Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjo profesoriaus E. K. Zavadsko iniciatyva jau eilė metų yra leidžiami mokslo žurnalai įrašyti į Tomson Reuters ISI Web of Science duomenų bazes:
 1. Daugiakriterės sprendimų paramos sistemos statyboje.
 2. Projektų visuotinės kokybės valdymas.
 3. Statybos šakos, būsto sektoriaus, nekilnojamojo turto sektoriaus modeliavimas ir ateities prognozės.
 4. Energetinis statybų patikimumas.
 5. Statybos sistemos ir jų prognozavimas. Energijos sąnaudų taupymas, alternatyvioji energija.
 6. Statybos investicijų efektyvumo nustatymas.
 7. Stogų įrengimas ir remontas.
 8. Daugiakriterinės sprendimų paramos sistemos statyboje
 9. Projektų visuotinės  kokybės valdymas
 10. Statybos šakos, būsto sektoriaus, nekilnojamojo turto sektoriaus modeliavimas ir prognozės ateičiai
 11. Elektroninis verslas
 12. Dirbtinio intelekto technologijos internete
 13. Nekilnojamojo turto vertinimas
 14. E. miestas
2017-05-23
Emerald leidykla pažymėjo, 2017 m. STV katedros bendraautorių, labiausiai cituojamą straipsnį
STV katedros darbuotojų prof. Zavadsko E.K., prof. Turskio Z., Kildienės S. straipsnis “State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods” 2014 metais paskelbtas žurnale “Technological and Economic Development of Economy” žymios anglų Emerald leidykos (“Emerald Publishing Limited”) buvo išrinktas vienu geriausiai cituojamu staipsniu 2017 metais. Daugiau informacijos: www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/citations/awards.htm.
Kiekvienais metais Emerald leidykla teikia sertifikatus labiausiai cituojamiems straipsniams, susijusiems su verslo vadybos, finansų, apskaitos, ekonomikos ir rinkodaros sritimis. Atrankos procesą vykdo leidyklos ekspertai remdamiesi citatų skaičiumi, taip pat atsižvelgdami į straipsnių turinio naujumą, tarpdiscipliniškumą ir aktualumą šiandieniniame pasaulyje.
Straipsnio autoriai leidyklos išduotus sertifikatus turėtų gauti jau liepos/rugpjūčio mėnesiais.
 

 
***
2017-02-01
 
Kvietimas dirbti prestižinio mokslo žurnalo redkolegijoje
Statybos technologijos ir vadybos katedros profesorė Jurgita Antuchevičienė pakviesta dirbti žurnalo „Applied Soft Computing“ redaktorių kolegijoje.  „Applied Soft Computing“ yra leidyklos „Elsevier“ žurnalas, skirtas matematinių metodų, gebančių įvertinti duomenų ir situacijos neapibrėžtumą, plėtrai ir jų taikymui įvairių veiklos sričių, tame tarpe ir statybos inžinerijos, problemoms spręsti. Žurnalas referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir patenka į aukščiausią tos srities žurnalų kategoriją (Q1), citavimo rodiklis IF=2.857.
Įvertinę mokslininkės aktyvumą bei kompetenciją recenzuojant straipsnius žurnalui „Applied Soft Computing“, taip pat patirtį dalyvaujant kitų tarptautinių žurnalų redkolegijose, leidėjai pakvietė J. Antuchevičienę 2017-2018 m. laikotarpiu organizuoti mokslinių straipsnių recenzavimo procesą (apie 25 straipsnių per metus). Mokslininkei patikėta priimti sprendimus dėl žurnalui pateiktų straipsnių mokslinės vertės ir kokybės, remiantis savo žiniomis ir patirtimi bei recenzentų rekomendacijomis.
***
2017-01-31
 
Sertifikatas įteiktas už straipsnį aukšto reikšmingumo žurnale.
2017 m. sausio mėnesį gautas sertifikatas, patvirtinantis apie straipsnio paskelbimą žurnale „Journal of Cleaner Production“  Straipsnio bendraautorius akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. Aukšto reikšmingumo žurnalas, kurio citavimo rodiklis IF = 4,959.
 
 
***
2016-12-27
Sveikiname STV katedros kolegas profesorius: habil.dr., akademiką Edmundą Kazimierą Zavadską - garbės narį ir dr. J.Antuchevičienę, dr. Zenoną Turskį, kuriuos į savo narius priėmė Grey System (Pilkosios sistemos) organizacija.
IEEE yra didžiausia pasaulyje techninė profesinė organizacija, skirta plėtoti pažangiausioms technologijoms žmonijos labui. Organizacija turi daugiau nei 420.000 narių, iš daugiau nei iš 160 šalių. IEEE ir jos nariai įkvepia pasaulinę bendruomenę kurti geresnį rytojų per savo leidžiamus labai cituojamus leidinius, vykdomas konferencijas, rengiamus technologinius standartus, ir vykdomą profesionalią ir švietėjišką veiklą. IEEE yra patikimas "balsas" inžinerijos, kompiuterijos ir technologijų informacijos specialistams visame pasaulyje.
Organizacijos techninė veikla skirstoma į tris grupes: kibernetika, žmogus-mašina sistemos, mokslas ir inžinerija sistemos. Trečiąjai grupei priklauso 22 mokslo organizacijos. Viena iš jų yra Grey Systems (Pilkųjų Sistemų).
Šios organizacijos garbės nariais buvo išrinktas STV katedros profesorius habil.dr., akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas, nariais - prof. dr. Jurgita Antuchevičienė, prof. dr. Zenonas Turskis.
Grey Systems organizacija leidžia du mokslo žurnalus: „The Journal of Grey Systems“ (referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“), kurio patariamosios tarybos nariu yra STV katedros prof. habil.dr., akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas bei „Grey Systems. Theory and Applications“ (leidykla „Emerald Publishing“). Plačiau su šia organizacija galima susipažinti adresu: http://ieeesmc.org/technical-activities/systems-science-and-engineering/grey-systems
***
2016-12-20
Sveikinimai prof. E.K.Zavadskui, kuris yra labiausiai cituojamas mokslininkas, nuo 2013 m. leidžiamo mokslo žurnalo „Archives of Civil and Mechanical Engineering“. (The editors of Archives of Civil and Mechanical Engineering are delighted to inform you that your paper, To modernize or not: Ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization, published in 2013 is one of the most highly cited papers during 2014, 2015 and up until June 2016.  We would like to take this opportunity to thank you) for publishing with us and to congratulate you: https://www.journals.elsevier.com/archives-of-civil-and-mechanical-engineering/
***
2016-12-06
2016 m.gruodžio 1 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi Rumunijos Mokslų akademijos tikrasis narys (buvęs viceprezidentas), Informatikos skyriaus vadovas bei Akademinės bibliotekos direktorius Florin Gheorghe Filip. Jis susitiko su VGTU Mokslo prorektoriumi prof. Antanu Čeniu. Susitikimo metu buvo aptarti mokslinio bendradarbiavimo klausimai.
Statybos technologijos ir vadybos bei Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto darbuotojams akademikas F.G.Filip pristatė savo naują knygą leidžiamą per Springer leidyklą: Florin Gheorghe Filip, Constantin-Bălă Zamfirescu, Cristian Ciurea„Computer-Supported Collaborative Decision-Making“ : http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1538/dir76/dir3/19_0.php
 
 
***
2016-11-22
Tarptautinė asociacija „Neutrosophic Science - International Association“ išrinko garbės nariu  akademiką, prof. habil.dr. Edmundą Kazimierą Zavadską už  pasiekimus neutrosofinių mokslų srityje.
Neutrosofika tai naujas mokslas.  Daugelio realių, pavyzdžiui, statybos inžinerijos problemos, socialinių, ekonominių, kompiuterių mokslo, medicinos mokslų sričių uždavinių ir t. t. duomenys yra neraiškūs arba netikslūs, visi realūs duomenys nebūtinai yra tikslūs ar deterministiniai, dėl jų neraiškios prigimties ir žinių nenuoseklumo. Minkštųjų aibių teorija, kaip neraiškiųjų aibių teorijos apibendrinimas, buvo pasiūlyta Molodtsovo 1999 metais neapibrėžtiems duomenims aprašyti parametriniu būdu. Minkštoji aibė yra parametrizuota aibių šeima - intuityvi, tai yra "minkšta", nes aibės ribos priklauso nuo parametrų. Priešingai intuityviosioms neapibrėžtosioms aibėms neutrominkštoji aibė susideda iš trijų pagrindinių narystės funkcijų nepriklausančių viena nuo kitos, kurios yra tokios: tiesa (T), neapibrėžtumas (I) ir klaida (F). Prof.dr. F. Smarandache (1999) pristatė neutrominkštąsias (angl.k. neutrosophic) aibes kaip naują filosofijos šaką. Jis pradėjo jas taikyti sprendimams priimti, ir taip padėjo pagrindus naujai mokslo šakai, skirtai inžinieriams, matematikams, kompiuterių mokslininkams ir daugeliui kitų, sudaryti ir bandyti įvairių uždavinių matematinius modelius.
Sveikiname akademiką su dar vienu apdovanojimu.
 
***
2016-11-18
International Association of Grey System and Uncertain Analysis (GSUA) išrinko garbės moksliniu bendradarbiu Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėją, akademiką, profesorių Edmundą Kazimierą Zavadską už  didelius pasiekimus moksliniuose pilkųjų sistemų (angl. grey system) tyrimuose. Daugiau informacijos apie asociaciją: http://www.iagsua.org/about-international-association-of-grey-system-and-uncertain-analysis/
 
 
***
2016-11-04
2016 m. lapkričio 4 d. Statybos technologijos ir vadybos katedroje bendradarbiavimo  tikslu lankėsi svečias
doc. Ehsan Eshtehardian iš Irano, Tarbiat Modares Universiteto, Menų ir Architektūros fakulteto (School of Art and Architecture).
Svečias susitiko su VGTU rektoriumi prof. dr. A.Daniūnu, Strateginės partnerystės prorektore doc.dr. A.Radzevičiene, STV katedros vedėju prof.habil.dr. E.K.Zavadsku, prof. dr. Z.Turskiu ir, katedroje šiuo metu stažuotę atliekančiu,  doktorantu Alireza Chalekaee iš Irano Mokslo ir technologijos universiteto. 
 
***
2016-10-26
DŽIUGU PRANEŠTI APIE PASAULINĮ STATYBOS TECHNOLOGIJOS IR VADYBOS KATEDROS VEDĖJO AKADEMIKO PROF. HABIL.DR. EDMUNDO KAZIMIERO ZAVADSKO PRIPAŽINIMĄ. 
Mokslininkas, kartu su 78 pasaulinio lygio autoriais publikuojamas  enciklopedijoje - „Encyclopedia of Neutrosophic Researchers“, 1 tomas, 2016. Enciklopedija yra išleista Briuselyje, Belgijoje, (redaktorius: Georgianas Antonescu), ją galima rasti internetiniu adresu: http://fs.gallup.unm.edu/EncyclopediaNeutrosophicResearchers.pdf
E.K.Zavadskas yra vienas iš 78 pasaulinio lygio autorių pasižymėjusių neutrosofinių tyrimų srityje. Enciklopedijos įvadiniame skyriuje pateikiama trumpa neutrosofinių mokslų raidos istorija kartu su nuorodomis į pagrindinius dokumentus ir knygas. Vėliau abėcėlės tvarka pateikiama įtakingiausių šios srities mokslininkų trumpa biografija ir jų paskelbti darbai. 
***
IŠLEISTI NAUJI MOKSLINIO ŽURNALO NUMERIAI
Išleisti žurnalo „Mathematical Problems in Engineering“ (Hindawi Publishing Corporation) du teminiai numeriai
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos technologijos ir vadybos katedros mokslininkei Jurgitai Antuchevičienei mokslinių žurnalų leidykla Hindawi Publishing Corporation pavedė išleisti žurnalo „Mathematical Problems in Engineering“ du teminius numerius.
Hindawi Publishing Corporation leidžia virš 400 recenzuojamų mokslo žurnalų, apimančių įvairias akademines disciplinas. Hindawi žurnalai taiko aukščiausius recenzavimo standartus. Jų redkolegijose dirba apie 40 tūkst. narių – tarptautiniu mastu pripažintų mokslininkų. Didžioji dalis šios leidyklos žurnalų referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.
Žurnale „Mathematical Problems in Engineering“ spausdinami inžinerinių tyrimų rezultatai, gauti taikant matematines priemones. Žurnalas referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“, citavimo rodiklis IF=0,644. J. Antuchevičienė žurnalo leidėjų buvo pakviesta pasiūlyti tematiką žurnalo numeriams, sudaryti tarptautinį kviestinių redaktorių kolektyvą bei koordinuoti pateiktų straipsnių recenzavimą ir vertinimą. Mokslininkė pasiūlė jos mokslinių interesų sritį atitinkančias temas, kurios buvo palankiai įvertintos žurnalo redaktorių.
 
2015 metais išleistas numeris tema „Decision Making Methods and Applications in Civil Engineering“. Tarptautinio numerio kviestinių redaktorių kolektyvą sudarė Jurgita Antuchevičienė, Zdeněk Kala (Brno technologijos universitetas, Čekija), Mohamed Marzouk (Kairo universitetas, Egiptas) ir Egidijus Rytas Vaidogas (VGTU):
 
***
 
2016 metais išleistas numeris tema „Mathematical Models for Dealing with Risk in Engineering“. Šio numerio kviestinių redaktorių kolektyvą sudarė Jurgita Antuchevičienė, Gang Kou (Southwestern University of Finance and Economics, Kinija), Vida Malienė (Liverpulio John Moores Universitetas, Jungtinė Karalystė) ir Egidijus Rytas Vaidogas (VGTU):
 
***
Į VGTU atvyko doktorantas Alireza Chalekaee iš Irano Mokslo ir technologijos universiteto,  Teheranas, Iranas (Iran University of  Science and Technology, Iran, Tehran, (IUST). Jis vieną semestrą stažuosis Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedroje. Stažuotės vadovas STV katedros vedėjas prof. habil.dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas.
Doktoranto studijų sritis: Statybos technologija ir valdymas. Disertacijos tema: „Vėluojančių projektų konfliktų sprendimas naudojant lošimų teoriją“ ("Conflict Resolution of the Delayed Projects' Parties with Game Theory").
Stažuotojo mokslinių interesų sritys: konfliktų sprendimo būdai; rangovų ir užsakovų tarpusavio santykiai; projekto pristatymas; lošimų teorija; Fuzzy Logic; sistemų dinamika.
Stažuotės terminas nuo 2016 m. rugsėjo 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d. 
***
Pagrindiniai vykdyti tarptautiniai projektai:
1. EK programa FRAMEWORK- 5, projektas „Subalansuota statyba“ PeBBu (2001-2005);
2. EK programa FRAMEWORK- 5, projektas „Visuotinis mokymas gamyboje“ GEM-EUROPE (2003-2006);
3. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Visuomeninių pastatų atnaujinimas, taikant inovacijas“ BRITA (2004 -2008);
4. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose“ (2004- 2008);
5. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių C02 neutralių EKO-miestų plėtrą“ (2009-2015);
6. ERABUILD programa. Construction and real Estate - Developing Indicators for Transparancy (CREDIT) (2009-2010);
7. Projektas „Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą“, BUILD UP Skills – Lithuania (2012–2013);
8. Nacionalinės kompleksinės programos „Ateities energetika“. Projektas „Pastato ir atsinaujinančios energijos tvarumo modelis (PATEnMod)“ ( 2012–2014);
9. Projektas „Pažangių Europinių praktikų introdukcija apie gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą Rusijos Federacijos Baltijos jūros regione“ (2012-2014);
10. Projektas „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas - BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“. (2014–2016);
***
Statybos technologijos ir vadybos katedroje didelis dėmesys skiriamas mokslininkų rengimui. Doktorantūrą sėkmingai baigė ir daktaro disertacijas apgynė 35 prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko doktorantų, 9 – prof. Leono Ustinovičiaus doktorantų ir 3 – prof. Zenono Turskio (iki 2016 metų).  Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 9 doktorantai, kuriems vadovauja prof. habil. dr. E.K.Zavadskas, prof. habil.dr. L.Ustinovičius, prof. dr. Z.Turskis, doc.dr. Jurgita Antuchevičienė. 
***
2005-2010 metais apgintos disertacijos:
1. Antuchevičienė Jurgita. Apleistų pastatų naudojimo modeliavimas darnaus vystymo(-si) aspektu. Disertacija apginta 2005 m. birželio 23 d.
2. Gulbinas Andrius. Visuomeninių pastatų renovacijos daugiakriterinė internetinės sprendimų paramos sistema. Disertacija apginta 2005 m. gruodžio 22 d.
3. Andruškevičius Algirdas. Statybos organizacinių ir technologinių sprendimų kompleksinis vertinimas. Habilitacijos procedūra teikiamų darbų apžvalga: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) A/GTU, 2006 m. liepos 5d.
4. Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais.Disertacija apginta 2008 m. birželio 25 d.
5. Kaminski  Aistė. Visuomeninių pastatų atnaujinimas pagal darnos principus. Disertacija apginta 2008 m. birželio 26 d.
6. Viteikienė Milda. Miestų gyvenamųjų rajonų ir būstų darnos daugiatikslis vertinimas (Vilniaus miesto pavyzdžiu). Disertacija apginta 2008 m. lapkričio 14 d.
7. Kalibatas Darius. Aplinkos veiksnių įtakos gyvenamosioms patalpoms daugiatikslis vertinimas. Disertacija apginta 2009 m. birželio 10 d.
8. Tamošaitienė Jolanta. Daugiatikslis valdymo sprendimų vertinimas statybos planavimo etape. Disertacija apginta 2009 m. birželio 19 d.
9. Tupėnaitė Laura. Gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų daugiakriterinis vertinimas. Disertacija apginta 2010 m. gegužės 24 d.
10. Migilinskas Darius. Technologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 22 d.
11. Barvydas Arūnas. Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų efektyvumą ir kokybę. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 22 d.
12. Šarkienė Edita. Racionalaus investavimo į vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 23 d.
 
 
 
 
 
 
1. Built Environment Lifelong Learning Challenging University Responses to Vocational Education
 
http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/themes/simplydelicious/img/logo.png
 
2. Projektas “BUILD UP Skills – LT” (Pillar I)
Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybės narės turi užtikrinti, kad:
• ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai;
• po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.
Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. vystant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos:
• įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, siekiama iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23 procentų
• kasmet 1,5 proc. bus didinamas energijos vartojimo efektyvumas;
• iki 2020 metų Lietuvoje šilumos energijos vartojimas pastatuose, daugumą jų renovavus, sumažės 30–40 procentų.
• mažinami CO2 išmetimai.
Projektas “BUILD UP Skills ENERGOTRAIN” (Pillar II)
Antroji projekto dalis, startavusi 2014 m. liepos mėn – Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN). Projekto tikslas – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.
Technologijų aprašai
Projekto metu yra rengiami energiškai efektyvios statybos technologijų aprašymai, kuriais remiantis yra formuojami reikalavimai darbininkų kompetencijai. Technologijų aprašymai yra rengiami konsultuojantis su įmonėmis/ekspertais.
Rengiami technologijų aprašymai pagal šias specializacijas: ventiliuojami ir tinkuojami fasadai; langai ir durys; stogai (šlaitiniai ir sutapdinti); šildymo sistemos; žemos įtampos elektros įrenginiai; atsinaujinantys ištekliai; ventiliacijos sistemų montavimas.
Darbininkų atestavimo sistema
Projekto metu yra rengiama energiškai efektyvios statybos darbininkų atestavimo schemos koncepcija. Kuriant koncepciją dalyvauja profesinio mokymo įstaigos (projekto partnerės), Statybininkų asociacija, išoriniai ekspertai, Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
Projekto konsorciumo nariai
Regioninis inovacijų vadybos centras
Lietuvos statybininkų asociacija
Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Nacionalinė pasyvaus namo asociacija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Respublikinis energetikų mokymo centras
Vilniaus statybininkų rengimo centras
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Daugiau informacijos apie projektą: http://energinisefektyvumas.lt/ and http://www.buildupskills.eu/
Projekto dokumentai
Status Quo Analizė
 
3. VYKDOMI TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAI:
 
 • Projektas Nr. 561712-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-JP, “Advancing Skill Creation to ENhance Transformation” (ASCENT), 2015–2018. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.ascent.disaster-resilience.net/index.php.
 • Projektas Nr. 540151-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR, “Collaborative Action towards Disaster Resilience Education” (CADRE), 2013–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.disaster-resilience.net/cadre/?q=node/8.
 • Projektas Nr. 2015-1-FR01-KA204-015377, „Greening the Business: Green Business Management Trainings“ (GreenB) (S0801E5377), 2015–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.green-b.eu/.
 
 
4. Built Environment Lifelong Learning Challenging University Responses to Vocational Education (Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą)
Remiantis ES 2008 metų darbo rinkos tyrimais (EU labour force survey 2008), absolventų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitikimas vertinamas kaip vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių absolventų įsidarbinimo problemas ir darbdavių nepasitenkinimą, ypač užstatytos aplinkos srityje. siekiant išspręsti šią nuolatinę problemą, universitetų studijų programos turi būti sudarytos taip, kad tiesiogiai didintų absolventų įsidarbinimo galimybes, o profesinio mokymo/perkvalifikavimo programos, kurios apima labiau su darbo rinkos poreikiais susijusius įgūdžius, turi būti papildytos specialiais studijų dalykais.
Projektas BELL CURVE pradėtas vykdyti remiantis nuostata, kad „studentų dalyvavimas“ turi būti nuolatinis mokymosi visą gyvenimą procesas, o ne studijų laikotarpiu apribotas tradicinis mokymasis. Šios visą gyvenimą trunkančios studijos apibrėžia naujos ir pažangios „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos esmę, pagal kurią, suteikiant galimybę besimokantiesiems įgyti ir lavinti žinias bei įgūdžius, leidžiama nuolatos reaguoti į besikeičiančius statybos sektoriaus darbo rinkos poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms reaguoti į pramonei būtinų įgūdžių poreikius.

 

Tikslai ir uždaviniai
Siekinys
Projektu BELL CURVE siekiama skatinti „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją modernizuojant aukštojo mokslo institucijas tai, kad jos labiau reaguotų į kintančius darbo rinkos įgūdžių poreikius. „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcija skatina dirbančius ir nedirbančius absolventus informuoti universitetą apie darbo rinkos įgūdžių poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms tinkamai suderinti įgūdžius, reikalingus darbo rinkai, vykdant mokymo ir perkvalifikavimo programas.

Tikslai

Įgyvendinant projekto pagrindinis dėmesys bus sutelktas į aukštojo mokslo institucijų reformą vykdant užstatytos aplinkos studijų programas Europos Sąjungoje. Projekto vykdymo metu bus sukurta išbandyta sistema aukštojo mokslo institucijoms, skatinanti „viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, fiksuojančią ir reaguojančią į darbo rinkos įgūdžių poreikius užstatytos aplinkos srityje. Tokiu būdu universitetai turėtų galėti greičiau ir geriau reaguoti į darbo rinkos reikalavimus suteikiant skirtingas mokymosi galimybes pagal asmeninius poreikius.
Projekto uždaviniai
Projekto rezultatai bus pasiekti vykdant tokius iškeltus uždavinius:
 • Pasitelkiant „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, sukurti sistemą aukštojo mokslo institucijoms, galinčią užfiksuoti ir reaguoti į statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikius.
 • Tobulinti, išbandyti ir patvirtinti sukurtą sistemą pagal aukštojo mokslo institucijose egzistuojančias užstatytos aplinkos studijų programas.
 • Pateikti rekomendacijas aukštojo mokslo institucijų valdymo reformavimui į „nuolatinio mokymo centrus“ absolventams, siekiant reaguoti į darbo rinkos įgūdžių poreikius.
 •  
Projekto veiklos
Projekto uždaviniai bus įvykdyti įgyvendinus 5 veiklas, kurioms vadovauja skirtingi projekto partneriai. Specifiniai kiekvienos veiklos rezultatai yra nustatyti kaip viso projekto rezultatai. 
Veikla Nr. 1 siekiama valdyti ir koordinuoti projekto rezultatus bei projekto partnerių bendradarbiavimą. Tai apima kitų veiklų valdymą, išteklius, projekto planavimą, vykdymą ir stebėseną, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto rezultatų pasiekimą. Projekto administratorius bus pasirengęs valdyti finansus ir kitus fizinius išteklius.

Veiklos

 • Įvadinio susitikimo, skirto komandos narių įsitraukimo detalizavimui, organizavimas, siekiant sėkmingų projekto rezultatų.
 • Projekto stebėsenos susitikimų ir telekonferencijų su projekto partneriais organizavimas, siekiant įvertinti projekto vykdymo pažangą.
 • Vidinės finansinės ataskaitos parengimas, siekiant stebėti finansinį projekto progresą.
 • galutinio susitikimo organizavimas, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto pabaigimą ir aptarti tolesnius veiksmus.
 •  
Siekiniai

 

 • VEBER – Virtuali bendradarbiavimo erdvė;
 • Tarpiniai vertinimai;
 • Finansinė projekto ataskaita.

 

Veikla Nr. 2 : Sistemos vystymas ir tobulinimas. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė)

Veikla Nr. 2 siekiama sumažinti neatitikimą tarp aukštojo mokslo institucijų absolventų kvalifikacijos ir darbo rinkos įgūdžių poreikio, egzistuojantį Europos Sąjungos statybos šakoje. Tai bus pasiekta modernizuojant aukštojo mokslo institucijas taip, kad jos greičiau reaguotų į tokius poreikius.

Veiklos

 • Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikio nustatymas, ypatingą dėmesį skiriant Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos rinkoms.
 • Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos aukštojo mokslo institucijų valdymo ir finansavimo struktūros analizė.
 • Sistemos, kuri nustato aukštojo mokslo institucijų mechanizmą darbo rinkos įgūdžių poreikių atitikimui, kūrimas.
 • Strateginių prioritetų, skirtų aukštojo mokslo institucijų valdymo sistemos derinimui prie Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikių, pasiūlymas.
 • „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos pasiūlymas, siekiant sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes absolventams.
 •  
Siekiniai
 • Pirminė sistema.
 

Veikla Nr. 3 : Tyrimų sklaida ir rezultatų panaudojimas. Vadovauja Talino technologijos universitetas (Estija)

Veikla Nr. 3 siekiama pritaikyti praktiškai Veiklos Nr. 2 vykdymo metu sukurtą sistemą. Ši veikla taip pat apima projekto rezultatų sklaidą virtualioje bendravimo erdvėje bei projekto internetiniame puslapyje.
Veiklos
 • Kuriant ir palaikant projekto internetinį puslapį, projekto informacija bus paskleista platesnei bendruomenei.
 • Naudojant atvejų analizės metodą ir kuriant geriausios praktikos gaires bei aprašus bus patvirtinta pirminė sistema.
 •  
 • Siekiniai

 

 • Projekto internetinis puslapis;
 • Atvejų analizės ataskaitos;
 •  Patvirtinta sistema;
 • Geros patirties gairės;
 • Vykdymo aprašas;
 • Sklaidos seminaras;
 • Reklaminė medžiaga – projekto lankstinukai ir plakatai.
 

Veikla Nr. 4 : Kokybės užtikrinimas. Vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)

Veikla Nr. 4 siekiama užtikrinti projekto veiklų kokybę per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Efektyviam projekto stebėjimui naudojama loginė sistema, skirta projekto uždavinių sprendimui, atskirų etapų įgyvendinimui, rezultatams ir partnerių atsakomybei už atitinkamas veiklas įvertinti.

