Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Katedros vedėjas akademikas,
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas

prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius

prof. dr. Zenonas Turskis

doc.dr.Jurgita Antuchevičienė
doc.dr. Vladislavas Kutut
doc.dr.Jolanta Tamošaitienė
 
doc.dr. Jonas Šaparauskas
doc. dr. Tatjana Vilutienė
 
doc. dr. Darius Kalibatas doc. dr. Titas Dėjus doc.dr. Darius Migilinskas doc.dr. Gintautas Ambrasas
doc.dr. Romualdas Tamošaitis
dr. Arūnas Barvidas
 dr. Jurgita Alchimovienė
mgr. Aldona Liubertienė
 
 
 
 
 
 
 
Dabartinės VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos yra buvusiame Kauno universitete, kur netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m., buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Vėliau, Kauno politechnikos institute, iki 1969-09-01, ji vadinta Statybos technologijos ir darbų organizavimo katedra. Ši katedra ruošė pramoninės ir civilinės statybos inžinierius. Katedros vedėjas buvo V. Grincevičius (iki 1956-03-01), technikos mokslų kandidatas doc. P. Viliūnas (iki 1962-09-01) ir technikos mokslų kandidatas doc. E. Borkauskas (iki 1969 09 01 t.y. jos panaikinimo).
Savarankiška Statybos technologijos katedra buvo įsteigta 1970 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultete, o pirmuoju vedėju Statybos technologijos katedros vedėju tapo technikos mokslų kandidatas doc. Viktoras Krušinskas.
Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjai, žymūs mokslininkai ir pedagogai:
technikos mokslų kandidatas, docentas Viktoras Krušinskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Henrikas Nakas
technikos mokslų kandidatas, docentas Pranas Mikšta
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Vladas Kriukelis
ekonomikos mokslų kandidatas, docentas Jonas Romualdas Šimkus
technikos mokslų daktaras, docentas Artūras Kaklauskas
  1970 – 1976 metais
  1976 – 1982 metais
  1982 – 1987 metais
  1987 – 1990 metais
  2002 – iki dabar
  1990 – 1992 metais
  1992 – 1996 metais
  1996 – 2001 metais
Plačiau apie katedros istoriją leidinyje:  Statybos technologijos ir vadybos katedrai - 40
Eil. Nr.
ĮMONĖS
 
1.
UAB „Dauda“ direktorius Stanislovas Arlinskas
Tel./Faks.: 85 2312145
el. p.: info@dauda.lt
Dūmų g. 3, LT-01119 Vilnius
2.
UAB „Primtela“ direktorius Jonas Juršėnas, Tel.: 8698 78451,
Tel./Faks.: 85 2771742
Geležinio Vilko g. 25-111, LT-03133 Vilnius
3.
UAB „EKSTRA NAMAS“ direktorius Bronius Nedzinskas
Tel.: +370 7341828
Verkių g. 48, LT- 44499, Kaunas
4.
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė,
Tel. (8 5)  234 3820, faks. (8 5)  234 3769, el. p.:  l.sakalauskiene@vtdko.lt 
Statybos katedros vedėjas dr. Paulius Gaučas,  el. p.: p.gaucas@vtdko.lt 
Antakalnio g. 54, LT-2055, Vilnius
5.
UAB „Vilprim“ generalinis direktorius Pranas Skripskas
Tel.: 85 2653062
Riovonių g. 2A, LT-03154, Vilnius
6.
UAB  „ALRASTA“ direktorius Vadim Bogač
Tel.: 85 2130131
Dariaus ir Girėno g. 187, LT-02169, Vilnius
7. 
UAB „Giedra“ statybos direktorius Rolandas Ruškys
Tel.: 85 2136026, fax.: 85 2136815
Naugarduko g. 3, LT- 01141, Vilnius
8. 
UAB „Ober-Haus“ generalinis direktorius Vytas Zabilius
Tel.: 85 2109700, fax.: 85 2109701
Geležinio Vilko g. 18a, LT-2004, Vilnius
 
***
MALAIZIJOS TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO prof. Nordin Bin YAHAYA VIZITAS
Į VGTU atvyksta Malaizijos technologijos universiteto (Universiti Teknologi Malaysia, UTM), Statybos fakulteto, Konstrukcijų ir medžiagų katedros profesorius, tarptautinių ryšių vicekancleris  Nordin Bin Yahaya.
 
Profesorius Nordin Bin Yahaya bendradarbiauja su Statybos technologijos ir vadybos katedros dėstytojais, paskelbė dvi bendras publikacijas:
 • Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Mardani, A., Antuchevičienė, J. A new hybrid fuzzy cybernetic analytic network process model to identify shared risks in PPP projects, International Journal of Strategic Property Management, 2016.
 • Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Antuchevičienė, J., Tamošaitienė J. Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project, Journal of Civil Engineering and Management, 2017.
Šio vizito metu profesorius dalyvaus tarptautinės studijų savaitės - International Staff Week "Erasmus+ goes global" renginiuose bei skaitys paskaitą „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programos pirmosios pakopos studentams.
Paskaitos tema: Naftos ir dujų statiniai, įrenginiai ir infrastruktūra.
Visus dėstytojus ir studentus kviečiame dalyvauti prof. Nordin Bin Yahaya atviroje paskaitoje, kuri vyks 2017-04-27 d., SRK- I 301 aud., 12:30 – 13:45 val. 
***
„Statybos technologijos ir valdymas“ studijų programai – maksimalaus laikotarpio akreditacija
 
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) įvertino I, II pakopų „Statybos technologijų ir valdymo“ (STV) studijų programą ir pratęsė akreditaciją 6-ių metų laikotarpiui.
Fakultetui pateikus Statybos technologijos ir valdymo studijų programos savianalizės suvestinę, SKVC ekspertų grupė suorganizavo vertinimo vizitą.  Jo metu tarptautinė ekspertų grupė vykdė susitikimus su STV programos savianalizės suvestinės rengėjais, VGTU ir fakulteto administracija, dėstytojais bei socialiniais partneriais. Susitikimų metu buvo gilinamasi į programų vykdymą ir kokybę, analizuojama jų įgyvendinimui skirta materialioji bazė, apžiūrimos auditorijos, biblioteka bei Statybos fakulteto laboratorijos.
Į vertinimo procesą buvo įtraukti ir studijų programų studentai ir absolventai. Šie turėjo progą išreikšti savo nuomonę apie studijų kokybę bei kitus akademinio gyvenimo aspektus. Taip pat ekspertų grupė susipažino su studentų kursiniais, laboratoriniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.
Vertinimo išvadose pažymima, kad „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programos I ir II pakopos studijų modulių turinys atitinka numatomus studijų rezultatus. Personalas tinkamai vykdo mokslinius tyrimus yra kvalifikuotas programai vykdyti, o studentų bei personalo santykis yra išskirtinai geras. Auditorijos, skaityklos, kompiuterių klasės yra itin tinkamos studijoms. Studijų procesas ir studentų vertinimas yra tinkami.  
Atsižvelgus į ekspertų vertinimus, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) STV studijų programai suteikė 6-ių metų akreditaciją.  Šis rezultatas patvirtina, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas rengia tarptautiniu mastu pripažįstamus Statybos technologijos ir valdymo specialistus. (2017-04-20).
 
