Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geotechnika

Geotechnika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H25001, 6211EX038 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Arnoldas Norkus
Studentas: Vaida Jakučionytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti išsamių žinių ir gebėjimų geotechnikos srityje ir parengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas: nustatyti projektuojant reikalingus geotechninius parametrus; formuluoti tyrimų tikslus. Išmokyti planuoti ir įvykdyti eksperimentus tiems tikslams pasiekti; taikyti šiuolaikinius geotechninių konstrukcijų tyrimų bei projektavimo metodus; analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės taikyti žinias, spręsdami geotechnikos mokslo ir praktikos uždavinius, dažnai turėdami ne visą informaciją ir nepakankamai reikalingų duomenų;
 • gebės atpažinti ir įvertinti naujus geotechninius uždavinius, numatyti šių uždavinių galimus alternatyvius sprendimus, taikydami statybos ir su ja susijusių mokslo sričių teorijos žinias;
 • gebės interpretuoti duomenis, gautus atlikus laboratorinius bandymus, statybos procesų stebėjimus ir matavimus svarbos ir aiškinamųjų teorijų požiūriu;
 • gebės originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuodami ar atlikdami pagrindų ir geotechninių konstrukcijų tyrimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Polių, vėjo jėgainių, sekliųjų pamatų pagrindo laikomosios galios tyrimai, strypais armuoto gruntinio pamato elgsenos skaitiniai tyrimai, lakiųjų pelenų panaudojimas gruntbetonyje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geotechnikos studijų programą magistrai galės dirbti statinių ir pastatų statybos bei projektavimo įmonėse, projektų ekspertizių biuruose, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, gebančius spręsti geotechnines problemas, sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, planuoti, kūrybiškai mąstyti, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus ir taikyti juos praktikoje: nustatyti geotechniniam projektavimui reikalingus geotechninius parametrus, projektuoti ir įrengti geotechnines konstrukcijas naujiems ir rekonstruojamiems statiniams ir pastatams, taikant naujausius modernius šiuolaikinius konstrukcijų tyrimų bei projektavimo metodus, skaičiavimo ir konstravimo principus bei modernias statybos technologijas; taikyti įvairius tyrimų metodus; formuluoti tyrimų tikslus, planuoti ir įvykdyti eksperimentus tiems tikslams pasiekti, analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie statybos inžinerijos studijų krypties principus bei jų taikymą naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektavimo bei organizavimo srityse.
 • Žinios apie geotechninių konstrukcijų projektavimą, pagrindų bei geotechninių konstrukcijų tyrimo metodus, gautų rezultatų apdorojimą bei patikimumą, taikant statybos mokslo tyrimus ir inovacijas.
 • Žinios apie geotechninių konstrukcijų projektavimo proceso organizavimą, taikant šiuolaikinių inžinerinių skaičiavimų ir sprendimų mokslinio pagrindimo metodus, statybos mokslo tyrimus ir inovacijas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektus. Gebėti tinkamai įvertinti tyrimų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Gebėti organizuoti pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektavimą taikant naujus inžinerinių problemų sprendimo metodus ir būdus.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams pagrindų bei geotechninių konstrukcijų projektavimo uždaviniams spręsti taikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant skaitinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebėti taikyti novatoriškus metodus pagrindų ir geotechninio projektavimo organizavimo problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti įgytas žinias ir supratimą geotechninio projektavimo darbams atlikti bei organizuoti projektavimo procesą.
 • Gebėti priimti tinkamus inžinerinius sprendimus, rengiant geotechninius projektus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje rengiant geotechninius projektus.
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti statinio projektavimo technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes problemas rengiant geotechninius projektus bei organizuojant jų projektavimo veiklą.
 • Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumą rengiant geotechninius projektus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17228 Gruntų dinamika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17229 Tiriamasis darbas1 3 - - - - 80 TD
STGGM17230 Gruntų stipris ir deformatyvumas (su kursiniu projektu) 12 30 30 15 - 245 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17132 Statinių kompiuterinis projektavimas 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17231 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17232 Pagrindo įtempių deformacijų būvis (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17233 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17234 Gruntų filtracija ir konsolidacija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17124 Rizika ir patikimumas geotechnikos inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17236 Grunto ir konstrukcijos sąveika plokštiesiems pamatams 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17237 Grunto ir konstrukcijos sąveika giliesiems pamatams (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17238 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17134 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17235 Šlaitų pastovumo analizė ir stabilizavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17240 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.