Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statinių konstrukcijos

Statinių konstrukcijos

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H21001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Antanas Šapalas
Studentas: -
Specializacijos: lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos; pastatų konstrukcijos; specialieji statiniai; tiltai ir viadukai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos magistras.
 
Pastatų konstrukcijų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Kam skirta studijų programa?
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacija skirta rengti specialistams, turintiems žinių ir gebėjimų, būtinų šiuolaikinių lengvųjų pastatų plieninėms, medinėms ir mišrioms (plieninėms-betoninėms) konstrukcijoms ir jų jungtims skaičiuoti ir konstruoti taikant naujausias technologijas; tokių naudojamų konstrukcijų būklei ir gaisrinei saugai vertinti.
Pastatų konstrukcijų būsimieji specialistai įgauna sistemingų žinių ir gebėjimų, būtinų projektuojant pastatų gelžbetonines, mūrines ir mišriąsias (kompozitines) konstrukcijas ir jų elementus taikant naujausias technologijas; tokių eksploatuojamų konstrukcijų būklei ir tvarumui įvertinti.
Specialiųjų statinių specializacija skirta rengti specialistams, turintiems žinių apie specialiuosius statinius ir galintiems jas taikyti, susipažinusiems su naujausiomis specialiųjų statinių konstrukcijų inovacijomis, skaičiavimo ir modeliavimo metodais ir technologijomis. Absolventai žino skaičiavimo metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, geba spręsti nestandartinius specialiųjų statinių projektavimo bei būklės nustatymo uždavinius.
Tiltų ir viadukų specializacija skirta rengti specialistams, žinantiems apie naujausias tiltų konstrukcijų inovacijas, skaičiavimo ir modeliavimo metodus bei technologijas. Absolventai išmano apie skaičiavimo metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, geba spręsti nestandartinius tiltų projektavimo bei būklės nustatymo uždavinius.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę statinių konstrukcijų studijų programą, gebės: atlikti statinių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvio analizę, kūrybiškai taikyti statinių konstrukcijų iš įvairių medžiagų projektavimo metodus atsižvelgiant į konstrukcijų elgsenos ypatumus, savarankiškai sudaryti paprastų ir originalių statybinių konstrukcijų projektus taikant pažangiausias konstrukcijų modeliavimo ir skaičiavimo kompiuterines programas; formuluoti statinių konstrukcijų optimizavimo uždavinius ir taikyti konstrukcijų optimizavimo metodus bei kompiuterines technologijas; taikyti Europos bei Lietuvos projektavimo normas, reglamentus ir standartus projektuojant statinių konstrukcijas; tinkamai parinkti pastatų ir statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus bei priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant statinių konstrukcijų tyrimus; tinkamai parinkti specialiųjų statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones; originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant specialiųjų statinių konstrukcijų tyrimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijos magistrai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose, ypač kai atliekami sudėtingų, efektyvių plieno ar kompozitinių konstrukcijų tyrimai ir analizė.
Pastatų konstrukcijų specialistai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Specialiųjų statinių specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Tiltų ir viadukų specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo bei ekspertavimo įmonėse, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Asmenys, baigę statinių konstrukcijų studijų programą, galės tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos, Pastatų konstrukcijos, Specialieji statiniai, Statinių projektavimo ir optimizacijos kompiuterinės technologijos, Tiltai ir viadukai

Studijų programos tikslas
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą - statybos inžinerijos magistrą gebantį kaupti sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją.
2. Išugdyti, kūrybiškai mąstantį, gebantį atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, taikyti juos praktikoje tyrėją.
3. Parengti kūrybinei inžinerinei veiklai, sudėtingų statinių konstrukcijų projektavimui, būklės vertinimo ir stiprinimo problemų sprendimui, suteikiant aukštos kvalifikacijos konstruktoriaus gebėjimus.
4. Parengti konkurencingai veiklai Europos statybos rinkos sąlygomis, savo profesinės kompetencijos palaikymui mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie sudėtingų, statinių, pastatų ir jų konstrukcijų analizės principus, skaičiavimo metodus ir šiuolaikines statybos inžinerijos skaitmenines technologijas, būtinas inovatyviems, racionaliems ir optimaliems konstrukciniams sprendimams priimti.