***
 
VGTU socialinio partnerio paskaita
 
2017 m. kovo 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko socialinio partnerio UAB „Sistela“ direktoriaus Albino Vaitkevičiaus ir įmonės darbuotojos Elenos Kulakauskienės paskaita.
UAB „Sistela“ ilgametis VGTU socialinis partneris ir paskaitų skaitymas studentams, bei studentų supažindinimas su „SISTELA“ programine įranga skirta statinio statybos kainai nustatyti, jau yra tradicija.
Pagrindinė paskaitos tematika – sąmatinės kainos nustatymas ir skaičiavimo principai. Vienas iš keliamų reikalavimų statybos srities specialistui yra statybos kainos nustatymas. Šiam procesui svarbios pastato konstravimo bei pagrindinės statybos procesų technologijos žinios, kurios yra išeities duomenys ir pagal ją yra nustatoma sąmatinė statinio kaina. Paskaitoje pateiktos ne tik teorinės bet ir praktinės žinios susijusios su statinio statybos kainos nustatymu. Studentai turėjo galimybę susipažinti su sąmatų skaičiavimo programa „SISTELA“, bei atliktų statybos darbų aktų rengimu, taikant programinę įrangą „FAKTAS“.
Paskaitos metu studentai domėjosi sąmatininko darbo vietos specialisto kompetencijomis ir veiklos statybos sektoriuje ypatybėmis.
 
 
***
VGTU susitikimas su Statybininkų asociacijos prezidiumo nariais
 
2017 m.. sausio 26 d. VGTU vyko susitikimas su Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidiumo nariais. Susitikime dalyvavo Statybos fakulteto (SF) dekanas, Statybos technologijos ir vadybos (STV) bei Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos (SENTV) katedrų  pedagogai.  
STV katedros vedėjas akademikas, prof. habil. dr. E. K. Zavadskas pristatė katedros veiklą. SENTV katedros doc. L. Tupėnaitė svečius supažindino su I ir II pakopų „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programa ir jų specializacijomis bei parengė prezentaciją.
SF dekanas prof. dr. A. Juozapaitis akcentavo aktyvaus įmonių dalyvavimo studentų praktikos veiklose poreikį. Anot susitikimo dalyvių, svarbu didinti įmonių suinteresuotumą priimti studentus praktikai. Susitikime diskutuota studijų kokybės gerinimo klausimais, aptartas praktikų poreikis ir jų nauda, išsakyti lūkesčiai dėl būsimų specialistų, aptartas statybos įmonių ir universiteto bendradarbiavimas, kuris yra naudingas ir turi būti rengiamas ateityje, taip pat nutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. 
 
 
***
Kviečiame visus į svečio Alireza Chalekaee (Iranas) atvirą paskaitą:   "Construction Industry in Iran", kuris  įvyks 2016 m. spalio 11 dieną 13:45 val., SRA-I 06 auditorijoje
 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
***
 
Paskaita-diskusija „Statybų sektoriaus perspektyvos ir iššūkiai iki 2020 metų“, pranešėjas statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.
 
 
 
***
2016 m. gruodžio 7 d. pasirodęs naujas žurnalas „Reitingai“ išskyrė iškiliausius VGTU dėstytojus. Malonu, kad į lyderiaujančių dėstytojų dešimtuką pateko Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas,
akademikas, profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas.
 
Pasak VGTU rektoriaus, tai labai graži iniciatyva, siekianti pristatyti dėstytojus visuomenei ir būsimiems studentams, nes jų indėlis į mokymosi procesą labai svarbus.
 
„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis ir pateikiantis išsamius visų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų tyrimus bei reitingus.
 
***
2016-12-25
Dr. Andrejus Karablikovas parengė mokymo priemonę - el.vadovėlį: „Plokščio stogo pagrindo įrengimas ir dengimas“. 2016, 140 psl.:http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1525/dir76/dir3/4_0.php
ir mokymo medžiagą:  Plokščio stogo dengimas. Technologijos kortelės. 4 dalys. 180 psl. (susipažinti katedroje)
 
 
***
2016 m. lapkričio 15 d.  9.00 val. – 17.45 VGTU Senato posėdžių salėje (SRA-I) vyks Statybos technologijų krypties „Statybos technologijos ir valdymo“ I ir II pakopos studijų programų vertinimas.
 
Ekspertų grupės vadovas profesorius Philippe Bouillard. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jūratė Mikštaitė Kazlauskienė
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Liucilė Didikė