Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Kiekvienas, kuris nustoja mokytis pasensta, nesvarbu ar jam dvidešimt ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi išlieka jaunas. 
H. Fordas 
Universitetinės pirmosios pakopos studijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija: Statybos inžinerijos bakalauras
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų programa, valstybinis kodas: Transporto ir specialieji statiniai, 612H21001

Specializacijos

Transporto statiniai
Specialieji statiniai

Tikslai

Pagrindinis studijų programos tikslas – parengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį statybos inžinerijos bakalaurą, kuris turėtų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų pradėti dirbti statybos inžinerijos srityje, mokėtų kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. Bakalauras bus susipažinęs su šiuolaikiniais transporto ir energetikos (specialiaisiais) statiniais ir konstrukcijomis, jų projektavimu, pasirengęs taikyti bei realizuoti efektyvius projektinius, organizacinius sprendimus.

Specialieji reikalavimai

Statybos inžinerijos bakalauras turi gebėti nagrinėti transporto ar specialiųjų statinių projektavimo ir statybos problemas, taikyti techninius ir technologinius sprendimo būdus, organizuoti ir vadovauti statybos procesams, rinkti ir disponuoti reikiama informacija tokiems statiniams projektuoti, organizuoti, valdyti transporto ir specialiųjų statinių projektavimo bei jų statybos priežiūros procesus, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, diegti inovatyvius sprendimus ir taikyti naujus inžinerinius metodus.

Praktika

Praktinės studijos vyksta etapais: dvi mokomosios ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų bendra trukmė – 11 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami organizavimo ir vadovavimo transporto ir specialiųjų statinių statybos ir priežiūros procesams ir kiti gebėjimai. Mokomosios praktikos: 1-ajame semestre - Inžinerinės geologijos mokomoji praktika, o 2-ajame - Inžinerinės geodezijos mokomoji praktika. 4 semestre organizuojama pirmoji gamybinė praktika 1, 6 semestre organizuojama antroji gamybinė praktika 2.

Karjeros galimybės

Šios programos absoventai laukiami  ne tik įvairiose tiltų ir specialiųjų statinių statybos ir projektavimo įmonėse, bet ir kai kurių ministerijų padaliniuose (Susisiekimo ministerijos, Kelių direkcijoje), Energetikos ministerijos (Naujos Visagino atominės elektrinės  statyboje) bei savivaldybių tarnybose. Programos poreikį pažymi ir Lietuvos statybininkų asociacija bei jai priklausančios įmonės,  Lietuvos inžinierių sąjunga,  žinomos statybos įmonės ir organizacijos. Darbdaviai vertina tai, kad absolventai turi ne tik teorinių studijuojamos specialybės žinių, bet ir gerų vadybinių, organizacinių įgūdžių bei kompetencijų. realioje darbo vietoje absolventai greitai adaptuojasi ir tai leidžia jiems kilti karjeros laiptais.
Universitetinės antrosios pakopos studijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija: Statybos inžinerijos magistras
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų programa, valstybinis kodas: Statinių konstrukcijos, 621H21001

Specializacijos

Specialieji statiniai
Tiltai ir viadukai

Tikslai

Specialiųjų statinių  specializacijos tikslas Statinių konstrukcijos magistrantūros studijų programos kontekste – suteikti būsimiems specialistams žinias ir gebėjimus, specialiųjų statinių plieninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms  ir jų mazgams skaičiuoti ir konstruoti taikant naujausias technologijas, tokių naudojamų statinių konstrukcijų būklei ir tvarumui įvertinti.
Tiltų ir viadukų specializacijos tikslas Statinių konstrukcijos magistrantūros studijų programos kontekste – suteikti būsimiems specialistams žinias ir gebėjimus, specialiųjų transporto statinių plieninėms, gelžbetoninėms ir mišrioms (kompozitinėms) konstrukcijoms ir jų mazgams skaičiuoti ir konstruoti taikant naujausias technologijas, tokių naudojamų statinių konstrukcijų būklei ir tvarumui įvertinti.

Karjeros galimybės

Šių specializacijų absolventai įgyja praktiniam darbui reikiamų kompetencijų ir yra pasirengę savarankiškai profesinei veiklai. Jie gali pradėti praktinę veiklą  statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose, arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje pagal Technologijos mokslų srities, statybos inžinerijos kryptį 02T.

Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto nacionalinės kompleksinės programos projektas

Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto nacionalinės kompleksinės programos projektas „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių II pakopos studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas bei akademinio personalo kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas (TRANCIV-STUD)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008). Projektas vykdytas 2010–2013 metais. Projektą vykdė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Tiltų ir specialiųjų statinių katedra. Projekto tikslas – II pakopos studijų programos plėtra ir dėstytojų kompetencijos gerinimas: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas, studentų praktikų įgyvendinimas, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STTSB11719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STTSB11726 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STTSB11829 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STTSB11832 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STTSB11830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
STTSB11835 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
STTSB11636 Gamybinė praktika 2 6 6 F
STTSB11637 Gamybinė praktika 2 6 6 F
STTSB11932 Gelžbetoniniai tiltai 5 5 F
STTSB11932 Gelžbetoniniai tiltai 5 5 I
STTSB11621 Gelžbetoniniai transporto statiniai 1 4 4 F
STTSB11724 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 5 5 F
STTSB11616 Kompleksinis projektas 5 5 F
STTSB11623 Kompleksinis projektas 5 5 F
STTSB11831 Metaliniai tiltai 3 3 F
STTSB11831 Metaliniai tiltai 3 3 I
STTSB11399 Metaliniai tiltai 4 4 I
STTSB11622 Metaliniai transporto statiniai 1 5 5 F
STTSB11725 Metaliniai transporto statiniai 2 4 4 F
STTSB11614 Specialieji gelžbetoniniai statiniai 1 4 4 F
STTSB11717 Specialieji gelžbetoniniai statiniai 2 5 5 F
STTSB11615 Specialieji metaliniai statiniai 1 5 5 F
STTSB11718 Specialieji metaliniai statiniai 2 4 4 F
STTSB11828 Specialieji statiniai 3 3 F
STTSB11720 Statinių kompiuterinis projektavimas 3 3 F
STTSB11727 Statinių kompiuterinis projektavimas 3 3 F
STTSB11813 Tiltų projektavimo pagrindai 3 3 F
STTSB11833 Transporto statiniai 3 3 F
STTSB11833 Transporto statiniai 3 3 I
STTSB11834 Transporto statiniai 3 3 F
STTSB08730 Transporto statiniai ir miestų planavimas 3 3 D
STTSB08730 Transporto statiniai ir miestų planavimas 3 3 N
STTSB08730 Transporto statiniai ir miestų planavimas 3 3 V
STTSB09751 Transporto statiniai ir miestų planavimas 3 3 V
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STTSM11237 Dispersiškai armuoto betono statinių konstrukcijos 7 7 F
STTSM11221 Dispersiškai armuoto betono tiltų konstrukcijos 7 7 F
STTSM11246 Egzistuojančių statinių patikimumo vertinimas 6 6 F
STTSM11340 Elektros perdavimo linijų atramų konstrukcijos 6 6 F
STTSM11145 Gelžbetoninių tiltų projektavimas, įvertinant reologinius ir klimatologinius veiksnius 7 7 F
STTSM11328 Hidrotechniniai statiniai 4 4 F
STTSM01091 Informacinės technologijos saugos inžinerijoje 4,5 4,5 D
STTSM01091 Informacinės technologijos saugos inžinerijoje 4,5 4,5 T
STTSM01091 Informacinės technologijos saugos inžinerijoje 4,5 4,5 V
STTSM11321 Inovatyvios plieno tiltų konstrukcijos 6 6 F
STTSM11234 Inovatyvūs aukštieji plieno statiniai 6 6 F
STTSM14202 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai 6 6 F
STTSM11113 Kompiuterinis projektavimas 6 6 F
STTSM11113 Kompiuterinis projektavimas 6 6 I
STTSM11114 Kompiuterinis projektavimas 8 8 F
STTSM11218 Kompozitinės tiltų perdangos 6 6 F
STTSM14106 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai 6 6 F
STTSM11129 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8 8 F
STTSM11430 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STTSM11444 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STTSM11127 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STTSM11130 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STTSM14109 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 3 F
STTSM11226 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STTSM11235 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STTSM14208 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 3 F
STTSM11325 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STTSM11343 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STTSM11342 Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų specialieji statiniai 4 4 F
STTSM11324 Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų statiniai 4 4 F
STTSM14103 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 6 F
STTSM11132 Netiesinė statinių analizė 8 8 F
STTSM11323 Pažangūs statinių būklės tyrimų, remonto ir rekonstrukcijos metodai 6 6 F
STTSM11322 Plieno ir tiltų statinių stabilumas 8 8 F
STTSM14201 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 6 F
STTSM11131 Specialūs gelžbetoniniai bokštiniai statiniai 7 7 F
STTSM11233 Specialūs gelžbetoniniai kevaliniai statiniai 6 6 F
STTSM11338 Specialūs metaliniai plonasieniai statiniai 6 6 F
STTSM11236 Tiltų ir specialiųjų statinių kompiuterinis projektavimas 8 8 F
STTSM14107 Tiltų kompiuterinis projektavimas 6 6 F
STTSM14203 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 6 F
STTSM11341 Vėjo jėgainių konstrukcijos 6 6 F
  • Puslapio administratoriai:
  • Eugenijus Gudonis
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė