Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjo profesoriaus E. K. Zavadsko iniciatyva jau eilė metų yra leidžiami mokslo žurnalai įrašyti į Tomson Reuters ISI Web of Science duomenų bazes:
 1. Daugiakriterės sprendimų paramos sistemos statyboje.
 2. Projektų visuotinės kokybės valdymas.
 3. Statybos šakos, būsto sektoriaus, nekilnojamojo turto sektoriaus modeliavimas ir ateities prognozės.
 4. Energetinis statybų patikimumas.
 5. Statybos sistemos ir jų prognozavimas. Energijos sąnaudų taupymas, alternatyvioji energija.
 6. Statybos investicijų efektyvumo nustatymas.
 7. Stogų įrengimas ir remontas.
2017-05-23
Emerald leidykla pažymėjo, 2017 m. STV katedros bendraautorių, labiausiai cituojamą straipsnį
STV katedros darbuotojų prof. Zavadsko E.K., prof. Turskio Z., Kildienės S. straipsnis “State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods” 2014 metais paskelbtas žurnale “Technological and Economic Development of Economyžymios anglų Emerald leidykos (“Emerald Publishing Limited”) buvo išrinktas vienu geriausiai cituojamu staipsniu 2017 metais. Daugiau informacijos: www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/citations/awards.htm.
Kiekvienais metais Emerald leidykla teikia sertifikatus labiausiai cituojamiems straipsniams, susijusiems su verslo vadybos, finansų, apskaitos, ekonomikos ir rinkodaros sritimis. Atrankos procesą vykdo leidyklos ekspertai remdamiesi citatų skaičiumi, taip pat atsižvelgdami į straipsnių turinio naujumą, tarpdiscipliniškumą ir aktualumą šiandieniniame pasaulyje.
Straipsnio autoriai leidyklos išduotus sertifikatus turėtų gauti jau liepos/rugpjūčio mėnesiais.
 

 
***
2017-02-01
 
Kvietimas dirbti prestižinio mokslo žurnalo redkolegijoje
Statybos technologijos ir vadybos katedros profesorė Jurgita Antuchevičienė pakviesta dirbti žurnalo „Applied Soft Computing“ redaktorių kolegijoje.  „Applied Soft Computing“ yra leidyklos „Elsevier“ žurnalas, skirtas matematinių metodų, gebančių įvertinti duomenų ir situacijos neapibrėžtumą, plėtrai ir jų taikymui įvairių veiklos sričių, tame tarpe ir statybos inžinerijos, problemoms spręsti. Žurnalas referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir patenka į aukščiausią tos srities žurnalų kategoriją (Q1), citavimo rodiklis IF=2.857.
Įvertinę mokslininkės aktyvumą bei kompetenciją recenzuojant straipsnius žurnalui „Applied Soft Computing“, taip pat patirtį dalyvaujant kitų tarptautinių žurnalų redkolegijose, leidėjai pakvietė J. Antuchevičienę 2017-2018 m. laikotarpiu organizuoti mokslinių straipsnių recenzavimo procesą (apie 25 straipsnių per metus). Mokslininkei patikėta priimti sprendimus dėl žurnalui pateiktų straipsnių mokslinės vertės ir kokybės, remiantis savo žiniomis ir patirtimi bei recenzentų rekomendacijomis.
***
2017-01-31
 
Sertifikatas įteiktas už straipsnį aukšto reikšmingumo žurnale.
2017 m. sausio mėnesį gautas sertifikatas, patvirtinantis apie straipsnio paskelbimą žurnale „Journal of Cleaner Production“  Straipsnio bendraautorius akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. Aukšto reikšmingumo žurnalas, kurio citavimo rodiklis IF = 4,959.
 
 
***
2016-12-27
Sveikiname STV katedros kolegas profesorius: habil.dr., akademiką Edmundą Kazimierą Zavadską - garbės narį ir dr. J.Antuchevičienę, dr. Zenoną Turskį, kuriuos į savo narius priėmė Grey System (Pilkosios sistemos) organizacija.
IEEE yra didžiausia pasaulyje techninė profesinė organizacija, skirta plėtoti pažangiausioms technologijoms žmonijos labui. Organizacija turi daugiau nei 420.000 narių, iš daugiau nei iš 160 šalių. IEEE ir jos nariai įkvepia pasaulinę bendruomenę kurti geresnį rytojų per savo leidžiamus labai cituojamus leidinius, vykdomas konferencijas, rengiamus technologinius standartus, ir vykdomą profesionalią ir švietėjišką veiklą. IEEE yra patikimas "balsas" inžinerijos, kompiuterijos ir technologijų informacijos specialistams visame pasaulyje.
Organizacijos techninė veikla skirstoma į tris grupes: kibernetika, žmogus-mašina sistemos, mokslas ir inžinerija sistemos. Trečiąjai grupei priklauso 22 mokslo organizacijos. Viena iš jų yra Grey Systems (Pilkųjų Sistemų).
Šios organizacijos garbės nariais buvo išrinktas STV katedros profesorius habil.dr., akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas, nariais - prof. dr. Jurgita Antuchevičienė, prof. dr. Zenonas Turskis.
Grey Systems organizacija leidžia du mokslo žurnalus: „The Journal of Grey Systems“ (referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“), kurio patariamosios tarybos nariu yra STV katedros prof. habil.dr., akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas bei „Grey Systems. Theory and Applications“ (leidykla „Emerald Publishing“). Plačiau su šia organizacija galima susipažinti adresu: http://ieeesmc.org/technical-activities/systems-science-and-engineering/grey-systems
***
2016-12-20
Sveikinimai prof. E.K.Zavadskui, kuris yra labiausiai cituojamas mokslininkas, nuo 2013 m. leidžiamo mokslo žurnalo „Archives of Civil and Mechanical Engineering“. (The editors of Archives of Civil and Mechanical Engineering are delighted to inform you that your paper, To modernize or not: Ecological-economical assessment of multi-dwelling houses modernization, published in 2013 is one of the most highly cited papers during 2014, 2015 and up until June 2016.  We would like to take this opportunity to thank you) for publishing with us and to congratulate you: https://www.journals.elsevier.com/archives-of-civil-and-mechanical-engineering/
***
2016-12-06
2016 m.gruodžio 1 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi Rumunijos Mokslų akademijos tikrasis narys (buvęs viceprezidentas), Informatikos skyriaus vadovas bei Akademinės bibliotekos direktorius Florin Gheorghe Filip. Jis susitiko su VGTU Mokslo prorektoriumi prof. Antanu Čeniu. Susitikimo metu buvo aptarti mokslinio bendradarbiavimo klausimai.
Statybos technologijos ir vadybos bei Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto darbuotojams akademikas F.G.Filip pristatė savo naują knygą leidžiamą per Springer leidyklą: Florin Gheorghe Filip, Constantin-Bălă Zamfirescu, Cristian Ciurea„Computer-Supported Collaborative Decision-Making“ : http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1538/dir76/dir3/19_0.php
 
 
***
2016-11-22
Tarptautinė asociacija „Neutrosophic Science - International Association“ išrinko garbės nariu  akademiką, prof. habil.dr. Edmundą Kazimierą Zavadską už  pasiekimus neutrosofinių mokslų srityje.
Neutrosofika tai naujas mokslas.  Daugelio realių, pavyzdžiui, statybos inžinerijos problemos, socialinių, ekonominių, kompiuterių mokslo, medicinos mokslų sričių uždavinių ir t. t. duomenys yra neraiškūs arba netikslūs, visi realūs duomenys nebūtinai yra tikslūs ar deterministiniai, dėl jų neraiškios prigimties ir žinių nenuoseklumo. Minkštųjų aibių teorija, kaip neraiškiųjų aibių teorijos apibendrinimas, buvo pasiūlyta Molodtsovo 1999 metais neapibrėžtiems duomenims aprašyti parametriniu būdu. Minkštoji aibė yra parametrizuota aibių šeima - intuityvi, tai yra "minkšta", nes aibės ribos priklauso nuo parametrų. Priešingai intuityviosioms neapibrėžtosioms aibėms neutrominkštoji aibė susideda iš trijų pagrindinių narystės funkcijų nepriklausančių viena nuo kitos, kurios yra tokios: tiesa (T), neapibrėžtumas (I) ir klaida (F). Prof.dr. F. Smarandache (1999) pristatė neutrominkštąsias (angl.k. neutrosophic) aibes kaip naują filosofijos šaką. Jis pradėjo jas taikyti sprendimams priimti, ir taip padėjo pagrindus naujai mokslo šakai, skirtai inžinieriams, matematikams, kompiuterių mokslininkams ir daugeliui kitų, sudaryti ir bandyti įvairių uždavinių matematinius modelius.
Sveikiname akademiką su dar vienu apdovanojimu.
 
***
2016-11-18
International Association of Grey System and Uncertain Analysis (GSUA) išrinko garbės moksliniu bendradarbiu Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėją, akademiką, profesorių Edmundą Kazimierą Zavadską už  didelius pasiekimus moksliniuose pilkųjų sistemų (angl. grey system) tyrimuose. Daugiau informacijos apie asociaciją: http://www.iagsua.org/about-international-association-of-grey-system-and-uncertain-analysis/
 
 
***
2016-11-04
2016 m. lapkričio 4 d. Statybos technologijos ir vadybos katedroje bendradarbiavimo  tikslu lankėsi svečias
doc. Ehsan Eshtehardian iš Irano, Tarbiat Modares Universiteto, Menų ir Architektūros fakulteto (School of Art and Architecture).
Svečias susitiko su VGTU rektoriumi prof. dr. A.Daniūnu, Strateginės partnerystės prorektore doc.dr. A.Radzevičiene, STV katedros vedėju prof.habil.dr. E.K.Zavadsku, prof. dr. Z.Turskiu ir, katedroje šiuo metu stažuotę atliekančiu,  doktorantu Alireza Chalekaee iš Irano Mokslo ir technologijos universiteto. 
 
***
2016-10-26
DŽIUGU PRANEŠTI APIE PASAULINĮ STATYBOS TECHNOLOGIJOS IR VADYBOS KATEDROS VEDĖJO AKADEMIKO PROF. HABIL.DR. EDMUNDO KAZIMIERO ZAVADSKO PRIPAŽINIMĄ. 
Mokslininkas, kartu su 78 pasaulinio lygio autoriais publikuojamas  enciklopedijoje - „Encyclopedia of Neutrosophic Researchers“, 1 tomas, 2016. Enciklopedija yra išleista Briuselyje, Belgijoje, (redaktorius: Georgianas Antonescu), ją galima rasti internetiniu adresu: http://fs.gallup.unm.edu/EncyclopediaNeutrosophicResearchers.pdf
E.K.Zavadskas yra vienas iš 78 pasaulinio lygio autorių pasižymėjusių neutrosofinių tyrimų srityje. Enciklopedijos įvadiniame skyriuje pateikiama trumpa neutrosofinių mokslų raidos istorija kartu su nuorodomis į pagrindinius dokumentus ir knygas. Vėliau abėcėlės tvarka pateikiama įtakingiausių šios srities mokslininkų trumpa biografija ir jų paskelbti darbai. 
***
IŠLEISTI NAUJI MOKSLINIO ŽURNALO NUMERIAI
Išleisti žurnalo „Mathematical Problems in Engineering“ (Hindawi Publishing Corporation) du teminiai numeriai
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos technologijos ir vadybos katedros mokslininkei Jurgitai Antuchevičienei mokslinių žurnalų leidykla Hindawi Publishing Corporation pavedė išleisti žurnalo „Mathematical Problems in Engineering“ du teminius numerius.
Hindawi Publishing Corporation leidžia virš 400 recenzuojamų mokslo žurnalų, apimančių įvairias akademines disciplinas. Hindawi žurnalai taiko aukščiausius recenzavimo standartus. Jų redkolegijose dirba apie 40 tūkst. narių – tarptautiniu mastu pripažintų mokslininkų. Didžioji dalis šios leidyklos žurnalų referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.
Žurnale „Mathematical Problems in Engineering“ spausdinami inžinerinių tyrimų rezultatai, gauti taikant matematines priemones. Žurnalas referuojamas Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“, citavimo rodiklis IF=0,644. J. Antuchevičienė žurnalo leidėjų buvo pakviesta pasiūlyti tematiką žurnalo numeriams, sudaryti tarptautinį kviestinių redaktorių kolektyvą bei koordinuoti pateiktų straipsnių recenzavimą ir vertinimą. Mokslininkė pasiūlė jos mokslinių interesų sritį atitinkančias temas, kurios buvo palankiai įvertintos žurnalo redaktorių.
 
2015 metais išleistas numeris tema „Decision Making Methods and Applications in Civil Engineering“. Tarptautinio numerio kviestinių redaktorių kolektyvą sudarė Jurgita Antuchevičienė, Zdeněk Kala (Brno technologijos universitetas, Čekija), Mohamed Marzouk (Kairo universitetas, Egiptas) ir Egidijus Rytas Vaidogas (VGTU):
 
***
 
2016 metais išleistas numeris tema „Mathematical Models for Dealing with Risk in Engineering“. Šio numerio kviestinių redaktorių kolektyvą sudarė Jurgita Antuchevičienė, Gang Kou (Southwestern University of Finance and Economics, Kinija), Vida Malienė (Liverpulio John Moores Universitetas, Jungtinė Karalystė) ir Egidijus Rytas Vaidogas (VGTU):
 
***
Į VGTU atvyko doktorantas Alireza Chalekaee iš Irano Mokslo ir technologijos universiteto,  Teheranas, Iranas (Iran University of  Science and Technology, Iran, Tehran, (IUST). Jis vieną semestrą stažuosis Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedroje. Stažuotės vadovas STV katedros vedėjas prof. habil.dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas.
Doktoranto studijų sritis: Statybos technologija ir valdymas. Disertacijos tema: „Vėluojančių projektų konfliktų sprendimas naudojant lošimų teoriją“ ("Conflict Resolution of the Delayed Projects' Parties with Game Theory").
Stažuotojo mokslinių interesų sritys: konfliktų sprendimo būdai; rangovų ir užsakovų tarpusavio santykiai; projekto pristatymas; lošimų teorija; Fuzzy Logic; sistemų dinamika.
Stažuotės terminas nuo 2016 m. rugsėjo 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d. 
***
Pagrindiniai vykdyti tarptautiniai projektai:
1. EK programa FRAMEWORK- 5, projektas „Subalansuota statyba“ PeBBu (2001-2005);
2. EK programa FRAMEWORK- 5, projektas „Visuotinis mokymas gamyboje“ GEM-EUROPE (2003-2006);
3. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Visuomeninių pastatų atnaujinimas, taikant inovacijas“ BRITA (2004 -2008);
4. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose“ (2004- 2008);
5. EK programa FRAMEWORK- 6, projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių C02 neutralių EKO-miestų plėtrą“ (2009-2015);
6. ERABUILD programa. Construction and real Estate - Developing Indicators for Transparancy (CREDIT) (2009-2010);
7. Projektas „Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą“, BUILD UP Skills – Lithuania (2012–2013);
8. Nacionalinės kompleksinės programos „Ateities energetika“. Projektas „Pastato ir atsinaujinančios energijos tvarumo modelis (PATEnMod)“ ( 2012–2014);
9. Projektas „Pažangių Europinių praktikų introdukcija apie gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą Rusijos Federacijos Baltijos jūros regione“ (2012-2014);
10. Projektas „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas - BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“. (2014–2016);
***
Statybos technologijos ir vadybos katedroje didelis dėmesys skiriamas mokslininkų rengimui. Doktorantūrą sėkmingai baigė ir daktaro disertacijas apgynė 35 prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko doktorantų, 9 – prof. Leono Ustinovičiaus doktorantų ir 3 – prof. Zenono Turskio (iki 2016 metų).  Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 9 doktorantai, kuriems vadovauja prof. habil. dr. E.K.Zavadskas, prof. habil.dr. L.Ustinovičius, prof. dr. Z.Turskis, doc.dr. Jurgita Antuchevičienė. 
***
2005-2010 metais apgintos disertacijos:
1. Antuchevičienė Jurgita. Apleistų pastatų naudojimo modeliavimas darnaus vystymo(-si) aspektu. Disertacija apginta 2005 m. birželio 23 d.
2. Gulbinas Andrius. Visuomeninių pastatų renovacijos daugiakriterinė internetinės sprendimų paramos sistema. Disertacija apginta 2005 m. gruodžio 22 d.
3. Andruškevičius Algirdas. Statybos organizacinių ir technologinių sprendimų kompleksinis vertinimas. Habilitacijos procedūra teikiamų darbų apžvalga: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) A/GTU, 2006 m. liepos 5d.
4. Keršulienė Violeta. Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais.Disertacija apginta 2008 m. birželio 25 d.
5. Kaminski  Aistė. Visuomeninių pastatų atnaujinimas pagal darnos principus. Disertacija apginta 2008 m. birželio 26 d.
6. Viteikienė Milda. Miestų gyvenamųjų rajonų ir būstų darnos daugiatikslis vertinimas (Vilniaus miesto pavyzdžiu). Disertacija apginta 2008 m. lapkričio 14 d.
7. Kalibatas Darius. Aplinkos veiksnių įtakos gyvenamosioms patalpoms daugiatikslis vertinimas. Disertacija apginta 2009 m. birželio 10 d.
8. Tamošaitienė Jolanta. Daugiatikslis valdymo sprendimų vertinimas statybos planavimo etape. Disertacija apginta 2009 m. birželio 19 d.
9. Tupėnaitė Laura. Gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų daugiakriterinis vertinimas. Disertacija apginta 2010 m. gegužės 24 d.
10. Migilinskas Darius. Technologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 22 d.
11. Barvydas Arūnas. Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų efektyvumą ir kokybę. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 22 d.
12. Šarkienė Edita. Racionalaus investavimo į vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis. Disertacija apginta 2010 m. rugsėjo 23 d.
 
 
 
 
 
http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/themes/simplydelicious/img/logo.png
Projektas “BUILD UP Skills – LT” (Pillar I)
Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybės narės turi užtikrinti, kad:
• ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai;
• po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.
Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. vystant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos:
• įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, siekiama iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23 procentų
• kasmet 1,5 proc. bus didinamas energijos vartojimo efektyvumas;
• iki 2020 metų Lietuvoje šilumos energijos vartojimas pastatuose, daugumą jų renovavus, sumažės 30–40 procentų.
• mažinami CO2 išmetimai.
Projektas “BUILD UP Skills ENERGOTRAIN” (Pillar II)
Antroji projekto dalis, startavusi 2014 m. liepos mėn – Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN). Projekto tikslas – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.
Technologijų aprašai
Projekto metu yra rengiami energiškai efektyvios statybos technologijų aprašymai, kuriais remiantis yra formuojami reikalavimai darbininkų kompetencijai. Technologijų aprašymai yra rengiami konsultuojantis su įmonėmis/ekspertais.
Rengiami technologijų aprašymai pagal šias specializacijas: ventiliuojami ir tinkuojami fasadai; langai ir durys; stogai (šlaitiniai ir sutapdinti); šildymo sistemos; žemos įtampos elektros įrenginiai; atsinaujinantys ištekliai; ventiliacijos sistemų montavimas.
Darbininkų atestavimo sistema
Projekto metu yra rengiama energiškai efektyvios statybos darbininkų atestavimo schemos koncepcija. Kuriant koncepciją dalyvauja profesinio mokymo įstaigos (projekto partnerės), Statybininkų asociacija, išoriniai ekspertai, Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
Projekto konsorciumo nariai
Regioninis inovacijų vadybos centras
Lietuvos statybininkų asociacija
Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Nacionalinė pasyvaus namo asociacija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Respublikinis energetikų mokymo centras
Vilniaus statybininkų rengimo centras
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Daugiau informacijos apie projektą: http://energinisefektyvumas.lt/ and http://www.buildupskills.eu/
Projekto dokumentai
Status Quo Analizė
http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/themes/simplydelicious/img/iee_logo_72.jpg
 
 
 1.  ES projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050 "Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas“ veiklos Nr.1.1.1.4. „Statybos vadovo metodinės medžiagos parengimas“. Vykdymo terminai – 2010 05 10-2010 08 31. Projekto VGTU dalies vadovas – A.Kaklauskas, E.K. Zavadskas, L.Ustinovičius. Vykdytojai – T.Dėjus, G.Ambrasas, A.Karablikovas, Z.Turskis, J.Tamošaitienė, Č.Ignatavičius, V.Šarka.
 2. Septintoji mokslinių tyrimų bendroji programa (7BP). Projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO-miestų plėtrą (Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU - ECO-Life) “. Vykdymo terminai – 2010 – 2015. Projekto VGTU dalies vadovė – T.Vilutienė.
 3.  „Lietuvos Statybų Technologijų Platformos galimybių studijos, vizijos ir strateginių tyrimų plano 2007-2030 parengimas“. Vadovas Prof. habil. Dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas. Suderinant su Europos statybų technologinės platformos (ECTP) suformuota ES pozicija statybų sektoriaus vystymui, parengta “Lietuvos statybų sektoriaus vystymo Vizija iki 2030m.” ir “Lietuvos statybų sektoriaus Vystymo strategija iki 2020 m. svarbiausioms statybų sektoriaus kryptims.
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Subalansuota statyba PeBBu 2001.10.01 2005.09.30 prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje nėra 2002.09.01 2003.12.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo VGTU nuotolinių studijų efektyvumo didinimas ir praplėtimas nėra 2002.09.01 2003.12.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 7 Pastatų vidaus aplinkos komforto, saugos ir sveikatos sąlygų vertinimo indikatoriai PERFECTION 2010.02.03 2011.12.31 doc. dr. Vaidotas Šarka
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Darnioji Statyba IP BSR 2010.09.01 2013.08.31 doc. dr. Jonas Šaparauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą BUILD UP SKILLS LT 2012.06.05 2013.12.05 doc. dr. Tatjana Vilutienė
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Pažangių Europinių praktikų introdukcija apie gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą Rusijos Federacijos Baltijos jūros regione. Project # 2011/263-5 2012.03.06 2014.03.06 Milena Medineckienėa
Surengtos konferencijos ir seminarai:
1. E.K. Zavadskas. 10-oji tarptautinė konferencija “Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos”, gegužės 19-21, 2010, Vilnius, Lietuva, organizuota kartu su Lietuvos MA, programinio komiteto narys; 3rd National Young Scientists Conference of the Lithuanian OR Society “Operational Research for Business and Social Processes”, October 1, 2010 Vilnius, Lithuania;  2nd International Conference “Advanced Construction”, November 11–12, 2010, Kaunas, Lithuania, mokslinio komiteto narys; Committee member;  mokslinė konferencija “Ekonomika ir Vadyba -2010”, gegužės 7, 2010, Kaunas, Lietuva.
2. T. Vilutienė. The organizer of the Stream of invited sessions in the field "OR for Sustainable Development" at the 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), July 11-14, 2010. Lisbon (Portugal), see http://www.euro2010lisbon.org/; Chair of session “Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-attribute Decision Making” at the 24th European Conference on Operational Research (EURO XXIV), July 11-14, 2010. Lisbon (Portugal).
  • Puslapio administratoriai:
  • Jūratė Mikštaitė Kazlauskienė
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Liucilė Didikė