 • Žinoti kaip taikyti statinių konstrukcijų skaitinio ir eksperimentinio tyrimo, matematinio programavimo ir optimizavimo principus ir būdus, statistinių rezultatų apdorojimo metodus, kuriant naujus konstrukcinių sprendimus ir tyrimais pagrindžiant jų efektyvumą.
 • Gebėjimai tirti
 • Suprasti specialiųjų statinių, jų konstrukcinių sistemų ir elementų elgsenos ypatybes, gebėti įžvelgti specialiųjų statinių konstrukcijų kūrimo ir jų elgsenos analizės problemas bei rasti jų sprendimo būdus, išmanyti fizinius ir virtualius statinių ir konstrukcijų tyrimo metodus.
 • Suprasti tiltų, jų konstrukcinių sistemų ir elementų elgsenos ypatybes, gebėti įžvelgti tiltų konstrukcijų kūrimo ir jų elgsenos analizės problemas bei rasti jų sprendimo būdus, išmanyti fizinius ir virtualius tiltų ir konstrukcijų tyrimo metodus.
 • Sugeba įvertinti statinių konstrukcijų kūrimo ir jų elgsenos analizės rezultatų duomenis. Geba sudėtingų konstrukcinių sistemų ir jų elementų analizės ir tyrimo duomenis apdoroti, kaupti ir analizuoti.
 • Suprasti atpažinti ir analizuoti statinių ir jų konstrukcijų projektavimo uždavinių sprendimo rezultatus, gebėti parengti duomenų analizės rezultatus inovatyvių konstrukcinių sprendimų priėmimui.
 • Geba apdoroti ir suprasti statybinių konstrukcijų analizės, skaičiavimo bei tyrimo rezultatus ir juos tinkamai interpretuoti.
 • Geba tinkamai analizuoti savo ir kitų tyrėjų sudėtingų erdvinių konstrukcinių sistemų ir jų elementų elgsenos ypatybių tyrimų duomenis, geba juos apdoroti, vertinti ir panaudoti rengiant inovatyvius techninius sprendinius.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėti atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti ir skaičiuoti specialiųjų statinių konstrukcijų elgsenos parametrus, tinkamai parinkti specialiųjų statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant specialiųjų statinių konstrukcijų tyrimus, vertinti konstrukcijų ir jų jungčių patikimumą.
 • Gebėti atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti ir skaičiuoti tiltų konstrukcijų elgsenos parametrus, tinkamai parinkti tiltų būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant tiltų konstrukcijų tyrimus, vertinti konstrukcijų ir jų jungčių patikimumą.
 • Nustatyti statinių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvį, taikyti statinių konstrukcijų iš įvairių medžiagų projektavimo metodus atsižvelgiant į konstrukcijų elgsenos ypatumus, praktiškai dirbti su konstrukcijų skaičiavimo ir modeliavimo baigtinių elementų programomis, taikyti konstrukcijų optimizavimo metodus.
 • Konstrukcijų optimizavimo uždavinių programavimas ir sprendimas naudojant specializuotas kompiuterines programas.
 • Gebėti atlikti statinių ir jų konstrukcijų analizę, praktiškai su konstrukcijų skaičiavimo kompiuterinėmis programomis, taikyti konstrukcijų projektavimo metodus atsižvelgiant į jų elgsenos ypatumus.
 • Gebėjimai, būtini šiuolaikinių lengvųjų pastatų plieninėms, medinėms ir mišrioms (plieninėms-betoninėms) konstrukcijoms ir jų jungtims skaičiuoti ir konstruoti taikant naujausias technologijas, tokių konstrukcijų būklei ir gaisrinei saugai vertinti.
 • Gebėjimai, būtini šiuolaikinių lengvųjų pastatų plieninėms, medinėms ir mišrioms (plieninėms-betoninėms) konstrukcijoms ir jų jungtims tirti taikant naujausias fizinio ir skaitinio eksperimento technologijas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas prisiimti socialinę ir etinę atsakomybę projektuojant ir atliekant kokybės kontrolę projektuojamuose pastatuose.
 • Sugeba pademonstruoti atliktų tyrimų ir konstrukcijų analizės bei projektavimo rezultatus pasiteikdamas šiuolaikinės multimedijos priemones, derindamas informacijos turinio gylį, atsižvelgdamas į tikslinės auditorijos kvalifikaciją.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai naudotis įgytomis žiniomis mokslinių tyrimų pastatų, statinių ir konstrukcijų srityse, savarankiškai ugdyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STGKM11119 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8(2) 30 45 - 12 126 E
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11120 Pastatų konstrukcijų bandymas 7 30 15 15 13 113 E
STKMM11122 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 7 30 15 15 14 112 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11121 Plonasienės erdvinės gelžbetoninės konstrukcijos 8(2) 30 - 15 12 156 E
STGKM15102 Aukštybiniai pastatai ir statiniai 8(2) 30 - 15 12 156 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11119 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8(2) 30 45 - 12 126 E
STMKM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11122 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 7 30 15 15 14 112 E
STMKM11102 Optimalios statybinės konstrukcijos 7 30 15 15 12 114 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMKM11103 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos 8(2) 30 - 15 12 156 E
STTSM11132 Netiesinė statinių analizė 8(2) 30 - 15 16 152 E
Specializacija — Statinių projektavimo ir optimizacijos kompiuterinės technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11119 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8(2) 30 45 - 12 126 E
STKMM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11122 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 7 30 15 15 14 112 E
STMKM11102 Optimalios statybinės konstrukcijos 7 30 15 15 12 114 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11101 Netamprių konstrukcijų mechanika 8(2) 30 - 15 16 152 E
STTSM11132 Netiesinė statinių analizė 8(2) 30 - 15 16 152 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSM11127 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STTSM11129 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8(2) 30 45 - 16 122 E
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11131 Specialūs gelžbetoniniai bokštiniai statiniai 7 30 15 15 14 112 E
STTSM11145 Gelžbetoninių tiltų projektavimas, įvertinant reologinius ir klimatologinius veiksnius 7 30 15 15 4 122 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11132 Netiesinė statinių analizė 8(2) 30 - 15 16 152 E
STTSM15101 Mediniai ir polimeriniai tiltai 8(2) 30 - 15 16 152 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSM11129 Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė 8(2) 30 45 - 16 122 E
STTSM11130 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11131 Specialūs gelžbetoniniai bokštiniai statiniai 7 30 15 15 14 112 E
STTSM11145 Gelžbetoninių tiltų projektavimas, įvertinant reologinius ir klimatologinius veiksnius 7 30 15 15 4 122 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMKM11103 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos 8(2) 30 - 15 12 156 E
STTSM11132 Netiesinė statinių analizė 8(2) 30 - 15 16 152 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STKMM11204 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 12 103 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11218 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 10 105 E
STGKM15203 Gelžbetoninių pastatų projektavimas ypatingiems poveikiams 6 30 - 15 10 105 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM15204 Pastatų konstrukcijų integruotas kompiuterinis projektavimas (BIM) 8(2) 15 45 - 12 141 E
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8(2) 15 45 - 16 137 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11227 Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos 7(2) 30 15 15 12 114 E
STMKM11207 Šiuolaikinės medinės konstrukcijos 7(2) 45 - 15 12 114 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STKMM11204 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 12 103 E
STMKM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11218 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 10 105 E
STMKM15217 Racionalus lakštinių konstrukcijų projektavimas ir jų būklės įvertinimas 6 30 - 15 10 105 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8(2) 15 45 - 16 137 E
STMKM15204 BIM technologijų taikymas metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimui 8(2) 15 45 - 12 141 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMKM11206 Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos 7(2) 45 - 15 12 114 E
STMKM11207 Šiuolaikinės medinės konstrukcijos 7(2) 45 - 15 12 114 E
Specializacija — Statinių projektavimo ir optimizacijos kompiuterinės technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STKMM11204 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 12 103 E
STKMM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11218 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 10 105 E
STTSM11246 Egzistuojančių statinių patikimumo vertinimas 6 30 - 15 12 103 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM15204 Pastatų konstrukcijų integruotas kompiuterinis projektavimas (BIM) 8(2) 15 45 - 12 141 E
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8(2) 15 45 - 16 137 E
STMKM15204 BIM technologijų taikymas metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimui 8(2) 15 45 - 12 141 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11206 Netamprių strypinių konstrukcijų optimizavimas 7(2) 30 15 15 14 112 E
STMKM11206 Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos 7(2) 45 - 15 12 114 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSM11218 Kompozitinės tiltų perdangos 6 30 - 15 12 103 E
STTSM11226 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11233 Specialūs gelžbetoniniai kevaliniai statiniai 6 30 - 15 12 103 E
STTSM11246 Egzistuojančių statinių patikimumo vertinimas 6 30 - 15 12 103 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8(2) 15 45 - 16 137 E
STTSM11236 Tiltų ir specialiųjų statinių kompiuterinis projektavimas 8(2) 15 45 - 16 137 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11206 Netamprių strypinių konstrukcijų optimizavimas 7(2) 30 15 15 14 112 E
STTSM11221 Dispersiškai armuoto betono tiltų konstrukcijos 7(2) 30 15 15 14 112 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSM11234 Inovatyvūs aukštieji plieno statiniai 6 30 - 15 12 103 E
STTSM11235 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11233 Specialūs gelžbetoniniai kevaliniai statiniai 6 30 - 15 12 103 E
STTSM11246 Egzistuojančių statinių patikimumo vertinimas 6 30 - 15 12 103 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11222 Pastatų konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 8(2) 15 45 - 12 141 E
STKMM11210 Konstrukcijų skaičiavimas kintamam temperatūriniam gradientui 8(2) 15 45 - 16 137 E
STMKM11204 Metalinių ir medinių konstrukcijų kompiuterinis projektavimas 8(2) 15 45 - 12 141 E
STTSM11236 Tiltų ir specialiųjų statinių kompiuterinis projektavimas 8(2) 15 45 - 16 137 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM11237 Dispersiškai armuoto betono statinių konstrukcijos 7(2) 30 15 15 7 119 E
STTSM15203 Inovatyvių medžiagų specialieji statiniai 7(2) 30 15 15 7 119 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STMEM17053 Plieninių pastatų būklės vertinimas ir jų sustiprinimas 5 30 - 15 12 76 E
STMEM17054 Plonasienės metalinės konstrukcijos 5 30 - 15 15 73 E
STMEM17055 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6(2) 30 - 15 15 100 E
STMEM17057 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17123 Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas 8 30 - 15 16 152 E
STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga 8 30 - 15 12 156 E
Specializacija — Statinių projektavimo ir optimizacijos kompiuterinės technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
STGGM17084 Integruotos projektavimo sistemos 8 30 - 30 14 139 E
STTMM17124 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STMEM17055 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6(2) 30 - 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17123 Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas 8 30 - 15 16 152 E
STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga 8 30 - 15 12 156 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGM17346 Pažangūs statinių būklės tyrimų, remonto ir rekonstrukcijos metodai 6(2) 30 - 15 12 103 E
STMEM17100 Inovatyvios plieno tiltų konstrukcijos 6(2) 30 - 15 12 103 E
STMEM17102 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga 8 30 - 15 12 156 E
STMEM17091 Plieno statinių stabilumas 8 30 - 15 16 152 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17344 Hidrotechniniai statiniai 4 30 - 15 8 53 E
STGGM17345 Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų statiniai 4 30 - 15 8 53 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGM17335 Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų specialieji statiniai 4 30 - 15 8 53 E
STMEM17089 Specialūs metaliniai plonasieniai statiniai 6 30 - 15 12 103 E
STMEM17093 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17056 Konstrukcijų gaisrinė sauga 8 30 - 15 12 156 E
STMEM17091 Plieno statinių stabilumas 8 30 - 15 16 152 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17090 Elektros perdavimo linijų atramų konstrukcijos 6 30 - 15 12 103 E
STMEM17092 Vėjo jėgainių konstrukcijos 6 30 - 15 12 103 E
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGM17076 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STMEM17055 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6(2) 30 - 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17080 Gelžbetonio netiesinė mechanika 8 30 - 15 12 156 E
STGGM17100 Medžiagų irimo mechanika 8 30 - 15 12 156 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17081 Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 6(2) 30 - 15 12 103 E
STGGM17082 Pastatų būklės vertinimas, rekonstrukcija ir remontas 6 30 - 15 12 103 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17083 Ikieksploatacinių poveikių įtaka gelžbetoninėms konstrukcijoms 4 30 - 15 10 51 E
STGGM17215 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodai 4 30 - 15 8 53 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17085 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statinių projektavimo ir optimizacijos kompiuterinės technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTMM17125 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17058 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17094 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17141 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.