Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybų technologijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J80003, 6211EX043 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Banaitis
Studentas: -
Specializacijos: statybos ekonomika ir verslas; statybos technologijos ir vadyba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos technologijų mokslo šakos specialistus, turinčius kompleksinių teorinių ir praktinių žinių, gebančius naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas inovatyviai taikyti praktinėje veikloje, turinčius informacinių ir intelektinių technologijų žinių, išmanančius optimizavimo teorijos bei sprendimų priėmimo metodus ir kūrybiškai juos taikančius, gebančius įvertinti tyrimų poreikį, analizuoti jų rezultatus ir patikimumą, mokančius pagrįsti daromas išvadas, dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, gerai organizuojančius savo darbą, efektyviai bendraujančius su kolegomis, gebančius mokytis visą gyvenimą.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai turi pakankamai žinių, kurias gali panaudoti mokslo idėjoms, teorijoms, metodams ir technologijoms plėtoti ir taikyti kompleksiškai sprendžiant pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius, parenkant efektyvius ir inovatyvius sprendimus, įvertinant jų ekonominį efektą ir taikant juos statybos versle, geba vadovauti darbo kolektyvui.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai turi pakankamai žinių, kurias gali panaudoti mokslo idėjoms, teorijoms, metodams ir technologijoms plėtoti ir taikyti sprendžiant statybos technologijų projektavimo, statybos organizavimo ir valdymo, pastatų rekonstrukcijos, modernizavimo ir priežiūros problemas, geba vadovauti kolektyvui, taikyti modernias kompiuterines technologijas, tradicines ir inovatyvias inžinerines ir vadybos priemones, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
 
Ką gebėsiu?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos magistrai: gebės taikyti pagrindinius inžinerijos principus, savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti, įvertinti tyrimų poreikį, planuoti ir atlikti tyrimus, įskaitant mokslinius, įvertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą, pasirinkti ir kūrybiškai taikyti efektyvius analizės metodus ir kompiuterines technologijas; mokės nustatyti, formuluoti ir spręsti problemas, gebės nuolat savarankiškai mokytis, dirbti individualiai ir kolektyve, pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, vadovauti darbo kolektyvui ir (ar) projekto komandai.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai gebės plėtoti ir taikyti mokslo idėjas, teorijas, metodus ir technologijas kompleksiškai sprendžiant pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus, įvertinti jų ekonominį efektą ir taikyti juos statybos versle, efektyviai vadovauti darbo kolektyvui.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai gebės plėtoti ir taikyti įgytas žinias, naujausias mokslo idėjas, teorijas, metodus ir technologijas sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo ir priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, efektyviai vadovauti projekto komandai, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos absolventai įgyja aukštos kokybės žinių ir gebėjimų vadovauti statybos ir projektavimo paslaugų įmonėms, kurių veikla susieta su statybos verslu, yra pasirengę dirbti vadovo ir inžinierinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo ir valdymo įmonėse, nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo ir nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, mokslo institucijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, valstybės institucijose ir savarankiškai (konsultantais, ekspertais savo įmonėje) bei dėstyti aukštojoje mokykloje ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos magistrai galės dirbti statybos technologijų projektavimo ir statybos, pastatų ūkio valdymo, projektų valdymo, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), bus pasirengę organizuoti, valdyti ir plėtoti nuosavą verslą, atlikti sąmatinius skaičiavimus ir statybos projektų finansinį valdymą. Statybos technologijų ir vadybos specializacijos magistrai gali dirbti statybos technologijų projektavimo, statybos, priežiūros, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), spręsti pastatų statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo technologijų, pastatų priežiūros ir statybos valdymo optimizavimo problemas.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17218 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17358 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17229 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17232 Gyvenamosios paskirties NT vertinimas ir tarpininkavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17361 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17364 Statybos vertės ir rizikos vertinimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17240 Projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17241 Statybos ekonomika ir e-verslas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17242 Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17366 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17367 Statinių rekonstravimo technologijos, modernizavimas ir eksploatavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17368 Operacijų tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17369 Statybos verslo projektavimas ir investicijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17244 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17372 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.