Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Tomas Matijošius UAB ,,Vilkasta" įmonės veiklos efektyvumo analizė doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Linas Tamulis Statybų įmonės UAB "Šildvė" veiklos finansinis vertinimas ir plėtros galimybės doc. dr. Audrius Banaitis
Agnė Strikaitė Biometrinių technologijų taikymas nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikloje prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Ieva Šimkutė Neuromarketingo taikymas nekilnojamojo turto versle prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Rokas Vaišneideris Vilniaus miesto Valstybinių institucijų iškeldinimo iš miesto centro analizė doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Greta Saulytė Vėjo jėgainių vertinimo ypatumai doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Eglė Rudinskaitė Būsto rinkos plėtros analizė Baltijos šalyse doc. dr. Laura Tupėnaitė
Julija Keršytė Komercinės paskirties pastatų efektyvaus valdymo užtikrinimo analizė doc. dr. Natalija Lepkova
Jurgita Jankauskaitė Lūkesčių įtakos Lietuvos būsto rinkai tyrimas doc. dr. Laura Tupėnaitė
Aistė Kazlauskaitė Nekilnojamojo turto rinkos dinamikos analizė Lietuvos regionuose doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Živilė Gasparavičiūtė Tvarių pastatų lyginamoji analizė su tradiciniais pastatais Lietuvoje ir Suomijoje doc. dr. Natalija Lepkova
Mykolas Pyragas Lietuvos apleistų pastatų konversijos galimybių analizė doc. dr. Audrius Banaitis
Miglė Lazauskaitė Masinio ir individualaus vertinimo sąsajos prof. dr. Saulius Raslanas
Giedrė Pospekienė Pastatų administravimo įmonių teikiamų paslaugų kokybės analizė doc. dr. Nerija Banaitienė
Agnė Martyncevaitė Statybos projektų trukmės valdymas doc. dr. Nerija Banaitienė
Orestas Žaltauskas Pasyvaus namo sprendimų analizė doc. dr. Nerija Banaitienė
Domantas Budrys Aukštybinių pastatų ūkio valdymas Lietuvoje bei lyginimas su užsienio valstybėmis doc. dr. Natalija Lepkova
Viktorija Tkač Nekilnojamojo turto apmokestinimo ypatumai Lietuvoje ir užsienio šalyse doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Dainius Simanavičius Ekologiškų gyvenviečių plėtros analizė Lietuvoje doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Eglė Radzevičiūtė Vilniaus miesto sporto infrastruktūros ir jos plėtros galimybių analizė doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Laura Paškevičiūtė Pastatų ūkio valdymo įmonių paslaugų kokybės užtikrinimo analizė Lietuvoje doc. dr. Natalija Lepkova
Martynas Kulys Modulinių ir skydinių namų rinkos analizė ir perspektyvos Lietuvoje doc. dr. Audrius Banaitis
Haroldas Armonas Rangovinių organizacijų konkursinių pasiūlymų vertinimo kriterijų analizė ir rangovo parinkimas doc. dr. Audrius Banaitis
Joris Vainius Surenkamųjų namų tipai ir jų eksporto krypčių iš Lietuvos analizė prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Jevgenij Šepliakov Lietuvos statybos paslaugų eksportas ir statybų sektoriaus palyginimas pagrindinėse eksporto šalyse dr. Vita Urbanavičienė
Laurynas Kapčius Išmaniojo būsto plėtros Lietuvoje galimybės doc. dr. Laura Tupėnaitė
Ignas Rimkevičius UAB Staticus plėtros galimybės Suomijos statybų rinkoje doc. dr. Laura Tupėnaitė
Edvin Plavskij Statybos medžiagų ir gaminių sandėliavimo efektyvumo didinimas taikant informacines ir sumanias technologijas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Janina Šapogaitė Nekilnojamojo turto mokesčių ypatumų Lietuvoje ir užsienio šalyse ekonominis vertinimas prof. dr. Saulius Raslanas
Artur Tulupov Gyvenamųjų pastatų ir jų aplinkos darnumo Vilniuje analizė doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Mindaugas Mėlinauskas Gyvenamosios paskirties daugiabučio namo pastatų ūkio valdymo kokybės analizė vartotojo aspektu doc. dr. Natalija Lepkova
