Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20003
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Valivonis
Studentas: -
Specializacijos: pastatų rekonstrukcija, statinio konstrukcijų projektavimo informacinis modeliavimas (nauja nuo 2017 m., priėmimas vyks, jei specializacija bus patvirtinta).
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pastatų rekonstrukcijos specializacija skirta rengti specialistams, gebantiems projektuoti ir rekonstruoti pastatų gelžbetonines, mūrines ir mišriąsias (kompozitines) konstrukcijas ir jų elementus taikant naujausias technologijas, taip pat mokantiems įvertinti tokių eksploatuojamų konstrukcijų būklę ir tvarumą.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę pastatų rekonstrukcijos specializaciją, gebės: atpažinti ir analizuoti renovuojamų statinių projektavimo ir jų statybos uždavinius, taikyti renovuojamiems pastatams pažangiausius projektavimo ir statybos analizės metodus bei būdus, taikyti naujausius racionalius konstrukcinius sprendinius ir statybos metodus renovuojamuose pastatuose, atlikti pastatų tyrimą, kokybinį tyrimo rezultatų vertinimą ir renovavimo kokybės kontrolę.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Pastatų rekonstrukcijos specializacijos magistrai gali užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Baigę statybos inžinerijos studijų programą absolventai gali tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Architektūros inžinerija, Pastatų rekonstrukcija, Statinių kokybės kontrolė

Studijų programos tikslai
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, gebančius projektuoti ir statyti naujus bei rekonstruojamus statinius ir pastatus, taikant naujausius modernius skaičiavimo ir konstravimo principus bei modernias statybos technologijas.
2. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą gebantį sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, planuoti, kūrybiškai mąstyti, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje.
3. Išugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kompleksiškai rengti pastatų rekonstravimo inžinerinius sprendimus, įvertinant energetinius, patvarumo, estetikos bei ekonominio efektyvumo aspektus.
4. Suteikti ir gilinti specializuotas žinias apie optimalių konstrukcinių sprendinių paiešką, grindžiamą statinio funkcine paskirtimi bei jo estetika.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie statinių ir jų konstrukcijų analizės principus, skaičiavimo metodus ir šiuolaikines statybos inžinerijos skaitmenines technologijas.
 • Žinios apie statinių ir jų konstrukcijų būklės ir kokybės vertinimo ir tyrimo principus ir būdus.
 • Žinios apie renovuojamų statinių, pastatų ir jų konstrukcijų energetinį efektyvumą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas analizuoti renovuojamiems statiniams keliamus uždavinius ir taikyti pažangiausius projektavimo ir statybos metodus.
 • Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti pastato tyrimo, sprendinių parinkimo metodus.
 • Gebėjimas atlikti variantinį projektavimą
 • Specialieji gebėjimai
 • Mokės praktiškai taikyti progresyviausius projektavimo metodus ir skaitmeninės statybos metodus.
 • Mokės taikyti naujausius racionalius konstrukcinius sprendinius ir statybos metodus renovuojamuose pastatuose.
 • Sugebėti atlikti renovavimo kokybės kontrolę ir jo kokybinį vertinimą.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas prisiimanti socialinę ir etinę atsakomybę tiriant, projektuojant ir atliekant kokybės kontrolę renovuojamuose pastatuose.
 • Gebėjimas atsakingai įvertinti pastatų rekonstrukcijos socialines pasekmes.
 • Gebėjimas įtikinti visuomenę pateikiamo projekto naudingumu.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas tinkamai suprasti, įvertinti ir pritaikyti pasaulyje taikomus renovavimo metodus.
 • Tinkamai organizuoti nuolatinį savo kvalifikacijos kėlimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STGKM11101 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 6(2) 15 30 - 4 111 E
STGKM11102 Pastatų būklės tyrimai ir vertinimas 7(2) 30 15 - 12 129 E
STGKM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STIAM11106 Pastatų atitvarų fizika 5 15 15 15 5 83 E
STKMM11103 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 30 - 15 10 78 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11204 Renovuojamų pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 6(2) 15 30 - 4 111 E
STGKM11205 Renovuojamų pastatų konstrukcijų energetinio efektyvumo didinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGKM11206 Pastatų bandymas ir tikimybinis skaičiavimas 6(2) 15 30 - 12 103 E
STGKM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STMKM11213 Pastatų konstrukcijų būklė ir jų gaisrinė sauga 6 30 - 15 15 100 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11308 Statinių ir pastatų konstrukcijų stiprinimas 8(2) 30 15 15 15 138 E
STGKM11309 Sluoksniuotosios konstrukcijos 8(2) 30 - 30 10 143 E
STGKM11310 Pastatų rekonstravimo kokybės kontrolė ir vertinimas 6 30 - 15 10 105 E
STGKM11311 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11312 Paminklosauginių pastatų tyrimas ir stiprinimas 5 30 - 15 4 84 E
STGKM11313 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų irimo mechanika 5 30 - 15 4 84 E
STGKM11314 Pastatų medžiagos ir dirbiniai renovacijai 5 30 - 15 10 78 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų rekonstrukcija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.