Veiklos

 • Iniciatyvinio komiteto formavimas projekto eigos peržiūrai ir darbo kokybės įvertinimui;
 • Nepriklausomo vertintojo paskyrimas projeko rezultatų peržiūrai;
 • Finansinio audito atlikimas siekiant užtikrinti projekto finansų ir nustatyto biudžeto atitikimą.

Siekiniai

 • Iniciatyvinio komiteto susirinkimai;
 • Nepriklausomo vertintojo ataskaita;
 • Finansinio audito ataskaita.
 

Veikla Nr. 5 : Akademinė sklaida. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė); Talino technologijos unoversitetas (Estija); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)

Vykdant veiklą Nr. 5 ketinama perteikti projekto rezultatus platesnei bendruomenei naudojant įvairias viešinimo priemones. Pirminės, tarpinės ir galutinės projekto išvados bus paskelbtos akademiniuose žurnaluose ir konferencijose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Veiklos

 • Projekto partnerių bendrų publikacijų paskelbimas; projekto vidinių tyrimų apibrėžimas; visos projekto metodologijos paaiškinimas; sukurtis sistemos iliustravimas; pranešimas apie bendrus projekto rezultatus;
 • Kiekvieno partnerio – institucijos individualių publikacijų paskelbimas apie tyrimų išvadas savo šalies kontekste;
 • Projekto rezultatų pristatymas konferencijose ir seminaruose.

Siekiniai

 • Jungtiniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose;
 • Individualūs straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose.
 

Projekto komanda

Vadovaujanti institucija:

 

Salfordo universitetas (http://www.salford.ac.uk/)
Projekto puslapis: http://www.disaster-resilience.salford.ac.uk/bellcurve/
Užstatytos aplinkos fakultetas
Salfordas,
Greater Manchester,
M5 4WT
Jungtinė Karalystė.

Projekto partneriai:

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (http://senas.vgtu.lt/)

Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra
Sauletekio al. 11LT-10223 
Vilnius
Lietuva.

 

Talino technologijos universitetas (http://www.ttu.ee/)

Projekto puslapis: http://www.ttu.ee/bellcurve/avaleht/
Statybos gamybos katedra
Ehitajate tee 5
19086 
Talinas 
Estija.
 
http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/themes/simplydelicious/img/iee_logo_72.jpg
 
 
 1.  ES projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050 "Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas“ veiklos Nr.1.1.1.4. „Statybos vadovo metodinės medžiagos parengimas“. Vykdymo terminai – 2010 05 10-2010 08 31. Projekto VGTU dalies vadovas – A.Kaklauskas, E.K. Zavadskas, L.Ustinovičius. Vykdytojai – T.Dėjus, G.Ambrasas, A.Karablikovas, Z.Turskis, J.Tamošaitienė, Č.Ignatavičius, V.Šarka.
 2. Septintoji mokslinių tyrimų bendroji programa (7BP). Projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO-miestų plėtrą (Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU - ECO-Life) “. Vykdymo terminai – 2010 – 2015. Projekto VGTU dalies vadovė – T.Vilutienė.
 3.  „Lietuvos Statybų Technologijų Platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginių tyrimų plano 2007-2030 parengimas“. Vadovas Prof. habil. Dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas. Suderinant su Europos statybų technologinės platformos (ECTP) suformuota ES pozicija statybų sektoriaus vystymui, parengta “Lietuvos statybų sektoriaus vystymo Vizija iki 2030m.” ir “Lietuvos statybų sektoriaus Vystymo strategija iki 2020 m. svarbiausioms statybų sektoriaus kryptims.
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Subalansuota statyba PeBBu 2001.10.01 2005.09.30 prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje nėra 2002.09.01 2003.12.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo VGTU nuotolinių studijų efektyvumo didinimas ir praplėtimas nėra 2002.09.01 2003.12.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 7 Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai PERFECTION 2010.02.03 2011.12.31 doc. dr. Vaidotas Šarka
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Darnioji Statyba IP BSR 2010.09.01 2013.08.31 doc. dr. Jonas Šaparauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą BUILD UP SKILLS LT 2012.06.05 2013.12.05 doc. dr. Tatjana Vilutienė
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Pažangių Europinių praktikų introdukcija apie gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą Rusijos Federacijos Baltijos jūros regione. Project # 2011/263-5 2012.03.06 2014.03.06 Milena Medineckienėa
 
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse CONSTRINNONET 2001.06.01 2004.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija LIFETIME 2002.06.01 2005.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Intelektualūs miestai INTELCITIES 2004.01.01 2005.07.01 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2005.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje EPRI START 2005.03.01 2006.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaiminystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2007.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) BELL CURVE - Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą BELL CURVE 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) LARGE - Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis LARGE 2011.12.01 2013.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę RESINT 2013.10.01 2015.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendra iniciatyva siekiant prevencijos prieš pavojus CADRE 2013.10.01 2016.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau IDES-EDU 2010.06.01 2013.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą ANDROID 2011.10.01 2014.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (akademinė) Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse CEN EAST 2012.10.15 2015.10.14 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo COSM-E-TRAIN COSM-E-TRAIN 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti STAND-INN 2006.09.01 2008.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose Brita in PuBs 2004.05.01 2008.04.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-20011 VISURF 2008.10.01 2011.10.01 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - Mažai energijos imlūs pastatai LEBr 2010.08.01 2012.08.30 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Visuotinis mokymas gamyboje GEM-EUROPE 2001.12.01 2004.05.31 doc. dr. Audrius Banaitis
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - RenoPassCoDe - Gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovacija pagal pasyviųjų namų koncepciją ir projektus RenoPassCoDe 2011.09.01 2012.08.31 Vijoleta Šulcienė
 
 
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse CONSTRINNONET 2001.06.01 2004.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija LIFETIME 2002.06.01 2005.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Intelektualūs miestai INTELCITIES 2004.01.01 2005.07.01 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2005.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje EPRI START 2005.03.01 2006.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaiminystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2007.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) BELL CURVE - Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą BELL CURVE 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) LARGE - Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis LARGE 2011.12.01 2013.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę RESINT 2013.10.01 2015.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendra iniciatyva siekiant prevencijos prieš pavojus CADRE 2013.10.01 2016.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau IDES-EDU 2010.06.01 2013.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą ANDROID 2011.10.01 2014.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (akademinė) Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse CEN EAST 2012.10.15 2015.10.14 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo COSM-E-TRAIN COSM-E-TRAIN 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti STAND-INN 2006.09.01 2008.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose Brita in PuBs 2004.05.01 2008.04.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-20011 VISURF 2008.10.01 2011.10.01 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - Mažai energijos imlūs pastatai LEBr 2010.08.01 2012.08.30 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Visuotinis mokymas gamyboje GEM-EUROPE 2001.12.01 2004.05.31 doc. dr. Audrius Banaitis
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - RenoPassCoDe - Gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovacija pagal pasyviųjų namų koncepciją ir projektus RenoPassCoDe 2011.09.01 2012.08.31 Vijoleta Šulcienė
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje
Surengtos konferencijos ir seminarai:
1. VGTU LSTP administratorius įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006. Projekto metu buvo numatyta surengti 2 konferencijas.
 
2014 m. balandžio 25 d. Vilniuje įvyko konferencija „Skaitmeninė statyba Lietuvoje. 2014.“ Konferencija skirta Lietuvos statybų sektoriaus dalyviams. Renginyje buvo nagrinėjamos informacinių technologijų diegimo Lietuvos statybų rinkoje galimybės: aptariama esama situacija bei problematika, pristatoma skaitmeninės statybos koncepcija bei Danijos patirtis skaitmenizuojant statybų procesus, supažindinama su statybų klasifikatoriumi, statinio informaciniu modeliavimu, supažindinama su duomenų mainų standartu – IFC ir pateikiamos skaitmeninės statybos srities MTEP veiklų optimizavimo Lietuvoje galimybės. Dalyvavimas renginyje sudarė sąlygas:
a) užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, verslo ir valdžios institucijų atstovais, siekiant perimti pažangią patirtį ir dalyvauti bendrose MTEP veiklose ir MTEP projektuose;
b) įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinių tyrimus ir galimybių studijas, bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose; MTEP projektuose;
Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos mokslo institucijų bei užsienio šalių.
 
2. 2014 m. spalio 9-10 dienomis Kaune įvyko IV-oji tarptautinė konferencija “Pažangioji statyba” („Advanced construction“).
Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio mokslininkams, pramonės atstovams ir studentams. Konferencijoje buvo nagrinėjamos visos su pastatu susijusios sritys, pradedant architektūriniais inžineriniais sprendimais, baigiant fizikiniais procesais ir energijos taupymu.
Pagrindinės konferencijos temos:
 • energijos efektyvumas ir patalpų mikroklimatas
 • pastatų konstrukcijos
 • statybinės medžiagos
 • statybos technologijos ir valdymas
 • statybinė fizika ir pastato sistemos
 
Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos mokslo institucijų bei užsienio šalių.
 
