Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Architektūros inžinerija

Architektūros inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20005, 6211EX037 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: -
Studentas: -
Specializacijos: statinio projektavimo organizavimas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras. 
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Statinio projektavimo organizavimo specializacija skirta rengti specialistus, turinčius specialiųjų žinių ir gebėjimų, būtinų atliekant statinio projekto vadovo funkcijas, siekiant praktiniame darbe taikyti naujausias žinias ir plėtoti pažangius technologinius procesus, integruojant įvairių kitų sričių profesinę patirtį bei žinias.
 
 
Ką gebėsiu?
Statinio projektavimo organizavimo specializacijos absolventai įgiję reikiamą statinio projektavimo patirtį, gautas studijų metu žinias, gebės vykdyti statinio projekto vadovo pareigas.
Studijų programos specializacijos:
Statinio projektavimo organizavimas, Statinio architektūros inžinerija

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STGGM17309 Darnių statinių projektavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 45 - 245 E
STGGM17311 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
STGGM17312 Statinio projektuotojo ir statybos rangos pirkimai 6 15 - 30 - 115 E
VVTVM17153 Statinio projektavimo grupės veiklos organizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STGGM17309 Darnių statinių projektavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 45 - 245 E
STGGM17310 Daugiafunkcio pastato architektūros projektavimas (su kursiniu projektu) 9 - - 60 - 180 E
STGGM17311 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGM17052 Meno filosofija 3 30 - - - 50 E
ARPGM17053 Architektūros paveldo apsauga 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17128 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos (su kursiniu projektu) 9 15 - 45 - 180 E
STGGM17129 Statybos investicinio proceso teisinė aplinka 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17365 Sprendimų priėmimas ir rizikos valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17314 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17235 Statybos projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17236 Statybos kokybės vadyba 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17128 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos (su kursiniu projektu) 9 15 - 45 - 180 E
STTMM17133 Optimizacijos teorija ir metodai architektūros inžinerijoje 6 30 15 - - 115 E
STGGM17313 Daugiafunkcio pastato konstrukcijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 - - 60 - 180 E
STGGM17314 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM17211 Architektūros tektonika 3 15 - 15 - 50 E
STGGM17315 Pastatų atitvarų fizika 3 15 15 - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17316 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17317 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17316 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17317 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.