūkio valdymo kokybės analizė vartotojo aspektu doc. dr. Natalija Lepkova
Mindaugas Jauneika Ekologiško būsto statybos Lietuvoje analizė doc. dr. Jurga Naimavičienė
Karolis Zubrickas Žinių valdymo įmonėje UAB "Gelsauga" tyrimas doc. dr. Laura Tupėnaitė
Justina Šlepikaitė Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto kainų matematinė-statistinė analizė Vilniaus ir Kauno pavyzdžiais doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Monika Bogdzevič Vertybinių pokyčių reikšmė darniai užstatytos aplinkos plėtrai postsovietinėse šalyse prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Miglė Milišiūnaitė Duomenų gavyba turto draudimo srityje: kiekybinių ir kokybinių duomenų vertinimas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Evelina Kundrutienė Investavimo į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje galimybių tyrimas prof. dr. Saulius Raslanas
Jekaterina Korneičiuk Nekilnojamojo turto kainų Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Lugnė Daugėlaitė Butų klasifikavimas Lietuvoje ir užsienyje: patirties analizė ir naujas modelis Lietuvai prof. dr. Saulius Raslanas
Živilė Ožiūnaitė Komercinių biurų pastatų Vilniuje kainų rinkos analizė prof. dr. Saulius Raslanas
Lina Unglininkaitė Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas rangos darbų viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimui ir palyginimui doc. dr. Jurga Naimavičienė
Indrė Pažūsytė BIM ir papildytosios realybės taikymas pastatų ūkio valdymui prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Skirmantė Stankevičiūtė Senųjų Šnipiškių svarba bei plėtros pasiūlymai, formuojant Vilniaus miesto unikalų įvaizdį doc. dr. Nerija Banaitienė
Julita Kuklytė Strategijos parinkimas taikant daugiakriterio vertinimo metodus UAB "Orvėsa" pavyzdžiu doc. dr. Laura Tupėnaitė
Mindaugas Bružas Faktorių, lemiančių santykių su klientais valdymo sistemų naudojimą Lietuvos statybos sektoriuje, analizė doc. dr. Audrius Banaitis
Laura Žiūkaitė Intelektinės pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos parinkimas doc. dr. Natalija Lepkova
Raminta Savickaitė Suinteresuotųjų šalių požiūrių analizė planuojant projektą darnios plėtros principais doc. dr. Natalija Lepkova
Justina Senkevičienė Biurų pastatų geriausio ekonominio panaudojimo galimybių analizė doc. dr. Jurga Naimavičienė
Živilė Narvilaitė Statybos projektų kritinių sėkmės veiksnių analizė doc. dr. Audrius Banaitis