Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20003, 6211EX042 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Valivonis
Studentas: -
Specializacijos: pastatų rekonstrukcija, statinio konstrukcijų projektavimo informacinis modeliavimas (nauja nuo 2017 m., priėmimas vyks, jei specializacija bus patvirtinta).
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pastatų rekonstrukcijos specializacija skirta rengti specialistams, gebantiems projektuoti ir rekonstruoti pastatų gelžbetonines, mūrines ir mišriąsias (kompozitines) konstrukcijas ir jų elementus taikant naujausias technologijas, taip pat mokantiems įvertinti tokių eksploatuojamų konstrukcijų būklę ir tvarumą.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę pastatų rekonstrukcijos specializaciją, gebės: atpažinti ir analizuoti renovuojamų statinių projektavimo ir jų statybos uždavinius, taikyti renovuojamiems pastatams pažangiausius projektavimo ir statybos analizės metodus bei būdus, taikyti naujausius racionalius konstrukcinius sprendinius ir statybos metodus renovuojamuose pastatuose, atlikti pastatų tyrimą, kokybinį tyrimo rezultatų vertinimą ir renovavimo kokybės kontrolę.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Pastatų rekonstrukcijos specializacijos magistrai gali užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Baigę statybos inžinerijos studijų programą absolventai gali tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Pastatų rekonstrukcija, Statinių kokybės kontrolė

Studijų programos tikslas
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, gebančius projektuoti ir statyti naujus bei rekonstruojamus statinius ir pastatus, taikant naujausius modernius skaičiavimo ir konstravimo principus bei modernias statybos technologijas.
2. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą gebantį sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, planuoti, kūrybiškai mąstyti, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje.
3. Išugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kompleksiškai rengti pastatų rekonstravimo inžinerinius sprendimus, įvertinant energetinius, patvarumo, estetikos bei ekonominio efektyvumo aspektus.
4. Suteikti ir gilinti specializuotas žinias apie optimalių konstrukcinių sprendinių paiešką, grindžiamą statinio funkcine paskirtimi bei jo estetika.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie statinių ir jų konstrukcijų analizės principus, skaičiavimo metodus ir šiuolaikines statybos inžinerijos skaitmenines technologijas.
 • Žinios apie statinių ir jų konstrukcijų būklės ir kokybės vertinimo ir tyrimo principus ir būdus.
 • Žinios apie renovuojamų statinių, pastatų ir jų konstrukcijų energetinį efektyvumą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas analizuoti renovuojamiems statiniams keliamus uždavinius ir taikyti pažangiausius projektavimo ir statybos metodus.
 • Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti pastato tyrimo, sprendinių parinkimo metodus.
 • Gebėjimas atlikti variantinį projektavimą
 • Specialieji gebėjimai
 • Mokės praktiškai taikyti progresyviausius projektavimo metodus ir skaitmeninės statybos metodus.
 • Mokės taikyti naujausius racionalius konstrukcinius sprendinius ir statybos metodus renovuojamuose pastatuose.
 • Sugebėti atlikti renovavimo kokybės kontrolę ir jo kokybinį vertinimą.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas prisiimanti socialinę ir etinę atsakomybę tiriant, projektuojant ir atliekant kokybės kontrolę renovuojamuose pastatuose.
 • Gebėjimas atsakingai įvertinti pastatų rekonstrukcijos socialines pasekmes.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas tinkamai suprasti, įvertinti ir pritaikyti pasaulyje taikomus renovavimo metodus.
 • Tinkamai organizuoti nuolatinį savo kvalifikacijos kėlimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STGGM17056 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 6 15 30 - 4 111 E
STGGM17057 Pastatų būklės tyrimai ir vertinimas 7 30 15 - 12 129 E
STGGM17058 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STTMM17111 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 30 - 15 10 78 E
STGGM17294 Pastatų atitvarų fizika 5 15 15 15 5 83 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17063 Renovuojamų pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 6 15 30 - 4 111 E
STGGM17064 Renovuojamų pastatų konstrukcijų energetinio efektyvumo didinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGGM17065 Pastatų bandymas ir tikimybinis skaičiavimas 6 15 30 - 12 103 E
STGGM17066 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STMEM17052 Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga 6 30 - 15 15 100 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17073 Statinių ir pastatų konstrukcijų stiprinimas 8 30 15 15 15 138 E
STGGM17074 Sluoksniuotosios konstrukcijos 8 30 - 30 10 143 E
STGGM17075 Pastatų rekonstravimo kokybės kontrolė ir vertinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGGM17076 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17077 Paminklosauginių pastatų tyrimas ir stiprinimas 5 30 - 15 4 84 E
STGGM17078 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų irimo mechanika 5 30 - 15 4 84 E
STGGM17079 Pastatų medžiagos ir dirbiniai renovacijai 5 30 - 15 10 78 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17085 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.