Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statinio informacinis modeliavimas

Statinio informacinis modeliavimas

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20006
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vladimir Popov
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Šiuolaikinė projektavimo, statybos ir gamybos organizavimo bei objekto eksploatacinio valdymo technologijos yra grindžiamos statinio (pastato) informacinio modeliavimo (BIM) koncepcija, kurios dėka visas statybos projektas ir jo atskiros dalys vystomos vientiso arba integruoto pastato tūrinio (objektinio parametrinio) grafinio-informacinio modelio kontekste, apimančio visas projekto stadijas (architektūrinę, konstrukcinę, inžinerinių dalių, sąmatinę, technologinę) ir gyvavimo ciklo etapus (konceptualus, techninis, darbo projektas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija, nugriovimas).
BIM technologijų diegimo tikslai statybos sektoriuje gali būti apibrėžti trimis esminiais punktais: a) sukurti statybos objekto projektavimo, statybos ir eksploatacinio valdymo strategiją, pagrįstą kompiuterinėmis objekto ir jo sukūrimo procesų modeliavimo technologijomis; b) užtikrinti skaitinių (grafinių ir informacinių) duomenų srautų integruotą valdymą, suderinant virtualią grafiką (CAD), integruotą inžinerinę analizę (CAE) ir kompiuterizuotą gamybą (CAM) su dokumentų (PDM) ir gamybinių procesų (ERP) valdymo priemonėmis; c) individualius vykdytojus sujungti į komandas, išsklaidytas priemones pakeisti kompleksiniais sprendimais, atskirus uždavinius sujungti į veiklos grandines, kad kuo efektyviau vykdyti statybos objekto gyvavimo ciklo operacijas.
BIM technologijos sėkmingo diegimo vienu iš svarbiausių faktorių yra suvokimas, kad statinio realizacijos procesai – projektavimas, gamyba, statyba ir objekto valdymas, yra bendros sistemos dalis, kad informacija apie pastatą, sukurta vieno iš dalyvių sistemos viduje, turi potencialią vertę kitiems proceso partneriams.
 
Ką gebėsiu?
Statinio informacinio modeliavimo absolventai gebės: pasirinkti informacines technologijas, taikomas projektavimo, statybos ir statinių naudojimo srityse, pritaikyti studijų metu gautas žinias ir gebėjimus sprendimams modeliuoti ir įgyvendinti; rengti ir koordinuoti statinio integruoto projekto dalis, vykdyti statinio projekto statybą, konstrukcijų gamybą ir atlikti priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis; rengti ir integruotai naudoti tvarų statinį ir atlikti jo priežiūrą informacinio modeliavimo prtiemonėmis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai galės dirbti statytojų ir investuotojų kompanijose, įvairaus profilio projektavimo įmonėse, statybų rangos ir subrangovų įmonėse, valstybės sektoriaus, sertifikavimo, priežiūros, kadastrų bei registrų įstaigose statinių informacinio modeliavimo BIM vadovu, BIM projekto koordinatoriumi, BIM ekspertu, BIM modeliavimo specialistu, BIM konsultantu ir kt.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Numatomi studijų rezultatai
    Žinios
  • Suteikti specializuotų inžinerinių žinių ir suformuoti specializuotus inžinerinius gebėjimus, reikalingus statinio projekto BIM rengimo funkcijoms atlikti, plėtojant praktiniame darbe projektavimo ir statybos proceso inžinerinio informacinio modeliavimo naujausias žinias ir technologijas, integruojant ir sintezuojant skirtingų sričių profesinę patirtį.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM16101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 30 - - 16 34 E
STGKM16102 Statinio gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas 1 9 45 - 30 16 149 E
STGKM16103 Statinio integruoto projekto rengimas 9 15 60 - 16 149 E
STGKM16104 Skaitmeninės statybos proceso reglamentavimas 6 45 - - 16 99 E
STGKM16105 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM16206 Statinio gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas 2 9 45 - 30 16 149 E
STGKM16207 Kompleksinis projektas 9 - - 75 16 149 KS
STGKM16208 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM16209 Integruotos statinio inžinerinės sistemos 6 15 30 - 16 99 E
STGKM16210 Integruotos projektavimo ir analizės sistemos 6 15 30 - 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM16332 Statinio ir jo infrastruktūros tvaraus naudojimo ir priežiūros informacinis modeliavimas 6 30 15 - 16 99 E
STGGM17112 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 E
STVNM17352 Statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinis modeliavimas 9 30 45 - 16 149 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17208 Statinio projektų kokybės vadyba ir priežiūra 6 30 - 15 16 99 E
STVNM17351 Sprendimų priėmimas ir projekto vertės valdymas 6 30 - 15 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM16307 Debesų kompiuterija ir kompiuteriniai tinklai 6 30 15 - 4 111 E
FMITM16339 Duomenų bazių valdymas 6 30 15 - 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17113 Baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.