Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geotechnika

Geotechnika

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H25001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Arnoldas Norkus
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geotechnikos studijų programos tikslas – rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, įvertinti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius projektavimo metodus sprendžiant geotechnines problemas. Magistrantai supažindinami su naujausiomis geotechninių konstrukcijų statybos bei skaičiavimo ir modeliavimo metodais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geotechnikos studijų programą absolventai: gebės suprasti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, tinkamai parinkti tyrimų metodus ir priemones, panaudoti naujausias informacines technologijas, vertinant tyrimo duomenis ir geotechnines sąlygas, skaičiuoti ir projektuoti geotechnines konstrukcijas, vertinti geotechninių konstrukcijų patikimumą, parinkti tinkamas pamatų įrengimo technologijas, tinkamai įvertinti eksploatacines geotechninių statinių savybes; mokės modeliuoti analitiniais ir skaitiniais metodais gruntų, geotechninių inžinerinių statinių, jų tarpusavio sąveikos elgseną; gebės pagrįsti racionalių inžinerinių sprendimų priėmimą remdamiesi gruntų mechanikos, gruntų savybių, optimizacijos, skaitinio modeliavimo ir kitomis technologijomis; žinos statybos inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis ir kt.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geotechnikos studijų programą magistrai galės dirbti statinių ir pastatų statybos bei projektavimo įmonėse, projektų ekspertizių biuruose, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STGTM16101 Geotechninių tyrimų analizė ir pagrindo vertinimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 60 22 208 E
STGTM16102 Tiriamasis darbas1 3 - - - - 80 E
STTSM16113 Kompiuterinis projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 24 76 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STKMM11123 Konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 5 15 - 15 10 93 E
STMKM11116 Optimalių konstrukcijų projektavimo principai 5 15 - 15 12 91 E
STSEM11116 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra 5 15 - 15 5 98 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGTM16203 Mechaninės gruntų savybės (su kursiniu projektu) 9 15 45 15 22 143 E
STGTM16205 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 E
STGTM16206 Pagrindo įtempių deformacijų būvis (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 14 101 E
STGTM16211 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai 6 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11218 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 10 105 E
STGTM11208 Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija 6 30 - 15 14 101 E
STGTM16204 Inžinerinė petrologija ir hidrogeologija 6 30 - 15 14 101 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGM17224 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje (su kursiniu projektu) 9 30 - 45 20 145 E
STGGM17225 Sekliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 30 - 15 14 101 E
STGGM17226 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 18 162 E
STGGM17227 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17216 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.