Statybos technologijos ir vadybos katedroje
Surengtos konferencijos ir seminarai:
Abi konferencijas pagal pagal 2014-04-08 pasirašytą paslaugų sutartį Nr. 11108 su Vilniaus Gedimino technikos universitetu organizavo UAB „MD projects“.
1. E.K. Zavadskas. 10-oji tarptautinė konferencija “Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos”, gegužės 19-21, 2010, Vilnius, Lietuva, organizuota kartu su Lietuvos MA, programinio komiteto narys; 3rd National Young Scientists Conference of the Lithuanian OR Society “Operational Research for Business and Social Processes”, October 1, 2010 Vilnius, Lithuania;  2nd International Conference “Advanced Construction”, November 11–12, 2010, Kaunas, Lithuania, mokslinio komiteto narys; Committee member;  mokslinė konferencija “Ekonomika ir Vadyba -2010”, gegužės 7, 2010, Kaunas, Lietuva.
2. T. Vilutienė. The organizer of the Stream of invited sessions in the field "OR for Sustainable Development" at the 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), July 11-14, 2010. Lisbon (Portugal), see http://www.euro2010lisbon.org/; Chair of session “Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-attribute Decision Making” at the 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), July 11-14, 2010. Lisbon (Portugal).
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje sukurtos įvairios kompiuterinės mokymo sistemos studentams:
 • Inteletualios internetinės biometrinės sistemos, pritaikytos šiuolaikinei statybai ir nekilnojamam turtui;
 • Akių rainelių analizės ir intelektualios testavimo sistemos;
 • Balso analizės sprendimų paramos sitema egzaminavimui;
 • Pastato gyvavimo ciklo daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Intelektualios bibliotekos sistema;
 • Intelektuali kuravimo sistema;
 • Intelektuali emocijų ir streso atpažinimo sistema;
 • Užterštumo matavimo sistema;
 • Internetinė intelektuali biometrinės pelytės sitema, skitra analizuoti emocinę būseną ir darbo produktyvumą.
 • Produkto gyvavimo ciklo daugiavariantinio dizaino ir daugiakriterinė internetinė sprendimų paramos sistema;
 • Žiniomis ir jutikliais pagrįsta pastatų atnaujinimo sprendimų paramos sitema;
 • Etikos internetinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Inovacijų internetinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Elektroninės prekybos daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Internetinė pastatų ūkio valdymo sprendimų paramos sistema;
 • Integruota internetinė nekilnojamojo turto derybų sprendimų paramos sistema;
 • Internetinė subalansuoto vystymosi sprendimų paramos sistema;
 • Paskolų analizės sprendimų paramos sistema;
Ši programinė įranga yra naudojama studentų, studijuojančių katedros teikamas programas.
Pagrindiniai vykdyti tarptautiniai projektai:
1. EK programa FRAMEWORK–5. Projekto pavadinimas: Promoting Innovation in Con struction Industry SMES (Shared-cost RTD project. Project acronym: CONSTRINNONET). Partneriai užsienyje: VTT Suomija (koordinatorius), CARSA Ispanija, USAL JK, BBRI Belgija, CSTB Prancūzija, PARAGON Graikija. Projekto trukmė – 36 mėn.
2. EK programa FRAMEWORK–5. Projekto pavadinimas: Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures (Shared- cost RTD PROJECT). Project acronym: LIFETIME). Partneriai užsienyje: 22 šalys. Constract GTCI-2001-43046. Projekto trukmė – 36 mėn.
3. EK programa FRAMEWORK- 5. Projektas „Subalansuota statyba“ PeBBu (Performance Based Building, Thematic Network). Partneriai užsienyje – 45. Projekto trukmė – 4 metai (2001–2005 m.).
4. EK programa FRAMEWORK-5. Projekto pavadinimas: Global Education in Manufacturing – EUROPE (Thematic Network. Project acronym: GEM-EUROPE). Partnerių užsienyje – 14. Projekto trukmė – 30 mėn.
5. EK programa FRAMEWORK -6. Projektas ,,Intelektualus miestas” INTELCITIES (Intelligent Cities). Partneriai užsienyje – 18. Projekto trukmė – 18 mėn.
6. Phare PPF. e-City. Project No. 2003/004.341.08.01.
7. EC Phare-ACE Programa. Viešosios interneto prieigos taškų veiklos projekto ruošimas.
8. EK programa FRAMEWORK-6. Projektas ,,Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas” BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). Partneriai užsienyje – 23. Projekto trukmė – 48 mėn.
9. Asia Link programa. 2005 – 2008. European and Asian Infrastructure Advantage. Koordinatorius Dr Dilanthi Amaratunga, Research Institute for the Built and Human Environment, Salfordo universitetas, Anglija. Užsienio partneriai 4. Trukmė 36 mėn.
10. EK programa Framework-6 programa. 2005 – 2006. STimulate the pARTicipation of SMEs of NMS in IST activities (ESPRI START). Koordinatorius Marco Langhof, Teleport Sachsen-Anhalt GmbH, Vokietija. Užsienio partneriai 11. Trukmė 18 mėn.
11. Šiaurės šalių projektas NORDIC NEIGHBOUR PROJECT 2004 – 2005. Distance learning, virtual college and university courses - How do we want to do IT? (DIVIRGIT) Koordinatorius Tarja Tikkanen, Rogaland Training and Education Centre, Norway. Užsienio partneriai 5. Trukmė 24 mėn.
12. Leonardo da Vinci programa. Nuotolinių studijų pertvarkymas ir tolimesnis vystymas, 2001 m.
13. Leonardo da Vinci Grant programa. Nuotolinių studijų VGTU kokybės didinimas ir vystymas, 2002 m.
14. Leonardo da Vinci Grant programa. Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje, 2002 m.
15. EC Phare-ACE Programa. Lietuvos statybos šakos analizė, modeliavimas ir prognozės ateičiai.
16. Šiaurės šalių projektas NORDIC NEIGHBOUR PROJECT 2004 – 2006. Neighbourhood housing management, reciprocal competence development combining social and physical initiatives.
 1. ES 6-oji bendroji programa. Projektas „Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti“ (Integration of performance based building standards into business processes using IFC open standards to enhance innovation and sustainable development – STAND-INN) . Vykdymo terminai – 2006–2008 m. Projekto VGTU dalies vadovas – prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 2. EURABUILD. Construction and Real Estate – Developing Indicators for Transparency (CREDIT). Projekto trukmė : 2007 – 2009. Projekto VGTU dalies vadovas prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 3. Intelligent Energy – Europe (IEE) programme. Promotion of the very low-energy house concept to the North Europe building market (NorthPass). Sutarties Nr. IEE/08/480/S12.528386, trukmė: 36 mėn. (2009 – 2012), partnerių skaičius: 12. Koordinatorius: VTT Technical research centre of Finland (Suomija).
Katedra bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis (EDEN, CIB, ERES, Salfordo universitetu, Tallino technikos Universitetu, Napiero Universitetu, Lundo Universitetu, Antverpeno Universitetu, Berlyno TFH, Helsinkio Metropolia Universitetu, Baltarusijos ncionaliniu technikos Univesitetu, Stambulo Universitetu, Slovakijos technologijos Universitetu ir kt.), tai pat su Lietuvos verslo įmonėmis bei visuomeninėmis organizacijomis (Infobalt, Lietuvos nekilnojamojo turto asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija it t.t.). Bendradarbiavimas apima tokias sritis, kaip paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą, bendri tarptautiniai projektai, straipsniai, taptautinės konferencijos ir kita.
Katedroje visą laiką didelis skiriamas mokslininkų rengimui. Doktorantūrą sėkmingai baigė ir daktaro disertacijas apgynė 11 prof. A. Kaklausko doktorantų. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 8 doktorantai, kuriems vadovauja prof. habil. dr. A. Kaklauskas, prof. dr. S. Raslanas, doc. dr. A. Banaitis.
  • Puslapio administratoriai:
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė