Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Katedros vedėjas,
akademikas, 
prof.habil.dr.
Artūras Kaklauskas
akademikas, prof.habil.dr.
Edmundas Kazimieras Zavadskas
 

prof.habil.dr. 
Bjoern Wolfgang Schuller
 
 
prof. habil. dr.
Leonas Ustinovičius
prof. dr.
Zenonas Turskis
prof. dr.
Jurgita Antuchevičienė
prof.dr.
Saulius Raslanas
prof.dr.
Audrius Banaitis
prof.dr.
Vladislavas Kutut
doc. dr.
Titas Dėjus
doc. dr.
Tatjana Vilutienė
doc. dr.
Darius Kalibatas
doc.dr.
Jolanta Tamošaitienė
doc.dr.
Jonas Šaparauskas
doc.dr.
Gintautas Ambrasas
doc.dr.
Darius Migilinskas
 
doc.dr.
Jūratė Šliogerienė
doc.dr.
Nerija Banaitienė
doc.dr.
Jurga Naimavičienė
doc.dr.
Loreta Kanapeckienė
doc.dr.
Laura Tupėnaitė
doc.dr.
Vaidotas Trinkūnas
doc.dr.
Vita Urbanavičienė
doc.dr.
Natalija Lepkova

lektorė  
Silva Rimkuvienė
laboratorijos vedėja
dr. Jurgita Alchimovienė
 
administratorė
Aldona Liubertienė
 
 
STATYBOS VALDYMO IR NEKILNOJAMOJO TURTO KATEDROS
DOKTORANTAI
 
Vardas, pavardė
Įstojimo metai
Vadovas
Seyt Alli Erdogan
2012
Zenonas Turskis
Justas Čerkauskas
2013
Artūras Kaklauskas
Arūnė Binkytė
2014
Artūras Kaklauskas
Natalija Košeleva
2014
Edmundas K. Zavadskas
Guoda Ropaitė
2014
Zenonas Turskis
Jovita Starynina
2015
Leonas Ustinovičius
Žydrūnė Morkūnaitė
2015
Edmundas K. Zavadskas
Darius Prialgauskas
2015
Artūras Kaklauskas
Andrej Naumčik
2016
Edmundas K. Zavadskas
Miroslavas Pavlovskis
2016
Jurgita Antuchevičienė
Arūnas Puzinas
2016
Leonas Ustinovičius
Arvydas Kiaulakis
2017
Tatjana Vilutienė
Darius Skirmantas
2017
Artūras Kaklauskas
Inga Šileikaitė
2017
Zenonas Turskis
Mantas Vaišnoras
2017
Leonas Ustinovičius
 
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra susikūrė 2017 m. liepos 1 d.
VGTU Nutarimu „Dėl VGTU akademinių padalinių struktūrinių pakeitimų“ 2017 m. kovo 28 d. Nr.1-1
8.2.3. punktu Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra ir Statybos technologijos ir vadybos katedra apjungtos į padalinį pavadinimu: Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra.
***
Dabartinės VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos yra buvusiame Kauno universitete, kur netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m., buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Vėliau, Kauno politechnikos institute, iki 1969-09-01, ji vadinta Statybos technologijos ir darbų organizavimo katedra. Ši katedra ruošė pramoninės ir civilinės statybos inžinierius. Katedros vedėjas buvo V. Grincevičius (iki 1956-03-01), technikos mokslų kandidatas doc. P. Viliūnas (iki 1962-09-01) ir technikos mokslų kandidatas doc. E. Borkauskas (iki 1969 09 01 t.y. jos panaikinimo).
Savarankiška Statybos technologijos katedra buvo įsteigta 1970 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultete, o pirmuoju vedėju Statybos technologijos katedros vedėju tapo technikos mokslų kandidatas doc. Viktoras Krušinskas.
 
Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjai, žymūs mokslininkai ir pedagogai:
 
 
technikos mokslų kandidatas, docentas Viktoras Krušinskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Henrikas Nakas
technikos mokslų kandidatas, docentas Pranas Mikšta
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
habilituotas technikos mokslų daktaras profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas
technikos mokslų kandidatas, docentas Vladas Kriukelis
ekonomikos mokslų kandidatas, docentas Jonas Romualdas Šimkus
technikos mokslų daktaras, docentas Artūras Kaklauskas
 1970 – 1976 metais
  1976 – 1982 metais
  1982 – 1987 metais
  1987 – 1990 metais
  2002 – iki dabar
  1990 – 1992 metais
  1992 – 1996 metais
  1996 – 2001 metais
Plačiau apie katedros istoriją leidinyje:  Statybos technologijos ir vadybos katedrai - 40
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra VGTU Statybos fakultete įkurta 2001 metais, VGTU Senato posėdžio, įv. 2001 05 24 (protokolas Nr. 5) nutarimu atskyrus nuo Statybos technologijos ir vadybos katedros dalį personalo ir studijų programų. Katedros vedėju tapo profesorius, habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir vis labiau įsigalint rinkos ekonomikai, poreikis rengti kvalifikuotus statybos ekonomikos ir verslo bei nekilnojamojo turto vadybos specialistus vis augo. Minėtos studijų programos įregistruotos jau 1997 metais ir pradėtos teikti dar Statybos technologijos ir vadybos katedroje, kuriai taip pat vadovavo prof. A.Kaklauskas. Tačiau, metams bėgant, norinčių studijuoti šiose studijų programose vis augo, konkursai pranoko visus lūkečius, tad naujos katedros įkūrimas buvo būtinas ir neišvengiamas žingsnis.
Svarbiausiuoju naujai įkurtos katedros kolektyvo rūpesčiu tapo studijų kokybė, inovacijų taikymas studijų procese, dalyvavimas tarptautiniuse mokslo projektuose, ryšiai su partneriais Lietuvoje ir visame pasaulyje, darbuotojų motyvavimas tobulėti. To pasekoje, 2005 metais bakalaurų studijų programa „Nekilnojamojo turto vadyba“ bei magistrų studijų programa „Nekilnojamojo turto vertinimas ir valdymas“ buvo pilnai akredituotos ES.
Dabartinės VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos yra buvusiame Kauno universitete, kur netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m., buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Vėliau, Kauno politechnikos institute, iki 1969-09-01, ji vadinta Statybos technologijos ir darbų organizavimo katedra. Ši katedra ruošė pramoninės ir civilinės statybos inžinierius. Katedros vedėjas buvo V. Grincevičius (iki 1956-03-01), technikos mokslų kandidatas doc. P. Viliūnas (iki 1962-09-01) ir technikos mokslų kandidatas doc. E. Borkauskas (iki 1969 09 01 t.y. jos panaikinimo).
Eil. Nr.
ĮMONĖS
 