Mindaugas Jauneika Ekologiško būsto statybos Lietuvoje analizė doc. dr. Jurga Naimavičienė
Karolis Zubrickas Žinių valdymo įmonėje UAB "Gelsauga" tyrimas doc. dr. Laura Tupėnaitė
Justina Šlepikaitė Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto kainų matematinė-statistinė analizė Vilniaus ir Kauno pavyzdžiais doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Monika Bogdzevič Vertybinių pokyčių reikšmė darniai užstatytos aplinkos plėtrai postsovietinėse šalyse prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Miglė Milišiūnaitė Duomenų gavyba turto draudimo srityje: kiekybinių ir kokybinių duomenų vertinimas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Evelina Kundrutienė Investavimo į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje galimybių tyrimas prof. dr. Saulius Raslanas
Jekaterina Korneičiuk Nekilnojamojo turto kainų Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė doc. dr. Jūratė Šliogerienė
Lugnė Daugėlaitė Butų klasifikavimas Lietuvoje ir užsienyje: patirties analizė ir naujas modelis Lietuvai prof. dr. Saulius Raslanas
Živilė Ožiūnaitė Komercinių biurų pastatų Vilniuje kainų rinkos analizė prof. dr. Saulius Raslanas
Lina Unglininkaitė Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas rangos darbų viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimui ir palyginimui doc. dr. Jurga Naimavičienė
Indrė Pažūsytė BIM ir papildytosios realybės taikymas pastatų ūkio valdymui prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Skirmantė Stankevičiūtė Senųjų Šnipiškių svarba bei plėtros pasiūlymai, formuojant Vilniaus miesto unikalų įvaizdį doc. dr. Nerija Banaitienė
Julita Kuklytė Strategijos parinkimas taikant daugiakriterio vertinimo metodus UAB "Orvėsa" pavyzdžiu doc. dr. Laura Tupėnaitė
Mindaugas Bružas Faktorių, lemiančių santykių su klientais valdymo sistemų naudojimą Lietuvos statybos sektoriuje, analizė doc. dr. Audrius Banaitis
Laura Žiūkaitė Intelektinės pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos parinkimas doc. dr. Natalija Lepkova
Raminta Savickaitė Suinteresuotųjų šalių požiūrių analizė planuojant projektą darnios plėtros principais doc. dr. Natalija Lepkova
Justina Senkevičienė Biurų pastatų geriausio ekonominio panaudojimo galimybių analizė doc. dr. Jurga Naimavičienė
Živilė Narvilaitė Statybos projektų kritinių sėkmės veiksnių analizė doc. dr. Audrius Banaitis
Šarūnas Kancevičius Apleistų pastatų analizė ir jų tvarkymas Lietuvoje ir užsienio valstybėse doc. dr. Natalija Lepkova
Ala Kuzkina Gyventojų pasitenkinimo naujos statybos namais Bendorėlių gyvenvietėje tyrimas doc. dr. Audrius Banaitis
Karina Lebedeva Teritorijos, esančios Sėlių g. 3/Saltoniškių g. 29, atnaujinimo sprendimų analizė doc. dr. Laura Tupėnaitė
Vera Rybakova Pasyviųjų negyvenamosios paskirties pastatų analizė ir patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse doc. dr. Natalija Lepkova
Artūr Ūsov Jūrų transporto vertinimas draudimo, nuostolių nustatymo tikslu doc. dr. Jurga Naimavičienė
Artūras Daubaras Pažangūs organizacijų valdymo ir marketingo metodai NT rinkoje, bei jų taikymo Lietuvoje problematika doc. dr. Loreta Kanapeckienė
Justina Rūta Geleta Nekilnojamojo turto valdymas taikant biometrines technologijas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Edvinas Morkūnas Lietuvos apgyvendinimo paslaugų rinka ir jos pokyčiai prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
    • Puslapio administratoriai:
    • Ieva Ubartė
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė
    • Liucilė Didikė