Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai

Statybos medžiagos ir dirbiniai

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybų technologijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J82001, 6211EX072 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: -
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Ši magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos statybų technologijų specialistams, išmanantiems statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas bei technologinių procesų projektavimą ir optimizavimą, taip pat turintiems šiuolaikinių žinių apie statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos metodus bei principus, naujas ir modernias gamybos technologijas, gaminių, turinčių specialias savybes, gamybą.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę statybos medžiagų ir dirbinių studijų programą: žinos statybinių medžiagų tyrimams naudojamus metodus, gamybos kontrolės ir atitikties vertinimo principus; žinos kokybės vadybos sistemas, gebės jas taikyti; supras statybinių medžiagų gamybos principus, šios gamybos metu vykstančius technologinius procesus; supras skirtingas statybinių medžiagų gamybos technologijas bei gebės jas taikyti praktikoje; mokės nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui; mokės taikyti technologinius procesus, juos optimizuoti statybinių medžiagų gamyboje; mokės taikyti statybinių medžiagų savybių tyrimo metodus, kokybės valdymo sistemas, kokybės ir atitikties kontrolės metodus; gebės vertinti statybinių medžiagų ir dirbinių techninius parametrus, atlikti laboratorinius tyrimus ir nustatyti jų savybes bei atlikti atitikties vertinimą; gebės valdyti statybinių medžiagų technologinius procesus, modifi kuoti medžiagų struktūrą ir savybes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę statybos medžiagų ir dirbinių studijų programą, gali dirbti statybinių medžiagų bei dirbinių technologijos projektavimo ir įvairiose gamybos įmonėse; statybinių medžiagų tyrimo ir kokybės kontrolės laboratorijose, mokslo ir studijų institucijose. Studijas galima tęsti statybų technologijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STTMM17130 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17220 Aliumosilikatinių dirbinių sandara ir savybės 9 30 30 - - 180 E
STGSM17221 Statybinių medžiagų tyrimo metodai 9 30 15 15 - 180 E
STGSM17222 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17223 Statybinių medžiagų chemija 6 30 15 - - 115 E
STGSM17224 Statybinių medžiagų technologinių procesų teorija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17226 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGSM17227 Monolitinių konstrukcijų technologija 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17225 Silikatinių medžiagų ir dirbinių technologija 6 30 15 - - 115 E
STGSM17228 Modifikuotos struktūros medžiagos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGSM17229 Polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai 6 30 15 - - 115 E
STGSM17230 Statybinių medžiagų standartai ir atitikties vertinimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17231 Statybinių kompozitinių dirbinių technologija 9 30 15 15 - 180 E
STGSM17232 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17233 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.