1.
UAB „Dauda“ direktorius Stanislovas Arlinskas
Tel./Faks.: 85 2312145
el. p.: info@dauda.lt
Dūmų g. 3, LT-01119 Vilnius
2.
UAB „Primtela“ direktorius Jonas Juršėnas, Tel.: 8698 78451,
Tel./Faks.: 85 2771742
Geležinio Vilko g. 25-111, LT-03133 Vilnius
3.
UAB „EKSTRA NAMAS“ direktorius Bronius Nedzinskas
Tel.: +370 7341828
Verkių g. 48, LT- 44499, Kaunas
4.
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė,
Tel. (8 5)  234 3820, faks. (8 5)  234 3769, el. p.:  l.sakalauskiene@vtdko.lt 
Statybos katedros vedėjas dr. Paulius Gaučas,  el. p.: p.gaucas@vtdko.lt 
Antakalnio g. 54, LT-2055, Vilnius
5.
UAB „Vilprim“ generalinis direktorius Pranas Skripskas
Tel.: 85 2653062
Riovonių g. 2A, LT-03154, Vilnius
6.
UAB  „ALRASTA“ direktorius Vadim Bogač
Tel.: 85 2130131
Dariaus ir Girėno g. 187, LT-02169, Vilnius
7. 
UAB „Giedra“ statybos direktorius Rolandas Ruškys
Tel.: 85 2136026, fax.: 85 2136815
Naugarduko g. 3, LT- 01141, Vilnius
8. 
UAB „Ober-Haus“ generalinis direktorius Vytas Zabilius
Tel.: 85 2109700, fax.: 85 2109701
Geležinio Vilko g. 18a, LT-2004, Vilnius
**
2018 m. balandžio 3-5 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) skaitė paskaitas pagal Erasmus+ programą prof. dr. Klaus Holschemacher, Statybinių konstrukcijų instituto direktorius iš Leipcigo taikomųjų mokslų universiteto (HTWK-Leipzig) (Vokietija). Paskaitų tema: „Fibre reinforced concrete: short fibres; Textile reinforcement; Watertight structures“, klausytojai-   statybos inžinerijos, statybos technologijos ir valdymo studijų programų studentai, statybos inžinerijos krypties studijų doktorantai.
Vizito metu vyko susitikimai su Užsienio ryšių direkcijos atstovais, Statybos fakulteto profesoriais ir administracija, aptarti VGTU statybos fakulteto ir atitinkamų struktūrinių padalinių bei Leipcigo taikomųjų mokslų universiteto (HTWK-Leipzig, Vokietija) statybos srities, tarptautinių mainų moksle bei studijose klausimai.

***
2018-04
Kviečiame į svečio paskaitą:
Svečias: Dr. M. Emre  Camlibel
Part Time Professor at Bogazici University, Engineering School
Chairman of Repie Portfolio Management
 
Paskaitos tema:
Fundamental Concepts in Real Estate  & Housing Fundamentals and Dynamics in Emerging Markets  
«Turkey Case»
Paskaitos data: 2018-04-16
Paskaitos vieta: SRK-I 306 aud.
Paskaitos laikas: 16.20-17.55; 18.10-19.45

***
2017 m. iškyliausi MDPI leidyklos recenzentai: http://www.mdpi.com/journal/sustainability/announcements/1166 
***
TEDE zurnale 2014 metais Zavadsko, Turskio ir Kildienes skelbtas straipsnis. 2014 m cituotas 4 , 2015 – 22, 2016- 33, 2017 -29 kartus:http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2402/dir120/dir6/0_0.php
***
2018 m. kovas
Prof. habil. dr. E. K. Zavadsko pasiekimas mokslinių straipsnių MDPI žurnaluose recenzavimo srityje: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2397/dir119/dir5/15_0.php
***
LR Ministras Pirmininkas, VGTU absolventas​ Saulius Skvernelis  padėkos raštu apdovanojo VGTU Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros profesorių, Tvarios statybos instituto direktorių, rektorių emeritą habilituotą mokslų daktarą Edmundą Kazimierą Zavadską 
2018 m. vasario 16 d. šventės,  Nepriklausomybės 100-mečio atkūrimo proga, už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvai, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje: 
http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2371/dir118/dir5/17_0.php  
***
2018 m.
Sertifikatas Edmundui Kazimierui Zavadskui: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2344/dir117/dir5/2_0.php
***
2018 m.
SVEIKINIMAI AKADEMIKUI PROF. HABIL.DR. EDMUNDUI KAZIMIERUI ZAVADSKUI ILGAMEČIO, 50 -ties metų, AKTYVAUS AKADEMINIO IR MOKSLINIO DARBO VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE  PROGA
Lenkija: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2359/dir117/dir5/0_0.php
Lenkijos: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2356/dir117/dir5/4_0.php
Lenkijos: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2351/dir117/dir5/14_0.php
Lenkijos:  http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2343/dir117/dir5/18_0.php
Lenkijos: http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2343/dir117/dir5/18_0.php
Lenkijos:  http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir2344/dir117/dir5/0_0.php
***
Kviečiame į svečio paskaitą.
Paskaito tema: Inovacijos, keičiančios nekilnojamojo turto sampratą.
Paskaitos svečias: Mindaugas Statulevičius,  Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius, LNTPA
Paskaitos data ir vieta:  2017 m. gruodžio 11 d (pirmadienis) nuo 10.20 val. 
Auditorija: SRA-I 06. 

***
2017 m. lapkričio 6 -10 dienomis Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedroje pagal Erasmus+ akademinio personalo mobilumo programą, mokymosi tikslais, vieši Poznanės ekonomikos ir verslo universiteto (Lenkija) atstovai: dr. Radosław Trojanek ir dr. Justyna Tanaś.
Vizito metu bus keičiamasi nekilnojamojo turto rinkos modeliavimo patirtimi, aptarti naujausi ekonometrinio modeliavimo ir daugiakriteriai sprendimų priėmimo metodai. Numatyti svečių susitikimai su katedros mokslininkais, dirbančiais ekonometrinio modeliavimo ir daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymo, nekilnojamojo turto rinkai, srityje. Vizito pabaigoje, aptarsime mokymosi rezultatus ir tolimesnio bendradarbiavimo planus.
 
***
2017 m. lapkričio 2 d. Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedroje ir Tvarios statybos institute viešėjo svečias prof. dr. Klaus Holschemacher iš Leipcigo Taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija). Susitikimo metu buvo aptartos tarptautinės bendradarbiavimo galimybės  mokslo ir studijų srityse.
Bendradarbiavimas tarp Leipzigo HTWK (vadinosi Leipcigo Technikos universitetas) ir VGTU pradėtas prieš 30 metų. Tai vienas iš pirmųjų VGTU tarptautinių partnerių su kuriuo buvo pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis. 
Su svečiu Tvarios Statybos instituto direktorius, akademikas, prof. habil. dr. E.K.Zavadskas ir
Operacijų tyrimo laboratorijos vyresn. m. d., doc. dr. J.Tamošaitienė
 
***
2017 m. spalio 16 d. (pirmadienis)  16:20-17:55 val., VGTU SRK-I 306 aud. vyks atvira paskaita, tema:  “Robotikos teisinis reglamentavimas ES. Tarptautinė praktika."
 
Paskaitą skaitys teisininkė, partnerė, advokatė Renata Beržanskienė, kuri vadovauja Distribucijos ir prekybos, Informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Intelektinės nuosavybės, Telekomunikacijų bei Transporto ir laivybos praktikoms Lietuvoje. Ji taip pat yra „Sorainen“ Farmacijos ir gyvybės mokslų sektoriaus grupės vadovė Baltijos šalyse ir Baltarusijoje.
 
***
2017 m. spalio 4 d. (trečiadienis) nuo 18.10 val. SRK-I 305 aud. vyks doktorantės iš Brno Technologijos universiteto (Čekija) Veronikos Roudna paskaita apie pastatų ūkio valdymą Čekijoje.
Kviečiame visus dalyvauti 
 
***
1. Sukurtas TEMPUS projekto Nr. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR “Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area” intelektinis video filmukas. Kviečiame pasižiūrėti!
 
2. KVIEČIAME STUDIJUOTI PAGAL JUNGTINĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ „DARNUS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS“! Sukurti intelektiniai video filmukai (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071).
3. Jungtinė II pakopos studijų programa "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" : http://www.sentvk.st.vgtu.lt/naujienos/jungtine-studiju-programa-darnus-nekilnojamojo-turto-valdymas-su-kaliningrado-valstybiniu-technikos-universitetu
4. Sukurtas video filmukas apie projektą „Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006)
5. RESINT projekto nuorodos į modulius: http://beat.resint.eu ir http://moodle.resint.eu
 
***
MALAIZIJOS TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO prof. Nordin Bin YAHAYA VIZITAS
Į VGTU atvyksta Malaizijos technologijos universiteto (Universiti Teknologi Malaysia, UTM), Statybos fakulteto, Konstrukcijų ir medžiagų katedros profesorius, tarptautinių ryšių vicekancleris  Nordin Bin Yahaya.
 
Profesorius Nordin Bin Yahaya bendradarbiauja su Statybos technologijos ir vadybos katedros dėstytojais, paskelbė dvi bendras publikacijas:
 • Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Mardani, A., Antuchevičienė, J. A new hybrid fuzzy cybernetic analytic network process model to identify shared risks in PPP projects, International Journal of Strategic Property Management, 2016.
 • Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Antuchevičienė, J., Tamošaitienė J. Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project, Journal of Civil Engineering and Management, 2017.
Šio vizito metu profesorius dalyvaus tarptautinės studijų savaitės - International Staff Week "Erasmus+ goes global" renginiuose bei skaitys paskaitą „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programos pirmosios pakopos studentams.
Paskaitos tema: Naftos ir dujų statiniai, įrenginiai ir infrastruktūra.
Visus dėstytojus ir studentus kviečiame dalyvauti prof. Nordin Bin Yahaya atviroje paskaitoje, kuri vyks 2017-04-27 d., SRK- I 301 aud., 12:30 – 13:45 val. 
***
„Statybos technologijos ir valdymas“ studijų programai – maksimalaus laikotarpio akreditacija
 
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) įvertino I, II pakopų „Statybos technologijų ir valdymo“ (STV) studijų programą ir pratęsė akreditaciją 6-ių metų laikotarpiui.
Fakultetui pateikus Statybos technologijos ir valdymo studijų programos savianalizės suvestinę, SKVC ekspertų grupė suorganizavo vertinimo vizitą.  Jo metu tarptautinė ekspertų grupė vykdė susitikimus su STV programos savianalizės suvestinės rengėjais, VGTU ir fakulteto administracija, dėstytojais bei socialiniais partneriais. Susitikimų metu buvo gilinamasi į programų vykdymą ir kokybę, analizuojama jų įgyvendinimui skirta materialioji bazė, apžiūrimos auditorijos, biblioteka bei Statybos fakulteto laboratorijos.
Į vertinimo procesą buvo įtraukti ir studijų programų studentai ir absolventai. Šie turėjo progą išreikšti savo nuomonę apie studijų kokybę bei kitus akademinio gyvenimo aspektus. Taip pat ekspertų grupė susipažino su studentų kursiniais, laboratoriniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.
Vertinimo išvadose pažymima, kad „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programos I ir II pakopos studijų modulių turinys atitinka numatomus studijų rezultatus. Personalas tinkamai vykdo mokslinius tyrimus yra kvalifikuotas programai vykdyti, o studentų bei personalo santykis yra išskirtinai geras. Auditorijos, skaityklos, kompiuterių klasės yra itin tinkamos studijoms. Studijų procesas ir studentų vertinimas yra tinkami.  
Atsižvelgus į ekspertų vertinimus, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) STV studijų programai suteikė 6-ių metų akreditaciją.  Šis rezultatas patvirtina, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas rengia tarptautiniu mastu pripažįstamus Statybos technologijos ir valdymo specialistus. (2017-04-20).
 
***
 
VGTU socialinio partnerio paskaita
 
2017 m. kovo 16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko socialinio partnerio UAB „Sistela“ direktoriaus Albino Vaitkevičiaus ir įmonės darbuotojos Elenos Kulakauskienės paskaita.
UAB „Sistela“ ilgametis VGTU socialinis partneris ir paskaitų skaitymas studentams, bei studentų supažindinimas su „SISTELA“ programine įranga skirta statinio statybos kainai nustatyti, jau yra tradicija.
Pagrindinė paskaitos tematika – sąmatinės kainos nustatymas ir skaičiavimo principai. Vienas iš keliamų reikalavimų statybos srities specialistui yra statybos kainos nustatymas. Šiam procesui svarbios pastato konstravimo bei pagrindinės statybos procesų technologijos žinios, kurios yra išeities duomenys ir pagal ją yra nustatoma sąmatinė statinio kaina. Paskaitoje pateiktos ne tik teorinės bet ir praktinės žinios susijusios su statinio statybos kainos nustatymu. Studentai turėjo galimybę susipažinti su sąmatų skaičiavimo programa „SISTELA“, bei atliktų statybos darbų aktų rengimu, taikant programinę įrangą „FAKTAS“.
Paskaitos metu studentai domėjosi sąmatininko darbo vietos specialisto kompetencijomis ir veiklos statybos sektoriuje ypatybėmis.
 
 
***
VGTU susitikimas su Statybininkų asociacijos prezidiumo nariais
 
2017 m.. sausio 26 d. VGTU vyko susitikimas su Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidiumo nariais. Susitikime dalyvavo Statybos fakulteto (SF) dekanas, Statybos technologijos ir vadybos (STV) bei Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos (SENTV) katedrų  pedagogai.  
STV katedros vedėjas akademikas, prof. habil. dr. E. K. Zavadskas pristatė katedros veiklą. SENTV katedros doc. L. Tupėnaitė svečius supažindino su I ir II pakopų „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programa ir jų specializacijomis bei parengė prezentaciją.
SF dekanas prof. dr. A. Juozapaitis akcentavo aktyvaus įmonių dalyvavimo studentų praktikos veiklose poreikį. Anot susitikimo dalyvių, svarbu didinti įmonių suinteresuotumą priimti studentus praktikai. Susitikime diskutuota studijų kokybės gerinimo klausimais, aptartas praktikų poreikis ir jų nauda, išsakyti lūkesčiai dėl būsimų specialistų, aptartas statybos įmonių ir universiteto bendradarbiavimas, kuris yra naudingas ir turi būti rengiamas ateityje, taip pat nutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. 
 
 
***
Kviečiame visus į svečio Alireza Chalekaee (Iranas) atvirą paskaitą:   "Construction Industry in Iran", kuris  įvyks 2016 m. spalio 11 dieną 13:45 val., SRA-I 06 auditorijoje
 
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
***
 
Paskaita-diskusija „Statybų sektoriaus perspektyvos ir iššūkiai iki 2020 metų“, pranešėjas statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.
 
 
 
***
2016 m. gruodžio 7 d. pasirodęs naujas žurnalas „Reitingai“ išskyrė iškiliausius VGTU dėstytojus. Malonu, kad į lyderiaujančių dėstytojų dešimtuką pateko Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas,
akademikas, profesorius Edmundas Kazimieras Zavadskas.
 
Pasak VGTU rektoriaus, tai labai graži iniciatyva, siekianti pristatyti dėstytojus visuomenei ir būsimiems studentams, nes jų indėlis į mokymosi procesą labai svarbus.
 
„Reitingai“ – analitinis švietimo ir aukštojo mokslo žurnalas, kokybiniais pjūviais analizuojantis ir pateikiantis išsamius visų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų tyrimus bei reitingus.
 
***
2016-12-25
Dr. Andrejus Karablikovas parengė mokymo priemonę - el.vadovėlį: „Plokščio stogo pagrindo įrengimas ir dengimas“. 2016, 140 psl.:http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1525/dir76/dir3/4_0.php
ir mokymo medžiagą:  Plokščio stogo dengimas. Technologijos kortelės. 4 dalys. 180 psl. (susipažinti katedroje)
 
 
***
2016 m. lapkričio 15 d.  9.00 val. – 17.45 VGTU Senato posėdžių salėje (SRA-I) vyks Statybos technologijų krypties „Statybos technologijos ir valdymo“ I ir II pakopos studijų programų vertinimas.
 
Ekspertų grupės vadovas profesorius Philippe Bouillard. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė