Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

2016-12-25
Dr. Andrejus Karablikovas parengė mokymo priemonę - el.vadovėlį - „Plokščio stogo pagrindo įrengimas ir dengimas“. 2016, 140 psl.
ir mokymo medžiaga: Plokščio stogo dengimas. Technologijos kortelės. 4 dalys. 180 psl.
***
 
1. E. K. Zavadskas, P. Mikšta, R. Sakalauskas, J.R.Šimkus, L.Ustinovičius. Statybos organizavimas. Vilnius: Technika, 2009, 270 p.
2. E. K. Zavadskas, P. Mikšta, R. Sakalauskas, J.R.Šimkus. Statybos organizavimas. Vilnius: IĮ Petro ofsetas, 2001, 197 p.
3. E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, V. Kriukelis, H. Nakas, R. Sakalauskas. Pastatų statybos technologija . Vilnius: Technika, 2007, 342 p.
4. E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, V. Kriukelis, H. Nakas, R. Sakalauskas. Pastatų statybos technologija. Vilnius: Alma litera, 2000, 262 p.
5. E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas. Statybos procesų technologija. Vilnius: Technika, 2006, 547 p.
6. E.K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas. Statybos procesų technologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems statybos technologijos kursą / E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikšta, H. Nakas, R. Sakalauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2-oji papild. ir patais. laida. Vilnius: Technika, 2008. 573 p.
7. V. Kriukelis, V. Krušinskas, D. Midvikis, H. Nakas, E.K. Zavadskas. Statybos darbų technologija. Vilnius: Mokslas, 1981, 446 p.
8. N. Lepkova, T. Vilutienė. Pastatų ūkio valdymas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika, 2008, 325 p.
9. L. Ustinovičius, D. Migilinskas, P. Mikšta, E. K. Zavadskas, A. Minasowicz. Statybos planavimas ir darbų grafikai: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2006, 104 p. (išleisti anglų, lenkų, ispanų, portugalų, lietuvių kalbomis).
10. E. K. Zavadskas, F. Peldschus, L. Ustinovičius, Z.Turskis. Lošimų teorija statybos technologijoje ir vadyboje. Vilnius: Technika, 2004, 196 p.
11. L. Ustinovičius, E. K. Zavadskas. Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas. Vilnius: Technika, 2004, 220 p.
12. S. Mitkus. Statybos teisė. Vilnius: Technika, 2002, 410 p.
13. A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas. Internetinė sprendimų parama. Vilnius: Technika, 2002, 292 p.
14. E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, N. Banaitienė. Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė. Vilnius: Technika, 2001, 380 p.
15. E. K. Zavadskas, L. Simanauskas, A. Kaklauskas. Sprendimų paramos sistemos statyboje. Vilnius: Technika, 1998, 236 p.
16. F. Peldschus, E. K. Zavadskas. Matriciniai lošimai statybos technologijoje ir vadyboje. Vilnius: Technika, 1997, 134 p.
17. E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas. Pastatų sistemotechninis įvertinimas. Vilnius: Technika, 1996, 280 
Seminaras „Virtualios realybės naudojimas studijų procese“
Kovo 23 – 24 d. Trakuose vyko prof. habil.. dr.  A. Kaklausko vadovaujamo projekto LARGE seminaras „Virtualios realybės naudojimas studijų procese“ , kurį organizavo Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas ir Internetinių ir intelektinių technologijų institutas.. Seminare dalyvavo svečiai iš įvairių Lietuvos universitetų, kolegijų, vidurinių mokyklų, gimnazijų, mokymų, renginių organizavimo bei viešųjų ryšių įmonių, Vilniaus savivaldybės, Lietuvos mokslo akademijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei svečiai iš  Baltarusijos, Rusijos  ir Estijos universitetų.
Seminaro metu buvo skaityti šie pranešimai:
 • E. mokymosi aplinka aukštosioms studijoms ir moksliniam bendradarbiavimui: virtuali finansų rinka. Pranešėjasakademikas Jonas Mockus (VGTU)
 • Virtualios ir papildytos realybės tyrimai ir taikymas. Pranešėjas lab. ved. Egidijus Vaškevičius (VDU)
 • Papildytos ir virtualiosios realybės įranga. Virtualusis modeliavimas ir projektavimas. Pranešėjas doc. dr. Mindaugas Krutinis (VGTU)
 • Interaktyvi 3D grafika internete. Pranešėjas doc. dr. Rimvydas Krasauskas (VU)
 • Elektroninio mokymosi objektai ir jų taikymo perspektyvos Lietuvoje. Pranešėjas doc. dr. Povilas Abarius (VU)
 • Virtualios realybės, kūno kalbos ir biometrinių technologijų integravimas studijose. Pranešėjas prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas (VGTU)
 • Robotukai švietime – tiltas tarp virtualaus ir realaus pasaulio. Smegenų bangų skaitytuvai švietimo kokybės matavimui. Pranešėjas Saulius Vasiliauskas (UAB „ Baltic Orbis“)
 • Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą LARGE. Pranešėjas Ieva Jackutė (VGTU)
 • Praturtintos realybės panaudojimo mokymosi scenarijai. Pranešėjas doc. dr. Tomas Blažauskas (KTU)
 • Interaktyvių technologijų pritaikymas bibliotekose.Pranešėjas Eugenijus Stratilatovas (LNB), Vida Garunkštytė  (Utenos Viešoji biblioteka)
 • Papildyta realybė mokymo procese. Pranešėjas dr. Andrej Vlasenko (VGTU)
 • Projekto "Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas" pristatymas. Pranešėjas mag. Lina Žemeckytė (VGTU)
 • Biometrinių technologijų taikymas Imitaciniame mokymo centre.Pranešėjas prof. habil. dr. A. Kaklauskas (VGTU)
 • Intelektinė mokymosi aplinka. Pranešėjas Justas Čerkauskas (VGTU)
 • Intelektinės mokymo sistemos praktinis pritaikymas studijų procese (ataskaitų generavimo modulis). Pranešėjas doc. dr. Mindaugas Krutinis (VGTU)
Seminaro metu buvo dalinamasi patirtimi, naujomis idėjomis, diskutuojama apie virtualios ir papildytos realybės diegimo galimybes, naujausias technologijas, kurias galima taikyti studijų procese.
Seminaras „Ką reikia žinoti turto vertintojui apie žaliuosius miestus ir pastatus“
 
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ projektą "Greening the Business: Green Business Management Trainings" (projekto Nr.2015-1-FR01-KA204-015377), kurio metu vyko seminaras "Ką reikia žinoti turto vertintojui apie žaliuosius miestus ir pastatus". Seminaras organizuotas kartu su Lietuvos turto vertintojų asociacija. Pranešimus skaitė prof. habil. dr. A. Kaklauskas (VGTU),S. Barvika (Rygos techninis universitetas), Dr. R. Samajauskas (UAB "Pastatų sertifikavimo biuras"), T. Tupinis (Lietuvos turto vertintojų asociacija),  I. Ubartė (VGTU), Irma Čižauskaitė (VGTU), A. Binkytė (VGTU), Justas Čerkauskas (VGTU). 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė