Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

2014-2018 metais vykdomas kvalifikacinis mokslo darbas "Prisitaikančių statybinių konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai" (mokslinis vadovas prof. J. Atkočiūnas).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo tyrimų kryptis ir tematiką priskiriamas mokslo krypčiai "Darnioji statyba: Pažangios statybinės medžiagos, statinių konstrukcijos ir technologijos".  Mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T.
 • 2014 metai. Prisitaikančių rėminių konstrukcijų optimizavimas: EC saugos ir tinkamumo būviai.
 • 2015 metai. Prisitaikančių plokščių optimizavimas, naudojant pusiausvyros baigtinius elementus.
 • 2016 metai. Prisitaikančių tampriai-plastinių sferinių kevalų optimizavimas, naudojant pusiausvyros baigtinius elementus.
 • 2017 metai. Prisitaikančių kontrukcijų liekamųjų poslinkių įvertinimas skenavimo metodu.

2009-2013 metais buvo vykdomas kvalifikacinis mokslo darbas "Optimalių statybinių konstrukcijų projektavimas: matematinių modelių ir kompiuterinių technologijų sąsajos"  (mokslinis vadovas prof. J. Atkočiūnas).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo kryptis priskiriamas mokslo krypčiai "Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas".  Mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T. 
 • 2009 metai. Konstrukcijų mechanikos optimizavimo uždavinių matematinių modelių analitinė apžvalga.
 • 2010 metai.  Konstrukcijų mechanikos optimizavimo uždavinių patobulinti sprendimo algoritmai.
 • 2011 metai.  Konstrukcijų mechanikos optimizavimo uždavinių sprendimo algoritmų realizacija.
 • 2012 metai.  Plieninių konstrukcijų modeliavimo ir optimalaus projektavimo modulio realizacija MATLAB terpėje.
 • 2013 metai.  Optimalių plieninių konstrukcijų netiesinė analizė: plastinių lankstų ir plastinių zonų koncepcijos.
Konstrukcijų skaičiavimo teorija ir optimizacijos metodai
Konstrukcinių elementų irimo procesų modeliavimas
Skaičiuojamosios mechanikos metodų vystymas ir taikymas
 
2014-2018 metais vykdomas kvalifikacinis mokslo darbas "Prisitaikančių statybinių konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai" (mokslinis vadovas prof. J. Atkočiūnas).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo tyrimų kryptis ir tematiką priskiriamas mokslo krypčiai "Darnioji statyba: Pažangios statybinės medžiagos, statinių konstrukcijos ir technologijos".  Mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T.
 • 2014 metai. Prisitaikančių rėminių konstrukcijų optimizavimas: EC saugos ir tinkamumo būviai.
 • 2015 metai. Prisitaikančių plokščių optimizavimas, naudojant pusiausvyros baigtinius elementus.
 • 2016 metai. Prisitaikančių tampriai-plastinių sferinių kevalų optimizavimas, naudojant pusiausvyros baigtinius elementus.
 • 2017 metai. Prisitaikančių kontrukcijų liekamųjų poslinkių įvertinimas skenavimo metodu.
 •  
2009-2013 m. buvo atliekamas kvalifikacinis mokslo darbas "Tamprių-plastinių plieninių konstrukcijų optimizavimas MATLAB aplinkoje" (mokslinis vadovas j. m. d. V. Jankovski).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo kryptis priskiriamas mokslo krypčiai "Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas".  Mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T.
2009 metai. Plieninių konstrukcijų optimizavimo kompiuterinių technologijų analitinė apžvalga. 
2010 metai. Pusiausviri baigtiniai elementai tamprių plieninių konstrukcijų projektavime.
2011 metai. Tampriųjų-plastinių plieninių rėmų tolydinis optimizavimas iteraciniais metodais.
2012 metai. Konstrukcijų optimalaus projektavimo rezultatų tyrimas, metodikos formavimas.
2013 metai. Apibendrinamoji optimalių konstrukcijų projektavimo teorinių ir skaitinių eksperimentų analizė ir baigiamosios išvados.


2008 12 31 baigtas 2004-2008 vykdytas kvalifikacinis mokslo darbas "Netamprių konstrukcijų optimizavimo metodų tobulinimas" (mokslinis vadovas prof. habil. dr. J. Atkočiūnas).
Šis kvalifikacinis darbas pagal VGTU prioritetines mokslo veiklos kryptis priskiriamas:
1. Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas. 1. 07. STKM 03 F, T. Konstrukcijų iš plastinių - stiprėjančių medžiagų optimizacija ir skaičiavimo metodai (mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T).
 2004 metai. Netamprių sistemų optimizavimo metodų lyginamoji analizė.
 2005 metai. Optimizavimo uždavinių kompleksinių sąlygų – apribojimų analizė.
 2006 metai.Optimizacijos uždavinių matematinių modelių, įvertinant kompleksines sąlygas, sudarymas ir jų tyrimas. 
 2007 metai. Konstrukcijų optimizacijos, įvertinant netampriąsias deformacijas, uždavinių sprendimo algoritmų sudarymas.
 2008 metai. Konstrukcijų optimizavimo, įvertinant netampriąsias deformacijas, skaitiniai eksperimentai.


2010 m. baigtas 2007-2010 metais vykdytas kvalifikacinis mokslo darbas "Tamprių plastinių stiprėjančių strypinių konstrukcijų diskretinis optimizavimas" (mokslinis vadovas j. m. d. A. Grigusevičius).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo kryptis priskiriamas mokslo krypčiai "Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas".  119 FMT (mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T).
2007 metai. Tampriai  plastinių stiprėjančių strypinių konstrukcijų optimizavimo uždavinių matematinių modelių sudarymas. 
2008 metai.  Tamprių plastinių stiprėjančių strypinių konstrukcijų optimizavimo uždavinių realizacija. 
2009 metai.   Plastinių deformacijų zonų įvertinimas rėminėms sustiprėjančioms konstrukcijoms.
2010 metai.  Tamprių plastinių stiprėjančių strypinių konstrukcijų optimizavimo algoritmas, skaitinių pavyzdžių realizacija.2007 m. vykdytas kvalifikacinis mokslo darbas "Prisitaikančių lenkiamų plokščių inkrementinė analizė ir optimizacija" (vadovas doc. E. Jarmolajeva).
Šis mokslo darbas pagal VGTU prioritetines mokslo kryptis priskiriamas mokslo krypčiai "Statybinių medžiagų, konstrukcijų ir statybos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas".  118 FMT (mokslo sritis - technologijos mokslai T000, kryptis – statybos inžinerija 02T).
2007 metai.   Distorsija tamprių plastinių plokščių analizės uždaviniuose2003 12 31 baigtas 1999 - 2003 metais vykdytas kvalifikacinis darbas “Konstrukcijų iš plastinių –stiprėjančių medžiagų optimizacija ir skaičiavimo metodai” (mokslinis vadovas prof. habil. dr. J.Atkočiūnas).
1999 metai. Konstrukcijų iš plastinių stiprėjančių medžiagų statybinės mechanikos uždavinių formulavimas.
2000metai. Konstrukcijų iš plastinių-stiprėjančių medžiagų optimizacijos uždavinių matematiniai modeliai.
2001 metai. Konstrukcijų iš plastinių-stiprėjančių medžiagų optimizacijos uždavinių sprendimo algoritmai.
2002 metai. Konstrukcijų iš plastinių-stiprėjančių medžiagų optimizacijos ir analizės uždavinių sprendimo algoritmų realizacijos ypatumai.
2003 metai. Konstrukcijų iš plastinių stiprėjančių medžiagų optimizacijos skaitiniai eksperimentai.


1998 12 31 baigtas 1995-1998 metais vykdytas kvalifikacinis mokslo darbas “Konstrukcijų skaičiavimo ir optimizacijos teorija ir metodai” (mokslinis vadovas doc. dr. A.Krutinis).
Taikomosios mechanikos katedros gauti apdovanojimai:
 • A. Čyras. B. Galiorkino premija. 1968 m.
 • A. Čyras. Lietuvos valstybinė mokslo premija. 1976 m.
 • A. Čyras, J. Atkočiūnas, S. Kalanta, R. Karkauskas, A. Krutinis, J. Nagevičius. Lietuvos valstybinė mokslo premija. 1993 m.
 • A. Čyras. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordinas ir medalis. 1996 m.
 • J. Atkočiūnas. 1998 m. paskirta 1999-2000 m. aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija mokslininkams.
 • D. Merkevičiūtė. Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso Pagyrimo raštas, 2002 m.
 • J. Atkočiūnas, J. Nagevičius. 1-oji vieta VGTU vadovėlių konkurse ir 1-oji vieta respublikiniame konkurse už vadovėlį " J.Atkočiūnas, J.Nagevičius. Tamprumo teorijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius : Technika, 2004. 528p.“.
 • S. Kalanta.  3-oji vieta ir premija už vadovėlį "Taikomosios optimizacijos pagrindai. Tiesinių uždavinių formulavimas ir sprendimo metodai" VGTU konkurse.
 •  
 • R. Kačianauskas. Valstybinės premijos laureatas už vadovėlį “Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir mokslo darbų ciklą “Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai“, 2008 m.
 •  
 • J. Atkočiūnas.  2012 m. VGTU vadovėlių leidybos konkursas. Laimėta pirma vieta už vadovėlį „Atkočiūnas, Juozas; Čižas, Algirdas Eduardas. Netamprių konstrukcijų mechanika: vadovėlis / Juozas Atkočiūnas, Algirdas Eduardas Čižas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 268 p. ISBN 978-9955-28-492-5.“
 •  
 • R. Kačianauskas. Akademinės tarnybos kietųjų dalelių mechanikos darbo grupės apdovanojimas pripažįstant išskirtinį mokslinį indėlį į kietųjų dalelių mechaniką. 2017 m.

 

EK programa FRAMEWORK

1. EK programa FRAMEWORK-5. Projekto pavadinimas: Performance Based Building (Thematic Network. Project acronym: PeBBu). T000 - technologijos mokslai. Vadovas E. K. Zavadskas. Vykdytojai: A. Kaklauskas, A. Banaitis, P. Vainiūnas, R. Ginevičius, V. Stragys, J. Atkočiūnas, A. Kvedaras. Partneriai užsienyje - 45. Projekto koordinatorius ir vykdytojas VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedra. Projekto trukmė - 48 mėn. (2001-2005 metai).
2. EK programa FRAMEWORK-6. Projekto pavadinimas: BRITA in PuBs – Bringing Petrofit Innovation to Application in Public Buildings. Vadovas A. Kaklauskas. Vykdytojai: J. Atkočiūnas, A. Norkus, L. Rimkus ir kt. Projekto trukmė - 24 mėn. (2004-2005 metai).
3. EK programa FRAMEWORK-6. Projekto pavadinimas: EPRI start – Simulate the participation of SMEs from NMS in IST activities. Vadovas A. Kaklauskas. Vykdytojai: R. Karkauskas, L. Rimkus ir kt. Projekto trukmė – 18 mėn (2005-2006 metai).
4. IEE programa "Labai mažai energijos naudojančių namų kompetencijos skatinimas Šiaurės Europos statybos rinkoje" (Intelligent energy – Europe (IEE) programme "Promotion of the very low-energy house concept to the North Europe building market") (NorthPass). Projekto vykdymo pradžia 2009.06.01, projekto vykdymo pabaiga 2012 05 31. Projekto vadovas A. Kaklauskas (Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vertinimo katedra).  Vykdytojas R. Karkauskas (Statybinės mechanikos katedra).

Konferencijos

J. Atkočiūnas. Rasčiot optimalnych uprugo-plastičeskich sistem pri povtorno-peremennom nagruženii. Vsesojuznaja konferencija "Problemy optimizacii v mechanike tverdogo deformiruemogo tela" (Vilnius: 1974 m. birželio 4-6 d.), VISI.
A. Čyras, R. Karkauskas, J. Atkočiūnas. Optimization of rigid-plastic shells by the finite element method // IASS conference on lightweight shell and space structures for normal and seismic zones, September 13-16 1977, Alma-Ata, USSR. Moscow.
J. AtkočiūnasKompleks algoritmov i programm dlia realizacii na EVM nilinejnych zadač optimizacii uprugoplastičeskich pri povtorno peremennom nagruženii. Vsesojuznaja konferencija "Problemy optimizacii i nadiožnosti v strojitelnoj mechanike". Vilnius, 1979 m. gegužė.
J. Atkočiūnas, R. Karkauskas. Rasčiot optimalnych uprugo-plastičeskich sistem pri povtorno-peremennom nagruženii s ispolzovanijem konečnogo elementa. Vsesojuznaja konferencija "Problemy optimizacii i nadiožnosti v strojitelnoj mechanike". Vilnius, 1979. m. gegužė.
R. Karkauskas, S. Kalanta, J. Atkočiūnas, V. Dulmanas. Programnoje obespečenije statiki uprugoplastičeskich steržnevych sistem, plastin i oboloček na EVM. VI Zonalnaja naučno-metodičeskaja konferencija prepodavatelej vuzov respublik Pribaltiki, Bieloruskoj SSR, Kaliningradskoj oblasti RSFSR: opyt primenenije techničeskich sredstv v učebnom procese. Vilnius: 1986 m. spalio 22-24 d. 
J. Atkočiūnas. Optimizacija raspredelenije nagruzki v uslovijach prisposobliajemosti pri ograničenijach na peremeščenija. Vsesojuznaja konferencija "Problemy optimizacii i nadiožnosti v strojitelnoj mechanike". Vilnius, 1988 m. spalio 4-6 d.
J. Atkočiūnas. Operedelenije optimalnych predelov izmenenije nagruzki v uslovijach prisposobliajemosti. Vsesojuznaja konferencija "Optimalnoje projektirovanije neuprugich elementov konstrukcij". Tartu, 1989 m. gegužės 23-25 d. 
J. Atkočiūnas, A. Norkus. Displacement analysis of bendable systems at shakedown. Fifth Nordic seminar on computational mechanics : University of Aalborg, Denmark, November 5-6, 1992. Aalborg : University of Aalborg. 
J. Atkočiūnas. Displacement analysis of elastic-plastic frame at shakedown. Modern building materials, structures and techniques: 2nd international conference, held on February 3-7, 1992, Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas. Ekstreminis principas ir tampriųjų-plastiškųjų sistemų, veikiamų kintamos apkrovos, analizės uždavinys. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos seminaro programa ir pranešimų anotacijos, Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacija, Vilniaus technikos universitetas, Vilnius, 1992 metų balandis.
J. Atkočiūnas, R. Karkauskas. Principle von Haar-Karman in analysis of elastic-plastic unloading frame. Modern building materials, structures and techniques :  3th international conference, held on May 10-13, 1993, Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas, S. Kalanta, S. Čirba. Pusiausvirojo baigtinio elemento integralinės takumo sąlygos. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaras = third seminar on computational mechanics. Vilnius, 1994.
A. Norkus, J. Atkočiūnas, J. Nagevičius. Optimization of elastic-plastic frames affected by variable random process of loading. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaras = third seminar on computational mechanics. Vilnius, 1994.
J. Atkočiūnas. Vyroždennyje zadači analiza uprugoplastičeskich konstrukcij. Odno iz korektnych rešenij. Modern building materials, structures and techniques:  4th international conference, held on May 10-13, 1995, Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas, A. Norkus, L. Rimkus. Distorsija tampriųjų-plastinių strypinių konstrukcijų mechanikoje. Modern building materials, structures and techniques: 4th international conference, held on May 10-13, 1995, Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas, J. Nagevičius, N. Žukas. Matematinio programavimo metodai tampriųjų-plastinių plokščių analizės uždaviniuose. Modern building materials, structures and techniques: 4th international conference, held on May 10-13, 1995, Vilnius, Lithuania.
R. Karkauskas, V. Skaržauskas, J. Atkočiūnas. Neholonominės elgsenos konstrukcijų analizė. Modern building materials, structures and techniques: 4th international conference, held on May 10-13, 1995, Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas, A. Norkus, L. Rimkus. Distortion in mechanics of elastic-plastic frames // Advances in computational techniques for structural engineering. The 3rd International Conference in Computational Structures Technology, August 21-23, 1996 Budapest, Hungary
J. Atkočiūnas. Rasčiot uprugoplastičeskich sistem pri povtornych nagruženijach. International conference, Methods of potential and finite elements in automatic analysis of engineering structures, abstracts. Sankt Peterburgo valstybinis technikos universitetas. 1996.
J. Atkočiūnas, J. Nagevičius, V. Skaržauskas. Mathematical models of shakedown load optimization problem. Modern building materials, structures and techniques: 5th international conference, held on May 21-24, 1997, Vilnius, Lithuania.
R. Karkauskas. Geometriškai netiesinių konstrukcijų įtempimų deformacijų būvių analizė. Respublikinis seminaras “Statybinių konstrukcijų mechanika”. Vilnius. 1997 10 17.
A. Krutinis. Sistemos “Konstrukcija - pagrindas” standumo įtakos tyrimas įrąžų ir nuosėdžių pasiskirstymui. Respublikinis seminaras “Statybinių konstrukcijų mechanika”. Vilnius. 1997 10 17.
J. Atkočiūnas. Matematicheskie modeli zadach optimizacii v prisposobliaemosti. 16th Int. Conf. “Math. Modeling in Mechanics of Solids & Structures Boundary & FEM”. St. Petersburg, Russia, June 23-26, 1998.
J. Atkočiūnas, A. Krutinis. Statybinės mechanikos raida Vilniuje. Mokslo istorikų konferencija “Technikos mokslų raida Lietuvoje.” Vilnius.1998 05 07.
A. Krutinis. Plokščių sienučių ant deformuojamo pagrindo įtempimų ir deformacijų analizė. Respublikinis seminaras “Statybinių konstrukcijų mechanika”. Vilnius. 1997 10 17.
L. Rimkus. Mokslo rėmimo fondai.  Mokslinė konferencija “Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities.” Vilnius. 1998 09 30 - 10 01. 
J. Atkočiūnas. On optimal shakedown design of plastic structures. 6th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques.” Vilnius. 1999, May 19-22. 
S. Kalanta. Strypinių sistemų optimizacija ribojant poslinkius ir strypų energijos disipaciją. Tarptautinė konferencija “Mechanika-99.” Kaunas. 1999 04 8-9. 
S. Kalanta. Uluchshennyj sterzhnevoj konechnyj element.  6-oji tarptautinė konferencija “Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos.” Vilnius. 1999 05 19-22.
R. Karkauskas. The Algorithm for the Optimization of Geometrically Nonlinear Elastic-Plastic Structures under Displacement Constraints. 2nd International Conference, “Strength, Durability and Stability of Materials and Structures SDSMS’99”. Panevėžys. 1999, September 16-18.
A. Krutinis, V. Skaržauskas. Sistemų ant deformuojamo pagrindo uždavinių variacinės formuluotės. 6-oji tarptautinė konferencija “Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos.” Vilnius. 1999 05 19-22.
J. Nagevičius, L. Rimkus, E. Chraptovič. Energetinė matematinio programavimo griežtumo sąlygų interpretacija prisitaikomume. 6-oji tarptautinė konferencija “Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos.” Vilnius. 1999 05 19-22.
L. Rimkus. VGTU mokslininkų dalyvavimas tarptautinėse programose.  Lietuvos mokslininkų kongresas “Lietuvos mokslas tūkstantmečių sandūroje”. Vilnius. 1999 10 09.
V. Skaržauskas, J. Atkočiūnas. Frame Loading Optimization at Shakedown. 2nd International Conference, “Strength, Durability and Stability of Materials and Structures SDSMS’99”. Panevėžys. 1999, September 16-18.
R. Karkauskas. Optimizacija geometricheskih nelinejnyh konstrukcij pri prochnostnyh i zheskostnyh ogranichenijah // XVII mezhdunarodnaja konferencija "Metody granichnyh i konechnyh elementov v mehanikedeformiruemyh tel i konstrukcij". Sankt Peterburg, Rossija. Ijun' 22-25, 1999
J. Atkočiūnas, A. Krutinis. Kazimieras Vasiliauskas - statybinės mechanikos vadovėlių lietuvių kalba pradininkas (120-osioms gimimo metinėms). Mokslo istorikų konferencija. Vilnius. 1999 09 22.
A. Krutinis, A. Grigusevičius. Sistemų su vienpusiais ryšiais matematiniai modeliai ir skaičiavimo algoritmai. Konferencija “Mokslas ir technologijos Vakarų Lietuvoje”. Klaipėda. 1999 10 21-22.
L. Rimkus. E. Chraptovič. Optimal Shakedown Design.  Internationales Kolloquium ueber die Anwendungen der Informatik und der Mathematik in Architektur und Bauwesen. Veimaras. 2000 06 24-25.
R. Karkauskas. Optimization on Geometrically Nonlinear Elastic-Plastic Structures Under Displacement Constraints. Semi rigid joints in metal and composite structures. Warsaw. 2000 11 24-25.
R. Karkauskas. Optimizacija geometricheskih nelineinyh uprugoplasticheskih konstrukcij pri ogranichenyh peremeschenijah // 8thUkrainian-Polish seminar “Theoretical foundations in civil engineering”. Warsaw. 2000 06 27 –30. 
E. Chraptovič. Prisitaikančių sistemų liekamųjų poslinkių skaičiavimo uždavinio matematinis modelis. Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities. 3-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija. Vilnius: Technika, 2000 03 31.
A. Krutinis, J. Atkočiūnas. Statybinė mechanika Lietuvos universitetų techniškuosiuose fakultetuose. Mokslo istorikų konferencija. Vilnius. 2000 10 24-25.
E. Jarmolajeva, V. Skaržauskas, J. Atkočiūnas. Prisitaikančių konstrukcijų optimizacija: projektuojamųjų gradientų metodas ir kriterijų analizė. Mechanika 2001. Tarptautinė konferencija. Kaunas. 2001 04 05-06.
E. Jarmolajeva. Apvalių plokščių optimizacija prisitaikomumo sąlygomis. Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities. 4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija. Vilnius. 2001 03 30.
D. Merkevičiūtė. Tampriai plastinių prisitaikančių rėmų apkrovos optimizacija. Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities. 4-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija. Vilnius. 2001 03 30.
E. Chraptovič, J. Atkočiūnas. Shakedown of structures: mechanical interpretation of Rosen optimality criteria. 7th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”. Vilnius. 2001 05 16-18.
S. Kalanta, A. Grigusevičius, A. Krutinis. Contact problems’ formulae of deformable foundation. 7th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”. Vilnius. 2001 05 16-18.
E. Jarmolajeva, J. Atkočiūnas. Prisitaikančios plokštės apkrovos optimizacijos netiesiniai uždaviniai ir jų sprendimas. IX Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos konferencija, Vilnius, 2001 10 18.
D. Merkevičiūtė, J. Atkočiūnas, V. Skaržauskas. Matematinio programavimo taikymas rėmų prisitaikomumo uždaviniuose. IX Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos konferencija, Vilnius, 2001 10 18.
E. Jarmolajeva, D. Merkevičiūtė. Kuno ir Takerio sąlygos statybinės mechanikos, tamprumo ir plastiškumo teorijos uždaviniuose.  X Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos seminaras. Vilnius. 2002 03 15.
D. Merkevičiūtė.Prisitaikančių konstrukcijų optimizacija, taikant Rozeno ir atsitiktinės paieškos algoritmus.  5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities". Vilnius. 2002 03 28.
A. Grigusevičius. Tamprių plastinių strypinių konstrukcijų optimizacija, įvertinant sustiprėjimą ir poslinkių apribojimus // 5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities". Vilnius. 2002 03 28.
J. Mačiulytė. Rekonstruojamos krantinės įtempimų deformacijų būvio analizė. 5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities". Vilnius. 2002 03 28.
A. Venskus. Lenkiamos plokštės prisitaikymo būvio įrąžos. 5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities". Vilnius. 2002 03 28.
J. Atkočiūnas, A. Krutinis. Pirmieji A. Čyro straipsniai apie dualumą statybinėje mechanikoje. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. Vilnius: 2002 11 26.
A. Krutinis, A. Smilgevičius.Выпускник РПИ ин. К. Василяускас - основоположник строительной механики в Литве. Rygos technikos universitetas - pirmoji aukštoji technikos mokykla Baltijos regione. Ryga: 2002 10 11-12.
L. Rimkus. Žmogiškieji ištekliai ir mobilumas. Framework-6 pristatymo seminaras. VGTU. 2002 11. 28.
A. Norkus. Optimierung von elastischen plastischen struktures. Seminaras Konstrukcijų mechanikos institute Veimaro aukštojoje statybos ir architektūros mokykloje - universitete. 2002 05 07.
D. Merkevičiūtė, J. Atkočiūnas. Method for unloading phenomenon fixation at shakedown. Strength, Durability and Stability of Materials and Structures: abstracts of the 3rd International Conference SDSMS'03. Klaipėda: 2003 09 17-19. J. Atkočiūnas, D. Merkevičiūtė. Kuhn-Tucker conditions and load optimization problem at shakedown.15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st Conference on Computational Mechanics. Gliwice (Lenkija): 2003 06 03-06. 
D. Merkevičiūtė. Holonomic analysis principles in nonlinear problems of structures in shakedown. 6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", Vilnius, 2003 03 27-28. 
A. Grigusevičius, S. Kalanta. Tamprių plastinių strypinių elementų alternatyvios priklausomybės. 6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", Vilnius, 2003 03 27-28. 
A. Krutinis, J. Atkočiūnas. Statybinės mechanikos mokslo darbų tematika Lietuvos universitetuose 1918-2003 metais. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. Mokslo istorikų konferencija. Vilnius. 2003 09 17-18. 
J. Atkočiūnas, A. Čižas. R. Kačianauskas. Optimizacinės statybinės mechanikos dabartis ir perspektyvos Lietuvoje. XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Čikaga. 2003 05 21-25. 
J. Atkočiūnas, D. Merkevičiūtė. Optimal shakedown design for bar systems: strength, stifness and stability constraints. Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisbon, Portugal 7-9 September 2004. 
D. Merkevičiūtė, J. Atkočiūnas. Optimal shakedown design of trusses: strenght, stiffness and stability constraints Modern building materials, structures and techniques. 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania. 
 D. Merkevičiūtė, J. Atkočiūnas. Minimum volume of trusses under shakedown loading.  Theoretical Foundations of Civil Engineering: Polish - Ukrainian Transactions / Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. 2004. 
S. Kalanta,  A. Grigusevičius. Modeling of elastic-plastic beam structures optimization problems by finite element method. Modern building materials, structures and techniques: 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius. 
A. Krutinis, A. Grigusevičius. New formulae of circular plates on deformable foundation contact problem. Modern building materials, structures and techniques. 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Civil Engineering. 
A. Norkus, R. Karkauskas Elastic-plastic randomly loaded truss optimization under stiffness and stability constraints. Modern building materials, structures and techniques. 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Civil Engineering. 
A. Juozapaitis, A. Norkus. Analysis of cable kinematical displacements. Modern building materials, structures and techniques. 8th international conference, held on May 19-22, 2004 Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Civil Engineering. 
M. Popov, R. Karkauskas.   Konstrukcijų analizės kompiuterinių technologijų integracija santvarų optimizacijoje.  8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusi Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d.
I. Dapševičiūtė, R. Janulevičius, M. Popov, J. Stankevičius.   Metalinių konstrukcijų projektavimo ir skerspjūvių optimizavimo kompiuterinės technologijos.  8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusi Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d.
A. Venskus, J. Atkočiūnas.   Plokštės analizės netiesinio uždavinio sprendimo programa "Rūta" ir jos integracijos galimybės. 8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusi Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d.
R. Janulevičius, S. Kalanta.  Tamprių strypinių konstrukcijų optimizavimas taikant tiesinį programavimą. 8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" įvykusi Vilniuje 2005 m. kovo 24-25 d. 
A. Gustys, G. Platkevičius.   Konstrukcijų optimizacijos, įvertinant standumo apribojimus BEM, algoritmas. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29-31 d. 
A. Venskus, J. Atkočiūnas. Patobulintas prisitaikančių sistemų optimizacijos uždavinių sprendimo algoritmas. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29-31 d. 
V. Česonytė. Rigid- plastic frame optimization estimating the influence of the partial- trength joint on the distribution of internal forces. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d. 
A. Rinkevičius, A. Norkus. Rigid- plastic optimization of bar structures accounting for random loading. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29-31 d. 
D. Kardokas, S. Kalanta. Tamprių metalinių rėmų optimizavimas. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d. 
V. Česonytė.   The analysis of results of rigid- plastic frame optimization estimating the influence of the partial- strength joints on the distribution of internal forces. Statyba: 9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2006 m. kovo 29- 31 d.  
E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, P. Vainiūnas, R. Dubakienė, A. Gulbinas, M. Krutinis, P. Čyras, L. Rimkus.   A building's refurbishment knowledge and device based decision support system. Cooperative design, visualization, and engineering: third international conference, Cdve 2006, Mallorca, Spain, September 17-20, 2006. 
J. Atkočiūnas; L. Rimkus; V. Skaržauskas; E. Jarmolajeva. Iterative algorithm for optimal shakedown design of plates // Modern building materials, structures and techniques: 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius , Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. A. Norkus; R. Karkauskas ; J. Atkočiūnas. Towards implementing of codified design requirements into optimization of inelastic bar structures // Modern building materials, structures and techniques: 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius , Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. 
J. Atkočiūnas; A. Venskus. Shakedown theory: a generalized approach to the optimization of elastic-plastic structures // Strength, durability and stability of materials and structures. SDSMS'04: 4rd International conference, held on 17-19 September 11-13, 2007 Palanga , Lithuania / International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Klaipeda University. 
A. Šeluchin; J. Atkočiūnas. Prisitaikančių rėmų liekamųjų deformacijų darnos lygtys ir jų taikymas // Statyba: 10-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2007 m . kovo 29-30 d.
S. Kalanta; J. Atkočiūnas; A. Venskus. Discrete optimization problems of the steel bar structures // Modern building materials, structures and techniques: 9th international conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius , Lithuania / IABSE Lithuanian Group, Lithuanian Academy of Sciences, VGTU Civil Engineering Faculty. 
R. Karkauskas; M. Popov. Алгоритм оптимизации неупругих шарнирно-стержневых систем и его интеграция с современными компьютерными технологиями анализа конструкций // Проблемы современного бетона и железобетона:  Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Национальная академия наук Республики Беларусь, Союз строителей Беларуси, Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству "Институт БелНИИС". 2007. 
M. Popov; R. Karkauskas. Apie tamprių-plastinių plokščių optimizacijos uždavinių integraciją su kompiuterinėmis konstrukcijų analizės sistemomis // Statyba: 10-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusi Vilniuje 2007 m . kovo 29-30 d.           
R. Karkauskas, A. Norkus.  Towards bridge optimization: evaluation of optimal parameters at critical response states // The 7th International conference "Environmental engineering", May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania.
J. Atkočiūnas, A. Venskus. Optimal shakedown design of frames under stability conditions // Ninth International Conference on Computational Structures Technology. Athens, Greece 2-5 September 2008.
E. Maksimovič, J. Atkočiūnas.   Apvalių plokščių analizės uždavinio matematinis modelis, esant TRESKA plastiškumo kriterijui // 11-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 m. balandžio 2–4 d.  
R. Karkauskas, M. Popov. Geometriškai netiesinių rėminių konstrukcijų 2D elemento tangentinės standumo matricos sudarymo ypatumai / R. Karkauskas, M. Popov // Mokslas- Lietuvos ateitis (Science – future of Lithuania): Statyba. 2009 m. 
R. Karkauskas; R. Alutytė. Lenkiamų geometriškai netiesinių sijų,nepasiekusių visiškos plastiškosios suirties, skerspjūvių optimizavimo algoritmas Romanas Karkauskas, Renalda Alutytė // 12-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m.  
V. Jankovski, J. Atkočiūnas. Tamprių-plastinių plieninių rėmu projektavimas MATLAB aplinkoje / Valentin Jankovski, Juozas Atkočiūnas // Statybinės konstrukcijos: konferencija, įvykusi Vilniuje 2009 m . vasario 6 d. 
M. Popov, R. Karkauskas, J. Nagevičius. Optimization of 3D steel frames prior to plastic collapse Michail Popov, Romanas Karkauskas, Juozas Nagevičius // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: May 19-21, 2010. Vilnius. 
A. Grigusevičius, S. Kalanta. Optimization-based elastic-plastic analysis of steel frames by volumetric plasticity concept Andrius Grigusevičius, Stanislovas Kalanta // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: May 19-21, 2010. Vilnius. 
V. Popov, E. Jarmolajeva, A. Jarmolajev. Numerical analysis of steel frame behaviour subjected to fire temperature using general method approach Vladimir Popov, Ela Jarmolajeva, Andrej Jarmolajev // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, May 19-21, 2010. Vilnius. 
V. Jankovski, J. Atkočiūnas. Optimal shakedown design of steel frame structures by SAOSYS toolbox software / Valentinas Jankovski, Juozas Atkočiūnas // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, May 19-21, 2010. Vilnius.
V. Jankovski, V. Skaržauskas. The physically nonlinear contact analysis of circular plate on deformable foundation by ANSYS software Valentinas Jankovski, Valentinas Skaržauskas // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. May 19-21, 2010. Vilnius.
R. Karkauskas, M. Popov. The optimization algorithm of the inelastic geometrically nonlinear frame structure considering maintenance requirements // OAS 2011 : International Conference on Optimization and Analysis of Structures. August 25-27, 2011 Tartu, Estonia Tartu : University of Tartu, 2011
G. Blaževičius; J. Atkočiūnas. Prisitaikančių santvarų tūrio minimizavimas inkrementiniu metodu // 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminė konferencija "Statyba" ( 2011 m. kovo 23-25d.) Vilnius : Technika, 2011.
R. Karkauskas; E. Kurpytė. Geometriškai netiesinio strypinio kupolo optimizacija nepasiekus plastiškojo suirimo // 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminė konferencija "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.).
J. Atkočiūnas; G. Blaževičius. Eurocode stability requirements in optimal shakedown truss design // The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012. 
L. Liepa; R. Karkauskas. Tampriųjų ir plastinių geometriškai netiesinių rėmų skaičiavimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius. 2012.
S. Kalanta, J. Atkočiūnas, T. Ulitinas. Equilibrium finite elements of spherical shells in analysis problems / Stanislovas Kalanta, Juozas Atkočiūnas, Tomas Ulitinas // 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), 2013. Amsterdam
T. Ulitinas. Optimized design and sensitivity analysis of elastic steel plane frames // MENDEL 2013: 19th international conference of soft computing, Brno, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno : Brno University of Technology, 2013. ISSN 1803-3814. ISBN 9788021445406. p. 409-414. [M.kr.: 02T; 09T]; [Aut. ind.: 1,000].
A. K. Kvedaras; G. Šaučiuvėnas; E. Jarmolajeva. Behaviour of hollow and solid concrete-filled circular steel tubular simple beams // Design, fabrication and economy of metal structures: international conference. Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013.
A. Gervytė; E. Jarmolajeva. Tamprios plastinės rėminės konstrukcijos optimizavimas įvertinant stiprumą, standumą, stabilumą // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius.
I. Rimkus; Š. Kisevičius; S. Kalanta. Tamprių tilto santvarų optimizavimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius.
L. Liepa; A. Gervytė; J. Atkočiūnas. Kokybinė liekamųjų poslinkių kitimo analizė, esant kartotinei kintamai konstrukcijų apkrovai // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius.
A. K. Kvedaras; G. Šiaučiuvėnas; A. Komka; E. Jarmolajeva. Circular composite beams with different concrete core // EUROSTEEL 2014: 7th European conferece on steel and composite structures, September 10-12, 2014, Naples, Italy.
A. K. Kvedaras; G. Šiaučiuvėnas; E. Jarmolajeva. Behaviour of tempered and laminated glass plates with stress concentrators under different loads // Mechanics of composite materials : eighteenth international conference : June 2-6, 2014, Riga, Latvia  Institute of Polymer Mechanics University of Latvia. Riga, 2014.
L. Liepa; A. Gervytė. Residual displacement analysis of structures at shakedown // Fifteenth international conference on civil, structural and environmental engineering computing, held in Prague, Czech republic from 1-4 September 2015.
G. Blaževičius; J. Atkočiūnas. Optimal shakedown design of circular plates using a yield criterion of the mean // Mechanika'2015 : the 20th international scientific conference, 23, 24 April, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania.
O. Chabarova; E. Jarmolajeva. Tampraus plastinio sijyno optimizavimas ribojant poslinkius // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d, Vilnius = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“. Civil engineering, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania
G. Blaževičius; J. Atkočiūnas; L. Liepa; L. Rimkus; D. Merkevičiūtė. Solution validation technique for optimal shakedown design problems // Mechanika'2016: the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016.
P. Alawdin, L. Liepa. Shakedown optimization of the Thin-Wall Metal structures under strength and stiffness constrains // Metal structures 2016: the XIII international conference on Metal Structures (ICMS 2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016).

Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos seminaras

Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos seminaras
 
 • XXII  Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos seminaras vyko 2014 m. balandžio 25 d. Konferenciją organizavo VGTU Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra. Mokslo ir organizacinio komiteto pirmininkas –Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedros profesorius Rimantas Kačianauskas, organizacinio komiteto sekretorius –dr. Dainius Rusakevičius.
  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė