Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geotechnika

Geotechnika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H25001, 6211EX038 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: -
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geotechnikos studijų programos tikslas – rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, įvertinti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius projektavimo metodus sprendžiant geotechnines problemas. Magistrantai supažindinami su naujausiomis geotechninių konstrukcijų statybos bei skaičiavimo ir modeliavimo metodais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geotechnikos studijų programą absolventai: gebės suprasti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, tinkamai parinkti tyrimų metodus ir priemones, panaudoti naujausias informacines technologijas, vertinant tyrimo duomenis ir geotechnines sąlygas, skaičiuoti ir projektuoti geotechnines konstrukcijas, vertinti geotechninių konstrukcijų patikimumą, parinkti tinkamas pamatų įrengimo technologijas, tinkamai įvertinti eksploatacines geotechninių statinių savybes; mokės modeliuoti analitiniais ir skaitiniais metodais gruntų, geotechninių inžinerinių statinių, jų tarpusavio sąveikos elgseną; gebės pagrįsti racionalių inžinerinių sprendimų priėmimą remdamiesi gruntų mechanikos, gruntų savybių, optimizacijos, skaitinio modeliavimo ir kitomis technologijomis; žinos statybos inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis ir kt.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geotechnikos studijų programą magistrai galės dirbti statinių ir pastatų statybos bei projektavimo įmonėse, projektų ekspertizių biuruose, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17228 Gruntų dinamika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17229 Tiriamasis darbas1 3 - - - - 80 TD
STGGM17230 Gruntų stipris ir deformatyvumas (su kursiniu projektu) 12 30 30 15 - 245 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17132 Statinių kompiuterinis projektavimas 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17231 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17232 Pagrindo įtempių deformacijų būvis (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17233 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17234 Gruntų filtracija ir konsolidacija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17124 Rizika ir patikimumas geotechnikos inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17236 Grunto ir konstrukcijos sąveika plokštiesiems pamatams 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17237 Grunto ir konstrukcijos sąveika giliesiems pamatams (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17238 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17134 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17235 Šlaitų pastovumo analizė ir stabilizavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17240 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.