Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Katedros vedėjas - prof. habil. dr. G. Kaklauskas
Profesoriai:
•    Prof. dr. Algirdas Juozapaitis
•    Doc. dr. Darius Bačinskas
 
Docentai:
•    Doc. dr. Donatas Jatulis
•    Dr. Viktor Gribniak
•    Dr. Ieva Misiūnaitė
•    Dr. Darius Ulbinas
•    Dr. Eugenijus Gudonis

Lektoriai:
•    Dr. Ronaldas Jakubovskis
•    Giedrė Sandovič
•    Adas Meškėnas
•    Vytautas Tamulėnas
•    Arvydas Rimkus
 
Doktorantai:
•    Mantas Juknys
•    Vaidotas Gelažius
•    Tomas Merkevičius
•    Arvydas Rimkus
•    Vytautas Tamulėnas
•    Rūta Jakštaitė
•    Deividas Rumšys
•    Sigutė Žilėnaitė
 
Katedroje vadybinį darbą dirba Rūta Jakštaitė ir Ieva Ubartė.
 
Faktai apie Tiltų ir specialiųjų statinių katedrą:
•    1922 m. įkūrus Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universitetą, jame buvo įsteigta Tiltų katedra, kuri buvo uždaryta 1940 m.
•    1997 m VGTU Statybos fakultete buvo pradėtos Energetikos ir transporto statybos (ETS) studijos.
•    2001 m. įkurta Tiltų ir specialiųjų statinių katedra.
•  2001 m studijas baigė pirmoji transporto statinių specializacijos bakalaurų laida, o rudenį pradėjo studijuoti pirmieji Tiltų ir viadukų studijų pakraipos magistrantai.
 
Pastaraisiais metais aktyviai bendradarbiaujama bei ruošiamos bendros publikacijos kartu su šiais pasaulinio lygio mokslininkais:
 • Prof. H. A. Mang – Vienos technologijos universitetas (Austrija), 2004-2008 m. Austrijos mokslų akademijos prezidentas, Austrijos mokslų akademijos narys. Bendradarbiaujama gelžbetoninių konstrukcijų skaitinio modeliavimo srityje.
 • Prof. K. Holchemacher – Leipcigo technikos universitetas (Vokietija). Bendradarbiaujama plieno plaušu (fibromis) armuotų gelžbetoninių elementų eksperimentinių tyrimų srityje.
 • Prof. L. Torres – Džironos universitetas (Ispanija). Bendradarbiaujama nemetaliniais strypais armuotų betoninių elementų eksperimentinių tyrimų srityje.
 • Dr. V. Červenka – Kompiuterines kompanijos Červenka Consulting (Čekija) vadovas, vienos iš dviejų plačiausiai taikomų baigtinių elementų programų (ATENA), skirtų gelžbetonio modeliavimui, autorius. Bendradarbiaujama gelžbetoninių konstrukcijų skaitinio modeliavimo srityje.
Katedroje yra galimybė naudotis statybinių konstrukcijų netiesinio skaičiavimo kompiuterine programa ATENA. Programa galima įvertinti statybinėms konstrukcijoms plačiausiai taikomų medžiagų plieno ir betono netiesines savybes: pleišėjimą, valkšnumą, susitraukimą, plieno ir betono sąveiką ir t. t.
Katedra disponuoja modernia statybinių konstrukcijų svyravimų matavimo Brüel & Kjær Pulse LAN-XI . sistema, leidžiančia atlikti statinių ir konstrukcijų svyravimo formų bei dinaminių rodiklių (dažnių, pagreičių, poslinkių ir t. t.) eksperimentinius tyrimus.
Statinių poslinkių ir deformacijų laboratoriniams tyrimams taikoma skaitmeninė duomenų fiksavimo sistema, leidžianti eksperimentiškai nustatyti apkrovos ir poslinkių/deformacijų priklausomybes nuo apkrovimo pradžios iki elementų suirimo.
Deformacijų ilgalaikės kaitos stebėsenai (pvz., betono susitraukimo deformacijų) taikomas 200 mm bazės skaitmeninis DEMEC matuoklis.
Katedra taip pat disponuoja ultragarsiniu PUNDIT prietaisu, kuris gali būti taikomas plieno ir betono mechaninių savybių ir pažaidų eksperimentiniams tyrimams.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eugenijus Gudonis
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė