Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saugos inžinerija

Saugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Saugos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H12001, 6211EX031 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: -
Specializacija: gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, gebančius savarankiškai plėtoti ir taikyti mokslines idėjas saugos inžinerijoje; turinčius žinių ir įgūdžių šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus diegti praktinėje veikloje; mokančius įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą; gebančius įgytas žinias taikyti naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose kontekstuose, susijusiuose su saugos inžinerija.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės analizuoti ir vertinti įvairias saugos inžinerijos problemas, išmanys šios srities teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
 • gebės įvertinti, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose saugos inžinerijos srityse;
 • gebės užtikrinti infrastruktūros objektų saugą nuo gaisrų ir technogeninių avarijų, kurti ir (arba) taikyti savo originalias idėjas modeliuodami gaisrus, taikyti matematinius rizikos vertinimo metodus, atlikti kompiuterinį evakuacijos proceso modeliavimą, valdyti pajėgas incidentų vietose vykdant gelbėjimo darbus, prognozuoti incidento vystymosi eigą, rūpintis savo ir aplinkinių žmonių psichologine gerove.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Gaisro modeliavimo metodų palyginimas ir analizė, sprogimų poveikių prognozavimas ir modeliavimas, konstrukcijų atsparumo aukštai temperatūrai tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą magistrai pasirengę dirbti vadovaujamąjį darbą Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, statybos ir pramonės įmonėse, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą arba tęsti studijas doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos magistrus, turinčių žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei veiklai, gebančių savarankiškai plėtoti ir taikyti mokslines idėjas saugos inžinerijoje, panaudoti savo žinias ir gebėjimus praktiniams saugos inžinerijos uždaviniams spręsti, planuoti ir atlikti tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti bei suprasti saugos inžinerijos principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius saugos inžinerijos srities pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis, planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, gebėti įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti spręsti nežinomas problemas, įžvelgti standartines ir nestandartines inžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsti su sauga susijusias problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis.
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Tenkinti pirmosios pakopos absolventams keliamus reikalavimus antrosios pakopos lygiu.
 • Gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti su kitų sričių specialistais sprendžiant saugos problemas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą, vertinti ir valdyti procesus susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis.
 • Išmanyti inžinerinės veiklos reikalavimus, žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
STGSM17120 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
STGSM17121 Kompiuterinis projektavimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17123 Projektavimas vertinant riziką 6 30 15 - - 115 E
STTMM17128 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17222 Kokybės valdymo sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17125 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
STGSM17126 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17127 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17128 Gamybos procesų sauga 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17129 Profesinio streso valdymas 6 16 - 16 - 128 E
STGSM17130 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.